Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode: September/1997 RESULTAT I 1000 NOK DENNE PERIODE HITTIL I ÅR Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året( Organiserte stillinger 13, ,389 37, , , Ekstrahjelp , , , Bistillinger , , , Renholdspersonale , , , Styrer, råd og utvalg Trygder og pensjoner 2, ,165 6, , , Vikar v/stipendpermisjon Lønn og godtgjøring 17, ,518 52, , , Maskiner, inventar og utstyr Forbruksmateriell , , , Reiseutgifter , , , Kontortjenester , , , Bøker og tidsskrifter Ymse driftsutgifter , , , Vedl./drift av maskiner Vedl./drift av anlegg Drift av bygn., lokalleie 11, ,941 15, , , Varer og tjenester 16, ,270 29, , , Salgsinntekter -2, ,702 -3, , , Kursavg. voksenoppl Ref. arbeidsmarkedstiltak Ref. fødselspenger A Innt./refusjoner -3, ,107 -5, , ,378 Vedlegg 1

2 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 2 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode: September/1997 RESULTAT I 1000 NOK DENNE PERIODE HITTIL I ÅR Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året( R1 NTO. DRIFTSRAMME 30, ,681 76, , , Lønn og godtgj. v/oppdrag , , , Varer og tjenester v/oppdrag Trygder og pensjoner v/oppdrag Særskilte driftsutgifter 1, ,029 3, , , Innt. v/oppdrag B Oppdragsinntekter R2 NTO. OPPDRAG 1, ,029 3, , , Store innkjøp 1, ,079 5, , , Store innkjøp 1, ,079 5, , ,313 R3 POST 45/46 1, ,079 5, , , Organiserte stillinger Ekstrahjelp Bistillinger Trygder og pensjoner Lønn og godtgjøring Maskiner, inventar og utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter Kontortjenester Bøker og tidsskrifter Ymse driftsutgifter Vedl./drift av anlegg Drift av bygn., lokalleie Vedlegg 1

3 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 3 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode: September/1997 RESULTAT I 1000 NOK DENNE PERIODE HITTIL I ÅR Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året( Varer og tjenester Ref. av arbeidsmarkedstiltak Innt./refusjoner R4 KAPITEL 81 & , , , R E S U L T A T 33, ,304 86, , , ) Prognose for året = Virkelig hittil + budsjett for gjenstående perioder. Vedlegg 1

4 Rapport : GL08 Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Periodisk utlisting fra saldotabell 12:58:24 RESULTAT (BELØP I 1000 NOK) Konto Beskrivelse >= Lønn og godtgjøring ,635 16,384 17,518 17, , Varer og tjenester ,421 6,604 16,270 9,378 2, ,931 75A Innt./refusjoner ,010 -3,107 -1, , R1 NTO. DRIFTSRAMME ,795 20,978 30,681 25,114 1, , Særskilte driftsutgif , ,029 1, ,832 75B Oppdragsinntekter R2 NTO. OPPDRAG , ,029 1, , Store innkjøp ,462 2,772 1, , R3 POST 45/ ,462 2,772 1, , Lønn og godtgjøring , , Varer og tjenester , R4 KAPITEL 81 & , , RESULTAT ,988 24,825 33,304 28,205 3, ,598 ==================================================================================================================================== Summeringsdifferanser kan forekomme p.g.a. avrunding Vedlegg 2

5 Rapport : GL01 Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Hovedbok pr dimensjon 13:32:27 : HS Bilagsnr Konto Beskrivelse BA Per. Budenhet Formaal Pers/anleProsjekt Studie Kun/Lev AV Beløp i NOK Reiseutg. adm. for(R) INNGÅENDE BALANSE 9701 : uninett aas IF P FLYSP KRS 0 3, Tromsø Aas H LO , SUM PERIODE 9707 : 6, aagedal,kuf IF P FLYSP KRS 0 1, aas oslo IF P FLYSP KRS aas oslo IF P FLYSP KRS 0 1, oslo aas harr IF P FLYSP KRS 0 1, oslo aas harr IF P FLYSP KRS 0 1, SUM PERIODE 9708 : 3, tron aas,harr IF P FLYSP KRS 0 3, trom aas harr IF P FLYSP KRS 0 4, tromsø aas ha IF P COMBI TOUR 0 4, oslo Aagedal LO oslo Aas Har LO , SUM PERIODE 9709 : 13, tron aas IF P FLYSP KRS 0 4, tron aas harr IF P FLYSP KRS 0 4, trondheim, LO tron aas harr LO trom aas harr LO oslo aas harr LO , SUM PERIODE 9710 : 11, Vedlegg 3

