Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flaske- eller springvann F1-13-061 Flaske- eller springvann? Gruppe F1-13-06: Taran Nygard Egeli, Rolf A. Gallefoss, Lisbeth Lehn, Lian Uk Van, Nils Egil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flaske- eller springvann F1-13-061 Flaske- eller springvann? Gruppe F1-13-06: Taran Nygard Egeli, Rolf A. Gallefoss, Lisbeth Lehn, Lian Uk Van, Nils Egil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flaske- eller springvann F1-13-061 Flaske- eller springvann? Gruppe F1-13-06: Taran Nygard Egeli, Rolf A. Gallefoss, Lisbeth Lehn, Lian Uk Van, Nils Egil Bråthen, Espen Johansen og Thomas Myrstrand.

2 Flaske- eller springvann F1-13-062 Oppgaven •Forholdet mellom flaskevann og drikkevann •Hvorfor folk velger å kjøpe vann når man nært sagt tapper gratis i springen. •Salgsutvikling, antall produsenter på markedet, kvalitetskriterier og lovverk •Spørreundersøkelse samt en smaksblindtest og vannanalyse fra vannet i kantina på skolen.

3 Flaske- eller springvann F1-13-063 Forord •Denne rapporten omhandler salgsutvikling, drikkevannsforskriften, kvalitetskriterier, tendenser og priser når det gjelder flaske og springvann •Vi begrenset oppgaven til å gjelde Imsdal, Olden og Bonaqua •Vannanalyse av vann fra kantina og vannverket •En spørreundersøkelse med smakstest av flaskevann og springvann •Stoffet har vi samlet inn ved hjelp av Internett og vi har fått litt informasjon fra forskjellige butikker og fra Valleråsen Vannverk.

4 Flaske- eller springvann F1-13-064 Vannkvalitet Av Espen Johansen

5 Flaske- eller springvann F1-13-065 •Drikkevannet i Norge blir som regel tappet fra store innsjøer, og blir kalt råvann før det har gjenomgått de nødvendige renselses prosedyrer som må til for at det kan slippes ut til forbrukerne •Generelt bra råvann i Norge

6 Flaske- eller springvann F1-13-066 Drikkevannets, mineralvannets og kildevannets kvalitet blir påvirket av: •Naturen –Utskilling av mineraler i vannet –Alger og humus •Oss mennesker –Stoffer som blir brukt ved jordbruk –Avfallsplasser –Industri

7 Flaske- eller springvann F1-13-067

8 8 –Ved vannbehandling: •Bruk av feil kjemikalier i renseanlegg Vannkvaliteten kan også bli påvirket av: –Korrosjon i ledningsnett –Lekasjer

9 Flaske- eller springvann F1-13-069 •Forskjellige typer vann: –Hardt vann Vann som inneholder mye kalk –Korrosivt vann Vann som tærer på rør og armaturer –Turbid vann Betegnelse på farge og partikkel innhold i vannet

10 Flaske- eller springvann F1-13-0610 Drikkevannsforskriften Av Rolf-Andreas Gallefoss

11 Flaske- eller springvann F1-13-0611 Drikkevannsforskriften •Fastsatt 4.Desember 2001 •Formål: sikre forsyning av drikkevann med god kvalitet og i tilfredsstillende mengde •Å sikre at vannet ikke inneholder helseskadelig forurensing, og er helsemessig forsvarlig •Forskriften omfatter alt drikkevann I Norge, uansett kilde. •Gjelder ikke: legemiddellovgivningen eller naturlig mineral- eller kildevann. •Skal sikre at enhver borger har tilgang på informasjon om det vannet de drikker fra sitt lokale vannverk •Forskriften setter krav til farge, lukt, og innhold av stoffer i vannet. •Sier noe om hva som kan gjøres i krisesituasjoner.

