Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kandidater til stortingsnominasjonen 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kandidater til stortingsnominasjonen 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kandidater til stortingsnominasjonen 2012
Buskerud Høyre

2 Helge Chr. Aaby Politiske interesseområder: Trygge lokalsamfunn og næringspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Lang erfaring som leder i næringslivet i Norge og Skandinavia. De siste år som generalsekretær for et forbund tilknyttet NHO/Norsk Industri. Samfunnsorientert med lang erfaring innen bedriftsutvikling og ledelse. Kompetanse innen organisasjonsutvikling, ledelse, salg og markedsføring og ledelse på norsk og internasjonalt nivå. Sitter i annen periode i kommunestyret i Øvre Eiker. Alder: 67 Bosted: Øvre Eiker Stilling: Leder/konsulent/rådgiver

3 Morten Mack Berger Politiske interesseområder: Utenrikspolitikk, forsvarspolitikk men også miljø og naturforvaltning. Følger også med på andre aktuelle samfunnsdebatter og er interessert i spørsmål knyttet til arbeid, skole samt helse og omsorg. Nøkkelkvalifikasjoner: Samfunnsengasjert, samarbeidsvillig, inkluderende, noe politisk erfaring (på lokalnivå). Alder: 22 Bosted: Hole Stilling: Student

4 Tom Bratlie Politiske interesseområder: Næringspolitikk, samferdsel og regional utvikling. Nøkkelkvalifikasjoner: 20 års erfaring både som gründer og leder i næringslivet; først i den lille bedriften Vestfjorden Grafisk som jeg var med å etablere tidlig på nittitallet og deretter i børsnoterte internasjonale konsern innenfor treforedling (Norske Skog) og nå olje- og gass (DNO International). Lang fartstid i Høyre både som leder/gruppeleder og ordførerkandidat i Hurum og som nestleder og mangeårig medlem av arbeidsutvalget i Buskerud Høyre. Alder: 45 Bosted: Hurum Stilling: Kommunikasjonsdirektør

5 Sandra Bruflot Politiske interesseområder: Skole og utdanning. Psykisk helse. Grenser for politikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Kommunestyrerepresentant. 1.nestleder Buskerud Unge Høyre. Gode debattferdigheter. Strukturert åpen og inkluderende. Målbevisst og ambisiøs. Lærevillig. Har velgerapell, kanskje særlig til første- og andregangsvelgere. Alder: 20 Bosted: Lier Stilling: Student

6 Unni Carlsen Alder: 61 Bosted: Ringerike

7 Dag Fjeld Edvardsen Alder: 41 Bosted: Drammen Stilling: Co-founder og seniorrådgiver i Catenda AS Politiske interesseområder: Skolepolitikk, økonomisk politikk, sosialpolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Analytisk, teambyggende, kunnskapsrik.

8 Hatice Elmacioglu Politiske interesseområder: Å gi muligheter for alle. Verdibehandling av alle mennesker. Opptatt med nærhetsprinsippet som gir muligheter til hverenkelt individ til å bli hørt. Skole: Kompetanse som skaper utvikling. Kvalitet i Politiet som skaper trygge omgivelser. Veier: Bedre veier og kvalitet i jernbane. Eldreomsorgen: Fokus på eldreomsorgen som gir trygg alderdom. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg er positiv og blid. Opptatt med å inkludere alle og likeverdighet. opptatt med selvutvikling og har god dialog med alle. Fungerer godt som lagspiller og er selvstendig arbeidende. Alder: 43 Bosted: Drammen Stilling: Førstekonsulent i NAV

9 Thomas Fosen Alder: 54 Bosted: Flesberg Stilling: Ordfører Politiske interesseområder: Trygge lokalsamfunn, oppvekst og næringspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Lang yrkeserfaring ca 30 år med verkstederfaring og administrativ ledelse. Medlem av kommunestyret siden 1995, leder av Forliksråd 4 år, nestleder i Næring og Ressurs 4 år, leder av Livsløp og Kultur 4 år, medlem av formannskap siden 2003 og ordfører siden 2007.

