Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode: September/1997 RESULTAT I 1000 NOK +------ DENNE PERIODE ------+ +------- HITTIL I ÅR ------+ +- Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året(1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74011 Organiserte stillinger 13,389 0 13,389 37,614 0 37,614 0 37,614 74012 Ekstrahjelp 522 0 522 1,169 0 1,169 0 1,169 74013 Bistillinger 806 0 806 5,434 0 5,434 0 5,434 74015 Renholdspersonale 598 0 598 1,695 0 1,695 0 1,695 74017 Styrer, råd og utvalg 0 0 0 82 0 82 0 82 74018 Trygder og pensjoner 2,165 0 2,165 6,492 0 6,492 0 6,492 74019 Vikar v/stipendpermisjon 37 0 37 49 0 49 0 49 7401 Lønn og godtgjøring 17,518 0 17,518 52,537 0 52,537 0 52,537 74111 Maskiner, inventar og utstyr 246 0 246 575 0 575 0 575 74112 Forbruksmateriell 925 0 925 2,067 100 1,967 1967 1002067 2,067 74113 Reiseutgifter 962 0 962 2,810 0 2,810 0 2,810 74114 Kontortjenester 933 0 933 1,890 0 1,890 0 1,890 74115 Bøker og tidsskrifter 202 0 202 815 0 815 0 815 74116 Ymse driftsutgifter 812 0 812 4,948 0 4,948 0 4,948 74117 Vedl./drift av maskiner 16 0 16 53 0 53 0 53 74118 Vedl./drift av anlegg 233 0 233 433 0 433 0 433 74119 Drift av bygn., lokalleie 11,941 0 11,941 15,704 0 15,704 0 15,704 7411 Varer og tjenester 16,270 0 16,270 29,295 100 29,195 9195 1009295 29,295 7502 Salgsinntekter -2,702 0 -2,702 -3,968 0 -3,968 0 -3,968 7511 Kursavg. voksenoppl. -101 0 -101 -635 0 -635 0 -635 7515 Ref. arbeidsmarkedstiltak -37 0 -37 -439 0 -439 0 -439 7516 Ref. fødselspenger -267 0 -267 -337 0 -337 0 -337 75A Innt./refusjoner -3,107 0 -3,107 -5,378 0 -5,378 0 -5,378 Vedlegg 1

2 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 2 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode: September/1997 RESULTAT I 1000 NOK +------ DENNE PERIODE ------+ +------- HITTIL I ÅR ------+ +- Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året(1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R1 NTO. DRIFTSRAMME 30,681 0 30,681 76,454 100 76,354 6354 1006454 76,454 74213 Lønn og godtgj. v/oppdrag 490 0 490 1,891 0 1,891 0 1,891 74214 Varer og tjenester v/oppdrag 382 0 382 853 0 853 0 853 74218 Trygder og pensjoner v/oppdrag 156 0 156 354 0 354 0 354 7421 Særskilte driftsutgifter 1,029 0 1,029 3,098 0 3,098 0 3,098 7501 Innt. v/oppdrag 0 0 0 -0 0 -0 0 -0 75B Oppdragsinntekter 0 0 0 -0 0 -0 0 -0 R2 NTO. OPPDRAG 1,029 0 1,029 3,098 0 3,098 0 3,098 74451 Store innkjøp 1,079 0 1,079 5,313 0 5,313 0 5,313 7445 Store innkjøp 1,079 0 1,079 5,313 0 5,313 0 5,313 R3 POST 45/46 1,079 0 1,079 5,313 0 5,313 0 5,313 81011 Organiserte stillinger 127 0 127 398 0 398 0 398 81012 Ekstrahjelp 1 0 1 1 0 1 0 1 81013 Bistillinger 156 0 156 215 0 215 0 215 81018 Trygder og pensjoner 40 0 40 87 0 87 0 87 8101 Lønn og godtgjøring 324 0 324 701 0 701 0 701 81111 Maskiner, inventar og utstyr -17 0 -17 -17 0 -17 0 -17 81112 Forbruksmateriell 12 0 12 12 0 12 0 12 81113 Reiseutgifter 127 0 127 352 0 352 0 352 81114 Kontortjenester 32 0 32 42 0 42 0 42 81115 Bøker og tidsskrifter 0 0 0 7 0 7 0 7 81116 Ymse driftsutgifter 7 0 7 127 0 127 0 127 81118 Vedl./drift av anlegg 2 0 2 2 0 2 0 2 81119 Drift av bygn., lokalleie 27 0 27 27 0 27 0 27 Vedlegg 1

