Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuddal, 22. april 2011. Agenda  Presentasjon av styret  Styrets beretning  Årsregnskap  Status Løypelaget/skiløyper  Nytt fra Olav Flugon  Kontingent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuddal, 22. april 2011. Agenda  Presentasjon av styret  Styrets beretning  Årsregnskap  Status Løypelaget/skiløyper  Nytt fra Olav Flugon  Kontingent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuddal, 22. april 2011

2 Agenda  Presentasjon av styret  Styrets beretning  Årsregnskap  Status Løypelaget/skiløyper  Nytt fra Olav Flugon  Kontingent og avgift løypelaget  Innkomne forslag / saker  Valg  Påskeskirennet

3 Presentasjon av styret  Harald Falck (nr 16)Formann  Bjørn Moss (nr 10)Kasserer  Audun Gulbrandsen (nr 5)Webansv.  Jan Fredrik Lund (nr 23)Styrerep.  Geir Olafsen (nr 9)Styrerep.  Ann-Kristin Flågan (nr 13)Styrerep.

4 Styrets beretning  Avholdt 4 styremøter  oktober, desember, februar og april  Web-siden er hoved-informasjonskanal  Alle referater etc ligger på medlemsiden  Aktuelle saker ligger på forsiden  Jobbes med ny lay-out for siden  Foreslått ny info-tavle i hyttegrenda  Jobbet for et enda bedre løypetilbud via vår representant i Løypelaget  Planlagt dugnad

5

6 Godkjenning av årsregnskapet  Antall betalende medlemmer er 39 (41)  Inntekter:2010/11(2009/10)  Kontingent/løypeavgiftkr 23 100kr 24 900  Renter 39kr 24  Totale inntekterkr 23 139kr 24 924  Utgifter:  Leie Røde Kors husetkr 1 000kr 600  Løypelagetkr 11 100kr 12 000  Web-sidenkr 600kr 2 871  Pølser påskeskirennkr 625  Diversekr 9kr 41  Totale utgifterKr 13 334kr 15 512

7 Godkjenning av årsregnskapet Beholdning pr 1.4.201023 718,49 Sum inntekter 1.4.2010 - 01.04.201123 138,51 Sum utgifter 1.4.2011 - 01.04.2011-13 334,00 Beholdning pr 01.04.1133 523,00

8 Nytt fra Olav Flugon  Full alpinbakke med 600 m trekk er åpnet  Lite snø har skapt vanskeligheter i år  Utbedring i sommer; ingen snøkanon enda…  Opparbeidet gangstier for å knytte veinettet sammen -> rundløyper  Interessen for tomter er ”normal”  Solgt totalt 57 tomter  Ny vei opp drøyer – muligens neste år  Tomt 71 er fjernet - parkeringsplass

9 Hytteområdet

10 Status Løypelaget - Skiløyper  Div møter  Grunneiere, Løypekjører, Hytteforeningene og løypelaget  Fra møtet med hytteforeningene:  Preparering: 34 – 50 (inkl forberedende arbeid)  GPS (TracTrac)  Økonomi  Sponsorer, grunneiere, hytteforeninger, kommunen, enkeltpersoner (giro sendes ut)  Enighet om økning fra 250 – 350,- til 400,- fra hytteforeningene  Ny regnskapsfører  Kommuneplanen  Samfunnsdelen snarlig  Arealdelen i løpet av 2011? Løypelaget har kontakt  Dugnader i løypenettet og maskinpreparering  Nye kart (også for salg til hytter), men først kommuneplan

11 14. April 2010 Til: Løypelaget i Tuddal Fra: Flugonfjell hyttegrend Forslag til ny framtidig skiløype Løypa vil er tegnet inn på kartet for hånd etter befaring med tre av styrets medlemmer påsken 2010. Forslaget fikk tilslutning i hytteforeningens årsmøte 2/4-10. Endelig plassering av løypa krever ytterligere befaring og GPS-tracking. Området sør for Sjåvatn er åpent og idyllisk, og det bør kunne være enkelt å komme fram med løypemaskin. For alle hyttefeltene i områdene sør og sørvest for Sjåvatn er dette det området med åpent landskap/fjellandskap som ligger nærmest hyttefeltene For Flugonfjell hyttegrend: Jan Fredrik Lund (sign)

12 Status - Sommerstier  Flugonfjell hyttegrend  To runder klare 2010  Parkering ved avkjøring ny vei mot toppen av alpinbakken  Nærområdet utenfor feltet  Flugonfjell og Tryttjønn - Dugnad i regi av hytteforeningen?

13 Saker 1:  Dugnad lørdag 4. juni (etter Kr. Himmlefart)  Oppmøte myra – (ved hytte 29/43)  Rydding av nærområder  Trær kan kappes til ved  Kvister kan legges i hauger – brennes til høsten  Søppel i konteineren  Rydding/merking av stier  Deler inn i lag  Sosial sammenkomst etter endt dugnad

14 Saker 2:  Feiing i mai  Feieavgift ca kr 250 pr pipe  Reisekostnader – lønner seg med samlet bestilling  For funksjonskontroll; egen kontakt med feier

15 Saker 2:  www.visittuddal.no www.visittuddal.no  Hva skjer i Tuddal; aktiviteter etc.  Sportsaktiviteter  Tuddal Triathlon  Gaustaløpet  Flugonfjell Opp!  Mindre gåing til fots i skiløypene - bra!  Ta med hundeskit, evt. dytt ut av veien/sporet  Forslag om nummer på hyttene  Andre saker?

16 Flugonfjell Opp!  Uformell konkurranse  Tidtaking gjøres av den enkelte - hvis ønskelig  Fra veien helt nede i Tuddal og følge veien helt opp til toppen av slalombakken – ca 5,3 km  Flere startpunkt; 1 km / 3 km / 5 km  Sykling, løping eller gåing  Tidspunkt; 4. juni og 8. oktober

17 Avgift løypelaget og kontingent hytteforeningen  Løypelagets budsjett i år er kr 330 000; ønsker å øke budsjett til ca kr 500 000  50 turer istedenfor 34 som i dag  Overskudd til bruk for utbedring av traseèr  Styret foreslår at avgiften til løypelaget økes til kr 400  Styret foreslår at kontingenten til hytteforeningen reduseres til kr 200  Totalt avgift blir da (400+200) kr 600, som tidligere

18 Valg - dagens styre  Harald Falck (nr 16)Formann  Bjørn Moss (nr 10)Kasserer  Audun Gulbrandsen (nr 5)Webansv.  Jan Fredrik Lund (nr 23)Styrerep.  Geir Olafsen (nr 9)Styrerep.  Ann-Kristin Flågan (nr 13)Styrerep.

19 Valg  Styret foreslår:  Geir velges for ny periode, om ikke andre ønsker å overta  Bjørn velges for ny periode, om han ønsker?  Styret fordeler internt arbeidsoppgaver

20 Påskeskirenn!  Påskeaften kl 1200 på myra  Ved hytte 48 – den som ikke er beiset  Kort og lang skiløype utgår pga ingen snø..  Erstattes med Natursti for voksne og barn   Ta med premie til barn (ca kr 30 pr. deltaker)  Asbjørn og Olav griller pølse i brød fra egen grill  Sosialt under rennet og etter rennet  Ta med noe å sitte på!


Laste ned ppt "Tuddal, 22. april 2011. Agenda  Presentasjon av styret  Styrets beretning  Årsregnskap  Status Løypelaget/skiløyper  Nytt fra Olav Flugon  Kontingent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google