Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team?
Jan Bjørneboe 2010 Bergen Maritime Personal Forum

2

3 ISS i verden Omsetning 2009: ca 79 milliarder, 540 000 ansatte
Land: 52 land i Europa, Asia, Sør-/Nord-Amerika, Australia og USA Hovedkontor: København ISS Norge: ansatte, 6,2 mrd. Kr Catering, Sikkerhet, Eiendom, Kontorstøtte, Renhold, Bemanning, Facility Management

4 Endringer i arbeidsklima 1980-2010
Hurtighet Informasjonsmengden Lønnsomhetskrav IT Graden av selvrealisering Fokus på lønnsomhet

5 Hva ser du i speilet? Deg selv! Fint. Hvordan Fremstår Du som leder?.

6 Svineinfluensa En million doser igjen på lager. Løp og kjøp!

7 …dommedag er avlyst… Svineinfluensa Finanskrise

8

9 ”Verdensmester er ikke noe du er. Det er noe du har vært
Hvil aldri på dine laurbær… ”Verdensmester er ikke noe du er. Det er noe du har vært – eller kan bli.” Hans Trygve Kristiansen, tidl. skøytetrener

10 Ledelse i praksis Organisasjonsstruktur Lederkjede Rabattkjede 100%
Ledergruppe 100% Divisjonsledelse 100% Regionsledelse 100% Avdelingsledelse 100% Servicemedarbeider 100% Rabattkjede 100% 90% 80% 70% 60% 50%

11 Ledelse over store geografier…
Top Management Conference Internasjonale retningslinjer LOS i Norge Transformerer internasjonale retningslinjer til ”norsk” LOS i regioner LOS i avdelinger LOS for servicemedarbeidere KUNDEN

12 LOS i et historisk perspektiv
Kvalitet-holdningsskapende arbeide Kvalitetsmålsetting innføres Totalkvalitet – TQM-begrepet lanseres ISO-9002 sertifisering (1 mrd. Kr) Relasjonsbygging ISS vinner BI’s Norsk Kundebarometer Vinner av NHO’s opplæringspris 1998 Kvalitetsåret - Lanserer Verdiprosessen (2 mrd. Kr) Kvalitetsåret fortsetter 2001- Verdibasert ledelse 2002 – Stø kurs mot 2005 med økt fokus på ledelse(3 mrd. Kr) Ledelse for trivsel 2004 – KISS- Kunder i ISS 2005 – Kunder og videre strategier 2007 – Ett hus-en kurs, felles kultur og verdier 2011 – The ISS Way (6,3 mrd. Kr.)

13 Hva gjør vi på en LOS samling…
Ca. 1000, hvor av de lavere mellomledere er de viktigste Alltid ett tema forankret i strategien Kontinuitet Mye interne krefter, men regi av et eventfirma Humor Film Gjester Etterarbeide

14 ISS University Alt henger sammen med alt… Step 6 – Ledelse i ISS/AFF
Step 5 - Kontraktssjefsutdannelse Step 4 – Jeg som leder, -rollen som coach/BI Lederprogrammer Kundeprogrammer Step 3 – Spesialprogrammer Step 2 - Lederskolen KONTINUERLIGE PROSESSER Verdier i ISS Ledelse i ISS Kunder i ISS Adm: HUMAN RESOURCE - ADMINISTRASJON - ØKONOMI - IT - KVALITET Fag: RENHOLD - CATERING - SIKKERHET - EIENDOM - KONTORSTØTTE BASISS – INTRO FOR NYANSATTE LEDERE

15 Leder- samling

16 Spesielle tiltak for å bygge felles kultur
Rekrutterer ledere primært fra egne rekker Verdier, Ledelsesprinsipper, Visjon BasISS–introkurs for alle nye ledere/ KL deltar Felles lederkurs – seks stykker Felles trivselsundersøkelse Like måleparametre innen HR og økonomi Kompetansepyramiden gjelder for hele konsernet Felles kundeundersøkelse Årlig felles lederevaluering Felles HR-verktøy Event: Ledelse Og Strategi- LOS

17 Hurra! Jeg trives!

18 Få inn det rette laget i bussen din…
…og behold dem der…

19 …det Skal Være Vondt Å miste En Kollega.