3 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 3 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode: September/1997 RESULTAT I 1000 NOK +------ DENNE PERIODE ------+ +------- HITTIL I ÅR ------+ +- Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året(1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8111 Varer og tjenester 191 0 191 552 0 552 0 552 8515 Ref. av arbeidsmarkedstiltak 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Innt./refusjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 R4 KAPITEL 81 & 85 515 0 515 1,253 0 1,253 0 1,253 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U L T A T 33,304 0 33,304 86,118 100 86,018 6018 1006118 86,118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Prognose for året = Virkelig hittil + budsjett for gjenstående perioder. Vedlegg 1

4 Rapport : GL08 Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Periodisk utlisting fra saldotabell 12:58:24 RESULTAT (BELØP I 1000 NOK) Konto Beskrivelse 9700 9701 9702 9703 9704 9705 9706 9707 9708 9709 9710 9711 >=9712 1997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7401 Lønn og godtgjøring 0 0 0 0 0 0 0 18,635 16,384 17,518 17,553 -686 0 69,404 7411 Varer og tjenester 0 0 0 0 0 0 0 6,421 6,604 16,270 9,378 2,258 0 40,931 75A Innt./refusjoner 0 0 0 0 0 0 0 -260 -2,010 -3,107 -1,816 0 0 -7,195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R1 NTO. DRIFTSRAMME 0 0 0 0 0 0 0 24,795 20,978 30,681 25,114 1,572 0 103,140 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7421 Særskilte driftsutgif 0 0 0 0 0 0 0 1,254 815 1,029 1,504 230 0 4,832 75B Oppdragsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -20 0 0 -20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R2 NTO. OPPDRAG 0 0 0 0 0 0 0 1,253 815 1,029 1,484 230 0 4,812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7445 Store innkjøp 0 0 0 0 0 0 0 1,462 2,772 1,079 681 127 0 6,120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R3 POST 45/46 0 0 0 0 0 0 0 1,462 2,772 1,079 681 127 0 6,120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8101 Lønn og godtgjøring 0 0 0 0 0 0 0 188 189 324 287 1,323 0 2,311 8111 Varer og tjenester 0 0 0 0 0 0 0 290 71 191 640 23 0 1,215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R4 KAPITEL 81 & 85 0 0 0 0 0 0 0 478 260 515 927 1,346 0 3,526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESULTAT 0 0 0 0 0 0 0 27,988 24,825 33,304 28,205 3,275 0 117,598 ==================================================================================================================================== Summeringsdifferanser kan forekomme p.g.a. avrunding Vedlegg 2

5 Rapport : GL01 Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Hovedbok pr dimensjon 13:32:27 : HS Bilagsnr Konto Beskrivelse BA Per. Budenhet Formaal Pers/anleProsjekt Studie Kun/Lev AV Beløp i NOK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7411321 Reiseutg. adm. for(R) INNGÅENDE BALANSE 9701 : 0.00 19750847 7411321 2706 uninett aas IF 9707 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 3,490.00 59782907 7411321 10.06 Tromsø Aas H LO 9707 0020 23 11086319 62206 000 0 2,694.00 SUM PERIODE 9707 : 6,184.00 19716148 7411321 2008 aagedal,kuf IF 9708 0020 23 08065285 62206 000 P FLYSP KRS 0 1,672.00 19716186 7411321 1908 aas oslo IF 9708 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 705.00 19716187 7411321 1908 aas oslo IF 9708 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 1,607.00 19751130 7411321 2008 oslo aas harr IF 9708 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 1,607.00- 19751130 7411321 2008 oslo aas harr IF 9708 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 1,607.00 SUM PERIODE 9708 : 3,984.00 19716893 7411321 1109 tron aas,harr IF 9709 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 3,055.00 19721243 7411321 1709 trom aas harr IF 9709 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 4,730.00 19751307 7411321 1709 tromsø aas ha IF 9709 0020 23 11086319 62206 000 P COMBI TOUR 0 4,000.00 59783580 7411321 20.08 oslo Aagedal LO 9709 0020 23 08065285 62206 000 0 515.00 59783584 7411321 19.08 oslo Aas Har LO 9709 0020 23 11086319 62206 000 0 1,092.00 SUM PERIODE 9709 : 13,392.00 19717705 7411321 2909 tron aas IF 9710 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 4,030.00 19721747 7411321 1510 tron aas harr IF 9710 0020 23 11086319 62206 000 P FLYSP KRS 0 4,085.00 59760791 7411321 270697 trondheim, LO 9710 0020 23 11086319 62206 000 0 740.00 59784272 7411321 1109 tron aas harr LO 9710 0020 23 11086319 62206 000 0 424.00 59784273 7411321 1709 trom aas harr LO 9710 0020 23 11086319 62206 000 0 735.00 59784274 7411321 2909 oslo aas harr LO 9710 0020 23 11086319 62206 000 0 1,049.00 SUM PERIODE 9710 : 11,063.00 Vedlegg 3

