Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKONOMIFORUM 30.03.2006. Agenda • Info om nye adm. datasystemer • Scanning av fakturaer • Innkjøp/store anskaffelser • Kundeforderinger • Elektronisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKONOMIFORUM 30.03.2006. Agenda • Info om nye adm. datasystemer • Scanning av fakturaer • Innkjøp/store anskaffelser • Kundeforderinger • Elektronisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKONOMIFORUM 30.03.2006

2 Agenda • Info om nye adm. datasystemer • Scanning av fakturaer • Innkjøp/store anskaffelser • Kundeforderinger • Elektronisk kommunikasjon • Prosjekter • Budsjett 2006 • Regnskap 2006 • Periodiseringer • Eventuelt

3 Info om nye adm. datasystemer • ePhorte –kursing iverksatt –i drift fra mai • Felles postadresse? –samarbeid med –samarbeid med ISS Facility Services AS • scanning (sortering) av post • merking av internpost

4 Info om nye adm. datasystemer • FEIDE (felles elektronisk identitet) –et FEIDE-navn er en persons unike brukernavn for pålogging til alle adm. datasystemer. –iverksettes etter sommerferien

5 Info om nye adm. datasystemer • SAP HR –HiBu i gruppe 6 –Intern prosjektgruppe på plass før sommerferien • ber om forslag til medlemmer? –Utrulling: • oktober 2006: prosjektavtale skrives med SSØ • november 2006: produksjonskjøring lønn –utgangspunkt for input i det nye systemet –alle faste data må gjennomgås med avdelingene • desember 2006: prosjektforberedelser –hierarkibygging • januar – mars 2007: forberedelse, innlegging av grunndata i nytt system • april 2007: første lønnskjøring på nytt system • innen juli 2007: ESS i drift –ESS = Employee Self Service (selvbetjeningsmodul) –For mer info: http://www.sfso.no/templates/Page____274.aspx http://www.sfso.no/templates/Page____274.aspx

6 Info om nye adm. datasystemer • Contemus.Invoice –19 høgskoler skal innføre systemet i 2006 –4 innføringspuljer våren 2006, 1 høsten 2006 –Utrulling HiBu: • uke 21: oppsett testsystem • uke 22: oppstartsmøte inkl superbrukeropplæring • uke 23: systemtest • uke 24: intern opplæring og oppsett av produksjonsmiljø • uke 25: registrere brukere og fullmakter, driftsstart –I forkant: • prosjektgruppe (første møte: torsdag 20.04.2006, deretter ca 1 møte pr uke) • innkjøpshierarki • utarbeiding av nye rutiner for fakturabehandling • info til utvalgte leverandører

7 Info om nye adm. datasystemer • EASS –Elektronisk Anskaffelses StøtteSystem –”pålagt” å innføre et elektronisk anskaffelsessystem i 2006 (jf tildelingsbrev fra KD for 2006 (datert 15.12.2005) pkt 6, 2. avsnitt) –valgt system SKAL brukes ved større anskaffelser –vi vil sende en forespørsel til UNINETT, med kopi til UH-rådet, vedr felles anskaffelse av slikt system for hele UH-sektoren –jf brev fra Riksrevisjonen og rapport fra kontrollbesøk fra departementet –jf prosjektgruppe

8 Scanning av faktura • Contempus.Invoice –https://fasportalen.uninett.no/files/smartinvoi ce/SmartInvoice%20e_laering.html https://fasportalen.uninett.no/files/smartinvoi ce/SmartInvoice%20e_laering.htmlhttps://fasportalen.uninett.no/files/smartinvoi ce/SmartInvoice%20e_laering.html

9 Innkjøp/store anskaffelser • Problemstillinger: –Brev fra Riksrevisjonen av 12.01.2006 –Rapport fra departementets kontrollbesøk ved Høgskolen i Buskerud, mars 2006 –Kjøp fra utlandet og mva-problematikk • Jf prosjektgruppe

10 Kundefordringer • Gjennomgang av utestående krav • ikke forfalt: • eldre enn 30 dager: • eldre enn 60 dager: • eldre enn 90 dager: • eldre enn 180 dager: • eldre enn 360 dager: 736.4352.611.52451.000647.66257.10921.361 • SUM 4.125.091 (pr 29.03.2006)

11 Kundefordringer • rutiner for oppfølging –månedlige utsendinger av aldersfordelt kundereskontro pr e-post (til hvem?) –avdelingene melder tilbake til HS om videre innkreving –HS følger opp utestående beløp mot KrediNor –ikke anledning til å foreta avskrivninger av fordringer (avskrivninger skal behandles av Stortinget) –dokumentasjonskrav

12 Elektronisk kommunikasjon • Nye beskatningsregler fra 01.01.2006 –kr 1.000 skattefritt –skattefritak utover kr 1.000 må dokumenteres med spesifisert regning • Statens satser gjelder –udokumentert, kr 800 pr kvartal pr abonnement, max 2 abonnementer • 1 abonnement: kr 3.200 pr år • 2 abonnementer: kr 6.400 pr år –ut over dette kreves spesifisert regning for dekning av tjenestesamtaler

13 Prosjekter • Føring og beregning av indirekte kostnader (ik) –alle prosjekter skal belastes med ik, minimum hvert tertial –hvert prosjekt må vurderes for seg, avhengig av størrelse og omfang, bruk av egne lokaler m.m. –føring av ik: • ulik praksis -> må bli ensartet

14 Budsjett 2006 • inntektsfordeling (juli-måned 2,7%) • reelle? (!) • i balanse (!) • BFV og EFV i adskilte budsjetter (!) • periodiseringer • forutsetninger • regnskap sett i sammenheng med budsjett

15 Regnskap 2006 • Krav fra ledergruppen om ny (forenklet) regnskapsrapport • Krav til kommentarer fra avdelingene –årsak til avvik regnskap - budsjett –forutsetninger som legges til grunn i budsjettet og regnskapet • Anordningsprinsippet

16 Periodiseringer • Posteringsbilag føres av HS • Avdelingene er selv ansvarlig for hva som skal bokføres • Bokføring skjer sentralt

17 Eventuelt • Lønn og reise –Zehra er kontaktperson –bruk av TT-koder –oppgjør av reiseforskudd og lønnsforskudd • Aksjer –anskaffelse skal vedtas av høgskolestyret –omfattende rapporteringsplikt • Utkast til ny intern hovedinstruks (m/hovedregler for økonomiforvaltningen)


Laste ned ppt "ØKONOMIFORUM 30.03.2006. Agenda • Info om nye adm. datasystemer • Scanning av fakturaer • Innkjøp/store anskaffelser • Kundeforderinger • Elektronisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google