Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flaske- eller springvann?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flaske- eller springvann?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flaske- eller springvann?
Gruppe F : Taran Nygard Egeli, Rolf A. Gallefoss, Lisbeth Lehn, Lian Uk Van, Nils Egil Bråthen, Espen Johansen og Thomas Myrstrand. Flaske- eller springvann F

2 Flaske- eller springvann F1-13-06
Oppgaven Forholdet mellom flaskevann og drikkevann Hvorfor folk velger å kjøpe vann når man nært sagt tapper gratis i springen. Salgsutvikling, antall produsenter på markedet, kvalitetskriterier og lovverk Spørreundersøkelse samt en smaksblindtest og vannanalyse fra vannet i kantina på skolen. Flaske- eller springvann F

3 Flaske- eller springvann F1-13-06
Forord Denne rapporten omhandler salgsutvikling, drikkevannsforskriften, kvalitetskriterier, tendenser og priser når det gjelder flaske og springvann Vi begrenset oppgaven til å gjelde Imsdal, Olden og Bonaqua Vannanalyse av vann fra kantina og vannverket En spørreundersøkelse med smakstest av flaskevann og springvann Stoffet har vi samlet inn ved hjelp av Internett og vi har fått litt informasjon fra forskjellige butikker og fra Valleråsen Vannverk. Flaske- eller springvann F

4 Flaske- eller springvann F1-13-06
Vannkvalitet Av Espen Johansen Flaske- eller springvann F

5 Flaske- eller springvann F1-13-06
Drikkevannet i Norge blir som regel tappet fra store innsjøer, og blir kalt råvann før det har gjenomgått de nødvendige renselses prosedyrer som må til for at det kan slippes ut til forbrukerne Generelt bra råvann i Norge Flaske- eller springvann F

6 Flaske- eller springvann F1-13-06
Drikkevannets, mineralvannets og kildevannets kvalitet blir påvirket av: Naturen Utskilling av mineraler i vannet Alger og humus Oss mennesker Stoffer som blir brukt ved jordbruk Avfallsplasser Industri Flaske- eller springvann F

7 Flaske- eller springvann F1-13-06

8 Flaske- eller springvann F1-13-06
Ved vannbehandling: Bruk av feil kjemikalier i renseanlegg Vannkvaliteten kan også bli påvirket av: Korrosjon i ledningsnett Lekasjer Flaske- eller springvann F

9 Flaske- eller springvann F1-13-06
Forskjellige typer vann: Hardt vann Vann som inneholder mye kalk Korrosivt vann Vann som tærer på rør og armaturer Turbid vann Betegnelse på farge og partikkel innhold i vannet Flaske- eller springvann F

10 Flaske- eller springvann F1-13-06
Drikkevannsforskriften Av Rolf-Andreas Gallefoss Flaske- eller springvann F

11 Drikkevannsforskriften
Fastsatt 4.Desember 2001 Formål: sikre forsyning av drikkevann med god kvalitet og i tilfredsstillende mengde Å sikre at vannet ikke inneholder helseskadelig forurensing, og er helsemessig forsvarlig Forskriften omfatter alt drikkevann I Norge, uansett kilde. Gjelder ikke: legemiddellovgivningen eller naturlig mineral- eller kildevann. Skal sikre at enhver borger har tilgang på informasjon om det vannet de drikker fra sitt lokale vannverk Forskriften setter krav til farge, lukt, og innhold av stoffer i vannet. Sier noe om hva som kan gjøres i krisesituasjoner. Flaske- eller springvann F

12 Flaske- eller springvann F1-13-06
Trender og priser Av Thomas Myrstrand Flaske- eller springvann F

13 Flaske- eller springvann F1-13-06
Trender Salget på flaskevann har økt med 35 % bare det siste året Gjennomsnittlig økning i salg av flaskevann internasjonalt er på 12 prosent hvert år Flaske- eller springvann F

14 Flaske- eller springvann F1-13-06
Trender Mineralvannprodusentene Dreining fra søte brusdrikker over til sukkerfrie drikker Flaske- eller springvann F

