Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kandidater til stortingsnominasjonen 2012 Buskerud Høyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kandidater til stortingsnominasjonen 2012 Buskerud Høyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kandidater til stortingsnominasjonen 2012 Buskerud Høyre

2 Politiske interesseomra ̊ der: Trygge lokalsamfunn og næringspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Lang erfaring som leder i næringslivet i Norge og Skandinavia. De siste a ̊ r som generalsekretær for et forbund tilknyttet NHO/Norsk Industri. Samfunnsorientert med lang erfaring innen bedriftsutvikling og ledelse. Kompetanse innen organisasjonsutvikling, ledelse, salg og markedsføring og ledelse på norsk og internasjonalt nivå. Sitter i annen periode i kommunestyret i Øvre Eiker. Helge Chr. Aaby Alder: 67 Bosted: Øvre Eiker Stilling: Leder/konsulent/rådgiver

3 Politiske interesseområder: Utenrikspolitikk, forsvarspolitikk men også miljø og naturforvaltning. Følger også med på andre aktuelle samfunnsdebatter og er interessert i spørsmål knyttet til arbeid, skole samt helse og omsorg. Nøkkelkvalifikasjoner: Samfunnsengasjert, samarbeidsvillig, inkluderende, noe politisk erfaring (på lokalnivå). Morten Mack Berger Alder: 22 Bosted: Hole Stilling: Student

4 Politiske interesseomra ̊ der: Næringspolitikk, samferdsel og regional utvikling. Nøkkelkvalifikasjoner: 20 a ̊ rs erfaring ba ̊ de som gru ̈ nder og leder i næringslivet; først i den lille bedriften Vestfjorden Grafisk som jeg var med a ̊ etablere tidlig på nittitallet og deretter i børsnoterte internasjonale konsern innenfor treforedling (Norske Skog) og nå olje- og gass (DNO International). Lang fartstid i Høyre ba ̊ de som leder/gruppeleder og ordførerkandidat i Hurum og som nestleder og mangea ̊ rig medlem av arbeidsutvalget i Buskerud Høyre. Tom Bratlie Alder: 45 Bosted: Hurum Stilling: Kommunikasjonsdirektør

5 Politiske interesseomra ̊ der: Skole og utdanning. Psykisk helse. Grenser for politikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Kommunestyrerepresentant. 1.nestleder Buskerud Unge Høyre. Gode debattferdigheter. Strukturert a ̊ pen og inkluderende. Ma ̊ lbevisst og ambisiøs. Lærevillig. Har velgerapell, kanskje særlig til første- og andregangsvelgere. Sandra Bruflot Alder: 20 Bosted: Lier Stilling: Student

6 Alder: 61 Bosted: Ringerike Unni Carlsen

7 Alder: 41 Bosted: Drammen Stilling: Co-founder og seniorra ̊ dgiver i Catenda AS Politiske interesseomra ̊ der: Skolepolitikk, økonomisk politikk, sosialpolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Analytisk, teambyggende, kunnskapsrik. Dag Fjeld Edvardsen

8 Politiske interesseomra ̊ der: A ̊ gi muligheter for alle. Verdibehandling av alle mennesker. Opptatt med nærhetsprinsippet som gir muligheter til hverenkelt individ til a ̊ bli hørt. Skole: Kompetanse som skaper utvikling. Kvalitet i Politiet som skaper trygge omgivelser. Veier: Bedre veier og kvalitet i jernbane. Eldreomsorgen: Fokus på eldreomsorgen som gir trygg alderdom. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg er positiv og blid. Opptatt med a ̊ inkludere alle og likeverdighet. opptatt med selvutvikling og har god dialog med alle. Fungerer godt som lagspiller og er selvstendig arbeidende. Hatice Elmacioglu Alder: 43 Bosted: Drammen Stilling: Førstekonsulent i NAV

9 Alder: 54 Bosted: Flesberg Stilling: Ordfører Politiske interesseomra ̊ der: Trygge lokalsamfunn, oppvekst og næringspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Lang yrkeserfaring ca 30 a ̊ r med verkstederfaring og administrativ ledelse. Medlem av kommunestyret siden 1995, leder av Forliksra ̊ d 4 a ̊ r, nestleder i Næring og Ressurs 4 a ̊ r, leder av Livsløp og Kultur 4 a ̊ r, medlem av formannskap siden 2003 og ordfører siden 2007. Thomas Fosen