12 Flaske- eller springvann F1-13-0612 Trender og priser Av Thomas Myrstrand

13 Flaske- eller springvann F1-13-0613 Trender •Salget på flaskevann har økt med 35 % bare det siste året •Gjennomsnittlig økning i salg av flaskevann internasjonalt er på 12 prosent hvert år

14 Flaske- eller springvann F1-13-0614 Trender •Mineralvannprodusentene •Dreining fra søte brusdrikker over til sukkerfrie drikker

15 Flaske- eller springvann F1-13-0615 Priser •Vann over dobbelt så dyrt som bensin •Prisen på flaskevann er opptil 1000 ganger så dyrt som springvann •Bedre økonomi •Ett liv på farten

16 Flaske- eller springvann F1-13-0616 Salgsutvikling Av Lisbeth Lehn

17 Flaske- eller springvann F1-13-0617 LOKAL SALGSUTVIKLING Kiwi Tollnes og Meny Mobi

18 Flaske- eller springvann F1-13-0618 Imsdal •Ringnes bryggeri •Vannet kommer fra dalen med samme navn ved foten av Rondane •Duft: Ren frisk fjellduft •Smak: Bløt, nesten litt flat smak som gir en noe emmen finish •Bruksområde: Fin til salt mat

19 Flaske- eller springvann F1-13-0619 Olden •Hansa Borg Bryggerier •Olden kommer fra Blåfjellskilden i Oldedalen i Nordfjord, fra det innerste av Jostedalsbreen •Duft: Ren duft med mineralsk preg i retning grotte •Smak: Ren og frisk med god bløthet, frisk og leskende ettersmak, som sitter lenge •Bruksområde: Allround

20 Flaske- eller springvann F1-13-0620 Bon Aqua Silver •Coca Cola Norge •BonAqua utviklet et produkt uten kullsyre, basert på norsk, naturlig mineralvann fra Telemark kilden •Smak: sitrus eller bær

21 Flaske- eller springvann F1-13-0621 Salgsutvikling Meny Mobi Datainnsamling fra januar 2003 til august 2006: •Vann uten kullsyre og smak •Imsdal (0.6 l, 0.5 l og 0.33 l) •Olden (0.6 l og 0.5 l) •Bon Aqua (0.5 l)

22 Flaske- eller springvann F1-13-0622 Meny Mobi Tabellen viser salgsutviklingen av Olden, Imsdal og Bon Aqua i 0,33 til 0,6 liters flasker, hos Meny Mobi, fra januar 2003 til august 2006

23 Flaske- eller springvann F1-13-0623 Meny Mobi Tabellen viser salgsutvikling av flaskevannet generelt hos Meny Mobi fra 2003 til 2006 med antall flasker solgt pr år.

24 Flaske- eller springvann F1-13-0624 Salgsutvikling Kiwi Tollnes •Datainnsamling fra januar 2003 til august 2006 •Vann uten kullsyre og smak •Imsdal (0.6 l, 0.5 l) •Olden (0.6 l) •Bon Aqua (0.5 l)

25 Flaske- eller springvann F1-13-0625 Kiwi Tollnes Tabellen viser salgsutviklingen av Imsdal, Olden og Bon Aqua hos Kiwi Tollnes fra januar 2003 til august 2006. Antall solgte flasker pr. år

26 Flaske- eller springvann F1-13-0626 Kiwi Tollnes Tabellen viser salgsutvikling av flaskevannet generelt hos Kiwi Tollnes fra 2003 til 2006 med antall flasker solgt pr år

27 Flaske- eller springvann F1-13-0627 Internasjonal salgsutvikling Av Lian Uk Van

28 Flaske- eller springvann F1-13-0628 Forbruk av flaskevann i verden, 1999 og 2004 Flaskevannsforbruk i verdens ledende land, 1999 og 2004

29 Flaske- eller springvann F1-13-0629 •Verdens flaskevannsforbruk i 2004 er 154 milliarder liter (41 milliarder). •USA er det landet i verden som bruker mest flaskevann. 26 milliarder flaskevann ble forbrukt i 2004. •Mexico er på andre plass, og bruken av flaske vann er 18 milliarder liter. •Det tredje landet er Kina sammen med Brasil, 12 milliarder liter hver. •De påfølgende landene er Italia og Tyskland med 10 milliarder liter hver. Flaskevanns forbruk i verdens ledende land, 1999 og 2004