6 Rapport : GL01 Høgskolen i Agder Side: 2 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Hovedbok pr dimensjon 13:32:27 : HS Bilagsnr Konto Beskrivelse BA Per. Budenhet Formaal Pers/anleProsjekt Studie Kun/Lev AV Beløp i NOK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUM BEVEGELSE KONTO: 7411321 ANTALL: BELØP 2: 0.00 VALUTA: 34,623.00 BELØP: 34,623.00 741134 Kursavgifter (R) INNGÅENDE BALANSE 9701 : 0.00 19751319 741134 konf.avg. høgskole IF 9709 0020 23 11086319 62206 000 P HØGSK TROM 0 852.00 SUM PERIODE 9709 : 852.00 SUM BEVEGELSE KONTO: 741134 ANTALL: BELØP 2: 0.00 VALUTA: 852.00 BELØP: 852.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUM BEVEGELSE : HS ANTALL: BELØP 2: 0.00 VALUTA: 35,475.00 BELØP: 35,475.00 DEBET : 37,082.00 KREDIT: 1,607.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vedlegg 3

7 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 902031 Håndkasse.00 -2,307.00 -2,307.00 -2,307.00 905073 Mellomv. Skattefogden -30,631,266.18 5,167,685.98 -17,235,218.42 -12,067,532.44 -42,698,798.62 907016 Deposita, kurs.00 35.00 -4,056.00 -4,021.00 -4,021.00 907041 Deposita, overhead.00 140,766.51 -84,525.52 56,240.99 56,240.99 9070410 Deposita, motpost ved inn 20,156.45.00 20,156.45 9070411 Deposita, innbet. fra Sta -323,665.00.00 -323,665.00 9070412 Deposita, innbet. fra Fyl -21,222.00 -28,322.00 -28,322.00 -49,544.00 9070413 Deposita, innbet. fra For -12,319.71.00 -12,319.71 9070414 Deposita, innbet. fra Pri -274,601.65 16,740.00 -81,801.83 -65,061.83 -339,663.48 9070415 Deposita,mva.pl. innbet. -61,664.50 -52,665.00 -52,665.00 -114,329.50 9070416 Deposita, mva.pl. innbet. -141,480.00 -129,140.00 -129,140.00 -270,620.00 907536 Deposita, semesteravgift.00 3,048,820.00 -3,048,820.00.00.00 90902110 Inngående mva. 54,030.67 13,522.89 -1,688.20 11,834.69 65,865.36 90902115 Investeringsavgift -3,706.49 345.00 -1,079.24 -734.24 -4,440.73 90902120 Utgående mva. -69,242.61 -63,831.72 -63,831.72 -133,074.33 90902410 Inngående mva. (årlig) -57,008.09 48,957.85 48,957.85 -8,050.24 90902415 Investeringsavgift (årlig 1,492.52 -10.90 -10.90 1,481.62 90902420 Utgående mva. (årlig) 62,216.00 484.80 -89,228.39 -88,743.59 -26,527.59 909070 Skyldig arbeidsgiveravgif -4,571,657.76 217,907.77 -2,502,655.61 -2,284,747.84 -6,856,405.60 909087 Leverandørgjeld -16,784,069.77 53,183.90 -18,686,767.84 -18,633,583.94 -35,417,653.71 Totalt kontoklasse 9 : -52,814,008.12 8,708,449.70 -42,012,117.67 -33,303,667.97 -86,117,676.09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B A L A N S E : -52,814,008.12 8,708,449.70 -42,012,117.67 -33,303,667.97 -86,117,676.09 ==================================================================================================================================== 740111 Faste stillingshjemler 21,346,309.98 11,367,956.71 -345,445.81 11,022,510.90 32,368,820.88 740114 Faste bistillinger 72,259.60 35,270.16 -115.60 35,154.56 107,414.16 740116 Vikar av ledig gasje 2,453,836.27 2,155,576.58 -38,685.20 2,116,891.38 4,570,727.65 Vedlegg 4

