Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

November 2005 1 Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "November 2005 1 Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark."— Utskrift av presentasjonen:

1 November 2005 1 Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark

2 November 2005 2 Kunnskapsparken i Molde

3 November 2005 3Historikk  1999- Selskapet stiftes med en aksjekapital på 7,6 MNOK Anders Talleraas blir styreformann  2000- Byggestart for næringsbygget Kunnskapsparken  2001- Frank Lien tilsettes som daglig leder  2002- Første byggetrinn ferdigstilt - Offisiell åpning av statsminister Kjell Magne Bondevik (15. mars) - Inkubatorvirksomheten startet  2003- Emisjon II, ny aksjekapital på 9,5 MNOK  2004- Pilotering distribuert inkubator i Møre og Romsdal  2005- Fokus på Industri og Internasjonalisering - Finn Amundsen tilsettes som prosjektleder 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Selskapet Stiftes Offisiell Åpning Inkubator etablert Daglig leder tilsettes DIMOR Emisjon II Industri og Internasjonalisering Prosjektleder tilsettes Prosjektleder tilsettes Byggestart

4 November 2005 4  Eltele AS  M&R fylkeskommune  Istad AS  Romsdals Budstikke AS  BFH Sparebank  Møreforskning AS  Nordmøre og Romsdal Felleskjøp  Romsdals Fellesbank ASA  Sparebanken Møre  Høgskolen i Molde  Fjord1 AS (tidl. MRF)  Glamox ASA  Gilde Bøndenes Salgslag  SIVA  Molde Kommune  Eide Kommune  Nesset Sparebank  Brødrene Brunvoll AS  Gjensidige Forsikring AS  Sjøvik AS  Langsten AS  Aker Aukra AS  IP Huse AS  Romsdal Bygg AS  Tibe Reklamebyrå AS  Nesset Kommune  Sunndal Næringsselskap AS Aksjekapital ca. 9,5 MIO Aksjonærene    

5 November 2005 5  Anders Talleraas, Tallikon AS – styreleder  Ottar Ohren, Høgskolen – nestleder  Janne Huse, Molde kommune / Havstuene  Per Støle, SIVA  Ingrid S. Grimstad, selvs.nærinsdriv.  Odd Tore Finnøy, Lev.nettet Ormen Lange  Ragna Brenne Bjerkeset, Tine Meierier Daglig leder Frank Lien Prosjektleder Finn Amundsen  Anders Talleraas – leder  Ivar Kosberg, Istad AS  Oddrun Trengereid, IN  Oddmund Oterhals, Møreforsking  Ove Ramstad, Internettgründer  Roar Lervik, Møreforskning Styret og fagrådet

6 November 2005 6 Målsetting Bidra til økt verdiskapning og nyskapning i regionen

7 November 2005 7 Kunnskapsparks konseptet Næringslivet Forskning Utdanning Fokusområder:  Logistikk  IKT  Industri og Energi  Helse Aktører:  Høgskolen i Molde (HSM)  Møreforskning i Molde (MFM)  Molde Kunnskapspark (MKP)  Kunnskapsparken Eiendom  Lokalt næringsliv  Hager og parker

8 November 2005 8  Senter for forretningsutvikling og nyskapning.  Drifter en SIVA-inkubator for nystartede bedrifter.  Forvalter såkornskapital, investerer i oppstarts- prosjekter i tilknytning til inkubatoren.  Kommersielt verktøy for HSM og MFM.  Fasiliterer og forvalter interne og eksterne prosjekter.  Drifter kontormiljø for etablerte bedrifter. Virksomhetsområder og ressurser Lokaler og fasiliteter Kapital HSM MFM Lokalt, nasjonalt og internasj. nettverk Inkubatoren Ressurser

9 November 2005 9  Drifting av SIVA-godkjent inkubator og FoU miljø  Samordning av likeartede aktiviteter innen verkstedindustrien  Bedriftssamarbeid gjennom kjøpe/lage vurderinger  Etablering av næringshage i nabokommuner  Utarbeidelse av strategisk næringsplan Nesset kommune  Etablering av distribuerte inkubatorer (DIMOR)  Regional operatør for ideportalen ”skape effektive systemer for kobling mellom næringsliv og FoU miljø”  Etablering av industri-inkubator  Utvikling av idè-genereringsverktøy  Fasilitator for Generator og Idègnisten  EØS Prosjekt ”Co-operation on inovation”: –Litauen (NFR ES 323798) –Slovakia (NFR ES 32 81 50) –T sjekkia (NFR ES 32 81 57)  Etablering av nasjonalt kompetansesenter for internasjonale finansieringsmekanismer  Best practices på næringsutvikling av olje/gass i Europa FoU-prosjekter 23841 23839 25475 26375 B 26375 A Skattefunn SIVA RUP/MR-Fylke RUP/IN RUP/MR-Fylke RUP/MR-Fylke/SIVA SIVA/NTNU RUP/SIVA RUP/IN/MR-Fylke RUP/MR-Fylke/Nf-råd RUP/IN/MR-Fylke

10 November 2005 10 Lisenser til etablerte bedrifter Inkubator/Såkorn bedrifter Stimulering -Idéstimulere -Holdning -Kultur -Tilrettelegg Kommers- ialisering -Beskyttelse -Forr.plan -Finansier -Etablering Kom. Idéer Person Operativ Bedrift Eierskap - Såkorn - Risikovillig Eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse Inkubator - Industrielt nettverk - Daglige tjenester - Service nettverk Eiendomsforvaltning Funksjonskjede i kunnskapspark Fra ide til butikk

