Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A WORLD OF SERVICE 1 Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team? Jan Bjørneboe 2010 Bergen Maritime Personal Forum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A WORLD OF SERVICE 1 Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team? Jan Bjørneboe 2010 Bergen Maritime Personal Forum."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 A WORLD OF SERVICE 1 Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team? Jan Bjørneboe 2010 Bergen Maritime Personal Forum

3 A WORLD OF SERVICE 2

4 3 ISS i verden Omsetning 2009: ca 79 milliarder, 540 000 ansatte Land: 52 land i Europa, Asia, Sør-/Nord-Amerika, Australia og USA Hovedkontor: København ISS Norge: 14 000 ansatte, 6,2 mrd. Kr Catering, Sikkerhet, Eiendom, Kontorstøtte, Renhold, Bemanning, Facility Management

5 A WORLD OF SERVICE 4 Endringer i arbeidsklima 1980-2010  Hurtighet  Informasjonsmengden  Lønnsomhetskrav  IT  Graden av selvrealisering  Fokus på lønnsomhet

6 A WORLD OF SERVICE 5 Hva ser du i speilet? Deg selv! Fint. Hvordan Fremstår Du som leder?.

7 A WORLD OF SERVICE 6 Svineinfluensa En million doser igjen på lager. Løp og kjøp!

8 A WORLD OF SERVICE 7 …dommedag er avlyst…

9 A WORLD OF SERVICE 8

10 9 ”Verdensmester er ikke noe du er. Det er noe du har vært – eller kan bli.” Hans Trygve Kristiansen, tidl. skøytetrener Hvil aldri på dine laurbær…

11 A WORLD OF SERVICE 10 Organisasjonsstruktur Lederkjede Ledergruppe100% Divisjonsledelse100% Regionsledelse100% Avdelingsledelse100% Servicemedarbeider100% Rabattkjede 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ledelse i praksis

12 A WORLD OF SERVICE 11 Ledelse over store geografier… Top Management Conference Internasjonale retningslinjer LOS i Norge Transformerer internasjonale retningslinjer til ”norsk” LOS i regioner LOS i avdelinger LOS for servicemedarbeidere KUNDEN

13 A WORLD OF SERVICE 12 LOS i et historisk perspektiv 1988 - Kvalitet-holdningsskapende arbeide  1990 - Kvalitetsmålsetting innføres  1993 - Totalkvalitet – TQM-begrepet lanseres  1994 - ISO-9002 sertifisering (1 mrd. Kr)  1996 - Relasjonsbygging  1997 - ISS vinner BI’s Norsk Kundebarometer  1998 - Vinner av NHO’s opplæringspris 1998  1999 - Kvalitetsåret - Lanserer Verdiprosessen (2 mrd. Kr)  2000- Kvalitetsåret fortsetter  2001- Verdibasert ledelse  2002 – Stø kurs mot 2005 med økt fokus på ledelse(3 mrd. Kr)  2003- Ledelse for trivsel  2004 – KISS- Kunder i ISS  2005 – Kunder og videre strategier  2007 – Ett hus-en kurs, felles kultur og verdier  2011 – The ISS Way (6,3 mrd. Kr.)

14 A WORLD OF SERVICE 13 Hva gjør vi på en LOS samling… Ca. 1000, hvor av de lavere mellomledere er de viktigste Alltid ett tema forankret i strategien Kontinuitet Mye interne krefter, men regi av et eventfirma Humor Film Gjester Etterarbeide

15 A WORLD OF SERVICE 14 BASISS – INTRO FOR NYANSATTE LEDERE Fag: RENHOLD - CATERING - SIKKERHET - EIENDOM - KONTORSTØTTE Adm: HUMAN RESOURCE - ADMINISTRASJON - ØKONOMI - IT - KVALITET Lederprogrammer Kundeprogrammer ISS University Verdier i ISS Ledelse i ISS Kunder i ISS Step 6 – Ledelse i ISS/AFF Step 5 - Kontraktssjefsutdannelse Step 4 – Jeg som leder, -rollen som coach/BI Step 3 – Spesialprogrammer KONTINUERLIGE PROSESSER Step 2 - Lederskolen Alt henger sammen med alt…

16 A WORLD OF SERVICE 15

17 A WORLD OF SERVICE 16 Spesielle tiltakfor å bygge felles kultur Rekrutterer ledere primært fra egne rekker Verdier, Ledelsesprinsipper, Visjon BasISS–introkurs for alle nye ledere/ KL deltar Felles lederkurs – seks stykker Felles trivselsundersøkelse Like måleparametre innen HR og økonomi Kompetansepyramiden gjelder for hele konsernet Felles kundeundersøkelse Årlig felles lederevaluering Felles HR-verktøy Event: Ledelse Og Strategi- LOS

18 A WORLD OF SERVICE 17 Hurra! Jeg trives!

19 A WORLD OF SERVICE 18 F …og behold dem der… Få inn det rette laget i bussen din…

20 A WORLD OF SERVICE 19 …det Skal Være Vondt Å miste En Kollega.

21 A WORLD OF SERVICE 20 Kultur/stammetilhørighet er sterk i vinnerbedrifter

22 A WORLD OF SERVICE 21 Konkurransen øker og konkurrentene blir hele tiden bedre, men vinnerbedriften ligger hele tiden i front

23 A WORLD OF SERVICE 22 … det kan av og til bli ensomt å jobbe alene…. … dersom du ikke har noe til felles med andre kollegaer

24 A WORLD OF SERVICE 23 Effektiv ledelse Aktiv ledelse Management Produksjon, nedbem., passe på lover og regler, avdekker avvik og handler ut fra dette Leadership  Intellektuell stimulering.  Være rollemodell  Sette kurs, skape endring  Inspirerer  Innovasjon/nytenkning  Være coach  Bry seg om kunden Ledelse i gode og onde dager