10 Alder: 59 Bosted: Sigdal Stilling: Selvstendig næringsdrivende Politiske interesseomra ̊ der: Lokalt og regionalt næringsliv med fokus på små og mellomstore bedrifter. Lokaldemokrati (Muligheter og begrensninger). Byra ̊ kratiets “snikende overtagelse” og detaljstyring. Den enkeltes ansvar og plikter. Nøkkelkvalifikasjoner: Samfunns- og resultatorientert med lang erfaring innen bedriftsutvikling og ledelse. Kompetanse innen organisasjonsutvikling, ledelse, salg og markedsføring, opplæring og trening, forhandlinger, person- alledelse og administrasjon. Ledelse på norsk og internasjonalt nivå. Bård Sverre Fossen

11 Alder: 43 Bosted: Røyken Stilling: Logistikksjef Politiske interesseomra ̊ der: Samferdsel, næringsutvikling og skole/utdanning. Nøkkelkvalifikasjoner: 15 a ̊ rs ledererfaring fra næringslivet hvor de siste 10 innen dagligvarehandel. Folkevalgt kommunestyremedlem og fast medlem av oppvekstutvalget. Bjarte Grostøl

12 Alder: 43 Bosted: Hemsedal Jan Egil Halbjørhus

13 Politiske interesseomra ̊ der: Helse, skole og høyere utdanning. Nøkkelkvalifikasjoner: Glødende interessert i politikk, a ̊ pen og sosial. God forsta ̊ else av hvordan politikk fungerer, og vilje til a ̊ bruke tid og arbeid på a ̊ drive med politikk. Som sykepleier har jeg kanskje et litt annet syn om god forsta ̊ else for b.a Høyres helsepolitikk, og kan trekke paralleller til hvordan Høyres politikk ville gjort ting bedre i helsenorge. Sittet på fylkestinget siden 2011. Iselin Haugo Alder: 24 Bosted: Ål Stilling: Sjukepleiar

14 Alder: 23 Bosted: Drammen Tor Johannes Helleland

15 Politiske interesseområder: Jeg har et bredt politiske interessefelt. Spesielt vil jeg nevne samferdselspolitikk, justispolitikk og politikk knyttet til styringen av offentlig sektor. Jeg er også svært opptatt av å bidra til å løse de store uløste spørsmålene i Buskerud hvor nytt sykehus, veiutbygginger og en styrking av høyere utdanning i Buskerud peker seg ut. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg har god oversikt over de viktige politiske sakene som berører de ulike regionene i Buskerud, noe jeg mener er viktig hvis man skal være representant for hele Buskerud. Trond Helleland Alder: 50 Bosted: Drammen Stilling: Stortingsrepresentant

16 Politiske interesseomra ̊ der: Utdanning, Næring, Land og skogbruk, Utenriks og sikkerhetspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Interessert, engasjert og orientert. Bredde i interesser og engasjement. Dag Øivind Henriksen Alder: 43 Bosted: Ringerike Stilling: Lektor

17 Alder: 53 Bosted: Ringerike Stilling: Daglig leder Politiske interesseomra ̊ der: Privat næringslivs betingelser i Norge. Nei til eiendomsskatt. Sett krav til alle slik at de kan bidra om mulig. Muligheter for alle i skolen, karakterer på de lavere klassenivå. Globalt samarbeid for sunn vekst i u-land, lære dem a ̊ skape verdier sa ̊ de fa ̊ r inntekter. Det skal lønne seg og være “grunder” og a ̊ satse på ny virksomhet. Nøkkelkvalifikasjoner: Har bygd opp og drevet forskjellige firma innen regnskap, inkasso og bedriftshelsetjeneste. Bred ledererfaring. Megler i Konfliktra ̊ det. Har eid og drevet ga ̊ rd. Marit Hollerud

18 Alder: 52 Bosted: Modum Stilling: Selvstendig Næringsdrivende Politiske interesseomra ̊ der: Næring. Kultur. Kommunalpolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Se rasjonelle løsninger. Jon Hovland

