Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral Case: Handel med informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral Case: Handel med informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral Case: Handel med informasjon

2 Slide 2 E-handelsbarometer september/oktober 99 zDenne undersøkelsen var et samarbeid mellom eforum og MMI. Ca 2870 personer fyllte ut et hefte med en rekke ulike spørsmål. zResultat yHar handlet minst en gang (september/ oktober) : 730.000 +/- 55.000 (dvs mellom (675.000 og 785.000) yTelefonundersøkelse (MMI) med tilsvarende spørsmål i oktober gav 635.000 +/- 60.000 ye-handelsbarometer gir et høyere tall enn telefonundersøkelsen, men forskjellen er ikke større enn at den kan skyldes tilfeldigheter.

3 Slide 3

4 Slide 4

5 Slide 5

6 Slide 6 Hva gjør (europeiske) bedrifter? 010203040506070809010 0 Informasjon om bedriften Produkt- og serviceinformasjon Kontaktinformasjon Prisinformasjon Nedlastingsfasilitet Mulighet til merinformasjon On-line bestilling On-line betalinger Støttetjenester til leverandører Interaktive anbud/tilbud % Nå Kilde: PFA Research Inter/nasjonal nettstatistikk: • IDC • Datamonitor • Nilsen • Forrester • ActivMedia • CommerceNet • Norsk Gallup Institute • Oak Ridge Research • Current Analysis

7 Slide 7 Penger Varer Leverandør av råvarer TilvirkerDetaljistKonsument Penger $ $ $ $ $ $ $ $ Penge-, informasjons- og vareflyt ved handel Informasjon Fysisk- eller digital vareflyt

8 Slide 8 Markedsplassen og verdikjedene Tilbud / Selger Etterspørsel / Kjøper Konkurranse Prisdannelse Design Underleveranser Distribusjon Produktidé Lagring Service Markedsføring Produksjon Betaling Salg SELGER KJØPER

9 Slide 9 Grunnmuren til all ebusiness zÅ forstå potensielle forretningsmuligheter zÅ gjøre strategiske vurderinger zÅ gjennomføre profesjonell konseptutvikling zÅ forstå mediets egenart zFå på plass yStrategien yForretningsidéen yOrganisasjonen yTeknologien yMåleinstrumentene

10 Slide 10 Vare verdi Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger Kompleksitet av varer/tjenester Varens holdbarhet Hyppighetsfrekvens på kjøp Antall forskjellige varer Prisdannelse Aktivitetsnivå hos aktørene i handelsprosessen Overleveringsformat for varen, fysisk eller immateriell LavHøy Fastpris“Børs/auksjon” LangKort Komplekse ehandelsløsninger

11 Slide 11 Systemutvikling og ehandel z Interorganisatoriske systemer z Korte livsløp z Kontinuerlig systemutvikling z Store krav til integrasjon hos mange aktører z Brukermasse en hetrogen z Mange teknologiske platformer z Nasjonal handelsjus / Internasjonal handelsjus

12 Slide 12 Teknologi og arkitekturer z WEB-basert yHTTP(S) & WAP yHTML, XML & WML zMeldingsbasert ySMTP, X.400, ftp yEDIFACT, XML, X.12 zDistribuerte objektsystemer yCorba/RMI/COM/EJB yIDL (Interface description language) zMobile agenter yProgramvare som flytter seg mellom virksomheters maskiner og utfører predefinerte oppgaver zLagdelte arkitekturer

13 Slide 13 Browser Datanett Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Interorganisatorisk system I Mekanismer for meldingsutveksling Interne rutiner

14 Slide 14 Mekanismer for meldingsutveksling Datanett Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Interorganisatorisk system II Mekanismer for meldingsutveksling Interne rutiner Trekker ut og laster inn data Internt datasystem

15 Slide 15 Kjøper Tjenester og nettressurser Tiltrodd tredjepart Nettverk Scenario- katalog Rollekatalog Programvare / objekt bibliotek Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse Semantisk repository Selger Transportør Bank

16 Slide 16 Standardisering av meldingsbasert ehandel Alle tilpasser seg en felles felles datastruktur Alle tilpasser seg hverandres datastruktur

17 Slide 17 Eksisterende datasystemer og infrastruktur zIntegrasjon mot: yInterne systemer yEksterne systemer zNy teknologi må spille sammen med eksisterende teknologi zReturn of investment zNår mange aktører benytter en meldingsstandard er det nesten umulig å endre den

18 Slide 18 ”Verdisatt” informasjon zi utgangspunktet all informasjon zinformasjon som har salgsverdi ystatiske vegdata zbearbeidet og tilrettelagt informasjon yturistinformasjon på Web zverdien avhengig av hvem som er mottaker zelektronisk tilrettelegging: verdiøkning i seg selv zingen klar avgrensning mot tjenester Kilde: NR rapport 936, Handel med verdisatt informasjon

