Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

November 2005 1 Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "November 2005 1 Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark."— Utskrift av presentasjonen:

1 November Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark

2 November Kunnskapsparken i Molde

3 November Historikk  Selskapet stiftes med en aksjekapital på 7,6 MNOK Anders Talleraas blir styreformann  Byggestart for næringsbygget Kunnskapsparken  Frank Lien tilsettes som daglig leder  Første byggetrinn ferdigstilt - Offisiell åpning av statsminister Kjell Magne Bondevik (15. mars) - Inkubatorvirksomheten startet  Emisjon II, ny aksjekapital på 9,5 MNOK  Pilotering distribuert inkubator i Møre og Romsdal  Fokus på Industri og Internasjonalisering - Finn Amundsen tilsettes som prosjektleder Selskapet Stiftes Offisiell Åpning Inkubator etablert Daglig leder tilsettes DIMOR Emisjon II Industri og Internasjonalisering Prosjektleder tilsettes Prosjektleder tilsettes Byggestart

4 November  Eltele AS  M&R fylkeskommune  Istad AS  Romsdals Budstikke AS  BFH Sparebank  Møreforskning AS  Nordmøre og Romsdal Felleskjøp  Romsdals Fellesbank ASA  Sparebanken Møre  Høgskolen i Molde  Fjord1 AS (tidl. MRF)  Glamox ASA  Gilde Bøndenes Salgslag  SIVA  Molde Kommune  Eide Kommune  Nesset Sparebank  Brødrene Brunvoll AS  Gjensidige Forsikring AS  Sjøvik AS  Langsten AS  Aker Aukra AS  IP Huse AS  Romsdal Bygg AS  Tibe Reklamebyrå AS  Nesset Kommune  Sunndal Næringsselskap AS Aksjekapital ca. 9,5 MIO Aksjonærene    

5 November  Anders Talleraas, Tallikon AS – styreleder  Ottar Ohren, Høgskolen – nestleder  Janne Huse, Molde kommune / Havstuene  Per Støle, SIVA  Ingrid S. Grimstad, selvs.nærinsdriv.  Odd Tore Finnøy, Lev.nettet Ormen Lange  Ragna Brenne Bjerkeset, Tine Meierier Daglig leder Frank Lien Prosjektleder Finn Amundsen  Anders Talleraas – leder  Ivar Kosberg, Istad AS  Oddrun Trengereid, IN  Oddmund Oterhals, Møreforsking  Ove Ramstad, Internettgründer  Roar Lervik, Møreforskning Styret og fagrådet

6 November Målsetting Bidra til økt verdiskapning og nyskapning i regionen

7 November Kunnskapsparks konseptet Næringslivet Forskning Utdanning Fokusområder:  Logistikk  IKT  Industri og Energi  Helse Aktører:  Høgskolen i Molde (HSM)  Møreforskning i Molde (MFM)  Molde Kunnskapspark (MKP)  Kunnskapsparken Eiendom  Lokalt næringsliv  Hager og parker

8 November  Senter for forretningsutvikling og nyskapning.  Drifter en SIVA-inkubator for nystartede bedrifter.  Forvalter såkornskapital, investerer i oppstarts- prosjekter i tilknytning til inkubatoren.  Kommersielt verktøy for HSM og MFM.  Fasiliterer og forvalter interne og eksterne prosjekter.  Drifter kontormiljø for etablerte bedrifter. Virksomhetsområder og ressurser Lokaler og fasiliteter Kapital HSM MFM Lokalt, nasjonalt og internasj. nettverk Inkubatoren Ressurser

9 November  Drifting av SIVA-godkjent inkubator og FoU miljø  Samordning av likeartede aktiviteter innen verkstedindustrien  Bedriftssamarbeid gjennom kjøpe/lage vurderinger  Etablering av næringshage i nabokommuner  Utarbeidelse av strategisk næringsplan Nesset kommune  Etablering av distribuerte inkubatorer (DIMOR)  Regional operatør for ideportalen ”skape effektive systemer for kobling mellom næringsliv og FoU miljø”  Etablering av industri-inkubator  Utvikling av idè-genereringsverktøy  Fasilitator for Generator og Idègnisten  EØS Prosjekt ”Co-operation on inovation”: –Litauen (NFR ES ) –Slovakia (NFR ES ) –T sjekkia (NFR ES )  Etablering av nasjonalt kompetansesenter for internasjonale finansieringsmekanismer  Best practices på næringsutvikling av olje/gass i Europa FoU-prosjekter B A Skattefunn SIVA RUP/MR-Fylke RUP/IN RUP/MR-Fylke RUP/MR-Fylke/SIVA SIVA/NTNU RUP/SIVA RUP/IN/MR-Fylke RUP/MR-Fylke/Nf-råd RUP/IN/MR-Fylke

10 November Lisenser til etablerte bedrifter Inkubator/Såkorn bedrifter Stimulering -Idéstimulere -Holdning -Kultur -Tilrettelegg Kommers- ialisering -Beskyttelse -Forr.plan -Finansier -Etablering Kom. Idéer Person Operativ Bedrift Eierskap - Såkorn - Risikovillig Eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse Inkubator - Industrielt nettverk - Daglige tjenester - Service nettverk Eiendomsforvaltning Funksjonskjede i kunnskapspark Fra ide til butikk