19 Alder: 36 Bosted: Nedre Eiker Jack Humlebekk

20 Politiske interesseomra ̊ der: Interesse for samfunnsutviklingen og hvordan tilrettelegge for økt verdiskapning og en modernisering av offentlig sektor. Jeg har stort engasjement for utdanning på alle nivå. Jeg er opptatt av helse og hvordan tilrettelegge slik at pasientene fa ̊ r mer igjen for helsekronene. Jeg har også interesse for det flerkulturelle samfunnet og integreringsspørsma ̊ l. Nøkkelkvalifikasjoner: Nøkkelkompetansen ligger i a ̊ lede komplekse organisasjoner og oppnå resultater ved a ̊ jobbe i team. Kunnskap om hvordan jobbe med næringsliv og det offentlige for a ̊ realisere felles ma ̊ l. Som tidl. statssekretær har jeg erfaring fra styring av departement og a ̊ utforme politikk i regjering. Kristin Ørmen Johnsen Alder: 59 Bosted: Drammen Stilling: Høgskolerektor

21 Politiske interesseomra ̊ der: Økonomi, samferdsel og juss. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg har bred faglig bakgrunn, mer enn 20 a ̊ rs erfaring fra lokalpolitikken I Drammen Kommune og er nå gruppeleder for Høyre i Fylkestinget. Jeg har arbeidet ba ̊ de i det offentlige; som lærer i grunnskolen i 15 a ̊ r og i det private; med salg/markedsføring og innen bank/finans med fokus på investering. Terje Vegard Kopperud Alder: 54 Bosted: Drammen Stilling: Politiker

22 Politiske interesseomra ̊ der: Verdiskapning Skole og utdanning Samferdsel Barnevern Landbruk/kultur/reiseliv Nøkkelkvalifikasjoner: Engasjert. Helhetsperspektiv. Verdiorientert. Generalist. Cecilie Laeskogen Alder: 42 Bosted: Hole Stilling: Driver Sundvolden Hotell

23 Alder: 43 Bosted: Kongsberg Stilling: Sivilingeniør Politiske interesseomra ̊ der: Finans, næring, forsvar og utdanning. Nøkkelkvalifikasjoner: Analytisk. God evne til systemtankegang. Løsningsorientert. Børre W. Løkenhagen

24 Alder: 61 Bosted: Nore og Uvdal Stilling: Økonomiansvarlig Politiske interesseomra ̊ der: Har politisk erfaring innen viderega ̊ ende utdanning, samferdsel, kultur og regionalutvikling. Primært interesseomra ̊ de: Samferdsel og utdanning Nøkkelkvalifikasjoner: Teknologi, mikroelektronikk, økonomi og regnskap. Pluss lang livserfaring innenfor ymse omra ̊ der innen næringslivet. 20 a ̊ r som fylkestingsrepresentant og vararepresentant i Buskerud. Halvor Rennehvammen

25 Politiske interesseomra ̊ der: Arbeid, sosial, kultur, integrering, internasjonalt arbeid innen kommunikasjon og kultur forsta ̊ else. Frivillighet. Nøkkelkvalifikasjoner: Solid kompetanse innen økonomi, regnskap og personaladministrasjon. Tolkeutdanning og erfaring. Jobber systematisk, nøyaktig og selvstendig. Nytenker, kreativ og samarbeidsvillig. Lederutdanning og lang ledererfaring. Samfunnsengasjert person som liker a ̊ jobbe med mennesker. Meget sosial person med stor kontaktflate i Drammensregionen. Ana Maria Silva-Harper Alder: 52 Bosted: Drammen Stilling: Kontorleder

26 Politiske interesseomra ̊ der: Jeg er opptatt av at skolen skal ha fokus på kunnskap og kvalifiserte lærere. Jeg har undervist på viderega ̊ ende skole selv og har derfor erfaring med skolen også fra innsiden, i tillegg til a ̊ ha ansvar for viderega ̊ ende opplæring i Buskerud nå. Ellers er jeg særlig interessert i justispolitikk og sikkerhetspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg leder Hovedutvalg for utdanning i Buskerud og er vararepresentant til Stortinget. Vervene gjør at jeg reiser mye rundt i fylket og blir godt kjent. Jeg har lang erfaring fra politikk og organisasjonsliv. Elizabeth Skogrand Alder: 42 Bosted: Røyken Stilling: Fylkespolitiker