15 Flaske- eller springvann F1-13-06
Priser Vann over dobbelt så dyrt som bensin Prisen på flaskevann er opptil 1000 ganger så dyrt som springvann Bedre økonomi Ett liv på farten Flaske- eller springvann F

16 Flaske- eller springvann F1-13-06
Salgsutvikling Av Lisbeth Lehn Flaske- eller springvann F

17 Kiwi Tollnes og Meny Mobi
LOKAL SALGSUTVIKLING Kiwi Tollnes og Meny Mobi Flaske- eller springvann F

18 Flaske- eller springvann F1-13-06
Imsdal Ringnes bryggeri Vannet kommer fra dalen med samme navn ved foten av Rondane Duft: Ren frisk fjellduft Smak: Bløt, nesten litt flat smak som gir en noe emmen finish Bruksområde: Fin til salt mat Flaske- eller springvann F

19 Flaske- eller springvann F1-13-06
Olden Hansa Borg Bryggerier Olden kommer fra Blåfjellskilden i Oldedalen i Nordfjord, fra det innerste av Jostedalsbreen Duft: Ren duft med mineralsk preg i retning grotte Smak: Ren og frisk med god bløthet, frisk og leskende ettersmak, som sitter lenge Bruksområde: Allround Flaske- eller springvann F

20 Flaske- eller springvann F1-13-06
Bon Aqua Silver Coca Cola Norge BonAqua utviklet et produkt uten kullsyre, basert på norsk, naturlig mineralvann fra Telemark kilden Smak: sitrus eller bær Flaske- eller springvann F

21 Salgsutvikling Meny Mobi
Datainnsamling fra januar 2003 til august 2006: Vann uten kullsyre og smak Imsdal (0.6 l, 0.5 l og 0.33 l) Olden (0.6 l og 0.5 l) Bon Aqua (0.5 l) Flaske- eller springvann F

22 Flaske- eller springvann F1-13-06
Meny Mobi Tabellen viser salgsutviklingen av Olden, Imsdal og Bon Aqua i 0,33 til 0,6 liters flasker, hos Meny Mobi, fra januar 2003 til august 2006 Flaske- eller springvann F

23 Flaske- eller springvann F1-13-06
Meny Mobi Tabellen viser salgsutvikling av flaskevannet generelt hos Meny Mobi fra 2003 til 2006 med antall flasker solgt pr år. Flaske- eller springvann F

24 Salgsutvikling Kiwi Tollnes
Datainnsamling fra januar 2003 til august 2006 Vann uten kullsyre og smak Imsdal (0.6 l, 0.5 l) Olden (0.6 l) Bon Aqua (0.5 l) Flaske- eller springvann F

25 Flaske- eller springvann F1-13-06
Kiwi Tollnes Tabellen viser salgsutviklingen av Imsdal, Olden og Bon Aqua hos Kiwi Tollnes fra januar 2003 til august Antall solgte flasker pr. år Flaske- eller springvann F

26 Flaske- eller springvann F1-13-06
Kiwi Tollnes Tabellen viser salgsutvikling av flaskevannet generelt hos Kiwi Tollnes fra 2003 til 2006 med antall flasker solgt pr år Flaske- eller springvann F

27 Flaske- eller springvann F1-13-06
Internasjonal salgsutvikling Av Lian Uk Van Flaske- eller springvann F

28 Forbruk av flaskevann i verden, 1999 og 2004
Flaskevannsforbruk i verdens ledende land, 1999 og 2004 Flaske- eller springvann F

29 Flaskevanns forbruk i verdens ledende land, 1999 og 2004
Verdens flaskevannsforbruk i 2004 er 154 milliarder liter (41 milliarder). USA er det landet i verden som bruker mest flaskevann. 26 milliarder flaskevann ble forbrukt i 2004. Mexico er på andre plass, og bruken av flaske vann er 18 milliarder liter. Det tredje landet er Kina sammen med Brasil, 12 milliarder liter hver. De påfølgende landene er Italia og Tyskland med 10 milliarder liter hver. Flaske- eller springvann F

