Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim Petropolen 22. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim Petropolen 22. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim Petropolen 22. november 2012

2 Har du god nok kontroll? • Som bedriftsleder bør man ha god oversikt og kontroll over alle sider ved virksomheten • Dette øker sannsynligheten for å bli tatt seriøst i markedet, og for å lykkes med forretningsutviklingen • Den beste måten å evaluere om man har tilstrekkelig kontroll på, er å se virksomheten fra en kjøpers perspektiv • Men hvilke vurderinger gjør egentlig en kjøper av et mulig kjøpsobjekt?

3 Due Diligence • Virksomhetsgjennomgang for å avdekke feil og mangler • Oppkjøp/fusjon/salg/emisjon/børsnotering/finansiering/ granskning • Juridisk, finansiell, teknisk, operasjonell • Innsamling av informasjon – Skriftlig og muntlig • Gjennomgang av informasjon – Rapport • Deal breakers • Must be fixed • Implication on value

4 Juridisk Due Diligence Hva ser man egentlig etter i en juridisk due diligence?

5 Hvilke forhold gjennomgås • Selskapsdokumenter • Egenkapital dokumentasjon • Regnskap • Skatt • Fast eiendom • Andre eiendeler enn fast eiendom • Lånekapital, forpliktelser etc. • Lån ytet av selskapet • Forsikring • Personale • Driftsrelaterte avtaler • Andre vesentlige avtaler • Søksmål og tvister • Immaterielle rettigheter etc. • Offentligrettslige forhold • Miljø • Diverse

6 Utvalgte emner • Selskapsdokumentasjon: – Styreprotokoller – Generalforsamlingsprotokoller – Fullmakter/styreinstrukser – Dokumentasjon for gjennomførte organisasjonsendringer (fusjon, fisjon kjøp/salg)

7 Utvalgte emner • Egenkapitaldokumentasjon: – Aksjeeierboken – Tegningsretter – Opsjonsavtaler – Aksjonæravtaler – Styrefullmakter til kapitalforhøyelser

8 Utvalgte emner • Personale – Ansettelsesavtaler – Overtidsordninger – Bonusordninger – Konsulentavtaler – Innleieforhold – Konkurranseklausuler, taushetsplikt m.m.

9 Utvalgte emner • IPR/Immaterielle rettigheter – Registreringsbevis for varemerker, mønsterrettigheter, patenter m.m. – Lisensavtaler/royaltyavtaler – Ansattes rettigheter til IPR

10 Oppsummering • De forhold som blir undersøkt i en due diligence er forhold som selskapet må ha ”på stell” • Gjør jobben skikkelig allerede fra etableringen, og slipp fordyrende dobbeltarbeid, ”reparasjonsøvelser” og hastverksarbeid ved senere anledninger

11 Kontaktdetaljer Advokatene Wold & Co Kontoradresse: Torget 2, 6413 Molde Postadresse: Postboks 160, 6401 Molde Sentralbord: 71 25 02 50 Telefaks: 71 25 32 27 Web: www.woldco.nowww.woldco.no Advokat Roger Sporsheim Telefon direkte: 71 25 02 59 Mobil: 412 10 947 E-post: roger.sporsheim@woldco.noroger.sporsheim@woldco.no


Laste ned ppt "Forretningsutvikling og juridiske utfordringer v/ Advokat Roger Sporsheim Petropolen 22. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google