6 Rapport : GL01 Høgskolen i Agder Side: 2 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Hovedbok pr dimensjon 13:32:27 : HS Bilagsnr Konto Beskrivelse BA Per. Budenhet Formaal Pers/anleProsjekt Studie Kun/Lev AV Beløp i NOK SUM BEVEGELSE KONTO: ANTALL: BELØP 2: 0.00 VALUTA: 34, BELØP: 34, Kursavgifter (R) INNGÅENDE BALANSE 9701 : konf.avg. høgskole IF P HØGSK TROM SUM PERIODE 9709 : SUM BEVEGELSE KONTO: ANTALL: BELØP 2: 0.00 VALUTA: BELØP: SUM BEVEGELSE : HS ANTALL: BELØP 2: 0.00 VALUTA: 35, BELØP: 35, DEBET : 37, KREDIT: 1, Vedlegg 3

7 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Håndkasse.00 -2, , , Mellomv. Skattefogden -30,631, ,167, ,235, ,067, ,698, Deposita, kurs , , , Deposita, overhead , , , , Deposita, motpost ved inn 20, , Deposita, innbet. fra Sta -323, , Deposita, innbet. fra Fyl -21, , , , Deposita, innbet. fra For -12, , Deposita, innbet. fra Pri -274, , , , , Deposita,mva.pl. innbet. -61, , , , Deposita, mva.pl. innbet. -141, , , , Deposita, semesteravgift.00 3,048, ,048, Inngående mva. 54, , , , , Investeringsavgift -3, , , Utgående mva. -69, , , , Inngående mva. (årlig) -57, , , , Investeringsavgift (årlig 1, , Utgående mva. (årlig) 62, , , , Skyldig arbeidsgiveravgif -4,571, , ,502, ,284, ,856, Leverandørgjeld -16,784, , ,686, ,633, ,417, Totalt kontoklasse 9 : -52,814, ,708, ,012, ,303, ,117, B A L A N S E : -52,814, ,708, ,012, ,303, ,117, ==================================================================================================================================== Faste stillingshjemler 21,346, ,367, , ,022, ,368, Faste bistillinger 72, , , , Vikar av ledig gasje 2,453, ,155, , ,116, ,570, Vedlegg 4

8 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 2 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Vikar ved sykdom o.a. 158, , , , , Overtid 194, , , , , Ekstrahjelp, drift 277, , , , , Ekstrahjelp, administrati 237, , , , Engasjement, arbeidsmarke 132, , , , , Lærlinger.00 16, , , Helsetjeneste 12, , , , Eksamen 3,369, , , ,731, Vurderingsutvalg 153, , , , Gjesteforelesere 59, , , , , Eksterne timelærere 373, , , , , Over(tids)timer egne ansa -48, , , , , Timeøvingslærere/praksisv 81, , , , Øvingsundervisning i barn 368, , , , , Konsulentoppdrag 6, , , , Andre bistillinger 251, , , , , Renhold, faste 1,007, , , , ,515, Renhold, ekstrahjelp 28, , , , Renhold, vikar v/sykdom 56, , , , Renhold, vikar v/fødselsp 4, , , , Styrehonorarer 81, , Utvalgshonorarer 1, , Arbeidsgiveravgift, gener 4,327, ,366, , ,164, ,492, Vikarstipend 11, , , , Utdanningsstipend.00 26, , , Teknisk utstyr, maskiner 66, , , , Inventar 20, , , , Undervisningsutstyr 58, , , , Kontorutstyr 35, , , , Leie/vedl.h. av utstyr 61, , Leie av utstyr.00 1, , , , Vedl.h. av utstyr 2, , , , Programvare 38, , Vedlegg 4

