Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26.06.2014 Fortum fjernvarme AS 1 Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi Claus Heen Fortum fjernvarme AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26.06.2014 Fortum fjernvarme AS 1 Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi Claus Heen Fortum fjernvarme AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 26.06.2014 Fortum fjernvarme AS 1 Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi Claus Heen Fortum fjernvarme AS

2 26.06.2014 2 Fortum Nøkkeltall • Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme • Omsetning ca 49 milliarder kr/år • Ansatte ” 10 400 • Salg av elkraft ” 64 TWh/år • Salg av varme ” 26 TWh/år • Strømkunder ” 1,1 million • Varmekunder ” 0,2 million

3 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 3 Fortum fjernvarme AS Nøkkeltall (2012) • Omsetning 200 mill kr/år • Ansatte 12 • Salg av kjøling 63 GWh/år • Salg av varme 209 GWh/år • Antall kunder (leveringspunkt) 280 stk • Akkumulert investert ca. 825 mill kr.

4 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 4 50/50 Buskerud Fylkeskommune 100 Eierforhold Drammen fjernvarme

5 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 5 Nøkkeltall (2013): •Ca. 91 GWh leveranse •Ca. 70 MW grunn/spiss produksjonskapasitet •Ca. 20 MW reserve •Ca. 20 km grøft (40 km rør) •Ca. 225 kunder •Ca. 58 mill. kroner i omsetning •5,5 årsverk, 6 ansatte •24/7 vaktordning •ca 90 % fornybar energiproduksjon Drammen fjernvarme – Konsesjonsområde og nøkkeltall

6 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 6 Brakerøya Varmesentral DF foretok en stor investering (ca. 200 mill. kroner i perioden 2010 – 2012) i ny varmesentral på Brakerøya samt ny overføringsledning til Bragernes. I tillegg til varmepumper er det installert to kombikjeler for spiss/reservelast. Kjelene kan kjøres med propan, naturgass eller bioolje (fyringsolje). Samlet kapasitet med kjeler og varmepumper er ca. 45 MW. Store varmepumper koblet mot vannbårne systemer utgjør «state of the art» i forhold til energifleksibilitet. Systemet gir fleksibilitet i forhold til temperatur, varmekilder og bruk av «spillkraft» for å balansere kraftsystemet. Er det knapphet på strøm kan systemet mates med varme fra gass/bio. Varmepumpene på Brakerøya er verdens største høytemperaturanlegg

7 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 7 Sjøvann • Inn: + 8 grader • Ut: + 4 grader Varmtvann • Til byen: + 90 grader • Fra byen: + 60 grader

8 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 8 Varmepumpene Basert på Vilter singelskrue kompressorer i to trinn. Sprayfordampere gir liten kuldemediefylling Noen nøkkeltall Kuldemedium: NH 3 (Ammoniakk) Kapasitet: 14,3 MW COP: > 3,0 @ 90ºC Varme: +60 - 90ºC Sjøvann: + 8/4ºC Byggherre: Drammen Fjernvarme

9 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 9 Systemløsning

10 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 10 Arrangement i VP rom Sjøvanns- fordampere Vilter kompressor 1 trinn Vilter kompressor 2 trinn Overhetningsveksler, kondensator og underkjølere

11 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 11 3-D modell av varmesentral med sjøvannskum

12 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 12 Lokalisering av Fortum fjernvarmes anlegg

13 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 13 Forn ebu Våre fjernvarme-/fjernkjøleanlegg i Bærum Sandvika/Rud/VallerFornebu/Lysaker/Lilleaker

14 14 Heat(GWh)2012B20122011 Bærum154164135 AHUS / Posten443239 Mosjøen1110 209206184 Etterspørsel fjernvarme

15 15 Cooling (GWh)2012B20122011 Bærum 54 61 57 AHUS/Posten 8 8 8 62 69 66 Etterspørsel fjernkjøling

16 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 16 Varmepumpene fra 1987 i kjøledrift

17 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 17 Varmepumpene fra og med 2000 i kjøledrift

18 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 18 Statoil RQ Behov for energisentral nr. 2 Scandic Flere boliger Energisentral nr. 1 Aker Solutions Kjøpesenter og flere boliger Mere Aker Solutions, Rica

19 FRIOTHERM AG - Ulrich Pietrucha – Frédy Burkhalter - 28th September 2011 PEL = Permissible Exposure Limit 94 110 -19 Nytt kuldemedium

20 •Risikoanalyse utført av Det norske Veritas (DnV) •Tidlig beslutning om å bruke samme regler som ved ammoniakk –Deteksjonssystem for gasslekkasje –Nødventilasjon –Automatisk strømutkobling ved lekkasjedeteksjon over grenseverdi –Trykkavlastingsflate for bygningssikkerhet •Tidlig dialog med 3.parts byggekontroll for å verifisere overensstemmelse med byggeregler •Kontrakt med varmepumpeleverandør med opsjon på å gå tilbake til R134a Foreløpig bare positive erfaringer. Ytelsen er bedre enn design Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 20 Prosedyrer for å anvende HFO1234ze i den nye energisentralen

21 •Strømmen ved "Direct-on-line" start er ca. 6 ganger større enn nominell strøm, dvs. stor risiko for at andre kunder på samme transformator forstyrres •Mykstartere med halvlederteknologi for 11 kV motorer er svært kostbare og gir uønskede harmoniske svingninger i nettet •Sakset fra e-postutveksling med netteier (Hafslund): "Med den informasjon og de forutsetninger som vi har mottatt fra Fortum fjernvarme med hensyn til tekniske løsninger for nye anlegg i varmesentralene Mølla og Rolfsbukta, vil en tilknytning av de nye anleggene ikke være forenelig med kravene til leveringskvalitet" •Valgt sk. "Flux compensated magnetic amplifier" – mystisk boks fra India •Reduserer startstrømmen til ca. 2 ganger nominell strøm. Oppstarttid ca. 15 sekunder. Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 21 Ny teknologi for start av kompressormotorer

22 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 22 Koblingsprinsipp

23 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 23 Innovative Technomics

24 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 24

25 Fortum fjernvarme AS 26.06.2014 25 Pipeutsmykningen "Change" (Elmgreen & Dragset) The artist duo of Elmgreen & Dragset (born 1961 and 1969), of Denmark and Norway, who are known from the Venice biennale in 2011 and their sculpture on the fourth plinth in London’s Trafalgar Square, have enclosed the chimney of Fortum’s heating plant in a full height metal cylinder. The cylinder is in the shape of a stack of coins.


Laste ned ppt "26.06.2014 Fortum fjernvarme AS 1 Drammen fjernvarme - Fortum fjernvarme Ny varmepumpeteknologi Claus Heen Fortum fjernvarme AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google