Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høringsmøte med Bokføringsstandardstyret 25. februar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høringsmøte med Bokføringsstandardstyret 25. februar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høringsmøte med Bokføringsstandardstyret 25. februar 2008

2 Lovbestemte spesifikasjoner - utarbeidelse •Bør endres fra ”skal utarbeides” til ”skal kunne utarbeides” •Presisering: Dersom den bokføringspliktige velger å produsere og oppbevare spesifikasjonene fysisk avbrytes ”skal kunne utarbeide”-kravet

3 Oppbevaring •Kassaruller; omklassifisering fra primær- til sekundærdokumentasjon •Timelister og inngående pakksedler i bygg- og anleggsvirksomhet; stiller oss bak NHO-brev om behov for tillempninger •Korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon; vurdere berettigelse og eventuelt innhold •Elektronisk tilgjengelighet –Kassebok o.l. på excel; unntak fra tilgjengelighetskravet –Behov for klargjøring av hva kravet innebærer (jf. GBS 4; søkbarhet)

4 Oppbevaringsmedium •Jf. bestemmelser som krever oppbevaring på papir: Originale timelister på papir i bygg- og anleggsbransjen, dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter (?), varelagerlister –Bør kunne scannes og oppbevares elektronisk

5 Kontantsalg – motpartsregistrering og dokumentasjon •Forsvarer kontrollverdien kostnadene ved å etterleve kravet? •Bør minst vurdere en beløpsgrense for reskontroføring også av kontantbetalte innsatsfaktorer mv. •Angivelse av kjøper på kjøpsdokumentasjonen: –Grunn til å la kravet utgå i sin helhet? Formålsbeskrivelse tilstrekkelig... –Hvis grense for reskontroføring; tilsvarende for kravet om angivelse av kjøper (følges ad hverandre) •Sekundært: Fordoble dagens beløpsgrense –Bankkort-ID tilstrekkelig som angivelse; kan med fordel presiseres •Utlegg via ansatt; også å forstås gjeldende for varekjøp som er innsatsfaktor mv. for bedriften det handles for •Krav til trykk- og papirkvalitet for utsteder av salgsdokumentasjon - > kjøpsdokumentasjon Kunde- og leverandørspesifikasjonen generelt •Adgang til å føre tilfeldige kunder på felles konto; som en praktisk tillempning

6 Salgsdokumentasjon •Dokumentasjonsdato –Slingringsmonn for å kunne sette datoen tilbake i forhold til utstedelsestidspunktet, av hensyn til den regnskapsmessige periodiseringen •Nummerering av salgsdokumenter; ”merket på annen måte” –Uklart; bør konkretiseres (evt. fjernes?) •Tidspunkt for utstedelse – bør utredes med sikte på praktikable regler: –Leieavtaler –Web-handel

7 Fast kasse •Bør åpnes for en sammenslåing av ensartede bilag i bokføringen Dokumentasjon av lønn •Utstedelse senest ved utbetaling av de aktuelle ytelsene i stedet for på det tidspunkt det er anledning til å få de aktuelle ytelsene utbetalt Reise- og oppholdsutgifter •Kravet til sporbarhet; behov for klargjøring

8 Dokumentasjon av priser •Vedrørende kravet om at prisoversikter skal dateres og signeres av den som er ansvarlig for prisene –Ikke alltid like enkelt i praksis, jf. fysisk avstand mellom utsalgssted og prisansvarlig (jf. f.eks. kjedevirksomheter der det ofte er kjedeledelsen som er prisansvarlig) – bør tas i betraktning i evalueringsarbeidet Behov for klargjøring •Bokførings- og kontospesifikasjon: ”Andre relevante behandlingskoder” •Forståelsen av ”ledende ansatte” •”Utkjøring” fra kassaapparat -> klokkeslett Annet •Hvis godkjenningsordning for kassaapparat mv. (tas ikke stilling til det her): Lempelig overgangsordning i forhold til å måtte anskaffe nytt, godkjent kassaapparat

9 Forskriftshjemmelen •Rekkevidden bør vurderes; er i dag svært vid – prinsipielt betenkelig Takk for oss!


Laste ned ppt "Høringsmøte med Bokføringsstandardstyret 25. februar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google