Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi
Claus Heen Fortum fjernvarme AS Fortum fjernvarme AS

2 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 49 milliarder kr/år Ansatte ” Salg av elkraft ” 64 TWh/år Salg av varme ” 26 TWh/år Strømkunder ” 1,1 million Varmekunder ” 0,2 million Fortum fjernvarme AS

3 Fortum fjernvarme AS Nøkkeltall (2012)
Omsetning mill kr/år Ansatte Salg av kjøling GWh/år Salg av varme GWh/år Antall kunder (leveringspunkt) stk Akkumulert investert ca. 825 mill kr. Fortum fjernvarme AS

4 Eierforhold Drammen fjernvarme
50/50 Buskerud Fylkeskommune 100 Fortum fjernvarme AS

5 Drammen fjernvarme – Konsesjonsområde og nøkkeltall
Ca. 91 GWh leveranse Ca. 70 MW grunn/spiss produksjonskapasitet Ca. 20 MW reserve Ca. 20 km grøft (40 km rør) Ca. 225 kunder Ca. 58 mill. kroner i omsetning 5,5 årsverk, 6 ansatte 24/7 vaktordning ca 90 % fornybar energiproduksjon Fortum fjernvarme AS

6 Brakerøya Varmesentral
DF foretok en stor investering (ca. 200 mill. kroner i perioden 2010 – 2012) i ny varmesentral på Brakerøya samt ny overføringsledning til Bragernes. I tillegg til varmepumper er det installert to kombikjeler for spiss/reservelast. Kjelene kan kjøres med propan, naturgass eller bioolje (fyringsolje). Samlet kapasitet med kjeler og varmepumper er ca. 45 MW. Store varmepumper koblet mot vannbårne systemer utgjør «state of the art» i forhold til energifleksibilitet. Systemet gir fleksibilitet i forhold til temperatur, varmekilder og bruk av «spillkraft» for å balansere kraftsystemet. Er det knapphet på strøm kan systemet mates med varme fra gass/bio. Varmepumpene på Brakerøya er verdens største høytemperaturanlegg Fortum fjernvarme AS

7 Varmtvann Til byen: + 90 grader Fra byen: + 60 grader Sjøvann
Inn: + 8 grader Ut: grader Fortum fjernvarme AS

8 Varmepumpene Noen nøkkeltall Kuldemedium: NH3 (Ammoniakk)
Basert på Vilter singelskrue kompressorer i to trinn. Sprayfordampere gir liten kuldemediefylling Noen nøkkeltall Kuldemedium: NH3 (Ammoniakk) Kapasitet: 14,3 MW COP: > 90ºC Varme: ºC Sjøvann: + 8/4ºC Byggherre: Drammen Fjernvarme Fortum fjernvarme AS

9 Systemløsning Fortum fjernvarme AS

10 Arrangement i VP rom Overhetningsveksler, kondensator og underkjølere
Sjøvanns- fordampere Vilter kompressor 2 trinn Vilter kompressor 1 trinn Fortum fjernvarme AS

11 3-D modell av varmesentral med sjøvannskum
Fortum fjernvarme AS

12 Lokalisering av Fortum fjernvarmes anlegg
Fortum fjernvarme AS

13 Fornebu/Lysaker/Lilleaker
Våre fjernvarme-/fjernkjøleanlegg i Bærum Fornebu Sandvika/Rud/Valler Fornebu/Lysaker/Lilleaker Fortum fjernvarme AS

14 Etterspørsel fjernvarme
Heat(GWh) 2012 B2012 2011 Bærum 154 164 135 AHUS / Posten 44 32 39 Mosjøen 11 10 209 206 184

15 Etterspørsel fjernkjøling
Cooling (GWh) 2012 B2012 2011 Bærum 54 61 57 AHUS/Posten 8 62 69 66

16 Varmepumpene fra 1987 i kjøledrift
Fortum fjernvarme AS

17 Varmepumpene fra og med 2000 i kjøledrift
Fortum fjernvarme AS

18 Kjøpesenter og flere boliger
Behov for energisentral nr. 2 Mere Aker Solutions, Rica Kjøpesenter og flere boliger Aker Solutions Flere boliger Scandic Energisentral nr. 1 Statoil RQ Fortum fjernvarme AS

19 Nytt kuldemedium -19 110 94 PEL = Permissible Exposure Limit FRIOTHERM AG - Ulrich Pietrucha – Frédy Burkhalter th September 2011

20 Prosedyrer for å anvende HFO1234ze i den nye energisentralen
Risikoanalyse utført av Det norske Veritas (DnV) Tidlig beslutning om å bruke samme regler som ved ammoniakk Deteksjonssystem for gasslekkasje Nødventilasjon Automatisk strømutkobling ved lekkasjedeteksjon over grenseverdi Trykkavlastingsflate for bygningssikkerhet Tidlig dialog med 3.parts byggekontroll for å verifisere overensstemmelse med byggeregler Kontrakt med varmepumpeleverandør med opsjon på å gå tilbake til R134a Foreløpig bare positive erfaringer. Ytelsen er bedre enn design Fortum fjernvarme AS

21 Ny teknologi for start av kompressormotorer
Strømmen ved "Direct-on-line" start er ca. 6 ganger større enn nominell strøm, dvs. stor risiko for at andre kunder på samme transformator forstyrres Mykstartere med halvlederteknologi for 11 kV motorer er svært kostbare og gir uønskede harmoniske svingninger i nettet Sakset fra e-postutveksling med netteier (Hafslund): "Med den informasjon og de forutsetninger som vi har mottatt fra Fortum fjernvarme med hensyn til tekniske løsninger for nye anlegg i varmesentralene Mølla og Rolfsbukta, vil en tilknytning av de nye anleggene ikke være forenelig med kravene til leveringskvalitet" Valgt sk. "Flux compensated magnetic amplifier" – mystisk boks fra India Reduserer startstrømmen til ca. 2 ganger nominell strøm. Oppstarttid ca. 15 sekunder. Fortum fjernvarme AS

22 Koblingsprinsipp Fortum fjernvarme AS

23 Innovative Technomics
Fortum fjernvarme AS

24 Fortum fjernvarme AS

25 Pipeutsmykningen "Change" (Elmgreen & Dragset)
The artist duo of Elmgreen & Dragset (born 1961 and 1969), of Denmark and Norway, who are known from the Venice biennale in 2011 and their sculpture on the fourth plinth in London’s Trafalgar Square, have enclosed the chimney of Fortum’s heating plant in a full height metal cylinder. The cylinder is in the shape of a stack of coins. Fortum fjernvarme AS


Laste ned ppt "Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google