Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle Innkjøpsdirektør Reidar Løkken, Sykehuspartner Avdelingssjef MTA Øystein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle Innkjøpsdirektør Reidar Løkken, Sykehuspartner Avdelingssjef MTA Øystein."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle Innkjøpsdirektør Reidar Løkken, Sykehuspartner Avdelingssjef MTA Øystein Jensen, Rikshospitalet HF Medisinsk Teknisk Forenings Landsmøte Trondheim 6. mai 2008

2 Disposisjon  Medisinsk-teknisk nettverk i tidligere Helse Sør etablert 1.1.2002, 7 sykehus nå 5 HF. Uformelt nettverk, faglig samarbeid, samme type utstyrsdatabaser, benchmarking, felles nettportal, Forvaltning 2005: 40.000 enheter, akk. kostnad 3,4 mrd kr. MTAs rolle som et kompetent innkjøpsorgan videreutviklet.  2005 ØJ og RH MTA formalisert leder for MTU-nettverket fra Helse Sør  2004 Sykehuspartner etablert, forretningsidé og hovedaktivitet  2005 felles anbudsprosess for store MTU-anskaffelser i nettverket, koordinert av RH MTA  2006, 2007 felles anbudsprosess for store anskaffelser i nettverket, kravspec og evaluering fra nettverket og sykehusene, koordinert av Sykehuspartner  2007 kartlegging og benchmarking av MTU vedlikeholdsavtaler startet i nettverket  2008 felles anbudsprosess store MTU-anskaffelser Helse Sør Øst. ØJ og MTA RH valgt som faglig koordinator for MTU-anbudet 2008 på vegne av de medisinsk-tekniske miljøene i Helse Sør Øst, et fusjonert formalisert MTU-nettverk er under utvikling  Osloprosessen og veien videre

3 Viktige hovedpunkter:  Å ha et videre perspektiv enn innkjøp. Flere og flere kliniske prosedyrer avhenger av avansert MTU og integrasjon av systemer. Dette øker kompleksiteten i anskaffelsen.  Forvaltning av MTU (yte MTT) er en serie inngripende prosesser, helt inn i den medisinske kjernevirksomheten. Fra det amerikanske ACCE, American College of Clinical engineering finnes følgende definisjon på fagfeltet clinical engineering = medisinsk teknikk: “As clinical medicine has become increasingly dependent on more sophisticated technologies and the complex equipment associated with it, the clinical engineer, as the name implies, has become the bridge between modern medicine and equally modern engineering.”  Anskaffelse av MTU er en del av utstyrsforvaltningen, og skiller seg radikalt fra ”normale” innkjøp. Det må være tette samarbeidsrelasjoner mellom tekniske og merkantile.fag

4 Kapittel III. Bruk og vedlikehold § 11. Anskaffelse Det elektromedisinske utstyret som anskaffes til bruk, skal være i samsvar med de bestemmelser som gjelder for det aktuelle utstyret og være egnet til formålet. Veiledning til § 11 Bestemmelsen innebærer bl.a. å påse at det elektromedisinske utstyret som anskaffes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Dette innebærer kontroll av at CE-merket er påført og av samsvarserklæringen eller annen dokumentasjon som viser at de gjeldende sikkerhetskravene er oppfylt. Vurderingen av hvorvidt utstyret er egnet til formålet er en vurdering som også må foretas av teknisk kyndig personell for bl.a. å fastslå om de løsninger fabrikanten har valgt teknisk og sikkerhetsmessig svarer til de medisinske forutsetninger for bruken. Denne bestemmelsen samt §§ 13-18 gjelder også for elektromedisinsk utstyr som virksomheten leier, låner osv, jf § 2 MTAs rolle

5  RHs analyse av interne tjenester og organisering før ISE- dannelse (høst 2001), Hartmark.  RH ISEs tjenestekatalog og produksjonskostnader (vår 2002), Hartmark.  MTT nettverksgruppe H Sør tjenester 24.9.2002  R2006 strategiarbeid Helse Sør CG/EY, delrapporter P3 Teknologi og P7 Ikke-medisinske fellestjenester 25.10. 2002 avsnitt 6.4, rapport P3 og P7.  Helse Sør ”IBM-rapporten” april 2003  McKinsey ”Kjøp smart” RH høst 2003  McKinsey ”Fusjonsutredning RR” vår 2004 Noen utredninger:

