Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friidrettshall for Haugalandet!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friidrettshall for Haugalandet!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Friidrettshall for Haugalandet!
Hand-out NFIF hallforum i Ranheimhallen Friidrettshall for Haugalandet!

2 Norges fremtid. HIL tar vare på dem. Sunt miljø uten pengejag
Norges fremtid! HIL tar vare på dem! Sunt miljø uten pengejag. Distriktets egne utøvere.

3 HIL 2011 Passert 900 medlemmer 750 medlemmer i friidrettsavdeling hvorav 450 under 20 år. Venteliste 80 165 medlemmer i O-gruppen Norges største friidrettsklubb mht antall medlemmer Store utfordringer i vinterhalvåret mht. tilrettelegging av treningsmuligheter

4 Klubbens driftsbudsjett (hovedposter)
Totalt driftsbudsjett ca 1,9 mill Kostnader: Inntekter Representasjon Kontingent Trenere Tilskudd Administrasjon Stevner Kjøp drakter/sko Sponsorer Støtte til aktive Stevne arr Bonus utøvere Kiosksalg Tilskudd HIL-hus Lotteri

5 IKS-modell avslått HIL forsøkte i forbindelse med forstudien å lansere prosjektet som et IKS (Interkommunalt selskap) prosjekt. De 3 samarbeidende kommunene hadde allerede fastlagt hvilke prosjekter som skulle inngå i en IKS-samarbeid (Ishall, Haugesund, Håndballhall Tysvær, Motorsportsenter på Karmøy Henvendelsen ble avslått. HIL hadde sovet i timen.

6 Regional status Hallen ble i april 2010 tildelt regionstatus av Rogaland Fylke, og gitt tilsagn om fylkeskommunale investeringsmidler på 6 mill kroner. Kommunene Karmøy, Tysvær, Haugesund vil til sammen ha en eierpost på 20 % i hallselskapet. Hallkonseptet og samarbeidet med HTG og en gruppe fysioterapeuter om opprettelse av behandlings-/testsenter vil gi et betydelig løft for hele regionens idrettsliv.

7 HIL-hallen as Aksjonærer: Tysvær kommune 5 % Haugesund kommune 10 %
Karmøy kommune 5 % Haugesund Idrettslag (friidrett) 80 % Styre: Knut Birkeland, HIL styreleder Lise Østensjø Waage, advokat Kjell Einar Bergsager, Haugesund kommune Varamedlemmer: Kjetil Ramstad, HIL, John Arve Hveding, Karmøy kommune Aksjekapital:

8 HIL-hallen as oppgaver
Eiendomsselskap som skal stå for bygging og drift av hallen Vedtekter godkjent av Kulturdepartementet. Non profit dvs. kan ikke dele ut utbytte til aksjonærer En leietaker – Haugesund Idrettslag (friidrett) Haugesund Idrettslag finansierer leien gjennom fremleie, salg av reklame i hallen samt annen forretningsvirksomhet. (konserter, utstillinger).

9 Hallselskapet HIL-hallen as
Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av spillemidler (godkjent ). Aksjekapital kr HIL 80 % 20 % fordelt på 3 kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy) Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt utleie til en leietaker – HIL-friidrett HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen samt utleie og annen forretningsvirksomhet

10 Finansieringsoversikt 14.2 2011.
Lån Haugesund Sparebank kr Spillemidler ” Regionmidler ” Sponsormidler/aksjekapital ” Programmidler NFIF ” Refusjon merverdiavgift (av ) ” Disponibel kapital pr kr Planlagt ny runde med sponsorer (utstyr) ? I tillegg kommer antatt kostnad grovplanering ca 2, (inkl .moms) som betales av Haugesund kommune, samt verdi rentefritt byggelån. Disse størrelser er ikke inntatt i anleggsregnskapet.

11 Sentrale sponsorer Knutsen OAS Shipping Trond Mohn

12 Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) 10-årig samarbeidavtale
Idrettsgrener: Fotball, Håndball, Basketball, Friidrett, Svømming, Golf, Padling, Karate, Sprangridning, Badminton. Vurderer ytterligere Øvelser. Allmennfag: VG1, VG2, VG3, VG3 påbygging Skolepenger: kr pr skoleår som inkluderer ekskursjoner med mer.

13 Samarbeidsavtale med Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)
Avtalen gjelder faglig støtte fra HILs trenerteam, samt adgang til HILs flerbrukshall (friidrett og ballidretter) i Idrettsparken inntil 22 timer på dagtid 5 ukedager i skoleåret*, anslagsvis ca 40 uker i året. HILs utøvere vil kunne benytte hallen til trening på dagtid parallelt med HTG. HTG vil også være sponsor med reklame for skolen i hallen. HILs 450 unge medlemmer viktig målgruppe for skolen (elever) * Åpningstid i hall dager i uken totalt 105 timer

14 Leieavtale helsesenter
200 m2 lokaler 4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege Leie + leveranse av tjenester til HIL Behandling/testing mm

15 Kontraktsoversikt 1.2.11 Basert på utskrift av kontraktsutkast fra Kruse Smith Entreprenør as
Uten moms Med moms Opprinnelig justert kontraktssum Kr Prisstigning ” Tillegg Conipur HSP (10+4) 1/3 ” Parkett fysioterapiavd. ” Vasker i 4 behandlingsrom fysioterapiavd. ” Endring materialrom /egen inngang O-gruppen ” Endring sekretariat/speakerrom ” Økt isolasjon ” Ekstra toalett inne i hallen ” 3 stk senkevegger ( ) ” Ny fasade (overbygg / vinduer) ” Wlan opplegg i hallen ” Foreløpig sum kr kr Fradrag automasjonsanlegg ventilasjon ” Basis kontraktssum kr kr Tillegg Oppmerking baner + utstyr ” Tilleggsordre nr. 1 lydisolering ” Tilleggsordre nr. 2 ekstra porter ” Tilleggsordre nr. 3 fester tribuner ” Tilleggsordre nr. 4 galleri tidtakere ” Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith kr kr

16 Kontraktsoversikt 1.2.11 Basert på utskrift av kontraktsutkast fra Kruse Smith Entreprenør as
Uten moms Med moms Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith (fra forrige side) kr kr Fradrag vegg Kruse Smith ” Tribuner direkte ordre Scandisport ” Gasskjele Haugesund kommune (eks moms) ” Kalkulert prisstigning ” Ny ”kontraktssum” kr kr

17 Driftsbudsjett (estimat) (skiller ikke mellom HIL/Hallselskap)
Kostnader (i hallselskap) Inntekter (fremskaffes av HIL) Oppvarming/strøm 300 000 Utleie dagtid 750 000 Renhold  000 Utleie kveldstid* 180 000 Lønn administrasjon 350 000 Treningsavgift (HIL-medl.) 200 000 Kommunale avgifter  000 Kommunal støtte  000 Forsikring (iht. tilbud)  000 Salg av reklame** 350 000 Vedlikehold  000 Renter  000 Sum  530 000 * 180 timer a kr 1000 fordelt på 6 mndr ** 35 annonsører a kr Utleie i sommermåneder (april-oktober) til arrangement som ikke er i konflikt med idrettsformål

18 Conipur HSP (4+10) Conipur HSP Point elastic indoor sports surfacing system suitable for spikes. Prefabricated elastic mat with 4 mm CONIPUR spike proof wear coat, sealed with matt CONIPUR top coat. Meets DIN V Spike proof according to Norwegian standard and DIN V Fields of application: Multipurpose sports halls, indoor athletic facilities

19 Fordi de fortjener det!!!


Laste ned ppt "Friidrettshall for Haugalandet!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google