8 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 2 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 740117 Vikar ved sykdom o.a. 158,148.91 881,371.32 -779,940.76 101,430.56 259,579.47 740118 Overtid 194,377.43 120,841.49 -7,412.98 113,428.51 307,805.94 740121 Ekstrahjelp, drift 277,331.67 322,590.63 -15,638.41 306,952.22 584,283.89 740122 Ekstrahjelp, administrati 237,964.43 153,440.71 -225.60 153,215.11 391,179.54 740123 Engasjement, arbeidsmarke 132,154.18 81,614.94 -36,106.32 45,508.62 177,662.80 740125 Lærlinger.00 16,473.12 16,473.12 16,473.12 740131 Helsetjeneste 12,306.68 7,688.84 -153.70 7,535.14 19,841.82 740132 Eksamen 3,369,482.98 361,674.84 361,674.84 3,731,157.82 740133 Vurderingsutvalg 153,986.21 9,984.81 9,984.81 163,971.02 740134 Gjesteforelesere 59,801.29 25,861.44 -2,722.50 23,138.94 82,940.23 7401351 Eksterne timelærere 373,448.47 298,524.59 -78,894.64 219,629.95 593,078.42 7401352 Over(tids)timer egne ansa -48,695.09 122,593.50 -96,263.64 26,329.86 -22,365.23 740136 Timeøvingslærere/praksisv 81,527.90 3,873.01 3,873.01 85,400.91 740137 Øvingsundervisning i barn 368,260.43 78,992.38 -1,742.24 77,250.14 445,510.57 740138 Konsulentoppdrag 6,691.92 9,184.95 9,184.95 15,876.87 740139 Andre bistillinger 251,468.16 82,982.23 -15,482.48 67,499.75 318,967.91 740151 Renhold, faste 1,007,727.13 517,621.73 -10,149.10 507,472.63 1,515,199.76 740152 Renhold, ekstrahjelp 28,639.78 63,011.36 63,011.36 91,651.14 740157 Renhold, vikar v/sykdom 56,617.06 13,231.35 -167.60 13,063.75 69,680.81 740158 Renhold, vikar v/fødselsp 4,081.66 14,626.04 14,626.04 18,707.70 740171 Styrehonorarer 81,002.00.00 81,002.00 740172 Utvalgshonorarer 1,000.00.00 1,000.00 740181 Arbeidsgiveravgift, gener 4,327,471.23 2,366,372.00 -201,542.91 2,164,829.09 6,492,300.32 740191 Vikarstipend 11,557.20 11,793.00 -235.80 11,557.20 23,114.40 740192 Utdanningsstipend.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 741111 Teknisk utstyr, maskiner 66,662.30 88,427.92 88,427.92 155,090.22 741112 Inventar 20,985.55 83,068.64 83,068.64 104,054.19 741113 Undervisningsutstyr 58,847.46 28,481.69 28,481.69 87,329.15 741114 Kontorutstyr 35,930.48 8,238.04 8,238.04 44,168.52 741115 Leie/vedl.h. av utstyr 61,861.82 865.00 865.00 62,726.82 7411151 Leie av utstyr.00 1,610.00 -3,000.00 -1,390.00 -1,390.00 7411152 Vedl.h. av utstyr 2,925.00 23,840.00 23,840.00 26,765.00 741116 Programvare 38,330.38 122.10 122.10 38,452.48 Vedlegg 4

9 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 3 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 741117 EDB-utstyr 45,014.39 14,846.10 14,846.10 59,860.49 741119 Salg av utstyr -2,000.00.00 -2,000.00 741121 Undervisningsmateriell 120,085.73 282,453.45 -4,447.00 278,006.45 398,092.18 741122 Kontorrekvisita 100,606.64 105,299.38 -3,802.00 101,497.38 202,104.02 7411230 Intern fordeling av kopik.00 -2,700.00 -2,700.00 -2,700.00 7411231 Leie/leasing av kopimaski 59,379.24 15,947.78 15,947.78 75,327.02 7411232 Service-/kopiavgift 226,368.39 119,509.92 119,509.92 345,878.31 7411233 Papirkostnader 98,266.47 41,395.65 41,395.65 139,662.12 7411234 Forbruksmateriell 19,823.20 3,654.40 3,654.40 23,477.60 7411239 Annet/div. kopikostnader 11,989.00 6,837.50 6,837.50 18,826.50 7411241 Faste serviceavgifter, ut 18,381.20 4,921.73 4,921.73 23,302.93 7411242 Tilfeldig service, utstyr 40,761.93 18,070.54 18,070.54 58,832.47 7411243 Faglig bistand/konsulente 32,133.75.00 32,133.75 7411244 Vedl.h, leie og brukerstø 23,551.96 194,424.40 -5,000.00 189,424.40 212,976.36 7411245 Forbruksmateriell 42,500.22 51,123.05 -4,000.00 47,123.05 89,623.27 7411246 Oppgradering datautstyr 93,411.46 7,179.50 7,179.50 100,590.96 7411249 Andre EDB-utgifter til un 55,104.05 28,752.78 28,752.78 83,856.83 741125 Internat og gårdsbruk 174,151.43 65,564.88 65,564.88 239,716.31 741127 Verneutstyr 25,850.00.00 25,850.00 7411311 Reiseutg. i undervisning 516,996.20 261,211.65 -4,921.00 256,290.65 773,286.85 7411312 Reiseutg. i undervisning, 49,208.20 2,641.70 2,641.70 51,849.90 7411321 Reiseutg. adm. formål 228,228.51 137,671.51 -22,530.00 115,141.51 343,370.02 7411322 Reiseutg. adm. formål, in 50,164.68 51,269.14 51,269.14 101,433.82 741133 Studiereiser, kongresser 229,060.61.00 229,060.61 7411331 Studiereiser og kongresse 321,399.46 339,631.33 -11,595.00 328,036.33 649,435.79 7411332 Reisestipend 48,250.00 42,426.05 -18,697.00 23,729.05 71,979.05 741134 Kursavgifter 24,451.34 17,724.00 17,724.00 42,175.34 741135 Flyttekostnader 30,925.00 15,805.00 15,805.00 46,730.00 741136 Ekskursjoner 230,137.09 36,235.50 -705.00 35,530.50 265,667.59 741137 Reise for studenter i pra 37,400.95 21,790.75 21,790.75 59,191.70 741138 Velferdsutgifter 8,354.00 7,872.00 -7,488.00 384.00 8,738.00 741139 Representasjon, bespisnin 73,581.86 93,991.00 -413.00 93,578.00 167,159.86 741141 Kontorservice 875.78.00 875.78 Vedlegg 4