30 Flaske- eller springvann F1-13-0630 Oversikt over flaskevannsforbruket per person i 1999 og 2004

31 Flaske- eller springvann F1-13-0631 •Italienere drikker mest flaskevann per person, nesten 184 liter i 2004. •Mexico og De Forente Arabiske Emirater drikker henholdsvis 169 og 164 liter per person. •Belgia og Frankrike følger tett bak 145 liter årlig per person. Spania står på 137 liter årlig. Oversikt over flaskevannsforbruket per person i 1999 og 2004

32 Flaske- eller springvann F1-13-0632 Porsgrunn vannverk Av Nils Egil Bråthen

33 Flaske- eller springvann F1-13-0633 •Valleråsen Vannbehandlingsanlegg forsyner hele Porsgrunn og Brevik med rent friskt vann. •Fra Mjøvann eller Farris føres det gjennom en 7 km lang fjelltunnel til anlegget. Her blir vannet silt gjennom filtre av sand og marmor som fjerner partikler og farge, og reduserer surheten. Dessuten fjernes eventuelle bakterier. •Vannet blir så lagret i en gigantisk fjellhall før det blir sendt videre til forbrukere. •Høgskolen er en av de første som får vann fra vannverket siden vi ligger så nærme. Vi er da garantert nyrenset og friskt vann. Generelt om Porsgrunn Vannverk

34 Flaske- eller springvann F1-13-0634 Kvalitetskrav pH6,5 – 8,5 Restmetall0,1 mg/l Farge< 5 mg /l Pt Turbiditet (FTU)< 5 mg FTU Koliforme Bakterier0 pr. 100 ml Alkalitet0,6 – 1,0 mmol/l Kalsiuminnhold15 – 25 mg/l Jern0,10 mg/l Det er visse kvalitetskrav som Porsgrunn Vannverk er lovpålagt, de viktigste av disse er nevnt her:

35 Flaske- eller springvann F1-13-0635 Analysesammenligning av vann fra skolens kantine og vannverket ParameterKantinevannVann fra vannverk pH8,188,16 Farge5 – 7,5 mg/l5 – 7 mg/l Jerninnhold0,144 mg/l0,1 mg/l Hardhet (kalsiuminnhold)27,17 mg/l28,6 mg/l Figuren viser de forskjellige verdiene i vann tappet fra HiTs kantine sammenlignet med vann tappet fra Porsgrunn Vannverk.

36 Flaske- eller springvann F1-13-0636 Smaksblindtest og spørreundersøkelse Av Taran Nygard Egeli

37 Flaske- eller springvann F1-13-0637 Spørreundersøkelse •Har du kjøpt vann? •Hvorfor velger du å kjøpe vann? •Hvilket vann foretrekker du å drikke? •Hvilket vann tror du er av best kvalitet? •Tror du at du kjenner forskjell på springvann og flaskevann i en eventuell smaskblindtest?

38 Flaske- eller springvann F1-13-0638 Smaksblindtest

39 Flaske- eller springvann F1-13-0639 Konklusjon •Folk kjøper ikke vann p.g.a. vannet, men flasken. •De fleste foretrekker å drikke springvann, men tror likevel at flaskevann er av bedre kvalitet. •De fleste som trodde de kunne smake forskjell, gjorde også det.

40 Flaske- eller springvann F1-13-0640 Konklusjon

41 Flaske- eller springvann F1-13-0641 •Vi kan konkludere med at forskjellen på kvaliteten på flaske og springvann er veldig liten og det er vanskelig å si om det ene er bedre enn det andre. •I tillegg er trenden klar, salget av flaskevann er allerede på et høyt nivå og fortsatt på vei oppover.


Laste ned ppt "Flaske- eller springvann F1-13-061 Flaske- eller springvann? Gruppe F1-13-06: Taran Nygard Egeli, Rolf A. Gallefoss, Lisbeth Lehn, Lian Uk Van, Nils Egil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google