19 Slide 19 Verdikjeder zstatiske vegdata zdynamiske vegdata zeiendomsinformasjon zturistinformasjon zverdiøkning yhvor i kjeden tjenes pengene yhvem betaler for hva zeierforhold yopphavsrett zavtaleverk y(videre)bruksrett zverdiøkende tjenester (VØT) ybehov, muligheter og utfordringer Tilretteleggere og tjenesteleverandører Informasjonsleverandører Distribusjon og presentasjon Sluttbrukere 1 3 2

20 Slide 20 Digitale dokumenter: Utveksling av struktur eller presentasjon PDF Word HTML XML & Java XML (XSL++) (R)Database Avsenders presentasj. kontroll Metadata og struktur Operasjoner Hva er avsender og mottakers felles interesser Klient side integrasjon Cut & Paste Kildeformat

21 Slide 21 Turist- informasjon Verdikjeder zoppførings-finansiering zavtaleverk y(videre)bruksrett znye VØT: ykart og GIS yveg- og trafikkdata zutfordringer for nye VØT: yfinansiering yhva betaler folk for regional database nettsider nasjonal database nettsider nasjonal turist- informasjon lokal turist- informasjon VØ-data Landsdelsselskaper, NORTRA, TELLUS: turistinformasjon samles i regionale og nasjonale databaser Landsdelsselskaper, f.eks. FjordNorge, NORTRA, reklamebyrået Spekter Bergen AS, Leo Burnett Interactive: regional og nasjonal tilrettelegging for Web Andre VØT-aktører: - forlag Sluttbrukere: norske og utenlandske turister via Web, papir osv. Veg og trafikkdata Adresser Kart GIS Rotkatalogen

22 Slide 22 Problemstillinger zrettslige ygi oversikt over rettslige aspekter man må være klar over når man handler med informasjon zteknologiske og sikkerhetsmessige yhva må på plass for å realisere (e)handel med digitalisert informasjon zorganisatoriske ynye roller ved ehandel med informasjon zbrukeraspekter og finansiering yavklare vilje til å betale for informasjon ygi oversikt over finansieringsmodeller

23 Slide 23 Rettslige aspekter Ùgi oversikt over rettslige aspekter man må være klar over når man handler med informasjon ygenerelt: opphavsrett/viderebruksrett, forbrukervern yehandel generelt: personvern, elektroniske spor, rettslig status for elektroniske meldinger og digitale signaturer yehandel med informasjon: ?? yinternasjonal handel: skatte- og avgiftsspørsmål, jurisdiksjon yannet? Problemstillinger

24 Slide 24 Teknologi og sikkerhet Ù hva må på plass for å realisere (e)handel med digitalisert informasjon ygenerelt: teknologi for ehandel yteknologi som støtter lovverket, f.eks. opphavsrett yteknologi som hindrer misbruk av informasjon  f.eks. kopibeskyttelse ysikkerhet for adgang til informasjonen ysikkerhet ved utveksling  f.eks. dataintegritet Problemstillinger

25 Slide 25 Organisatorisk Ùroller og ansvarsfordeling: nye roller? ygenerelt: rettighetshaver, forbruker osv. yehandel generelt yehandel med informasjon: ”rettighetsadministrator”? yannet? Problemstillinger

26 Slide 26 Brukeraspekter og finansiering Ùavklare vilje til å betale for informasjon yhvilken informasjon yhvem ybehov for videre arbeid Ùoversikt over finansieringsmodeller yoppføringsfinansiering yreklamefinansiering ysluttbrukerfinansiering  stykkpris  abonnement ybehov for videre arbeid: når egner hvilken modell seg

27 Slide 27 Behov for videre arbeid (1) zsalg av informasjon på Web yer Web egnet for salg av informasjon yhva er man villig til å betale for yhvem er villige til å betale for informasjon yinformasjon som gulrot: hvor mye og hva (eks. Teknisk Ukeblad, DN) yhvilken finansieringsmodell egner seg  sluttbruker, reklame, oppføring,... yer Web egnet for distribusjon av offentlig informasjon

28 Slide 28 Behov for videre arbeid (2) yutvikle teknologi yf.eks. for å avdekke brudd på lovverket: opphavsrett ++ yi hvilken grad passer våre juridiske oppfatninger med den digitale virkeligheten? y f.eks.opphavsrett ynye roller når man handler med digitalisert informasjon? yInformasjonsportaler


Laste ned ppt "Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral Case: Handel med informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google