Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS
Peter Graff SNP/Newbuilding Dept. INGE STEENSLAND AS

2 Skip må hugges Et skip har en viss levelader, så er det utbrukt
Bransjen sier at 95 % kan gjenbrukes i et land med lav levestandard

3 Verdier ombord Metallene Maskineri / pumper / reservedeler
Utstyr / inventar / instrumenter Noen brukbare væsker – bunkers / smøreolje / maling Skipsantikviteter – er det nesten slutt på

4 Farlige substanser Farlige materialer
Bunkers og lasterester ”unpumpable” Spillolje/slops Skrogmaling, særlig bunnstoff

5 Litt historikk Treskip ble ribbet og forlatt
Bruk av jern og stål =>skip fikk en utrangeringsverdi Først lokal industri Deretter sydover i Europa -> Spania og Tyrkia Så mot Østen - Taiwan frem til slutten av 80-tallet

6 Lokalisering i dag India Bangla-Desh Pakistan China Tyrkia

7

8 Skips-skrapmarkedet Verdensflåten: Ca. 1.000.000.000 - En milliard dwt
Levealder antatt år både teknisk og økonomisk Over tid skal derfor i snitt ca. 36 mill dwt hugges opp hvert år

9 Historisk Opphugging

10 Selgerne Rederier Oljeselskaper Offentlige selskaper / Mariner

11 Kjøperne Kontant kjøpere -> Cash Buyers (kjøper i egen regning)
Huggeverkstedene

12 Andre aktører Mellommenn - Skipsmeglere Rammebetingelser: Myndigheter

13 Salgsprosessen Skipet sirkuleres
Ca. 20 adressater, kontant kjøpere og skrapmeglere Max ½ time => ute i hele markedet Alternativt selekterte kjøpere Normalt salg fra Eier -> Kontantkjøper -> Skipsopphugger

14 Røver marked!! Ha en vanntett kontrakt Forebygg unøyaktigheter
Kort vei til reforhandling ved fallende marked

15 Skrapprisen Prisen regnes i USD pr. long tons stålvekt (i praksis skipets vekt uten last og forbruksvarer) ”død” LDT – for eksempel isolasjonen i LPG skip trekkes fra Prisen er efterspørselsbestemt

16

17 Forberedelser til salg
Proforma MoA Skrapbeskrivelse - Demolition description LDT – lettskipsvekt dokumentasjon Annen teknisk informasjon gjøres klar Excluded items – kjøper betaler bare pr. tonn

18 Vurdering av Levering ”where is” / off beach / off port limits
tid til levering Suez passering Høyvann - Beaching tide Skipets sertifikater

19 Selg skipet Sirkulære mail med korte data 10-15 kjøpere interessert
7-12 tilbud 2-3 sub unsold motbud Sluttforhandling med beste kjøper 2-4 dager fra sirkulasjon til endelig salg

20 Salgskontrakten Prisen USD / LDT – lettskipsvekt
Betaling kontant mot dokumenter/skip Closing – ofte ingen

21 Depositum 25 % nedbetaling til selgers konto
(dog kalt depositum) aksepteres ofte Maks tre dager efter inngått avtale Depositum mottatt = deal done!

22 Skipets tilstand ”as is” – i hovedsak intakt, uten inspeksjon
Klassesertifikater til å nå huggestedet Maskineriet i operativ stand for sikker seilas Selger ansvarlig inntil levering Levere gass fri Spesifisere spesielle forhold ”fri for pålegg er irrelevant”

23 Salget inkluderer alt om bord Excluded items liste
ROB – minimumskvantiteter Hovedutstyr spesifiseres i kontrakten Kjøpers plikt til å assistere med alt som Selger skal ha iland

24 Mannskap etc Kjøpers representanter Vaktmenn Selgers Offiserer
Opplæring

25 Andre klausuler Notiser for levering / forsinkelsesklausuler / forlis er omtrent som ved vanlige skipssalg Gjeld og pant og selgers og kjøpers mislighold håndteres som for vanlige skipssalg Garanti for at skipet hugges opp

26 Voldgift og lovgivning
Engelsk lov LMAA regler for voldgift Gjerne LMAA small claims prosedyre for små krav MEN! - Plutselig er salgsobjektet under lokal lovgivning

27 Miljømessige forhold Green Passport
”The Industry Code of Practice on Ship Recycling” Huggeverkstedet bør være sertifisert og dokumentert Selger bør kunne følge opp; - Rett til å besøke huggestedet - dokumentere håndtering av farlige substanser Hvem er til å stole på??

28 Miljøpraksis varierer
Gi blaffen Papir bestemmelser i kontrakten Inspeksjon av opphuggingsområder Spesifikke, oppfulgte krav til det aktuelle verksted Exxon – solgte VLCC til China, ”tap” – 6/7 mill

29 End is near - Beaching Lettskipskondisjon
Et stort gasskip 1,7 / 5.5 m dypgående Beaching tide 10/12 knop fart rett inn på stranden Strandsettingen er kjøpers ansvar

30


Laste ned ppt "SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google