Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tannhelse hos unghesten Lisel Huse Olsen, klinikkveterinær Mjøsa Hesteklinikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tannhelse hos unghesten Lisel Huse Olsen, klinikkveterinær Mjøsa Hesteklinikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tannhelse hos unghesten Lisel Huse Olsen, klinikkveterinær Mjøsa Hesteklinikk

2 Tannhelse hos unghesten  Under spesialisering  40% av pasientene er tannpasienter  60% av tannpasientene er travhester

3 Tannhelse hos unghesten  Tannhelse - et fagfelt innen vetmed som har hatt økt fokus spesiellt siste tiår  Viktig fagfelt! Dyrevelferd, prestasjoner, livslengde

4 Hvorfor er tannsjekk viktig?  Temming og oppstalling har endret fòr og tyggemønster: lettspist fòr & kort tyggetid = «fast food»  Krever høye prestasjoner i ung alder (fòrinntak - trening, samarbeidsvilje)  Valg av avlsdyr uten hensyn til arvelige(?) lidelser i munnhulen

5 Hvorfor er tannsjekk viktig?  Viser lite smerte fra munnen!  Studie fra Sverige (Regiondjursjukhuset Helsingborg) viste at fra 156 tilfeldig undersøkte hester, ble det funnet patologi hos 98 hester - 62%! (Lundstrøm,T, Petterson,H)

6 Hvorfor er tannsjekk viktig?  I perioden fra 2 ½ år til 5 års alder etableres de vanligste problemstillingene  Ved å påvirke og styre tilveksten i denne perioden kan bittfeilene unngås

7 Munnhulen inndeles i 3 funksjonelle enheter lepper & framtenner : velger, biter av og tar inn fòret ladene (tannfritt område) lagrer fòret kinntennene bearbeider fòret

8 Munnhulen: refleksstyrte bevegelser I gommen finnes nerver som reagerer på trykk fra fòret som lagres i laden. Trykket utløser reflekser slik at tunga legger opp foret på kinntennene slik at fòret kan tygges. De naturlige refleksene påvirkes også da et bitt legges i ladeområdet. Av den grunn viktig å velge et vel tilpasset bitt

9 Tyggemekanisme og tannslitasje Hesten tygger med sideveis roterende malebevegelser Bearbeider fòret på en side av gangen (44-50 tygg), deretter speilvendt på andre siden Endres ved ulike grovfortyper - kraftfòr Overkjeve bredere enn underkjeve

10 Hypsodonte tenner  Hestens tenner skyves ut av kjevebeinet fram til 20-årene  Årlig tilvekst = årlig slitasje = 2-3 mm  Flere rotkanaler i hver tann  Rotkanalen fylles fra krona og ned ettersom tanna skyves ut og slites ned

11 Hypsodonte tenner

12 Kinntenner  Kinntennene står i spenn i tannbuen  Ingen mellomrom mellom tennene!  Om en kinntann trekkes, vil de andre kinntennene begynne å drifte

13 Tannfelling Hesten får 2 sett med tenner: melketenner og blivende tenner Første melketann kommer før fødsel, siste melketann kommer ved ca 8 måneders alder Bare framtennene og de 3 første kinntennene har melketenner (=24 melketenner) Melketennene begynner å felles ved 2 års alder

14 Tannfelling  Ved 5 års alder har hesten et fullt tannsett  Hingst/vallak: 40 permanente tenner  Hoppe: 36 – 40 tenner (kan mangle hoggtenner)  Store variasjoner mellom raser & individer når tenner bryter fram

15 Frambrudd av melketenner (framtenner = incisiver)  1. fortann: fødsel - 2 første leveuker  2. fortann: 4 – 6 uker  3. fortann: 6 – 9 mnd  1. +2. +3. kinntann (premolar): fra fødsel – 2 uker e. fødsel

16 Frambrudd av permanente framtenner  1. fortann: Pm2 2 ½ år  2. fortann: Pm3 3 ½ år  3. fortann: Pm4 4 ½ år  Hoggtennene (caninus): 4 - 5 år

17 Frambrudd av permanente kinntenner (premolarer)  Ulvetenner (1. kinntann): 5 – 8 mnd  2. kinntann: 2 (1/2)år  3. kinntann: 3 år  4. kinntann: 4 år

18 Frambrudd av permanente kinntenner (molarer)  1. molar (4. kinntann): 9 -12 mnd (eldste tann)  2. molar (5. kinntann): 2 år  3. molar (6. kinntann): 3 – 4 år  De 2 første molarene er brutt fram og kommet i slit før premolarene felles  Hvert frambrudd av en ny tann krever at underkjeven vokser

19 Undersøkelse av tenner & munnhule  Munnhulen vanskelig tilgjengelig, krever:  Tungt bedøvet hest  Åpne munnen  rengjøre munnen  Godt lys og speil

20 Undersøkelse av tenner & munnhule  Utstyr som hesten bruker. De fleste skader er relatert til utstyret – utstyrstilpasning!  Hva spiser hesten: grovfòr/kraftfòr  Hvordan fòres hesten

21 Oppdage problemene.........  Hester med problemer i munnen viser ofte ingen eller milde symptomer da de tilpasser seg ubehaget  Mister fòr fra munnen under spising, problemer med tyggingen, gaping, vekttap, store & ufordøyde partikler i avføringen

22 Oppdage problemene......  Hodetilting/risting, tygging på bittet, tungerulling, gå mot bittet, motvillig til å få bittet i munnen  Dårlig prestasjoner slik som gå av tøylen/bak vertikallinjen, uvillig til å snu, sparke bakut/steile, legger seg på bittet  Illeluktende ånde fra munn/nesebor, blod fra munnen  Nesefløde, hevelser i hode/kjeve

23 Forsinket tannfelling av fortenner og melketannskapper  Melketennenes posisjon guider de nye tennene  Forsinket felling kan gi feil plassering av nye tenner og dårlig kontakt mellom antagonister  Pakker fòr og gir tannkjøttbetennelse  Smertefullt! Dårlig appetitt.

