Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november 2013 Hilde.Schjerven@drmk.no Twitter: @HildeSchjerven 1

2

3 3

4 Sjekk inn i arbeidslivsfaget  Når du skal være med å ta ansvar for elevenes læringsutbytte i Arbeidslivsfag, hvilke utfordringer vil du at de skal mestre når 3 år er over? Del og begrunn, 2 sammen

5 Innhold «Baklengs planlegging» •Om lokalt arbeid med læreplaner i arbeidslivsfag •Om grunnleggende ferdigheter og vurdering (i fag der man jobber mer i praksis enn i andre fag) Hvordan kan vi sikre at faget føles som meningsfullt og bidrar til mestringsfølelse for eleven? 5

6 6

7

8 Godt forberedte periodeplaner med læringsmål som etapper på veien mot å nå kompetansemål 8

9 Formålet 9

10 Baklengs planlegging •Det er lurere å planlegge baklengs enn å sykle baklengs ;-) 10

11 Hva skal elevene lære? Kompetanse- mål, læringsmål, utbytte PLANLEGGE FOR SLUTTEN Hvilke bilder / bevis skal vi ha på at læring har skjedd? -Kriterier -Delt forståelse med elevene Hvem er elevene? -Hva kan de fra før? -Hva er de interesserte i? -Hvordan liker de å lære? -Hvilke valg- muligheter skal de få? -Hvordan skal de få sette sitt personlige uttrykk på det de skal gjøre? Hvordan vil vi samle bevis på at læring skjer? -Produkter? -Framvisninger? -Observasjoner? -Samtaler? -Selvrefleksjon? GJENNOMFØRING - Veiledning av eleven UTBYTTEBEDØMMING OG DOKUMENTERING av oppnådd kompetanse på dette tidspunkt

12 Kompetanse - definisjon Kompetansemål: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne –Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr –Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon –Utføre arbeid i tråd med HMS-regler 12

13 Kvalitetskrav i «praktiske» fag •Praktiske ferdigheter •Samarbeidsevner og sosiale ferdigheter •Grunnleggende ferdigheter •Kunnskaper •Holdninger •Planleggingskompetanse •Gjennomføringskompetanse •Vurderingskompetanse osv…. 13

14 Fra idé til ferdig produkt

15 Gode læringsmål / utfordringer: •Er forståelig for alle elevene •Kan nås av alle •Kan nås på ulike måter og til ulik grad av måloppnåelse •Inneholder minst ett output-verb •Inneholder kunnskaps-, holdnings- eller ferdighetselementer elevene skal kunne noe om. •Kan være laget på bakgrunn av kompetansemål fra flere fag eller fra flere hovedområder i samme fag

16 Eksempler på læringsmål Produkter: Jeg kan delta i produktutvikling, produsere og selge •matpakker/konfekt/såpe •kompostkasser/blomsterkasser/benker/Dvd- skap/modellhus Tjenester: Jeg kan planlegge og gjennomføre •halloweenfest •åpen datalab • Sammen med medelever! 16

17 17 Kjennetegn på måloppnåelse Jo tydeligere målet er, jo bedre vil elevene gjøre det (Clarke m.fl 2006)

18 ASK og EMBLA •Læringsmål må følges av kriterier eller «bilder» på hva det vil si å nå målet. Ask representerer læringsmålene, Embla de kriterier som vurdering av måloppnåelsen skjer etter. Bakgrunnen er at forskningen kan dokumentere at kjennskap til læringsmål og kriterier og en senere tilhørende drøfting av i hvilken grad læringsmål er nådd, fremmer elevenes læring (Black & William, 1998; Hattie, 2009) 18

19 Kriterier •Det vi vil at skal være læringsutbyttet må også være det vi legger inn som kriterier Eks. samarbeid leseferdighet 19

20 Kjøp av stikksag 20

21 Kriterier - leseferdighet Eksempel på kriterium: lese produktbeskrivelse LavMiddelsHøy Leser produktbeskrivelsen høyt Leser produktbeskrivelsen og trekker ut hovedinnholdet Leser produktbeskrivelsen, gjengir innholdet og vurderer innholdet opp mot vårt behov

22 Hva trenger disse lese? •En snekker? •En barne- og omsorgsarbeider? •En frisør? •Hva skjer om de leser dårlig? 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Hvilke kompetansemål «treffer» vi her? •Planlegge og gjennomføre arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav •Velge og begrunne valg av råvarer, materiell og tjenester •Utnytte råvarer, materiell og tjenester •Beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester, samtale om økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og presentere dette for andre •Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr •Bruke arbeidsteknikk og verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgavene •Bruke relevante faguttrykk •Dokumentere og vurdere kvaliteten av eget arbeid også ved hjelp av digitale verktøy •Utføre arbeid i tråd med arbeidslivets normer og retningslinjer • Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon •Utføre arbeid i tråd med HMS-regler •Yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet 27

28 Kamerat- vurdering Kamerat- vurdering Tilbake-og framover- meldinger Tilbake-og framover- meldinger Egen- vurdering 4 viktige elementer i VURDERING FOR LÆRING Forståelses- kontroll – sjekk ut!

29 Sluttvurdering Standpunktkarakter og lokalt gitt eksamen 29

30 Dagens 10000 kroners- spørsmål: •Hva er egentlig en karakter? Det er det som ligger «bak» symbolet som er viktig! 30

31 Triangulering 31

32 Eksempler på sentrale kjennetegn på måloppnåelse i Arbeidslivsfag KriterierKarakteren 1-2Karakteren 3-4Karakteren 5-6 Å planleggeEleven/jeg gjør enkle oppgaver etter instruksjon Eleven/jeg deltar i planlegging Eleven/jeg tar initiativ, kommer med ideer og er aktiv i planlegging Å bruke utstyrEleven/jeg bruker enkelt utstyr med noe hjelp Eleven/jeg velger stort sett riktig utstyr og kan bruke det på riktig måte Eleven/jeg velger riktig utstyr og bruker det på korrekt måte. Hjelper andre. Å vise punktlighet Eleven/jeg er tilstede og deltar Eleven/jeg kommer til avtalt tid og arbeider som avtalt Eleven/jeg kommer til avtalt tid, arbeider og har med seg/meg utstyr som avtalt Å vurdere resultat Eleven/jeg gjenforteller det som skjedde Eleven/jeg forstår og kan forklare hva og hvorfor ting gikk bra og mindre bra Eleven/jeg viser vilje og evne til kritisk refleksjon, vurdering og analyse

33 BESTEMORS LOV: Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig!

34 34 Eg kan Eg skriv ikkje fint, og eg les ikkje fort, Så meg er det lett nok å terge. Men gjeld det å springe av stad som ein hjort å dukke i elva å klatre… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg somlar og rotar, sit aldri i fred, eg får nok aldri ferdig ei lekse. Men gjeld det å lokka ei mor til å le, ein hund til å danse, ein blom til å vekse… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! Eg greier mest aldri å fanga ein ball, eg spring nok, men stega er tunge. Men gjeld det å stella ein hest i ein stall, ein sjuk i ei seng og ein ørliten unge… Jau, det kan eg greie, ja det går nok an om nokon vil seie dei trur at eg kan! (Ingvar Moe)


Laste ned ppt "Arbeidslivsfaget og «Baklengs planlegging» – lokalt læreplanarbeid og vurdering av kompetanse Oslo 29.november 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google