Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv Vibeke Hammer Madsen Adm.direktør HSH

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv Vibeke Hammer Madsen Adm.direktør HSH"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv Vibeke Hammer Madsen Adm.direktør HSH vhm@hsh-org.no

2 Vibeke Hammer Madsen Adm.dir HSH  Tidligere praksis: PA Consulting, Partner Statoil, Dir. HR & Business Support KS, forhandlinger og HR sjef Agfa Gevaert, salg  Styreverv bl.a.: Aker Kværner ASA Aker Floating Production ASA VG AS Sariba AS Ungt Entreprenørskap styreleder Styret for Innovasjon – Forskningsrådet Euro Commerce, Bryssel

3 Foredraget  Hva er innovasjon?  Finnes det innovasjon og innovatører i handelsbransjen?  Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen  Innovasjon i fremtiden

4 Hva er innovasjon?  Fornyelse gjennom forandring •Videreutvikling av noe bestående i en ny retning eller på en ny måte.  Den tradisjonelle definisjonen av innovasjon er nye eller forbedrede produkter eller tjenester introdusert i markedet.  I tillegg kommer: •Nye eller forbedrede produksjonsprosesser •Nye eller forbedrede forretningsmodeller og inntektsmodeller •Nye eller forbedrede kundeopplevelse og/eller leveranse  Eller som kunnskapsansvarlig i investeringsbanken Goldman Sachs sier det: •”Fresh thinking that creates value.”

5  Forskningsrådet  Innovasjon Norge  Universiteter Hvem driver med innovasjon?

6 Finnes det innovasjon i handelsbransjen?

7 Myter om bransjen  Den minst innovative bransjen  Kun en hjelpesektor  Ingen forskning  Lite bruk av teknologi  Lav tetthet av ”hjernekraft”  Ingen akademikere, kun kremmere

8 Men hvorfor er denne listen full av kremmere?  Provoserende?  Tankevekkende?  Motiverende?

9 Sannheten: Fordi handelsnæringen er full av innovatører

10 Hvordan gjør våre medlemmer det? Omsetning

11 Produktivitetsveksten har vært størst i handelsnæringen Kilde: ECON/Statistisk sentralbyrå Vekst i total faktorproduktivitet

12 Norges fremtidige nasjonalformue?

13 En mann har i alle fall fått det med seg Sentralbanksjefens årstale:  Handelsnæringen næring med største produktivitetsvekst de siste 20 årene

14 Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen Så hvordan har dette skjedd?

15 Forskningsmidlene havner i det ”rustne”-triangel NHO LO Forskningsrådet • Forskningsmidlene fra statsbudsjettet havner her • Forskningstettheten i industri-Norge er påfallende i forhold til hvor veksten finner sted

16 Så hvordan har næringen blitt ledende på innovasjon?  Verdikjeden har snudd; fra produksjonsorientert til markedsorientert  Sterkt press på innkjøpspriser presser frem behov for innovasjon  Mer effektiv logistikk er blitt en forutsetning  Handelstrender som sterk vekst i private label, endrede handelsmønstre og sviktende forbrukerlojalitet skaper også behov for å tenke innovasjon  Skal man være med i nettverket må man tenke innovasjon  Det er ikke antall patenter som avgjør graden av innovasjon

17 Effektivitetspress presser frem innovasjon - Vi må effektivisere med minst 5% hvert eneste år Jens P. Heyerdahl/ Lehmkul foredrag NHH

18 HØY Mindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90 prosent av verdien KJERNE PROSESS STØTTE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICESALGS KANAL LEVERANSE BRANDKUNDE OPLEVELSE FORETN. MODEL FINANS NETTVERK Type innovasjon og bidrag til verdiskaping Kilde: Doblin Inc.USA

19 ..men anerkjennes innovasjonen? •Forskningen i denne sektoren er ikke som i industrien •Resultatene kommer ikke i form av produkter, men i form av kunnskap. •Denne ligger i hodene på hver enkelt handelsbedrift og kalles forretningshemmeligheter •Hvordan kan vi nå målet om forskning som 3% av BNP når en hel sektor er borte?

20 Her trengs det mer kunnskap  Hvordan kan vi være sikre på at denne produktivitetsveksten vil fortsette når vi ikke vet hvordan den har skjedd?

21 Mulige forskningsemner  Konsepter (slutt-) bruker/kundedrevet utvikling  Opplevelses-/verdiorientering  Branding, nettverks- og forretningsmodelldrevet utvikling  Verdikjeder og drivere for utvikling – overgang fra produkt- til markedsdrevet – e-handel og e- forretningsutvikling  Alternative verdiutviklingsmodeller og deres drivere  Kjedeutvikling og franchise – samspillet liten/stor og sentral/regional  Kjøpesenter, effekter for privat og offentlig tjenesteyting (agglomerasjon)  By/regional- og arbeidslivseffekter av alt det ovenstående

22 Innovasjon i fremtiden  Bransjen står overfor et innovativt veiskille  Hvordan skal innovasjonen øke og vokse?  Produktivitetsveksten har vært stor, men:  Henger norsk innovasjon med på internasjonale trender?  Tør vi å ta steget videre til morgendagens innovasjon? Den åpne innovasjonen?

23 Eksempler  P&G med-innovasjonslaboratorier  Gruppe med folk fra ulike universiteter, leverandører og eksterne innovatører  Belønning i form av andel av gevinst  Resultatet: Fra 1/5 del til halvparten av all alle nye produkter utviklet med hjelp utenfra  IBM har omfavnet Linux  Resultatet et nytt, billig og robust software  LEGO har inngått partnerskap med forskere fra MIT for å finne ut hvordan barn lærer  Resultatet en helt ny LEGO serie hvor man kan designe egne roboter og figurer

24 Utfordringen er tosidig:  Kunnskapen i bransjen er klar for innhøsting  Vi må holde døren på gløtt for forskere som vil lære av oss  Bransjen må investere for å så nye frukter  Vi må invitere forbrukere og kunder inn i våre innovasjonsprosesser  Hvordan?

25 Fremtiden ligger i nettverkene  Det er ikke forskerne som sitter på ideene, det er selskapene selv, sammen med forbrukerne som sitter på morgendagens innovasjon  Nettverk kan brukes til å teste ut ideer, og høste ideer.  Kritiske forbrukere kan bidra til at vi raskt kan filtrere ut dårlige ideer og realisere de gode.  Alternativet?

26 Innovate or die  Det er ikke hvor ideene unnfanges som er avgjørende, men  hvordan ideene bæres frem og  hvor verdiene realiseres!

27 Innovatørene er morgendagens enere! Takk for meg!


Laste ned ppt "Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv Vibeke Hammer Madsen Adm.direktør HSH"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google