24 Melketannskapper  Melketannskappen dekker og beskytter infundibulum på den nye tannen i frambrudd og vi ønsker av den grunn at melketannskappene sitter så lenge som mulig

25 Ulvetenner  Vanligvis små tenner med kort rot foran første kinntann  Kan feste seg i kjevebeinet etter hvert- vanskeligere å ta ut  Fra 0 til 4 ulvetenner. Sjelden i underkjeven  Kan ligge skjult under slimhinna i laden

26 Ulvetenner  Anbefales å fjerne ulvetenner før hesten tilvennes bitt  Bitt som ligger an mot ulvetenner kan oppleves som smertefullt  NB! sjekkbitt

27 Skarpe emaljekanter  Underkjeve smalere enn overkjeve, hesten tygger med sideveis bevegelser: skarpe emaljekanter mot kinnet i overkjeven, mot tunga i underkjeven  Melketennene er mykere og blir lettere skarpere  Korrigering optimaliserer tyggingen  Utstyrstilpasning  Tannrasping alene virker i 3 måneder

28 Fòrinnpakninger mellom tennene  Smertefullt!  Symptom: spytte tugger spiser dårlig grovfòr, urolig i munnen  Prestasjonsnedsettende  Tannkjøttbetennelse - tannløsning NB! Viktig å undersøke ved kjøp av hest!

29 Skader relatert til utstyr  Trykkskader i munnviker, lade og foran første kinntann i underkjeven vanlig hos løpshester  Mister pigment i munnvike  Ødeleggelse av underhuden, lang helningstid, opp til et år.

30 Skader relatert til utstyr  Laden er utsatt til traume og infeksjoner  Laden er svært følsom, kun et tynt lag med slimhinne over beinvev  Feil tilpasset utstyr gir klemskader i kinnet (ofte pga for stort bitt)

31 Skader relatert til utstyr  Slitasje av 1. kinntann ved bruk av delte bitt  Hesten laster bittet opp på kinntennene og kan tygge på det eller bite seg fast og bli sterk

32 Tannfraktur  Hos unge hester oftest etter slag/spark  Økt risiko med karies

33 Karies  Økt fra 80-tallet fram til nå, mest sannsynlig pga miljø  0,5 -1% forekomst  Vanligst i M1 (4. kinntann - den eldste tanna i munnen  Risiko for tannfraktur

34 Karies  Økende tendens til karies i pm2  Tenner med karies bør avlastes eller rotfylles

35 Haker  Når kinntennene i over- og underkjeven ikke møtes, dannes haker på første og siste jeksle.  Hakene kan bli så lange at de kan gå ned i kjevebein eller gane

36 Gombitning  1. kinntann i overkjeven slites slik at den blir så lav at hesten biter seg i gommen under tyggingen  Endrer tyggemønsteret

37 Forebyggende helse  Minimum årlige undersøkelse av tenner & munnhule  Kunne oppdage problemer tidlig og forebygge  Spesiellt viktig hos hester som mangler tenner eller hvor tennene ikke slites normalt

38 Forebyggende helse  Hestens alder påvirker behovet for hvor ofte og hvor grundig munnhule & tenner skal ettersees.  Føll undersøkes kort tid etter fødsel (medfødte defekter)  Åringer kan ha skarpe emaljekanter som gir sår i kinn eller tunge

39 Forebyggende helse  Hester 2 – 5 år behøver oftere ettersyn enn eldre hester. I denne perioden felles 24 tenner og erstattes med 36 –40 permanente tenner, med mulighet for at 12 – 16 tenner kommer samtidig.  Minimum 2 årlige ettersyn anbefales

40 Forebyggende helse  Voksne hester bør ha minimum årlige ettersyn for å finne problemene tidlig og for å sikre normal slitasje  Eldre enn 17 år: risiko for sykdom i tannkjøttet  Eldre enn 20 år: Fòringsråd  Tannrasping kan løsne tennene hos eldre hester

41 Forebyggende helse  Ulike fòrslag og fòringsregimer kan påvirke tannslitasjen  Silikater i friskt gress sammen med sand og skitt sliter ned tennene under tygging  Beitedyr gresser nesten kontinuerlig  Mykere fòr krever mindre tygging og kan gi mindre og ujevn slitasje. Sent slått og grovere, næringsfattig gress som tildeles i større mengder best  Fòring fra bakken gir ofte mer optimal slitasje enn fòring fra høyden (høyhekk, høynett)

42 Tannhelse hos unghesten

43 Bitt  Bitt og hodelag er for kommunikasjon rytter- hest, og ikke for å stabilisere rytteren i salen eller for å straffe hesten  Viktig å utvikle et godt sete og ha myke, sensitive hender på tømmene

44 Andre problemstillinger....  Mellomrom mellom kinntennene som pakker fòr. NB! Undersøkelse før kjøp  Manglende tenner  Feilstilte tenner  Tannfrakturer  Karies  Bølgebitt hos eldre hester  svulster


Laste ned ppt "Tannhelse hos unghesten Lisel Huse Olsen, klinikkveterinær Mjøsa Hesteklinikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google