10 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 4 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 7411411 Kontorservice, generelt -285.78 30.00 30.00 -255.78 7411412 Kontorservice som sykevik 27,200.00 25,500.00 25,500.00 52,700.00 741142 Databehandlingstjenester.00 15,682.50 15,682.50 15,682.50 741143 Gebyrer 27,965.00.00 27,965.00 7411431 Gebyrer kontofører.00 107.53 107.53 107.53 741144 Trykningsutgifter 141,923.70 588,611.35 -18,767.50 569,843.85 711,767.55 741145 Kunngjøringer/markedsføri 165,765.17 5,748.77 5,748.77 171,513.94 7411451 Kunngjøringer 49,061.26 28,647.52 28,647.52 77,708.78 7411452 Markedsføring 40,733.00 74,393.15 74,393.15 115,126.15 741146 Porto 187,862.50 117,868.95 -6,146.20 111,722.75 299,585.25 7411471 Abonnement/samtaleavgift 257,463.79 316,263.87 -323,828.87 -7,565.00 249,898.79 7411472 Serviceavgifter telefon 2,782.30 6,550.40 6,550.40 9,332.70 7411473 Serviceavgifter telefaks.00 6,580.50 6,580.50 6,580.50 7411474 Tjenestetelefon 14,245.28 6,534.65 -729.45 5,805.20 20,050.48 7411475 Leid samband 12,162.00 35,584.50 35,584.50 47,746.50 7411476 Datakommunikasjon/DATAPAK 4,047.50.00 4,047.50 7411477 Mobiltelefon/personsøker 11,634.13 8,624.41 -206.50 8,417.91 20,052.04 7411478 Alarmer.00 4,544.00 4,544.00 4,544.00 7411479 Andre telekostnader 14,190.00 41,577.00 -400.00 41,177.00 55,367.00 741151 Bøker 50,904.10.00 50,904.10 7411511 Bøker 159,072.39 160,022.49 -428.00 159,594.49 318,666.88 7411512 Videokassetter 3,650.00 840.00 840.00 4,490.00 7411514 Lydmedier, CD-rom/kassett 188,177.31 4,009.36 -425.00 3,584.36 191,761.67 7411517 Noter 2,104.68 1,987.00 1,987.00 4,091.68 741152 Tidsskrifter 38,209.05.00 38,209.05 7411521 Aviser 6,075.08 6,589.38 -660.00 5,929.38 12,004.46 7411522 Tidsskrifter 10,018.52 15,174.71 15,174.71 25,193.23 7411525 CD-rom 115,031.01 606.65 606.65 115,637.66 741153 Innbinding, fotografering 23,872.62 13,003.22 13,003.22 36,875.84 741154 Databaseabonn./søketjenes 15,270.32 1,819.02 1,819.02 17,089.34 741161 Arrangementer av seminar 119,482.00 270,189.90 -5,966.00 264,223.90 383,705.90 741163 Planleggingskonsulenter 64,974.43 22,140.00 22,140.00 87,114.43 7411641 Ref. av studentpraksis 105,772.00 1,726.00 1,726.00 107,498.00 Vedlegg 4