10 Bård Sverre Fossen Alder: 59 Bosted: Sigdal Stilling: Selvstendig næringsdrivende Politiske interesseområder: Lokalt og regionalt næringsliv med fokus på små og mellomstore bedrifter. Lokaldemokrati (Muligheter og begrensninger). Byråkratiets “snikende overtagelse” og detaljstyring. Den enkeltes ansvar og plikter. Nøkkelkvalifikasjoner: Samfunns- og resultatorientert med lang erfaring innen bedriftsutvikling og ledelse. Kompetanse innen organisasjonsutvikling, ledelse, salg og markedsføring, opplæring og trening, forhandlinger, person- alledelse og administrasjon. Ledelse på norsk og internasjonalt nivå.

11 Bjarte Grostøl Alder: 43 Bosted: Røyken Stilling: Logistikksjef Politiske interesseområder: Samferdsel, næringsutvikling og skole/utdanning. Nøkkelkvalifikasjoner: 15 års ledererfaring fra næringslivet hvor de siste 10 innen dagligvarehandel. Folkevalgt kommunestyremedlem og fast medlem av oppvekstutvalget.

12 Jan Egil Halbjørhus Alder: 43 Bosted: Hemsedal

13 Iselin Haugo Politiske interesseområder: Helse, skole og høyere utdanning. Nøkkelkvalifikasjoner: Glødende interessert i politikk, åpen og sosial. God forståelse av hvordan politikk fungerer, og vilje til å bruke tid og arbeid på å drive med politikk. Som sykepleier har jeg kanskje et litt annet syn om god forståelse for b.a Høyres helsepolitikk, og kan trekke paralleller til hvordan Høyres politikk ville gjort ting bedre i helsenorge. Sittet på fylkestinget siden 2011. Alder: 24 Bosted: Ål Stilling: Sjukepleiar

14 Tor Johannes Helleland
Alder: 23 Bosted: Drammen

15 Trond Helleland Politiske interesseområder: Jeg har et bredt politiske interessefelt. Spesielt vil jeg nevne samferdselspolitikk, justispolitikk og politikk knyttet til styringen av offentlig sektor. Jeg er også svært opptatt av å bidra til å løse de store uløste spørsmålene i Buskerud hvor nytt sykehus, veiutbygginger og en styrking av høyere utdanning i Buskerud peker seg ut. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg har god oversikt over de viktige politiske sakene som berører de ulike regionene i Buskerud, noe jeg mener er viktig hvis man skal være representant for hele Buskerud. Alder: 50 Bosted: Drammen Stilling: Stortingsrepresentant

16 Dag Øivind Henriksen Politiske interesseområder: Utdanning, Næring, Land og skogbruk, Utenriks og sikkerhetspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Interessert, engasjert og orientert. Bredde i interesser og engasjement. Alder: 43 Bosted: Ringerike Stilling: Lektor

17 Marit Hollerud Alder: 53 Bosted: Ringerike Stilling: Daglig leder Politiske interesseområder: Privat næringslivs betingelser i Norge. Nei til eiendomsskatt. Sett krav til alle slik at de kan bidra om mulig. Muligheter for alle i skolen, karakterer på de lavere klassenivå. Globalt samarbeid for sunn vekst i u-land, lære dem å skape verdier så de får inntekter. Det skal lønne seg og være “grunder” og å satse på ny virksomhet. Nøkkelkvalifikasjoner: Har bygd opp og drevet forskjellige firma innen regnskap, inkasso og bedriftshelsetjeneste. Bred ledererfaring. Megler i Konfliktrådet. Har eid og drevet gård.

18 Jon Hovland Alder: 52 Bosted: Modum Stilling: Selvstendig Næringsdrivende Politiske interesseområder: Næring. Kultur. Kommunalpolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Se rasjonelle løsninger.

