Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjon av Aten-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs – P&I klubbenes syn Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 Kjetil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjon av Aten-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs – P&I klubbenes syn Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 Kjetil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjon av Aten-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs – P&I klubbenes syn Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 Kjetil Eivindstad

2 2 2002 Protokollen Viktige endringer: •Skjerping av ansvarsgrunnlaget •Økning i begrensningsbeløpene •Tvungen ansvarsforsikring

3 3 P&I klubbenes hovedanførsel Passasjerrisikoen vil kunne komme til å skille seg så mye fra andre typer ansvar at den ikke vil egne seg for dekning på gjensidig basis

4 4 Generelt om P&I forsikring •P&I forsikring drives på gjensidig basis •Forsikringstakerne er eierne av selskapet •Kravkostnaden utlignes på medlemmene •Ansvar og tap som skal dekkes må være av ensartet natur

5 5 Dekningsomfang •P&I klubbene tilbyr beløpsmessig høyere dekning enn kommersielle assurandører •P&I klubbenes eksponering er begrenset som følge av reders globalbegrensnings- rett

6 6 Reassuransesamarbeid •P&I klubbene samarbeider om felles kjøp av reassuranse gjennom Pool-avtalen •Pool-avtalen har tre hovedfunksjoner: –Fordeling av krav (Pool Retention) –Samkjøp av markedsreassuranse –Katastrofedekning (Overspill)

7 7

8 8 Pool og reassuransesamarbeid •Skipsfartsnæringen er assurert til selvkost for ansvar opp til USD 30 millioner •Katastrofekrav (Overspill) dekningen er betinget av at klubben rent faktisk mottar bidrag fra medlemmene og de øvrige deltakerne i Poolen

9 9 Endringer i Aten-konvensjonen •Ansvarsgrunnlag: Objektivt ansvar for krav som springer ut av “shipping incidents” •Forsikringsplikt: SDR 250.000 pr. passasjer •Ansvarsgrense: SDR 400.000 pr. passasjer

10 10 Forsikringsplikt •P&I klubbene er beredt til å imøtekomme krav om tvungen forsikring i en viss utstrekning •Tvungen forsikring i det omfang Konvensjonen legger opp til vil kunne komme til å beslaglegge en uforholds- messig andel av P&I dekningen

11 11 Ansvarsgrensene •For objektivt ansvar er det nærliggende å sammenlikne med CLC og HNS •Maximalt ansvar basert på SDR 400.000 pr passasjer beslaglegger en uforholdsmessig stor andel av P&I-dekningen •Overspill-dekningen er ikke ment å være en ordinær markedsfasilitet

12 12

13 13 Konsekvensene av et regime P&I ikke kan støtte •En markedsdekning for passasjeransvar alene vil være langt mer kostbart enn dagens dekning •En markedsdekning i det omfang som kreves, vil trolig ikke være tilgjengelig over tid •Den praktiske håndtering av krav vil lide

14 14 Konsekvensene av et regime P&I ikke kan støtte •Innføring av regimer som tvinger P&I klubbene til å fragmentere dekningen, truer et system som fungerer utmerket til fordel for alle berørte


Laste ned ppt "Revisjon av Aten-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs – P&I klubbenes syn Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 Kjetil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google