25 A WORLD OF SERVICE 24 … Å vinne! Ledere Ledere oppgraderer teamet sitt hele tiden og bruker alle møter som en anledning til å evaluere, coache og bygge opp selvtilliten Ledere sørger for at de ansatte ikke bare ser målene og strategiene, men at de også lever og ånder for dem Ledere kommer under huden på alle og utstråler positiv energi og optimisme Ledere skaper tillit gjennom oppriktighet, åpenhet og anerkjennelse Ledere feirer

26 A WORLD OF SERVICE 25 … Å vinne! Jack Welsh 4 E’er + P i lederskapet E Energi Energisk (evne til å gjør andre energiske) Effektive beslutninger (skjære igjennom) Eksekvering P Pasjon

27 A WORLD OF SERVICE 26 Ta en ”timeout”… Overblikk Historie Fremtid Nærhet Ideer Visjoner Tanker Nå - situasjon Ønsket situasjon

28 A WORLD OF SERVICE 27 ”BEVISSTHETSTRAPPEN” innen ledelse UBEVISST KOMPETENT BEVISST KOMPETENT BEVISST INKOMPETENT UBEVISST INKOMPETENT TRENING KUNNSKAPS- TILFØRSEL AHA- OPPL. Jobb hardt med lederne

29 A WORLD OF SERVICE 28 Gode Har Har Ikke Dårlige Vinnere fokuserer…

30 A WORLD OF SERVICE 29

31 A WORLD OF SERVICE 30

32 A WORLD OF SERVICE 31 Vinnerbedrift

33 A WORLD OF SERVICE 32 You are, ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. 99% tilfredse, 80% veldig tilfredse. 2000 dollars Første års ledere ca. 300 timer opplæring The Ritz-Carlton - Vinnerbedrift

34 A WORLD OF SERVICE 33 Vinnerbedrift

35 A WORLD OF SERVICE 34 Servicehelter Fagpresse Ambassadørkunder Bygge kunnskap om ISS Suksesshistorier i Facility Intern stolthet Positiv medieomtale Tilfredse medarbeidere Aktiv bruk av lokalpresse Tilfredse kunder Kundeseminarer Høy leveransekvalitet Reklame Synliggjøre tjenestespekter Foredrag Lobby Events Sponsing Profesjonell opptreden Allianser Uniformering og design Omdømmet i vinnerbedrifter

36 A WORLD OF SERVICE 35 Gammel og ny modell Tradisjonell modell Ny lederrolle Praktiske gjennomførere Aggressive entrepenører Administrative kontrollere Supporterende trenere Ressursfordelere Inspirerende ledere Førstelinje- ledere Mellom- ledere Topp- ledere

37 A WORLD OF SERVICE 36 Tidligere Nåtid Over/underordnetPartner DetaljstyringRammestyring Posisjon gir autoritet Kompetanse gir autoritet LydighetEngasjement

38 A WORLD OF SERVICE 37 Tidsfellen StartMål Tidsakse ledelse Tidsakse medarbeidere

39 A WORLD OF SERVICE 38 …kjenner våre 14 000 ansatte til visjon og verdier?

40 A WORLD OF SERVICE 39 Bedriftskultur-måling Resultat/ kontroll Ide og ressurs Oppgave Person Analyse Tiltak trivsel Mistrivsel

41 A WORLD OF SERVICE 40 Delegering 1) Velger riktig person til å gjennomføre oppdraget 2) Deleger NÅ for å spare tid. 3) Gjør målet tydelig. 4) Overlater all informasjon. 5) Setter tidsfrist 6) Lager en prosjektplan og følger den. 7) Er tilgjengelig. 8) Tar på seg ansvaret, men gir æren til den som har gjort jobben.

42 A WORLD OF SERVICE 41 Medarbeidertilfredshet Sykefravær Medarbeiderturnover Lederturnover Obligatorisk opplæring Arbeidsplassundersøkelser Antall ledere på lederutvikling Antall medarbeidere med riktig kompetanse Midlertidig ansettelser Kan man måle en bedriftskultur?

43 A WORLD OF SERVICE 42 SAS Flyselskap ???? McDonald’s Fast food Familie- verdier Nike Sportsklær Vinner Coca-Cola Cola Amerikansk livsstil Verdens nyhetsleder CNN Nyheter Trygge produkter Kosmetikk Body Shop Det frie liv Harley- Davidson Motorsykler Disney Tegneserier We create happiness Assosiasjoner/hvor vil jeg jobbe? ISS Renhold Facility Services

44 A WORLD OF SERVICE 43 Oppsummert Å ha noe å tro på (verdigrunnlag) Slik behandler vi kunder Slik behandler vi medarbeidere Slik gir vi service Slik er våre ledere Slik kjører vi medarbeidersamtale Slik evaluerer vi våre ledere Slik evaluerer vi våre medarbeidere i ISS Slik evaluerer våre medarbeidere ISS Slik rekrutterer vi Slik trener vi

45 A WORLD OF SERVICE 44 Hva vil jeg personlig fokusere på for å skape en vinnerkultur?? Mye og synlig ledelse Klare mål og god måloppfølging Høyt informasjonsnivå Lytte til medarbeidere Godt humør Følge nøye med på omverdenen Ikke bli engstelig Fortsette med nytenkning Tenke strategisk i det operative Pasion og feiring

46 A WORLD OF SERVICE 45 Funky business • Beveg deg • Beveg deg raskt • Beveg deg nå


Laste ned ppt "A WORLD OF SERVICE 1 Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team? Jan Bjørneboe 2010 Bergen Maritime Personal Forum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google