Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen

2

3  Passert 900 medlemmer  750 medlemmer i friidrettsavdeling hvorav 450 under 20 år. Venteliste 80  165 medlemmer i O-gruppen  Norges største friidrettsklubb mht antall medlemmer  Store utfordringer i vinterhalvåret mht. tilrettelegging av treningsmuligheter

4 Totalt driftsbudsjett ca 1,9 mill Kostnader:Inntekter Representasjon 517 000Kontingent 265 000 Trenere 160 000Tilskudd 274 000 Administrasjon 392 000Stevner 198 000 Kjøp drakter/sko 244 000Sponsorer 377 000 Støtte til aktive 75 000 Stevne arr. 198 000 Bonus utøvere 36 000 Kiosksalg 66 000 Tilskudd HIL-hus 84 000Lotteri 72 000

5  HIL forsøkte i forbindelse med forstudien å lansere prosjektet som et IKS (Interkommunalt selskap) prosjekt.  De 3 samarbeidende kommunene hadde allerede fastlagt hvilke prosjekter som skulle inngå i en IKS-samarbeid (Ishall, Haugesund, Håndballhall Tysvær, Motorsportsenter på Karmøy  Henvendelsen ble avslått. HIL hadde sovet i timen.

6  Hallen ble i april 2010 tildelt regionstatus av Rogaland Fylke, og gitt tilsagn om fylkeskommunale investeringsmidler på 6 mill kroner.  Kommunene Karmøy, Tysvær, Haugesund vil til sammen ha en eierpost på 20 % i hallselskapet.  Hallkonseptet og samarbeidet med HTG og en gruppe fysioterapeuter om opprettelse av behandlings-/testsenter vil gi et betydelig løft for hele regionens idrettsliv.

7 Aksjonærer:Tysvær kommune 5 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Haugesund Idrettslag (friidrett) 80 % Styre:Knut Birkeland, HIL styreleder Lise Østensjø Waage, advokat Kjell Einar Bergsager, Haugesund kommune Varamedlemmer: Kjetil Ramstad, HIL, John Arve Hveding, Karmøy kommune Aksjekapital:100 000

8 Eiendomsselskap som skal stå for bygging og drift av hallen Vedtekter godkjent av Kulturdepartementet. Non profit dvs. kan ikke dele ut utbytte til aksjonærer En leietaker – Haugesund Idrettslag (friidrett) Haugesund Idrettslag finansierer leien gjennom fremleie, salg av reklame i hallen samt annen forretningsvirksomhet. (konserter, utstillinger).

9  Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av spillemidler (godkjent ).  Aksjekapital kr. 100 000 HIL 80 % 20 % fordelt på 3 kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy)  Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt utleie til en leietaker – HIL-friidrett  HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen samt utleie og annen forretningsvirksomhet

10 Lån Haugesund Sparebankkr 11 000 000 Spillemidler” 11 100 000 Regionmidler” 6 000 000 Sponsormidler/aksjekapital” 4 600 000 Programmidler NFIF” 5 500 000 Refusjon merverdiavgift (av 36 000 000)” 9 000 000 Disponibel kapital pr 16.11.10kr 47 200 000 Planlagt ny runde med sponsorer (utstyr) ? I tillegg kommer antatt kostnad grovplanering ca 2,364 000 (inkl.moms) som betales av Haugesund kommune, samt verdi rentefritt byggelån. Disse størrelser er ikke inntatt i anleggsregnskapet.

11 Knutsen OAS Shipping Trond Mohn

12 Idrettsgrener: Fotball, Håndball, Basketball, Friidrett, Svømming, Golf, Padling, Karate, Sprangridning, Badminton. Vurderer ytterligere Øvelser. Allmennfag: VG1, VG2, VG3, VG3 påbygging Skolepenger: kr 15 700 pr skoleår som inkluderer ekskursjoner med mer.

13  Avtalen gjelder faglig støtte fra HILs trenerteam, samt adgang til HILs flerbrukshall (friidrett og ballidretter) i Idrettsparken inntil 22 timer på dagtid 5 ukedager i skoleåret*, anslagsvis ca 40 uker i året. HILs utøvere vil kunne benytte hallen til trening på dagtid parallelt med HTG.  HTG vil også være sponsor med reklame for skolen i hallen. HILs 450 unge medlemmer viktig målgruppe for skolen (elever) * Åpningstid i hall 0700-2200 7 dager i uken totalt 105 timer

14  200 m2 lokaler  4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege  Leie + leveranse av tjenester til HIL  Behandling/testing mm

15 Uten momsMed moms Opprinnelig justert kontraktssum 29.10.09 Kr 33 716 000 Prisstigning 15.4.10-15.10.10” 370 876 Tillegg Conipur HSP (10+4) 1/3” 183 333 Parkett fysioterapiavd.” 14 000 Vasker i 4 behandlingsrom fysioterapiavd.” 60 000 Endring materialrom /egen inngang O-gruppen” 36 000 Endring sekretariat/speakerrom” 25 000 Økt isolasjon” 158 000 Ekstra toalett inne i hallen” 60 000 3 stk senkevegger (420 000 + 170 000)” 590 000 Ny fasade (overbygg / vinduer)” 100 000 Wlan opplegg i hallen” 34 000 Foreløpig sumkr 35 347 205kr 44 184 511 Fradrag automasjonsanlegg ventilasjon” 260 000 Basis kontraktssum kr 35 087 205kr 43 859 006 Tillegg Oppmerking baner + utstyr” 193 500 Tilleggsordre nr. 1 lydisolering” 96 000 Tilleggsordre nr. 2 ekstra porter” 120 000 Tilleggsordre nr. 3 fester tribuner” 24 800 Tilleggsordre nr. 4 galleri tidtakere” 326 722 Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smithkr 35 848 227kr 44 810 284

16 Uten momsMed moms Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith (fra forrige side)kr 35 848 227kr 44 810 284 Fradrag vegg Kruse Smith” 36 000 Tribuner direkte ordre Scandisport” 735 000 Gasskjele Haugesund kommune(eks moms)” 264 800 Kalkulert prisstigning 15.4.11” 264 911 Ny ”kontraktssum”kr 37 076 938kr 46 346 173

17 Kostnader (i hallselskap) Inntekter (fremskaffes av HIL) Oppvarming/strøm300 000Utleie dagtid750 000 Renhold250 000Utleie kveldstid*180 000 Lønn administrasjon350 000Treningsavgift (HIL-medl.)200 000 Kommunale avgifter 50 000Kommunal støtte 50 000 Forsikring (iht. tilbud) 51 000Salg av reklame**350 000 Vedlikehold 50 000 Renter550 000 Sum 1601 000 1 530 000 * 180 timer a kr 1000 fordelt på 6 mndr ** 35 annonsører a kr. 10 000 Utleie i sommermåneder (april-oktober) til arrangement som ikke er i konflikt med idrettsformål

18 Conipur HSP Point elastic indoor sports surfacing system suitable for spikes. Prefabricated elastic mat with 4 mm CONIPUR spike proof wear coat, sealed with matt CONIPUR top coat. Meets DIN V 18032-2. Spike proof according to Norwegian standard and DIN V 18035-6. Fields of application: Multipurpose sports halls, indoor athletic facilities

19


Laste ned ppt "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google