19 Jack Humlebekk Alder: 36 Bosted: Nedre Eiker

20 Kristin Ørmen Johnsen Politiske interesseområder: Interesse for samfunnsutviklingen og hvordan tilrettelegge for økt verdiskapning og en modernisering av offentlig sektor. Jeg har stort engasjement for utdanning på alle nivå. Jeg er opptatt av helse og hvordan tilrettelegge slik at pasientene får mer igjen for helsekronene. Jeg har også interesse for det flerkulturelle samfunnet og integreringsspørsmål. Nøkkelkvalifikasjoner: Nøkkelkompetansen ligger i å lede komplekse organisasjoner og oppnå resultater ved å jobbe i team. Kunnskap om hvordan jobbe med næringsliv og det offentlige for å realisere felles mål. Som tidl. statssekretær har jeg erfaring fra styring av departement og å utforme politikk i regjering. Alder: 59 Bosted: Drammen Stilling: Høgskolerektor

21 Terje Vegard Kopperud Politiske interesseområder: Økonomi, samferdsel og juss. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg har bred faglig bakgrunn, mer enn 20 års erfaring fra lokalpolitikken I Drammen Kommune og er nå gruppeleder for Høyre i Fylkestinget. Jeg har arbeidet både i det offentlige; som lærer i grunnskolen i 15 år og i det private; med salg/markedsføring og innen bank/finans med fokus på investering. Alder: 54 Bosted: Drammen Stilling: Politiker

22 Cecilie Laeskogen Politiske interesseområder: Verdiskapning Skole og utdanning Samferdsel Barnevern Landbruk/kultur/reiseliv Nøkkelkvalifikasjoner: Engasjert. Helhetsperspektiv. Verdiorientert. Generalist. Alder: 42 Bosted: Hole Stilling: Driver Sundvolden Hotell

23 Børre W. Løkenhagen Alder: 43 Bosted: Kongsberg Stilling: Sivilingeniør Politiske interesseområder: Finans, næring, forsvar og utdanning. Nøkkelkvalifikasjoner: Analytisk. God evne til systemtankegang. Løsningsorientert.

24 Halvor Rennehvammen Alder: 61 Bosted: Nore og Uvdal Stilling: Økonomiansvarlig Politiske interesseområder: Har politisk erfaring innen videregående utdanning, samferdsel, kultur og regionalutvikling. Primært interesseområde: Samferdsel og utdanning Nøkkelkvalifikasjoner: Teknologi, mikroelektronikk, økonomi og regnskap. Pluss lang livserfaring innenfor ymse områder innen næringslivet. 20 år som fylkestingsrepresentant og vararepresentant i Buskerud.

25 Ana Maria Silva-Harper
Politiske interesseområder: Arbeid, sosial, kultur, integrering, internasjonalt arbeid innen kommunikasjon og kultur forståelse. Frivillighet. Nøkkelkvalifikasjoner: Solid kompetanse innen økonomi, regnskap og personaladministrasjon. Tolkeutdanning og erfaring. Jobber systematisk, nøyaktig og selvstendig. Nytenker, kreativ og samarbeidsvillig. Lederutdanning og lang ledererfaring. Samfunnsengasjert person som liker å jobbe med mennesker. Meget sosial person med stor kontaktflate i Drammensregionen. Alder: 52 Bosted: Drammen Stilling: Kontorleder

26 Elizabeth Skogrand Politiske interesseområder: Jeg er opptatt av at skolen skal ha fokus på kunnskap og kvalifiserte lærere. Jeg har undervist på videregående skole selv og har derfor erfaring med skolen også fra innsiden, i tillegg til å ha ansvar for videregående opplæring i Buskerud nå. Ellers er jeg særlig interessert i justispolitikk og sikkerhetspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg leder Hovedutvalg for utdanning i Buskerud og er vararepresentant til Stortinget. Vervene gjør at jeg reiser mye rundt i fylket og blir godt kjent. Jeg har lang erfaring fra politikk og organisasjonsliv. Alder: 42 Bosted: Røyken Stilling: Fylkespolitiker

