Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv
Vibeke Hammer Madsen Adm.direktør HSH

2 Vibeke Hammer Madsen Adm.dir HSH
Tidligere praksis: PA Consulting, Partner Statoil, Dir. HR & Business Support KS, forhandlinger og HR sjef Agfa Gevaert, salg Styreverv bl.a.: Aker Kværner ASA Aker Floating Production ASA VG AS Sariba AS Ungt Entreprenørskap styreleder Styret for Innovasjon – Forskningsrådet Euro Commerce, Bryssel

3 Foredraget Hva er innovasjon?
Finnes det innovasjon og innovatører i handelsbransjen? Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen Innovasjon i fremtiden

4 Hva er innovasjon? Fornyelse gjennom forandring
Videreutvikling av noe bestående i en ny retning eller på en ny måte. Den tradisjonelle definisjonen av innovasjon er nye eller forbedrede produkter eller tjenester introdusert i markedet. I tillegg kommer: Nye eller forbedrede produksjonsprosesser Nye eller forbedrede forretningsmodeller og inntektsmodeller Nye eller forbedrede kundeopplevelse og/eller leveranse Eller som kunnskapsansvarlig i investeringsbanken Goldman Sachs sier det: ”Fresh thinking that creates value.”

5 Hvem driver med innovasjon?
Forskningsrådet Innovasjon Norge Universiteter

6 Finnes det innovasjon i handelsbransjen?

7 Myter om bransjen Den minst innovative bransjen Kun en hjelpesektor
Ingen forskning Lite bruk av teknologi Lav tetthet av ”hjernekraft” Ingen akademikere, kun kremmere

8 Men hvorfor er denne listen full av kremmere?
Provoserende? Tankevekkende? Motiverende?

9 Sannheten: Fordi handelsnæringen er full av innovatører

10 Hvordan gjør våre medlemmer det?
Omsetning

11 Produktivitetsveksten har vært størst i handelsnæringen
Vekst i total faktorproduktivitet Kilde: ECON/Statistisk sentralbyrå

12 Norges fremtidige nasjonalformue?

13 En mann har i alle fall fått det med seg
Sentralbanksjefens årstale: Handelsnæringen næring med største produktivitetsvekst de siste 20 årene

14 Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen
Så hvordan har dette skjedd?

15 Forskningsmidlene havner i det ”rustne”-triangel
Forskningsmidlene fra statsbudsjettet havner her Forskningstettheten i industri-Norge er påfallende i forhold til hvor veksten finner sted Forskningsrådet LO NHO

16 Så hvordan har næringen blitt ledende på innovasjon?
Verdikjeden har snudd; fra produksjonsorientert til markedsorientert Sterkt press på innkjøpspriser presser frem behov for innovasjon Mer effektiv logistikk er blitt en forutsetning Handelstrender som sterk vekst i private label, endrede handelsmønstre og sviktende forbrukerlojalitet skaper også behov for å tenke innovasjon Skal man være med i nettverket må man tenke innovasjon Det er ikke antall patenter som avgjør graden av innovasjon

17 Effektivitetspress presser frem innovasjon
- Vi må effektivisere med minst 5% hvert eneste år Jens P. Heyerdahl/ Lehmkul foredrag NHH

18 Type innovasjon og bidrag til verdiskaping
Kilde: Doblin Inc.USA HØY Mindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90 prosent av verdien FINANS PROSESS PRODUKT LEVERANSE FORETN. MODEL NETTVERK STØTTE PROSESS KJERNE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICE SALGS KANAL BRAND KUNDE OPLEVELSE

19 ..men anerkjennes innovasjonen?
Forskningen i denne sektoren er ikke som i industrien Resultatene kommer ikke i form av produkter, men i form av kunnskap. Denne ligger i hodene på hver enkelt handelsbedrift og kalles forretningshemmeligheter Hvordan kan vi nå målet om forskning som 3% av BNP når en hel sektor er borte?

20 Her trengs det mer kunnskap
Hvordan kan vi være sikre på at denne produktivitetsveksten vil fortsette når vi ikke vet hvordan den har skjedd?

21 Mulige forskningsemner
Konsepter (slutt-) bruker/kundedrevet utvikling Opplevelses-/verdiorientering Branding, nettverks- og forretningsmodelldrevet utvikling Verdikjeder og drivere for utvikling – overgang fra produkt- til markedsdrevet – e-handel og e-forretningsutvikling Alternative verdiutviklingsmodeller og deres drivere Kjedeutvikling og franchise – samspillet liten/stor og sentral/regional Kjøpesenter, effekter for privat og offentlig tjenesteyting (agglomerasjon) By/regional- og arbeidslivseffekter av alt det ovenstående

22 Innovasjon i fremtiden
Bransjen står overfor et innovativt veiskille Hvordan skal innovasjonen øke og vokse? Produktivitetsveksten har vært stor, men: Henger norsk innovasjon med på internasjonale trender? Tør vi å ta steget videre til morgendagens innovasjon? Den åpne innovasjonen?

23 Eksempler P&G med-innovasjonslaboratorier IBM har omfavnet Linux
Gruppe med folk fra ulike universiteter, leverandører og eksterne innovatører Belønning i form av andel av gevinst Resultatet: Fra 1/5 del til halvparten av all alle nye produkter utviklet med hjelp utenfra IBM har omfavnet Linux Resultatet et nytt, billig og robust software LEGO har inngått partnerskap med forskere fra MIT for å finne ut hvordan barn lærer Resultatet en helt ny LEGO serie hvor man kan designe egne roboter og figurer

24 Utfordringen er tosidig:
Kunnskapen i bransjen er klar for innhøsting Vi må holde døren på gløtt for forskere som vil lære av oss Bransjen må investere for å så nye frukter Vi må invitere forbrukere og kunder inn i våre innovasjonsprosesser Hvordan?

25 Fremtiden ligger i nettverkene
Det er ikke forskerne som sitter på ideene, det er selskapene selv, sammen med forbrukerne som sitter på morgendagens innovasjon Nettverk kan brukes til å teste ut ideer, og høste ideer. Kritiske forbrukere kan bidra til at vi raskt kan filtrere ut dårlige ideer og realisere de gode. Alternativet?

26 Innovate or die Det er ikke hvor ideene unnfanges som er avgjørende, men hvordan ideene bæres frem og hvor verdiene realiseres!

27 Innovatørene er morgendagens enere!
Takk for meg!


Laste ned ppt "Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google