20 Kultur/stammetilhørighet
er sterk i vinnerbedrifter

21 Konkurransen øker og konkurrentene blir hele tiden bedre,
men vinnerbedriften ligger hele tiden i front

22 … det kan av og til bli ensomt å jobbe alene….
… dersom du ikke har noe til felles med andre kollegaer

23 Ledelse i gode og onde dager
Effektiv ledelse Leadership Intellektuell stimulering. Være rollemodell Sette kurs, skape endring Inspirerer Innovasjon/nytenkning Være coach Bry seg om kunden Management Produksjon, nedbem., passe på lover og regler, avdekker avvik og handler ut fra dette Aktiv ledelse

24 … Å vinne! Ledere Ledere oppgraderer teamet sitt hele tiden og bruker alle møter som en anledning til å evaluere, coache og bygge opp selvtilliten Ledere sørger for at de ansatte ikke bare ser målene og strategiene, men at de også lever og ånder for dem Ledere kommer under huden på alle og utstråler positiv energi og optimisme Ledere skaper tillit gjennom oppriktighet, åpenhet og anerkjennelse Ledere feirer

25 … Å vinne! Jack Welsh 4 E’er + P i lederskapet E P Energi
Energisk (evne til å gjør andre energiske) Effektive beslutninger (skjære igjennom) Eksekvering P Pasjon

26 Ta en ”timeout”… Overblikk Ideer Visjoner Tanker Historie Fremtid Nå -
situasjon Ønsket situasjon Nærhet

27 Jobb hardt med lederne TRENING UBEVISST KOMPETENT KUNNSKAPS- TILFØRSEL
”BEVISSTHETSTRAPPEN” innen ledelse TRENING UBEVISST KOMPETENT KUNNSKAPS- TILFØRSEL BEVISST KOMPETENT AHA- OPPL. BEVISST INKOMPETENT UBEVISST INKOMPETENT

28 Vinnere fokuserer… Har Gode Dårlige Har Ikke

29

30

31 Vinnerbedrift

32 The Ritz-Carlton - Vinnerbedrift
You are, ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. 99% tilfredse, 80% veldig tilfredse. 2000 dollars Første års ledere ca. 300 timer opplæring

33 Vinnerbedrift

34 Omdømmet i vinnerbedrifter
Foredrag Positiv medieomtale Intern stolthet Uniformering og design Suksesshistorier i Facility Høy leveransekvalitet Profesjonell opptreden Bygge kunnskap om ISS Kundeseminarer Allianser Ambassadørkunder Tilfredse kunder Fagpresse Sponsing Aktiv bruk av lokalpresse Servicehelter Events Reklame Lobby Tilfredse medarbeidere Synliggjøre tjenestespekter

35 Gammel og ny modell Praktiske gjennomførere Aggressive entrepenører
Tradisjonell modell Ny lederrolle Førstelinje- ledere Praktiske gjennomførere Aggressive entrepenører Mellom- ledere Administrative kontrollere Supporterende trenere Topp- ledere Inspirerende ledere Ressursfordelere

36 Over/underordnet Partner Detaljstyring Rammestyring Posisjon gir
Tidligere Nåtid Over/underordnet Partner Detaljstyring Rammestyring Posisjon gir autoritet Kompetanse gir autoritet Lydighet Engasjement

37 Tidsfellen Tidsakse ledelse Start Mål Tidsakse medarbeidere

38 …kjenner våre 14 000 ansatte til visjon og verdier?

39 Bedriftskultur-måling
Analyse Resultat/ kontroll Ide og ressurs Tiltak Oppgave trivsel Person Mistrivsel

40 Delegering 1) Velger riktig person til å gjennomføre oppdraget
2) Deleger NÅ for å spare tid. 3) Gjør målet tydelig. 4) Overlater all informasjon. 5) Setter tidsfrist 6) Lager en prosjektplan og følger den. 7) Er tilgjengelig. 8) Tar på seg ansvaret, men gir æren til den som har gjort jobben.

41 Kan man måle en bedriftskultur?
Medarbeidertilfredshet Sykefravær Medarbeiderturnover Lederturnover Obligatorisk opplæring Arbeidsplassundersøkelser Antall ledere på lederutvikling Antall medarbeidere med riktig kompetanse Midlertidig ansettelser

42 Assosiasjoner/hvor vil jeg jobbe?
Kosmetikk Body Shop Disney Tegneserier Harley- Davidson Motorsykler We create happiness Trygge produkter Det frie liv SAS Flyselskap Nike Sportsklær McDonald’s Fast food Familie- verdier ???? Vinner Coca-Cola Cola CNN Nyheter ISS Renhold Verdens nyhetsleder Facility Services Amerikansk livsstil

43 Oppsummert Å ha noe å tro på (verdigrunnlag) Slik behandler vi kunder
Slik behandler vi medarbeidere Slik gir vi service Slik er våre ledere Slik kjører vi medarbeidersamtale Slik evaluerer vi våre ledere Slik evaluerer vi våre medarbeidere i ISS Slik evaluerer våre medarbeidere ISS Slik rekrutterer vi Slik trener vi

44 Hva vil jeg personlig fokusere på for å skape en vinnerkultur??
Mye og synlig ledelse Klare mål og god måloppfølging Høyt informasjonsnivå Lytte til medarbeidere Godt humør Følge nøye med på omverdenen Ikke bli engstelig Fortsette med nytenkning Tenke strategisk i det operative Pasion og feiring

45 Funky business Beveg deg Beveg deg raskt Beveg deg nå


Laste ned ppt "Hvordan lede/følge opp geografisk spredte team?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google