9 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 3 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år EDB-utstyr 45, , , , Salg av utstyr -2, , Undervisningsmateriell 120, , , , , Kontorrekvisita 100, , , , , Intern fordeling av kopik.00 -2, , , Leie/leasing av kopimaski 59, , , , Service-/kopiavgift 226, , , , Papirkostnader 98, , , , Forbruksmateriell 19, , , , Annet/div. kopikostnader 11, , , , Faste serviceavgifter, ut 18, , , , Tilfeldig service, utstyr 40, , , , Faglig bistand/konsulente 32, , Vedl.h, leie og brukerstø 23, , , , , Forbruksmateriell 42, , , , , Oppgradering datautstyr 93, , , , Andre EDB-utgifter til un 55, , , , Internat og gårdsbruk 174, , , , Verneutstyr 25, , Reiseutg. i undervisning 516, , , , , Reiseutg. i undervisning, 49, , , , Reiseutg. adm. formål 228, , , , , Reiseutg. adm. formål, in 50, , , , Studiereiser, kongresser 229, , Studiereiser og kongresse 321, , , , , Reisestipend 48, , , , , Kursavgifter 24, , , , Flyttekostnader 30, , , , Ekskursjoner 230, , , , Reise for studenter i pra 37, , , , Velferdsutgifter 8, , , , Representasjon, bespisnin 73, , , , Kontorservice Vedlegg 4

10 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 4 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Kontorservice, generelt Kontorservice som sykevik 27, , , , Databehandlingstjenester.00 15, , , Gebyrer 27, , Gebyrer kontofører Trykningsutgifter 141, , , , , Kunngjøringer/markedsføri 165, , , , Kunngjøringer 49, , , , Markedsføring 40, , , , Porto 187, , , , , Abonnement/samtaleavgift 257, , , , , Serviceavgifter telefon 2, , , , Serviceavgifter telefaks.00 6, , , Tjenestetelefon 14, , , , Leid samband 12, , , , Datakommunikasjon/DATAPAK 4, , Mobiltelefon/personsøker 11, , , , Alarmer.00 4, , , Andre telekostnader 14, , , , Bøker 50, , Bøker 159, , , , Videokassetter 3, , Lydmedier, CD-rom/kassett 188, , , , Noter 2, , , , Tidsskrifter 38, , Aviser 6, , , , Tidsskrifter 10, , , , CD-rom 115, , Innbinding, fotografering 23, , , , Databaseabonn./søketjenes 15, , , , Arrangementer av seminar 119, , , , , Planleggingskonsulenter 64, , , , Ref. av studentpraksis 105, , , , Vedlegg 4

11 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 5 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Kjøp av underv.tj. IKKE o 207, , , , Kjøp av underv.tj. OPPGAV 104, , , , Helsetjeneste 8, , Ref. legeutgifter Helsetjeneste, annet Ref. øvingsunderv. i grun 2,997, , , ,050, Ref. vedr. siviltjeneste 21, , , , Gaver, blomster og andre 16, , , , Intern bespisning 30, , , , Innkjøp til personalkanti 7, , , , Annet ymse 451, , , , , Drift av maskiner 1, , , , Vedl.h. av biler/maskiner 28, , , , Drivstoff v/bil 1, , , , Andre driftskostn. v/bil Leie av maskiner 2, , Drift av forskningsfartøy 2, , Forbruksmateriell 4, , , , Verktøy , , , Skilting.00 6, , , Forbruksmateriell, annet 79, , , , Vedlikeholdstjenester 22, , Oppussing 67, , , , Reparasjoner 10, , , , Ander vedlikeholdstjenest 14, , , , , Elektrisitet og brensel 166, , Fastkraft 1,289, , , ,287, Gass.00 2, , , Forbruksmateriell 102, , Renholdsmateriell 129, , , , Lysrør/-pærer Vareklær , Flytting/ombygging 539, , Vedlegg 4

12 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 6 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Annet forbruksmateriell 124, , , , , Leie av lokaler 197, , Husleie, Statsbygg.00 11,701, , ,679, ,679, Husleie, andre m/ kontrak 908, , , ,000, Husleie, andre u/ kontrak.00 27, , , Renholdstjenester Renhold av lokaler 210, , , , , Matteleie 17, , Avfallshåndtering/gjenvin 10, , Annet renhold 3, , Vakthold m.m. 58, , , , Skatter og avgifter 2, , hjemmel 1,171, , , , ,595, Overtid.00 11, , , Ekstrahjelp, drift 14, , , , Ekstrahjelp, administrati 51, , , , , Engasjement, faglig 15, , , , Eksamen Gjesteforelesere 28, , , , Timelærere 96, , , , Konsulentoppdrag.00 2, , , Andre bistillinger 22, , Teknisk utstyr, maskiner 43, , , , Inventar 18, , Undervisningsutstyr , , , Undervisningsmateriell 19, , , , , Kontorrekvisita 3, , EDB-utgifter til undervis 1, , Reiseutg. i undervisning 10, , , , , Reiseutg. adm. formål 12, , , , Studiereiser, kongresser 53, , , , , Kursavgifter 2, , , , , Ekskursjoner.00 3, , , Vedlegg 4

