Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital utveksling Eiermøte IKAO 12. februar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital utveksling Eiermøte IKAO 12. februar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital utveksling Eiermøte IKAO 12. februar 2014
Digitalt førstevalg innebærer en overgang fra en fysisk til en digital verden, som på en rekke områder har krevd samtykke fra den enkelte innbygger. Erkjennelsen av dette har ført til en gjennomgang av regelverket, for å fjerne hindringer og legge til rette for at digital kommunikasjon blir det foretrukne. Ny revisjon av forskriften forutsetter at innbygger aktivt må reservere seg mot digital post fra det offentlige. Det er besluttet at markedet skal levere den tekniske løsningene for meldingsformidler og sikker digital postboks. Andre initiativ skal belyse kommunikasjon mellom virksomheter. Dagen konsept legger opp til meldinger fra innbygger til virksomhet primært benytte skjema med tilhørende tjeneste. Vi antar at det ikke vil være mulig og dekke all kommunikasjon fra innbygger med bruk av skjema, dvs at det vil være behov for å kunne motta henvendelser i for av brev i elektronisk form.

2 Noen pågående prosjekter - Difi
Sikker postboks til innbygger Meldingsformidler (komponent) Sikker print (opsjon) Meldingsutveksling internt i forvaltningen m. fl. Autentisering av ansatte Autentisering av juridiske personer Digital signering innbygger/virksomhet Kryptering

3 Overordnet konsept - Sikker digital postboks
Referanse: Dyplenke er her en referanse til digitalt materiale som må lastes ned av mottager for å redusere konstnadene ved forsendelse. Dette er løsning som er tilgjengelig i markedet, men som også kan etableres i egen regi. Bruk av slike løsninger vil normalt forutsette at skjermingsverdig innhold krypteres før forsendelse. Filoverføringstjenester i markedet tilbys blant annet av fileflow.com og fil .com. I tillegg har skytjenester som Dropbox, Jottacloud m. fl. mulighet for å dele innhold, hvor linken sendes til e-postadresse direkte fra løsningen.

4 Detaljert konsept - Sikker digital postboks
Referanse:

5 Kanaler for post/meldinger
KS fronter bruk av SvarUt i Altinn – Staten har besluttet markedsalternativet SvarUt dekker KUN B2C (kun fra det offentlige) Sikkerhet i SvarUt tilfredsstiller per dato ikke kravene som stilles for forsendelse av av personsensitiv informasjon OFK har satset på Digipost i denne fasen For offentlige, bedrifter og gratis for innbygger Fylkesarkivet har tatt i bruk Digipost – åpner for utveksling av personsensitiv informasjon og bruk digital signatur Dekker B2C, C2B, B2B med funksjonalitet Sikkert postmottak Mulighet for å sende dokument via WEB Integrasjon med sak-/arkivsystem og fagsystem B2C = Virksomhet til innbygger (Business-To-Consumer) C2B = Innbygger til virksomhet (Consumer-to-business) B2B = Virksomhet til virksomhet (Business-to-business)

6 Digipost med sikker print
Innbygger Kommune Det er per dato begrensinger i hva print-leverandøren tilbyr både med hensyn på antall ark, formater og farge. Skissen må derfor ses på som en prinsippskisse. Se vilkår fra print-leverandør. Print-leverandør for oppdrag om å skrive ut, konvoluttere og frankereforsendeseler til mottagere som ikke har elektronisk postkasse i Digipost. Dette kan være en løsning for deler av virksomheten, basert på en analyse av innholdet som sendes. Virksomhet Kjøp av ekstern sikker print – «Alt» distribueres til Digipost som splitter

7 Digipost med lokal/egen print
Innbygger Kommune Saksbehandler foretar utskrift, konvolutterer og franker som nå, til mottagere som ikke har postkasse eller postmottak i Digipost. NB! Digipost åpner for at både innbygger som har Digipost konto, samt bedrift og offentlig virksomhet som har etablert postmottak i Digipost kan adresseres. Virksomhet Brev som må sendes fysisk, skrives ut internt og sendes mottager

8 Digipost med meldingsformidler og flere leverandører av Sikker digital postkasse
Kommune Meldings- Formidler Innbygger I en fremtidig løsning med meldingsformidler er det skissert en utskriftstjeneste på linje med det som tilbys av som sikker print i Digipost, hvor utskrift, konvoluttering og frankering av brev til mottagere som ikke har elektronisk postkasse og dermed har reservert seg mot å motta elektronisk post. Det er kun innbygger som kan reservere seg mot å motta elektronisk post fra det offentlige. Per er det bare Digipost og eBoks som fortsatt er med i konkurransen om å levere Sikker elektronisk post til innbygger. NB!!!! Konseptet for levering av post til virksomhet og offentlige etater er fortsatt under utredning, og virksomhet er derfor fjernet fra denne skissen. Sikker digital postkasse er kun til innbygger. Meldingsformidler vil splitte forsendelser til aktørene og i fysisk print

9 Overføring av store filer til postmottak eller ansatt/bruker
FTP-tjeneste på server i OFK – uttrekk m. v. Løsningen krever kryptering av sensitivt innhold Skalerer ikke – avtaler overføring fra gang til gang Fil for AD-hock overføringer Mottager mottar nedlastingslenke i e-post (nedlasting kan passordbeskyttes) Avsender varsles ved opp- og nedlasting av innhold TrueCrypt for kryptering av sensitivt innhold Nøkler overføres på annen kanal: Digipost, SMS eller per telefon

10 Anbefalte, midlertidige tiltak
Inngå avtale om bruk av Digipost Opprett ett eller flere postmottak med mulighet for bruk av WEB-applikasjon Ved tilkobling til Digipost gjennom partnere bortfaller engangsavgiften for tilkopling på kr 5.900 Sak-/arkivsystem Vurder integrasjon sak-/arkivsystem – Digipost, som også omfatter tilkopling til kommende Sikker digital postboks til innbygger Gjør TrueCrypt og eventuelt Password Safe tilgjengelig som applikasjon, minimum for arkivet Partner er her for eks. sak-/arkivleverandør m. fl.: Verktøy:


Laste ned ppt "Digital utveksling Eiermøte IKAO 12. februar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google