27 Elly Therese Thoresen Alder: 55 Bosted: Nedre Eiker

28 Daniel Torkildsen Politiske interesseområder: Næringspolitikk, skolepolitikk og arbeidslivspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Medier/kommunikasjon, ideologisk bevissthet, engasjement. Alder: 23 Bosted: Sætre Stilling: Rådgiver

29 Ole Trillhus Politiske interesseområder: Helse og sosialpolitikk. Politi, forvar og samfunnssikkerhet. Nøkkelkvalifikasjoner: Brobygger og gode evner til å samarbeide med folk. Alder: 36 Bosted: Nedre Eiker Stilling: Politibetjent

30 Gro Tveito Alder: 50 Bosted: Kongsberg

31 Tor Tveter Alder: 50 Bosted: Nedre Eiker

32 Marit Johnsen Viksengen
Politiske interesseområder: Legge til rette for små og mellomstore bedrifter. Enklere å drive enkeltmannsforetak. Viktig å bevare skaperkraften og initiativet til å starte nye bedrifter. Øke innbyggertallet i kommuner utenfor Oslo med å gjøre det enklere å bygge i landlige (LNF) områder. Skole og utdanning, der elevene har mulighet til å velge hva de vil utdanne seg til. Jobbe for at Ringeriksbanen og ny E16 kan komme i orden så fort som mulig. Nøkkelkvalifikasjoner: Gründer. Har drevet næring siden 23-års alderen. Alder: 50 Bosted: Ringerike Stilling: Selvstendig Næringsdrivende

33 Inger-Brit Vindegg Politiske interesseområder: Samferdsel - Er nå leder for utvalget for Plan og Utvkling i Hol kommune. Nøkkelkvalifikasjoner: Har et arbeid hvor jeg lett kommer i kontakt med mennesker. Liker å jobbe sammen med andre. Har flere verv innen frivillig lag og organisasjoner. Alder: 65 Bosted: Hol Stilling: Adjunkt – selvstendig næringsdrivende

34 Christopher A. Wand Politiske interesseområder: Utdanning, utenriks og samferdsel. Nøkkelkvalifikasjoner: Erfaring fra arbeid i Unge Høyre/Høyre. Hatt en sentral rolle i valg- kampene 2009 og Er analytisk og hardt arbeidende, med ledererfaring fra blant annet jobben som økonomisjef i Java Personal AS( ). Alder: 25 Bosted: Hole Stilling: Generalsekretær i Unge Høyre

35 Gro Weltz Politiske interesseområder: Samfunn, helse, sosiale rettigheter og eldreomsorg. Spesielt innenfor mellommenneskelige forhold/psykologiske ift hvordan vi ser på hverandre - en bedre forståelse for hva som er bra for den enkelte og alle generelt. Skulle gjerne ha hatt en ”finger med i spillet” når det gjelder å endre holdningen til jusen/psykiatrien (ref. Breivik-saken). Nøkkelkvalifikasjoner: Flink til å forstå menneskelige behov og følelser. Sterk intuisjon. God rettferdighetssans. Stor behov for å gjøre/hjelpe til å få et bedre fungerende samfunn med bedre forståelse og toleranse ift hverandre. Alder: 65 Bosted: Drammen Stilling: Rådgiver

36 Anders B. Werp Politiske interesseområder: Jeg har en grunnleggende tillit til og tro på Høyres ideologiske fundament. Derfor er jeg sterkt motivert til å arbeide videre med å formidle og omsette dette i praktisk politikk. Særlig innen feltene justispolitikk, sikkerhetspolitikk, lokalt selvstyre, eiendomsrett og utdanningspolitikk. Nøkkelkvalifikasjoner: Lang politisk erfaring med verv i foreningen og som folkevalgt både kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt. Alder: 50 Bosted: Øvre Eiker Stilling: Stortingsrepresentant


Laste ned ppt "Kandidater til stortingsnominasjonen 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google