13 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 7 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Representasjon, bespisnin , , , Kontorservice 24, , , , Porto.00 2, , , Telekostnader.00 1, , , Bøker 9, , , , , Tidsskrifter Arrangementer av seminar 9, , , , , Velferdsutg. studenter/-r 75, , Kjøp av undervisningstjen 134, , , , , Ymse driftskostnader 26, , , , Drift av maskiner 22, , Vedl.h. av forskningsfart Arbeidsgiveravgift, gener 197, , , , , Arbeidsgiveravgift, direk.00 76, , , Store anskaffelser, utsty 104, , Møbler/inventar 2,481, , , ,882, Utstyr 487, , , , , Store anskaffelser, IT 92, , Datautstyr 789, , , , AV-utstyr , , , Kabel-data/telefon 277, , , , Store anskaffelser, bygg.00 74, , , Inntekter ved oppdrag Salg/innt. av kopikort -14, , Salg/innt. av telekort/my -2, , , , Salg/innt. av nøkkel/-kor.00 -3, , , Salg av tilfeldige kopier -11, , , , Salg av kompendier -44, , , , , Materialpenger -10, , , , Studieavgifter ,419, ,419, ,419, Hus-/fremleieinntekter, s -190, , , , Hus-/fremleieinntekter, e , , , Erstatning for bøker/vide -3, , Vedlegg 4

14 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 8 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Andre salgsinntekter, var -4, , , , Andre salgsinntekter, tje -26, , , , , Mva-pl. salgsinntekt, var -293, , , , Mva-pl. salgsinntekt, tje -6, , , , Ref./gaver fra forsknings -168, , , , Ref./gaver fra andre stat -16, , , , Ref./gaver fra fylkes-/ko -301, , , , Ref./gaver fra private -170, , , , Kursavg. v/voksenopplærin -477, , Tilskudd fra fylkes-/komm -1, , Kursavgift v/Statens lære -55, , , , Ref. av arbeidsmarkedstil -401, , , , Ref. lønn v/fødselspenger -60, , , , , Ref. arb.g.avg. v/fødsels -8, , , , , Totalt kontoklasse 7 : 52,075, ,183, ,394, ,788, ,864, Faste stillingshjemler 246, , , , , Vikar av ledig gasje 24, , , , Ekstrahjelp, drift.00 1, , , Eksterne timelærere 59, , , , Arbeidsgiveravgift, gener 46, , , , Leie av utstyr.00 3, , , Salg av utstyr , , , Undervisningsmateriell Annet/div. kopikostnader.00 2, , , Vedl.h, leie og brukerstø.00 5, , , Forbruksmateriell.00 4, , , Reiseutg. i undervisning 44, , , , Reiseutg. adm. formål 77, , , , , Reiseutg. adm. formål, in Studiereiser, kongresser 80, , , , Studiereiser og kongresse 7, , Vedlegg 4

15 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 9 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse 17:15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Kursavgifter.00 4, , , Representasjon, bespisnin 13, , Trykningsutgifter 9, , , , Porto.00 3, , , Abonnement/samtaleavgift , , , Andre telekostnader Bøker Bøker 5, , Tidsskrifter Undervisning etter faktur 115, , Annet ymse 3, , , , Ander vedlikeholdstjenest.00 1, , , Elektrisitet og brensel.00 2, , , Annet forbruksmateriell.00 1, , , Leie av lokaler.00 21, , , Renhold av lokaler.00 2, , , Totalt kontoklasse 8 : 738, , , , ,253, R E S U L T A T : 52,814, ,722, ,419, ,303, ,117, ==================================================================================================================================== Totalt :.00 47,431, ,431, Vedlegg 4


Laste ned ppt "Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder 971113 Bruker : Harry 12:56:38 : HS Periode:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google