11 November IdefasenUtviklings- fasen Kommersial- isering Marked Utviklings- Finansiering SND / MKP Såkorn- kapital Skatte Funn IFU / OFU FORNY Midler Venture- kapital Langsiktig finansiering Inkubatoren Markeds- finansiering Mentorer Markeds- assistanse Fagrådet Rekruttering Prosessene i inkubatoren Idefasen

12 November Opptaksprosess Lisensiering

13 November Henvendelser totalt 140

14 November Forretningsplan Utvikling Kontrakt pilotkunde Ekspansjon Nullpunkt Drift Utviklingsfinansiering Såkornkapital Venturekapital BLODBADET E (emisjon) E E NOK + -tid Inkubatorkonseptet tilrettelegger MKPExit MKP Exit

15 November • Privat næringsliv (idéer, spinn-offs / outsourcinger) • Offentlig virksomhet • Potensielle gründere med gode ideer Opptakskriterier • Innovasjons høyde • Potensial for lønnsomhet og vekst • Personlige egenskaper / forutsetninger • Finansiering • Exit-muligheter Inkubator programmet Målgrupper Investeringspolicy • Forretningsutvikling og infrastruktur på et tidlig stadium • Designet for nystartede virksomheter • Kvalifiserer til inkubatorstipend fra Innovasjon Norge Produkter • Kontorfasiliteter • Kapital • Privat og offentlig nettverk • Forretningsutvikling • Eget “coaching program” • Verktøykasse av prosesser og dokumenter Hva • 2-3 års inkubatorperiode ( exit 2-4 år) • Eierandel mellom % • Aktiv eierskap og styrerepresentasjon • 4-6 investeringer pr. år

16 November Rådgivingskonseptet Funksjonell coaching Funksjonell coaching •Strategi •Salg & markedsføring •Brand og konsept utvikling •Markedskommunikasjon og annonsering •Organisasjons- utvikling •Operasjonell effektivitet og lønnsomhet •Finans og økonomi •Produkt og forretnings utvikling •Forhandlinger og oppkjøp / salg •Partnerallianser og distrubusjon •Emisjoner og kapital- utvidelser •Media & underholdning •Internett programvare •Portalindustri •Konfeksjonsindustri •Konsulentbransjen •Offentlig forvaltning •Læremiddelindustrien •Verftsindustri •Sportsbransjen •Reiseliv •Operativ ledelse •Prosjekt ledelse. •Styrefunksjoner •Problemløsning •Forretningsjuss •Presse og PR •Fusjoner / fisjoner Ledelses coaching Ledelses coaching Industriell coaching Industriell coaching Gründeren ”1.Linjes support” Personell i MKP ”2. Linjes support” Fagrådet, lokalt og nasjonalt nettverk og ressurser vekstsone

17 November  Møblerte kontorer  Sentralbord  Konferanserom  Markedsføring  Hjemmesider og WEB-hotell  Tilgang på rammeavtaler innen juridisk bistand, revisjon økonomi og regnskap, design og produktutvikling, patentering, forretningsutvikling og kommersialiseringsassistanse  Nettverksbygging  Bredbånd kommunikasjon  Prosjektsamarbeid med studenter og forskere  Sosiale og faglige arrangement Utvalg av tjenester

18 November Inkubator – et utvidet tilbud Hospitering Pre-inkubator MK Inkubator Industriellinkubator Distribuert Inkubator VarighetMålgrupper 1-3 mnd • Person som vil starte • Mangler finansiering og plan • Usikker ”match” mot inkubator • Bli kjent med person og forretningsidé. • Etablere finansiering 1-6 mnd • Personer eller idéer fra HSM eller MFM som vil starte. • Match mot inkubator • Mangelfull plan og finansiering • Utarbeide forretningsplan og søknad til inkubator. • Testing av personer konsept og marked. 2-3 år • Forretningsutvikle, produktutvikle og kommersialisere i Kunnskapsparken 2-3 år • Miljø eller person med treff mot våre kriterier gode forutsetninger for å lykkes. • Miljø og personer med virksomhet relatert til den industrielle inkubatoren 2-3 år Formål • Forretningsutvikle, produktutvikle og kommersialisere i en næringshage. • Forretningsutvikle, produktutvikle og kommersialisere i en industribedrift.. • Miljø eller person med treff mot DIMOR kriterierer og gode forutsetninger for å lykkes.

19 November SIVA som Nasjonal Fasilitator for Ny Næringsutvikling Bedriftsideer som skal utvikles til bedrifter med global Konkurransekraft

20 November Regional innovation network in Møre and Romsdal County Population: Molde City: Kristansund City : Ålesund City: Sq km : SIVA Knowledgpark with incubator SIVA business garden Business garden Planned business garden Development center Molde Knowledge Park - regional operator for the distributed incubator-network in M&R County.


Laste ned ppt "November 2005 1 Molde Kunnskapspark Molde Kunnskapspark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google