30 Flaske- eller springvann F1-13-06
Oversikt over flaskevannsforbruket per person i 1999 og 2004 Flaske- eller springvann F

31 Oversikt over flaskevannsforbruket per person i 1999 og 2004
Italienere drikker mest flaskevann per person, nesten 184 liter i 2004. Mexico og De Forente Arabiske Emirater drikker henholdsvis 169 og 164 liter per person. Belgia og Frankrike følger tett bak 145 liter årlig per person. Spania står på 137 liter årlig. Flaske- eller springvann F

32 Flaske- eller springvann F1-13-06
Porsgrunn vannverk Av Nils Egil Bråthen Flaske- eller springvann F

33 Flaske- eller springvann F1-13-06
Generelt om Porsgrunn Vannverk Valleråsen Vannbehandlingsanlegg forsyner hele Porsgrunn og Brevik med rent friskt vann. Fra Mjøvann eller Farris føres det gjennom en 7 km lang fjelltunnel til anlegget. Her blir vannet silt gjennom filtre av sand og marmor som fjerner partikler og farge, og reduserer surheten. Dessuten fjernes eventuelle bakterier. Vannet blir så lagret i en gigantisk fjellhall før det blir sendt videre til forbrukere. Høgskolen er en av de første som får vann fra vannverket siden vi ligger så nærme. Vi er da garantert nyrenset og friskt vann. Flaske- eller springvann F

34 Flaske- eller springvann F1-13-06
Kvalitetskrav Det er visse kvalitetskrav som Porsgrunn Vannverk er lovpålagt, de viktigste av disse er nevnt her: pH 6,5 – 8,5 Restmetall 0,1 mg/l Farge < 5 mg /l Pt Turbiditet (FTU) < 5 mg FTU Koliforme Bakterier 0 pr. 100 ml Alkalitet 0,6 – 1,0 mmol/l Kalsiuminnhold 15 – 25 mg/l Jern 0,10 mg/l Flaske- eller springvann F

35 Analysesammenligning av vann fra skolens kantine og vannverket
Figuren viser de forskjellige verdiene i vann tappet fra HiTs kantine sammenlignet med vann tappet fra Porsgrunn Vannverk. Parameter Kantinevann Vann fra vannverk pH 8,18 8,16 Farge 5 – 7,5 mg/l 5 – 7 mg/l Jerninnhold 0,144 mg/l 0,1 mg/l Hardhet (kalsiuminnhold) 27,17 mg/l 28,6 mg/l Flaske- eller springvann F

36 Smaksblindtest og spørreundersøkelse
Av Taran Nygard Egeli Flaske- eller springvann F

37 Flaske- eller springvann F1-13-06
Spørreundersøkelse Har du kjøpt vann? Hvorfor velger du å kjøpe vann? Hvilket vann foretrekker du å drikke? Hvilket vann tror du er av best kvalitet? Tror du at du kjenner forskjell på springvann og flaskevann i en eventuell smaskblindtest? Flaske- eller springvann F

38 Flaske- eller springvann F1-13-06
Smaksblindtest Flaske- eller springvann F

39 Flaske- eller springvann F1-13-06
Konklusjon Folk kjøper ikke vann p.g.a. vannet, men flasken. De fleste foretrekker å drikke springvann, men tror likevel at flaskevann er av bedre kvalitet. De fleste som trodde de kunne smake forskjell, gjorde også det. Flaske- eller springvann F

40 Flaske- eller springvann F1-13-06
Konklusjon Flaske- eller springvann F

41 Flaske- eller springvann F1-13-06
Vi kan konkludere med at forskjellen på kvaliteten på flaske og springvann er veldig liten og det er vanskelig å si om det ene er bedre enn det andre. I tillegg er trenden klar, salget av flaskevann er allerede på et høyt nivå og fortsatt på vei oppover. Flaske- eller springvann F


Laste ned ppt "Flaske- eller springvann?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google