Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eidsberg ungdomsskoles praktiske opplæringsarena

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eidsberg ungdomsskoles praktiske opplæringsarena"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eidsberg ungdomsskoles praktiske opplæringsarena
Pilotskolen Eidsberg ungdomsskoles praktiske opplæringsarena

2 Bakgrunn og behovet for tiltaket:
EUS: 450 elever, 47 årsverk. Mange elever med særskilte og sammensatte behov. Urealistisk normalitetsbegrep. Fragmenterte og eksterne tilbud. Samarbeid mellom skole, barnevern og familiesenter. Startet skoleåret 2006/2007

3 Pilotskolen Ungt entreprenørskap og IA Sykkelverksted Mekk/snekker
Vaktmestertjeneste Friluftsliv og kroppsøving. Kantine/catering Forming Musikk/teater

4 Påvirkning på elevens rolle og status:
Internt deltidstiltak Frivillig Åpen for alle elever Heterogen gruppesammensetning. Ca. 90 elever pr. uke Naturlig del av EUS.

5 Relasjonelt og kategorielt perspektiv:
Fokus på egenskaper ved elevene Kategorisering i vanske- eller avvikskategorier Spesialpedagogisk tilrettelegging Elever med problemer Relasjonelt perspektiv Fokus på elevenes samhandling med andre Spesielle behov er en konsekvens av sosiale konstruksjoner Vekt på at elevene betraktes som aktører Elever i problemer

6 Elevbedrift En praktisk læringsarena
Elevene søker ”jobb” sammen med foresatte og kontaktlærer. Elevbedriftene finansierer seg selv. Fokus på sosiale ferdigheter gjennom IA mål. IA sertifiseres hvert år av NAV Østfold Formelt samarbeid med UE

7 Mekk/snekker Snekker/Mekk: Skoknekt Inntekt: 75kr.per stykk
Utgifter: 20kr. per stykk til planker, lakk og skruer. Fortjeneste : 55kr per stykk Bilvask Inntekt: 100kr. per bil. Utgifter: 10kr. per bil. Fortjenesten: 90kr. per bil.

8

9 Vaktmester: Snømåking, handle, stable ved, rake løv og lignende
Inntekt: 50kr. per time. Fortjeneste: 50kr. per time.

10 Kunst og håndverk: Salg av 120 julekort til Eidsberg kommune.
Inntekt: 12kr.per kort = 1440kr. Utgifter: 3kr.per kort = 360kr. Fortjeneste: 1080kr på 120 julekort.

11 Catering: Salg av 16 rundstykker med pålegg. Inntekt: 160kr. Utgifter:
16 rundstykker 20kr. Leverpostei 12,40kr Gulost ¼ kg 22,50kr Smør ¼ kg 4kr Agurk 7,50kr Tomat 7kr Paprika 10kr Nøkkelost 5kr Makrell i tomat 16kr = 104,40kr Fortjeneste: 55,60kr

12 Sosiale ferdigheter: Årsplan sosial kompetanse Mestringsarena
Gir elevene en rolle i lokalsamfunnet Tiltaket brukes inn i IOP’er for noen

13

14 Den ene dagen En kasusstudie om smågruppebaserte opplæringstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd Lillegården kompetansesenter Informant for studien vår/høst 08

15 Anbefalinger: Etablering av tiltak må bare skje som et ledd i en plan om utvikling av skolen Etablering av tiltak må ikke bli en sovepute for skolens virksomhet generelt Tiltakene må bygge på en grunnleggende relasjonell tilnærming Tiltakene må være frivillig og gruppene må være heterogent sammensatt De ansatte må ha god relasjonskompetanse og ha gode faglige kunnskaper

16 Anbefalinger forts. Det må være et forpliktende samarbeid mellom kontaktlærer og lærer i tiltaket for å sikre sammenheng i opplæringen Fokus på skolefaglige læringsmål må inngå i opplæringen i tiltaket Ledelsen ved skolen og lærerne i tiltaket må legge vekt på skriftlige planer og dokumentasjon av resultater Disponeringen av undervisningstida må hjemles og dokumenteres etter gjeldene bestemmelser i lov og forskrifter

17 Pilot’n Ettermiddagstilbudet Pilot’n Lavterskeltilbud; kom som du er.
Åpent for alle 3 dager i uka. Mat Leksetid (ikke leksehjelp) Sosiale ferdigheter Forebyggende ungdomsarbeid Tiltaksarena for barnevernstjenesten

18 Pilot’n forts. Fattigdomsmidler. Huset er gitt av kommunen.
Økonomiske bidrag til mat fra andre virksomheter. Lønnsutgiftene ligger på Familiesenterets budsjett, men de ansatte er tilknyttet skolen. Personale fra andre virksomheter. Arenaen er skolen, men målgruppen er felles.

19 Evaluering Lillegården kompetansesenter Elevundersøkelsen
Mindre skulking Bedre fokus på våre kjerneverdier: Tillit, Trivsel og Mestring Utvidet normalitetsbegrep Sosial utjevning Oppdragende for de voksne


Laste ned ppt "Eidsberg ungdomsskoles praktiske opplæringsarena"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google