11 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 5 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 7411642 Kjøp av underv.tj. IKKE o 207,350.06 124,549.98 124,549.98 331,900.04 7411644 Kjøp av underv.tj. OPPGAV 104,419.96 52,601.87 52,601.87 157,021.83 741165 Helsetjeneste 8,310.00.00 8,310.00 7411652 Ref. legeutgifter.00 450.00 450.00 450.00 7411659 Helsetjeneste, annet.00 387.00 387.00 387.00 741166 Ref. øvingsunderv. i grun 2,997,523.65 52,806.51 52,806.51 3,050,330.16 7411688 Ref. vedr. siviltjeneste 21,950.00 9,200.00 9,200.00 31,150.00 7411691 Gaver, blomster og andre 16,927.00 9,452.00 9,452.00 26,379.00 7411693 Intern bespisning 30,822.00 10,300.20 -806.00 9,494.20 40,316.20 7411697 Innkjøp til personalkanti 7,046.50 37,656.40 37,656.40 44,702.90 7411699 Annet ymse 451,356.39 231,315.06 -4,216.96 227,098.10 678,454.49 741171 Drift av maskiner 1,104.45 2,720.08 2,720.08 3,824.53 741172 Vedl.h. av biler/maskiner 28,782.66 11,186.47 11,186.47 39,969.13 7411731 Drivstoff v/bil 1,487.16 1,819.38 1,819.38 3,306.54 7411732 Andre driftskostn. v/bil 144.00 68.50 68.50 212.50 741174 Leie av maskiner 2,970.00.00 2,970.00 741175 Drift av forskningsfartøy 2,493.00.00 2,493.00 741182 Forbruksmateriell 4,761.36 1,856.62 1,856.62 6,617.98 7411821 Verktøy 239.00 1,472.41 1,472.41 1,711.41 7411822 Skilting.00 6,925.81 6,925.81 6,925.81 7411829 Forbruksmateriell, annet 79,250.24 27,966.40 27,966.40 107,216.64 741186 Vedlikeholdstjenester 22,822.80.00 22,822.80 7411861 Oppussing 67,531.80 135,039.17 135,039.17 202,570.97 7411862 Reparasjoner 10,944.70 48,161.84 48,161.84 59,106.54 7411869 Ander vedlikeholdstjenest 14,423.47 12,847.30 -1,625.00 11,222.30 25,645.77 741191 Elektrisitet og brensel 166,508.50.00 166,508.50 7411911 Fastkraft 1,289,659.00 -2,378.00 -2,378.00 1,287,281.00 7411913 Gass.00 2,519.00 2,519.00 2,519.00 741193 Forbruksmateriell 102,637.80 198.00 198.00 102,835.80 7411931 Renholdsmateriell 129,684.28 65,760.00 65,760.00 195,444.28 7411932 Lysrør/-pærer.00 22.00 22.00 22.00 7411933 Vareklær 968.00 75.00 75.00 1,043.00 7411938 Flytting/ombygging 539,433.00.00 539,433.00 Vedlegg 4

12 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 6 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 7411939 Annet forbruksmateriell 124,514.86 21,569.78 -1,500.00 20,069.78 144,584.64 741194 Leie av lokaler 197,477.00.00 197,477.00 7411941 Husleie, Statsbygg.00 11,701,234.00 -21,375.00 11,679,859.00 11,679,859.00 7411942 Husleie, andre m/ kontrak 908,148.00 92,592.00 92,592.00 1,000,740.00 7411943 Husleie, andre u/ kontrak.00 27,520.00 27,520.00 27,520.00 741197 Renholdstjenester 423.17.00 423.17 7411971 Renhold av lokaler 210,748.25 41,214.95 -2,000.00 39,214.95 249,963.20 7411972 Matteleie 17,306.10 423.17 423.17 17,729.27 7411973 Avfallshåndtering/gjenvin 10,639.10 302.00 302.00 10,941.10 7411979 Annet renhold 3,708.50.00 3,708.50 741198 Vakthold m.m. 58,485.00 14,952.50 14,952.50 73,437.50 741199 Skatter og avgifter 2,726.00.00 2,726.00 7421311 21-hjemmel 1,171,632.65 524,521.85 -100,457.03 424,064.82 1,595,697.47 7421318 Overtid.00 11,582.57 11,582.57 11,582.57 7421321 Ekstrahjelp, drift 14,485.54 10,164.31 10,164.31 24,649.85 7421322 Ekstrahjelp, administrati 51,139.72 4,032.20 -13,392.50 -9,360.30 41,779.42 7421324 Engasjement, faglig 15,816.05 9,170.84 9,170.84 24,986.89 7421332 Eksamen.00 496.72 496.72 496.72 7421334 Gjesteforelesere 28,955.56 19,830.11 19,830.11 48,785.67 7421335 Timelærere 96,685.16 21,426.79 21,426.79 118,111.95 7421338 Konsulentoppdrag.00 2,384.85 2,384.85 2,384.85 7421339 Andre bistillinger 22,632.17.00 22,632.17 7421411 Teknisk utstyr, maskiner 43,720.00 1,108.40 1,108.40 44,828.40 7421412 Inventar 18,609.50.00 18,609.50 7421413 Undervisningsutstyr 890.40 9,215.50 9,215.50 10,105.90 7421421 Undervisningsmateriell 19,421.38 24,037.76 -1,217.00 22,820.76 42,242.14 7421422 Kontorrekvisita 3,941.22.00 3,941.22 7421424 EDB-utgifter til undervis 1,050.00.00 1,050.00 7421431 Reiseutg. i undervisning 10,033.30 49,101.37 -6,262.00 42,839.37 52,872.67 7421432 Reiseutg. adm. formål 12,663.20 22,391.20 22,391.20 35,054.40 7421433 Studiereiser, kongresser 53,658.77 69,886.86 -1,789.00 68,097.86 121,756.63 7421434 Kursavgifter 2,768.89 6,913.68 -3,456.84 3,456.84 6,225.73 7421436 Ekskursjoner.00 3,029.10 3,029.10 3,029.10 Vedlegg 4