27 Elly Therese Thoresen Alder: 55 Bosted: Nedre Eiker

28 Politiske interesseomra ̊ der: Næringspolitikk, skolepolitikk og arbeidslivspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Medier/kommunikasjon, ideologisk bevissthet, engasjement. Daniel Torkildsen Alder: 23 Bosted: Sætre Stilling: Rådgiver

29 Politiske interesseomra ̊ der: Helse og sosialpolitikk. Politi, forvar og samfunnssikkerhet. Nøkkelkvalifikasjoner: Brobygger og gode evner til a ̊ samarbeide med folk. Ole Trillhus Alder: 36 Bosted: Nedre Eiker Stilling: Politibetjent

30 Alder: 50 Bosted: Kongsberg Gro Tveito

31 Alder: 50 Bosted: Nedre Eiker Tor Tveter

32 Politiske interesseomra ̊ der: Legge til rette for små og mellomstore bedrifter. Enklere a ̊ drive enkeltmannsforetak. Viktig a ̊ bevare skaperkraften og initiativet til a ̊ starte nye bedrifter. Øke innbyggertallet i kommuner utenfor Oslo med a ̊ gjøre det enklere a ̊ bygge i landlige (LNF) omra ̊ der. Skole og utdanning, der elevene har mulighet til a ̊ velge hva de vil utdanne seg til. Jobbe for at Ringeriksbanen og ny E16 kan komme i orden sa ̊ fort som mulig. Nøkkelkvalifikasjoner: Gru ̈ nder. Har drevet næring siden 23-a ̊ rs alderen. Marit Johnsen Viksengen Alder: 50 Bosted: Ringerike Stilling: Selvstendig Næringsdrivende

33 Politiske interesseomra ̊ der: Samferdsel - Er nå leder for utvalget for Plan og Utvkling i Hol kommune. Nøkkelkvalifikasjoner: Har et arbeid hvor jeg lett kommer i kontakt med mennesker. Liker a ̊ jobbe sammen med andre. Har flere verv innen frivillig lag og organisasjoner. Inger-Brit Vindegg Alder: 65 Bosted: Hol Stilling: Adjunkt – selvstendig næringsdrivende

34 Politiske interesseomra ̊ der: Utdanning, utenriks og samferdsel. Nøkkelkvalifikasjoner: Erfaring fra arbeid i Unge Høyre/Høyre. Hatt en sentral rolle i valg- kampene 2009 og 2011. Er analytisk og hardt arbeidende, med ledererfaring fra blant annet jobben som økonomisjef i Java Personal AS(2010-2012). Christopher A. Wand Alder: 25 Bosted: Hole Stilling: Generalsekretær i Unge Høyre

35 Politiske interesseområder: Samfunn, helse, sosiale rettigheter og eldreomsorg. Spesielt innenfor mellommenneskelige forhold/psykologiske ift hvordan vi ser på hverandre - en bedre forståelse for hva som er bra for den enkelte og alle generelt. Skulle gjerne ha hatt en ”finger med i spillet” når det gjelder å endre holdningen til jusen/psykiatrien (ref. Breivik-saken). Nøkkelkvalifikasjoner: Flink til å forstå menneskelige behov og følelser. Sterk intuisjon. God rettferdighetssans. Stor behov for å gjøre/hjelpe til å få et bedre fungerende samfunn med bedre forståelse og toleranse ift hverandre. Gro Weltz Alder: 65 Bosted: Drammen Stilling: Rådgiver

36 Politiske interesseområder: Jeg har en grunnleggende tillit til og tro på Høyres ideologiske fundament. Derfor er jeg sterkt motivert til å arbeide videre med å formidle og omsette dette i praktisk politikk. Særlig innen feltene justispolitikk, sikkerhetspolitikk, lokalt selvstyre, eiendomsrett og utdanningspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Lang politisk erfaring med verv i foreningen og som folkevalgt både kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt. Anders B. Werp Alder: 50 Bosted: Øvre Eiker Stilling: Stortingsrepresentant


Laste ned ppt "Kandidater til stortingsnominasjonen 2012 Buskerud Høyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google