Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS Peter Graff SNP/Newbuilding Dept. INGE STEENSLAND AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS Peter Graff SNP/Newbuilding Dept. INGE STEENSLAND AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS Peter Graff SNP/Newbuilding Dept. INGE STEENSLAND AS

2 Skip må hugges Et skip har en viss levelader, så er det utbrukt Bransjen sier at 95 % kan gjenbrukes i et land med lav levestandard

3 Verdier ombord •Metallene •Maskineri / pumper / reservedeler •Utstyr / inventar / instrumenter •Noen brukbare væsker – bunkers / smøreolje / maling •Skipsantikviteter – er det nesten slutt på

4 Farlige substanser •Farlige materialer •Bunkers og lasterester ”unpumpable” •Spillolje/slops •Skrogmaling, særlig bunnstoff

5 Litt historikk •Treskip ble ribbet og forlatt •Bruk av jern og stål =>skip fikk en utrangeringsverdi •Først lokal industri •Deretter sydover i Europa -> Spania og Tyrkia •Så mot Østen - Taiwan frem til slutten av 80-tallet

6 Lokalisering i dag •India •Bangla-Desh •Pakistan •China •Tyrkia

7

8 Skips-skrapmarkedet •Verdensflåten: Ca. 1.000.000.000 - En milliard dwt •Levealder antatt 27-29 år både teknisk og økonomisk •Over tid skal derfor i snitt ca. 36 mill dwt hugges opp hvert år

9 Historisk Opphugging

10 Selgerne •Rederier •Oljeselskaper •Offentlige selskaper / Mariner

11 Kjøperne •Kontant kjøpere -> Cash Buyers (kjøper i egen regning) •Huggeverkstedene

12 Andre aktører •Mellommenn - Skipsmeglere Rammebetingelser: •Myndigheter •Andre aktører

13 Salgsprosessen •Skipet sirkuleres •Ca. 20 adressater, kontant kjøpere og skrapmeglere •Max ½ time => ute i hele markedet •Alternativt selekterte kjøpere •Normalt salg fra Eier -> Kontantkjøper -> Skipsopphugger

14 Røver marked!! •Ha en vanntett kontrakt •Forebygg unøyaktigheter •Kort vei til reforhandling ved fallende marked

15 Skrapprisen •Prisen regnes i USD pr. long tons stålvekt (i praksis skipets vekt uten last og forbruksvarer) •”død” LDT – for eksempel isolasjonen i LPG skip trekkes fra •Prisen er efterspørselsbestemt

16

17 Forberedelser til salg •Proforma MoA •Skrapbeskrivelse - Demolition description •LDT – lettskipsvekt dokumentasjon •Annen teknisk informasjon gjøres klar •Excluded items – kjøper betaler bare pr. tonn

18 Vurdering av •Levering ”where is” / off beach / off port limits •tid til levering •Suez passering •Høyvann - Beaching tide •Skipets sertifikater

19 Selg skipet •Sirkulære mail med korte data •10-15 kjøpere interessert •7-12 tilbud •2-3 sub unsold motbud •Sluttforhandling med beste kjøper •2-4 dager fra sirkulasjon til endelig salg

20 Salgskontrakten •Prisen USD / LDT – lettskipsvekt •Betaling kontant mot dokumenter/skip •Closing – ofte ingen

21 Depositum •25 % nedbetaling til selgers konto (dog kalt depositum) aksepteres ofte •Maks tre dager efter inngått avtale •Depositum mottatt = deal done!

22 Skipets tilstand •”as is” – i hovedsak intakt, uten inspeksjon •Klassesertifikater til å nå huggestedet •Maskineriet i operativ stand for sikker seilas •Selger ansvarlig inntil levering •Levere gass fri •Spesifisere spesielle forhold •”fri for pålegg er irrelevant”

23 Salget inkluderer •alt om bord •Excluded items liste •ROB – minimumskvantiteter •Hovedutstyr spesifiseres i kontrakten •Kjøpers plikt til å assistere med alt som Selger skal ha iland

24 Mannskap etc •Kjøpers representanter •Vaktmenn •Selgers Offiserer •Opplæring

25 Andre klausuler •Notiser for levering / forsinkelsesklausuler / forlis er omtrent som ved vanlige skipssalg •Gjeld og pant og selgers og kjøpers mislighold håndteres som for vanlige skipssalg •Garanti for at skipet hugges opp

26 Voldgift og lovgivning •Engelsk lov •LMAA regler for voldgift •Gjerne LMAA small claims prosedyre for små krav •MEN! - Plutselig er salgsobjektet under lokal lovgivning

27 Miljømessige forhold •Green Passport •”The Industry Code of Practice on Ship Recycling” •Huggeverkstedet bør være sertifisert og dokumentert •Selger bør kunne følge opp; - Rett til å besøke huggestedet - dokumentere håndtering av farlige substanser •Hvem er til å stole på??

28 Miljøpraksis varierer •Gi blaffen •Papir bestemmelser i kontrakten •Inspeksjon av opphuggingsområder •Spesifikke, oppfulgte krav til det aktuelle verksted •Exxon – solgte VLCC til China, ”tap” – 6/7 mill

29 End is near - Beaching •Lettskipskondisjon •Et stort gasskip 1,7 / 5.5 m dypgående •Beaching tide •10/12 knop fart rett inn på stranden •Strandsettingen er kjøpers ansvar

30


Laste ned ppt "SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS Peter Graff SNP/Newbuilding Dept. INGE STEENSLAND AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google