Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morten Bjørnsen Haugalandskonferansen 6. Mars 2009 Hva traff så hardt? Finanskrise, Glitnir og Island.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morten Bjørnsen Haugalandskonferansen 6. Mars 2009 Hva traff så hardt? Finanskrise, Glitnir og Island."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morten Bjørnsen Haugalandskonferansen 6. Mars 2009 Hva traff så hardt? Finanskrise, Glitnir og Island

2

3 Hva skjedde? • Børsen - faller • Boligprisene - faller • Råvarepriser - faller • Spareprodukter - verdiløse • Banker i hele verden – reddet av staten • Myndighetene i flere land sprøyter milliarder inn i økonomien Resesjon av uante dimensjoner

4 Kollaps på børsen og oljeprisen

5 Hva er en finanskrise? • Likviditetskrise i engrosleddet • Kommer av mistillit til andre aktører i interbankmarkedet – Bekymring for verdier av assets og nedskrivningsbehov • Bankene får ikke fornyet sine innlån • Frykten drar ned etterspørsel – markeder stopper opp • Derivatkontrakter må innfris • Får etterhvert realøkonomiske konsekvenser gjennom tilbud og etterspørsel • Avslører ubalanser i økonomien Finanskrisen er en likviditetskrise

6 Hvordan startet det? Hva skjedde? Grådighet/ Avkastningskrav Billige penger ”Uregulert system” •Investeringsbanker •Hedge fund •Private equity •Nye produkter Ratingbyrå Bang Kapitalen var for billig

7 Hvordan er en bank skrudd sammen? • Egenkapital og ansvarlig kapital • Innskudd • Innlån • Begrepet funding • Kapitaldekning • Multiplikatoreffekten Banker har lite egenkapital og betydelig likviditetsrisiko

8 Hva skjedde på Island og med Glitnir?

9 Krise under oppsegling • Problemer med strukturerte spareprodukter – Terra skandalen • Mislighold av sub prime • Aksjemarkedene blir volatile og etter hvert fallende • Rating reduksjoner • Tendenser til run på innskudd internasjonalt • Banker må reddes i England, USA, Tyskland og Danmark • Vår og sommer er noenlunde rolig • Arbeider med strategiske og strukturelle grep • Preges dog av GPØ og innskuddsutviklingen • Lehman Brothers kollapser 15. september • Likviditetstørken internasjonalt blir prekær • Politiske vurderinger/ feilgrep/ anti-terror lovgivning i UK Omverdenen Glitnir Lehman Brothers var veiskillet

10 Kritiske dager 5-6.10 Politiske vurderinger på Island Uro i Norge underhånden kontakt med myndighetene 05.01 Klargjort for integrasjon med Spb1 22.9 styremøte i Glitnir Norway AS 28.9 Glitnir Oslo Marathon 29.9 Den Islandske stat overtar Glitnir i runde 1 7.10 Vi notifiseres fra Island – ny funding stoppes Islandske morselskap settes under administrasjon Klart vi ikke kan fortsette med nåværende eier Salg av banken nødvendig 9.10 avtale med Bankenes Sikringsfond 19.10 Salg gjennomført (på visse vilkår) 05.12 Forutsetninger for salg oppfylt Vi har ti dager

11 Vi har en krise Hvordan takler vi den? • Interne og eksterne forberedelser • Plan – men evne og vilje til å improvisere • Ledelse - Hvordan reagerer den enkelte leder? • Mediahåndtering • Kommunikasjon – intern og ekstern • Vær tydelig – men rolig • Problemer med rykter, planting av informasjon If you take care of the inside, the inside will take care of the outside Fare/utfordringer med muligheter Kinesiske tegnet for krise

12 Hva gikk galt på Island? Og hvorfor gikk det verre enn i andre land? • Landet for lite – Verdens minste valuta – Staten kan ikke redde bankene – Krysseierskap • Begrenset utenlandsk eierskap • Tilgang på internasjonal likviditet – Ratingbyråenes rolle (AAA ) • Liberalisering og privatisering – Bankene solgt rimelig til enkeltgrupperinger • Begrenset muligheter for vekst innenlands Drivere bak utviklingen Forsterket krisen • Spekulasjon mot ISK og børsnoterte selskaper • Tok ikke signalene tidlig nok • Politisk uklokskap • Sentralbankens rolle Størrelse, tillit og politisk dømmekraft

13 • Billige penger skaper utfordringer over tid • Ratingbyråenes kompetanse overvurdert • Deler av de finansielle system har vært for dårlig regulert • Ubalanser over tid skaper markedsreaksjoner • Kapitalimporten til Norge undervurdert • Krisen er nå realøkonomisk – tilbuds og etterspørselsgap • Avanserte produkter koblet med grådighet er en dårlig kombinasjon • Banker er sårbare konstruksjoner Hva kunne vi gjort anderledes Konklusjoner

14 Hva nå? Morten Bjørnsen Haugalandskonferansen 6 Mars 2009

15 Kommunikasjonsstrategi Tillit og aksept fra eierne Tillit i oponionen Tydelig profil Respekt i markedet Motiverte ledere og ansatte Glitnir Internt OmverdenenMarket Eiere

16 Kundetilfredsheten økte fra 07-09 Figur: Totaltall – alle områder (KTI-skårer, 0-100 poeng)

17 Finansmarkedet Sentral bank penger Bred pengemengde (M2) Securitised debt (CDO) Derivater (CDS, FX, renter, råvarer og aksjer) Andel av finansmarkedet 80% 10% 9% 1% Kilde: Independent Strategy 2006

18 Utvikling USA 1990-2006 Andel 1990 48,7% 39,3% 11,1% 0,9% 66,8% 26,6% 6,1% 0,5% Andel 2006 Kilde: Independent Strategy Sentral bank penger Bred pengemengde (M2) Securitised debt (CDO) Derivater (CDS, FX, renter, råvarer og aksjer)

19 Norge i dette bildet • Kapitalunderskudd • Norske selskap avhengig av internasjonale banker • Innlånskanal for norske banker • Foruten DnBNor domineres det norske markedet av nordiske banker • Oljefondets rolle Norske banker er avhengige av kapitalimport

20 Hva er egentlig finansmarkedet? Aktører • Betalingsoverskudd lånes ut (eks. Kina, India) • Institusjonelle investorer, pensjonsfond og sentralbanker • Multinasjonale banker • Asset management og kapitalforvaltning • Ratingbyråer Produkt • Obligasjonsmarkedet • Commercial paper • Syndikerte lån • Risikoavdekning/derivater • Interbankmarkedene • Private equity • Hedge fond Aktører Produkt Globale markeder

21 Eksplosjon i utstedte derivater Kilde: US comptroller of the currency, quarterly journal Vol. 26 Derivatkontrakter utstedt av amerikanske banker (USD trillioner)

22 Avvikling av valutaposisjoner (carry trades)

23 Fallende omløpshastighet på penger


Laste ned ppt "Morten Bjørnsen Haugalandskonferansen 6. Mars 2009 Hva traff så hardt? Finanskrise, Glitnir og Island."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google