13 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 7 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 7421439 Representasjon, bespisnin 896.00 6,243.38 6,243.38 7,139.38 7421441 Kontorservice 24,163.15 16,167.00 16,167.00 40,330.15 7421446 Porto.00 2,469.95 2,469.95 2,469.95 7421447 Telekostnader.00 1,299.50 1,299.50 1,299.50 7421451 Bøker 9,555.40 9,566.01 -1,746.00 7,820.01 17,375.41 7421452 Tidsskrifter.00 -275.00 -275.00 -275.00 7421461 Arrangementer av seminar 9,981.00 6,715.36 -1,572.00 5,143.36 15,124.36 7421462 Velferdsutg. studenter/-r 75,814.94.00 75,814.94 7421464 Kjøp av undervisningstjen 134,000.52 108,452.31 -7,231.92 101,220.39 235,220.91 7421469 Ymse driftskostnader 26,392.10 70,049.22 -500.00 69,549.22 95,941.32 7421471 Drift av maskiner 22,090.80.00 22,090.80 7421476 Vedl.h. av forskningsfart 529.65.00 529.65 742181 Arbeidsgiveravgift, gener 197,589.92 95,894.43 -16,052.78 79,841.65 277,431.57 742184 Arbeidsgiveravgift, direk.00 76,492.40 76,492.40 76,492.40 744511 Store anskaffelser, utsty 104,862.62.00 104,862.62 7445111 Møbler/inventar 2,481,902.46 401,022.06 401,022.06 2,882,924.52 7445112 Utstyr 487,668.59 81,510.90 -3,341.90 78,169.00 565,837.59 744512 Store anskaffelser, IT 92,115.00.00 92,115.00 7445121 Datautstyr 789,587.65 169,171.03 169,171.03 958,758.68 7445122 AV-utstyr.00 203,208.30 203,208.30 203,208.30 7445123 Kabel-data/telefon 277,371.35 153,388.40 153,388.40 430,759.75 744513 Store anskaffelser, bygg.00 74,038.62 74,038.62 74,038.62 750110 Inntekter ved oppdrag -57.65.00 -57.65 7502111 Salg/innt. av kopikort -14,971.00 -929.00 -929.00 -15,900.00 7502112 Salg/innt. av telekort/my -2,424.00 -4,026.00 -4,026.00 -6,450.00 7502113 Salg/innt. av nøkkel/-kor.00 -3,150.00 -3,150.00 -3,150.00 750212 Salg av tilfeldige kopier -11,521.00 -16,725.00 -16,725.00 -28,246.00 750213 Salg av kompendier -44,430.50 1,450.00 -57,004.00 -55,554.00 -99,984.50 750214 Materialpenger -10,037.00 -535,103.00 -535,103.00 -545,140.00 750219 Studieavgifter 100.00 -1,419,168.00 -1,419,168.00 -1,419,068.00 750221 Hus-/fremleieinntekter, s -190,102.85 -65,425.00 -65,425.00 -255,527.85 750222 Hus-/fremleieinntekter, e -790.00 -10,000.00 -10,000.00 -10,790.00 750233 Erstatning for bøker/vide -3,500.00 -500.00 -500.00 -4,000.00 Vedlegg 4