11 November 2005 11 IdefasenUtviklings- fasen Kommersial- isering Marked Utviklings- Finansiering SND / MKP Såkorn- kapital Skatte Funn IFU / OFU FORNY Midler Venture- kapital Langsiktig finansiering Inkubatoren Markeds- finansiering Mentorer Markeds- assistanse Fagrådet Rekruttering Prosessene i inkubatoren Idefasen

12 November 2005 12 Opptaksprosess Lisensiering

13 November 2005 13 Henvendelser totalt 140

14 November 2005 14 Forretningsplan Utvikling Kontrakt pilotkunde Ekspansjon Nullpunkt Drift Utviklingsfinansiering Såkornkapital Venturekapital BLODBADET E (emisjon) E E NOK + -tid Inkubatorkonseptet tilrettelegger MKPExit MKP Exit

15 November 2005 15 • Privat næringsliv (idéer, spinn-offs / outsourcinger) • Offentlig virksomhet • Potensielle gründere med gode ideer Opptakskriterier • Innovasjons høyde • Potensial for lønnsomhet og vekst • Personlige egenskaper / forutsetninger • Finansiering • Exit-muligheter Inkubator programmet Målgrupper Investeringspolicy • Forretningsutvikling og infrastruktur på et tidlig stadium • Designet for nystartede virksomheter • Kvalifiserer til inkubatorstipend fra Innovasjon Norge Produkter • Kontorfasiliteter • Kapital • Privat og offentlig nettverk • Forretningsutvikling • Eget “coaching program” • Verktøykasse av prosesser og dokumenter Hva • 2-3 års inkubatorperiode ( exit 2-4 år) • Eierandel mellom 10-20 % • Aktiv eierskap og styrerepresentasjon • 4-6 investeringer pr. år

16 November 2005 16 Rådgivingskonseptet Funksjonell coaching Funksjonell coaching •Strategi •Salg & markedsføring •Brand og konsept utvikling •Markedskommunikasjon og annonsering •Organisasjons- utvikling •Operasjonell effektivitet og lønnsomhet •Finans og økonomi •Produkt og forretnings utvikling •Forhandlinger og oppkjøp / salg •Partnerallianser og distrubusjon •Emisjoner og kapital- utvidelser •Media & underholdning •Internett programvare •Portalindustri •Konfeksjonsindustri •Konsulentbransjen •Offentlig forvaltning •Læremiddelindustrien •Verftsindustri •Sportsbransjen •Reiseliv •Operativ ledelse •Prosjekt ledelse. •Styrefunksjoner •Problemløsning •Forretningsjuss •Presse og PR •Fusjoner / fisjoner Ledelses coaching Ledelses coaching Industriell coaching Industriell coaching Gründeren ”1.Linjes support” Personell i MKP ”2. Linjes support” Fagrådet, lokalt og nasjonalt nettverk og ressurser vekstsone

17 November 2005 17  Møblerte kontorer  Sentralbord  Konferanserom  Markedsføring  Hjemmesider og WEB-hotell  Tilgang på rammeavtaler innen juridisk bistand, revisjon økonomi og regnskap, design og produktutvikling, patentering, forretningsutvikling og kommersialiseringsassistanse  Nettverksbygging  Bredbånd kommunikasjon  Prosjektsamarbeid med studenter og forskere  Sosiale og faglige arrangement Utvalg av tjenester

18 November 2005 18 Inkubator – et utvidet tilbud Hospitering Pre-inkubator MK Inkubator Industriellinkubator Distribuert Inkubator VarighetMålgrupper 1-3 mnd • Person som vil starte • Mangler finansiering og plan • Usikker ”match” mot inkubator • Bli kjent med person og forretningsidé. • Etablere finansiering 1-6 mnd • Personer eller idéer fra HSM eller MFM som vil starte. • Match mot inkubator • Mangelfull plan og finansiering • Utarbeide forretningsplan og søknad til inkubator. • Testing av personer konsept og marked. 2-3 år • Forretningsutvikle, produktutvikle og kommersialisere i Kunnskapsparken 2-3 år • Miljø eller person med treff mot våre kriterier gode forutsetninger for å lykkes. • Miljø og personer med virksomhet relatert til den industrielle inkubatoren 2-3 år Formål • Forretningsutvikle, produktutvikle og kommersialisere i en næringshage. • Forretningsutvikle, produktutvikle og kommersialisere i en industribedrift.. • Miljø eller person med treff mot DIMOR kriterierer og gode forutsetninger for å lykkes.

19 November 2005 19 SIVA som Nasjonal Fasilitator for Ny Næringsutvikling Bedriftsideer som skal utvikles til bedrifter med global Konkurransekraft

20 November 2005 20 Regional innovation network in Møre and Romsdal County Population: 245 000 Molde City: 24 000 Kristansund City : 17 000 Ålesund City: 40 000 Sq km : 15 121 SIVA Knowledgpark with incubator SIVA business garden Business garden Planned business garden Development center Molde Knowledge Park - regional operator for the distributed incubator-network in M&R County.


Laste ned ppt "November 2005 1 Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google