14 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 8 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 750241 Andre salgsinntekter, var -4,201.09 -16,198.00 -16,198.00 -20,399.09 750242 Andre salgsinntekter, tje -26,296.47 4,000.00 -88,175.26 -84,175.26 -110,471.73 750245 Mva-pl. salgsinntekt, var -293,797.82 -277,523.09 -277,523.09 -571,320.91 750246 Mva-pl. salgsinntekt, tje -6,750.00 -3,412.50 -3,412.50 -10,162.50 750251 Ref./gaver fra forsknings -168,500.00 -35,000.00 -35,000.00 -203,500.00 750252 Ref./gaver fra andre stat -16,929.90 -60,355.00 -60,355.00 -77,284.90 750253 Ref./gaver fra fylkes-/ko -301,141.00 -100,000.00 -100,000.00 -401,141.00 750254 Ref./gaver fra private -170,811.45 -14,588.00 -14,588.00 -185,399.45 751111 Kursavg. v/voksenopplærin -477,650.00 -560.00 -560.00 -478,210.00 751113 Tilskudd fra fylkes-/komm -1,000.00.00 -1,000.00 751121 Kursavgift v/Statens lære -55,063.00 -100,400.00 -100,400.00 -155,463.00 751510 Ref. av arbeidsmarkedstil -401,861.00 -37,286.00 -37,286.00 -439,147.00 751610 Ref. lønn v/fødselspenger -60,606.00 7,534.00 -241,899.00 -234,365.00 -294,971.00 751620 Ref. arb.g.avg. v/fødsels -8,546.00 5,407.00 -38,453.00 -33,046.00 -41,592.00 Totalt kontoklasse 7 : 52,075,540.26 38,183,552.02 -5,394,855.59 32,788,696.43 84,864,236.69 810111 Faste stillingshjemler 246,160.90 116,144.30 -1,958.50 114,185.80 360,346.70 810116 Vikar av ledig gasje 24,974.56 12,742.08 -254.80 12,487.28 37,461.84 810121 Ekstrahjelp, drift.00 1,307.63 1,307.63 1,307.63 8101351 Eksterne timelærere 59,336.91 156,254.01 156,254.01 215,590.92 810181 Arbeidsgiveravgift, gener 46,596.61 40,389.18 -312.08 40,077.10 86,673.71 8111151 Leie av utstyr.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 811119 Salg av utstyr.00 -20,000.00 -20,000.00 -20,000.00 811121 Undervisningsmateriell 504.00 184.43 184.43 688.43 8111239 Annet/div. kopikostnader.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 8111244 Vedl.h, leie og brukerstø.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8111245 Forbruksmateriell.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8111311 Reiseutg. i undervisning 44,870.00 24,282.20 24,282.20 69,152.20 8111321 Reiseutg. adm. formål 77,929.65 83,222.59 -1,672.00 81,550.59 159,480.24 8111322 Reiseutg. adm. formål, in 520.00.00 520.00 811133 Studiereiser, kongresser 80,683.99 16,421.00 16,421.00 97,104.99 8111331 Studiereiser og kongresse 7,615.00.00 7,615.00 Vedlegg 4

15 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 9 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år 811134 Kursavgifter.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 811139 Representasjon, bespisnin 13,004.00 468.00 468.00 13,472.00 811144 Trykningsutgifter 9,345.50 18,376.00 18,376.00 27,721.50 811146 Porto.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 8111471 Abonnement/samtaleavgift 115.50 11,000.00 11,000.00 11,115.50 8111479 Andre telekostnader.00 45.50 45.50 45.50 811151 Bøker 628.80.00 628.80 8111511 Bøker 5,731.91 516.00 516.00 6,247.91 811152 Tidsskrifter 595.16.00 595.16 8111642 Undervisning etter faktur 115,986.59.00 115,986.59 8111699 Annet ymse 3,868.78 7,456.00 7,456.00 11,324.78 8111869 Ander vedlikeholdstjenest.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 811191 Elektrisitet og brensel.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8111939 Annet forbruksmateriell.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 811194 Leie av lokaler.00 21,375.00 21,375.00 21,375.00 8111971 Renhold av lokaler.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Totalt kontoklasse 8 : 738,467.86 539,168.92 -24,197.38 514,971.54 1,253,439.40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U L T A T : 52,814,008.12 38,722,720.94 -5,419,052.97 33,303,667.97 86,117,676.09 ==================================================================================================================================== Totalt :.00 47,431,170.64 -47,431,170.64.00.00 Vedlegg 4


Laste ned ppt "Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google