6 Ko Gr. Lab 9 Lab 8 Lab 7 V Dammen Haugen Gr MR 1 Lab 1 Lab 3 Bibl UL 3 Korridor B-b. CT 1 CT2 Gr. Kløfta Gr. REV ORT MED Kir Uro Gastro/TX Div/Pol HMA Nevro- kir TKA ØNH Øye Barn Lab 2 M L L L L L L Lab 12 Lab 13 Gr Datarom Nevro Skrivestue Nærarkiv HOVED- INNGANG D2 Ekspedisjonen A A A Glassgate 06.sept 2002 D3 D D D Lab 4 Lab 6 Lab 5 Lab 11 Granskn MR 3 MR 2 A/I1 A/I 2 Card A/I 4 A/I 5 Card UL 1 UL 2 Pers. M M * * * Fysioterapi PACS UiO stud Forskn.lab Lunge PP IT Lager Gr PI Hage Datarom ”Clustering” av tunge, ”like” utstyrsenheter er rasjonelt Brukergrensesnitt standard

7 Brukergrensesnitt eksempel Siemens Nevrostar 2 GE advantix

8 Vekting Helse sør felles 2006 - 2007: Totalkostnad

9 Tidsklemma, eks. RH Beslutning om anskaffelseTil – fra Gj.snitt Utarbeidelse av anbudsdokumenter1 – 12uker5 uker Utlysning og tilbudsfrist3 – 8uker6 uker Befaring, utprøving0 – 8uker2 uker Evaluering og innstilling1 – 8uker4 uker Klagefrist2 uker2 uker Kontraktsforhandling og -inngåelse0 – 4uker2 uker Byggtilpasninger0 – 36uker2 uker Leveringstid1 – 12uker8 uker Installasjon /opplæring av superbr0 – 2uker1 uke Mottakskontroll0 – 2uker1 uke Prøvedrift4 – 16uker10 uker Fakturering6 – 8uker7 uker Sum18 – 118 uker50 uker

10 Historikk - Resept 2006  Omfattende strategiprogram i Helse Sør 2002 –P1 Struktur- og oppgavefordeling –P2 Kapasitet og behovsdekning –P3 Teknologi og informasjonsflyt –P4 Forskning og utvikling –P5 Verdigrunnlag og visjon –P6 Pasientrelasjonen –P7 Ikke-medisinske fellestjenester –P8 Utdanning og kompetanseutvikling –P9 Kommunikasjon, kultur og endringsledelse  www.helse-sor.no (For Medarbeidere>Strategi Resept 2006) www.helse-sor.no  Vedtatt i styret i Helse Sør høsten 2002 Mer helse for hver krone Mindre til administrasjon og mer til pasientbehandling IKT, Innkjøp, Lønn, økonomi, personal

11 Hvorfor etablere Sykehuspartner?

12 Sykehuspartner - Tjenesteområder 2004 Lønn/personal Innkjøp 200520062007 IKT Økonomi/regnskap

13 Storregionen Helse Sør - Øst  Utgjør ca 60% av markedet i Norge  Omstillingsprosessen – Osloprosessen  Oppgavefordeling – Synergier  Spesialisering - spesialistfunksjoner  Konsekvenser for hvilket utstyr det enkelte HF skal ha?  Felles forsyningssenter for hele regionen for forbruksvarer  Driftes av DHL  Leverer bulkleveranser og avdelingspakket  All bestilling via e-handel og markedsplassen  NORKAT  Felles database for Katalogoppdatering og avtaleregister

14 - 13 - NORKAT – Helse Sør-Østs løsning for felles varekatalogadministrering NORKAT (MASTER) Leverandør IBX Ytterligere artikkel- info (T-PAK m.m.) HF HSØ varekatalog (xml) FS/DHL HF (direkte)katalog HSØ varekatalog (T/L-PAK) HSØ varekatalog (F/L-PAK) HSØ vare- katalog (xml) JanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDesember Første opplasting Andre opplasting Tredje opplasting Fjerde opplasting 01.0501.0601.0901.1001.12 01.01 01.0201.03 Leverandørs frist for innsending av prisfil til IBX Leverandørs frist for innsending av oppdatert prisskjema til HSØ Dato for innlesing av varekatalog i innkjøpssystemer pr HF Virkningsdato for ny varekatalog •Kontinuerlig endring av sortiment og katalog krever for mye ressurser for HSØ og HF •HSØ vil derfor i framtiden tillate katalogoppdatering kun 4 ganger pr år (standard vedlegg til alle konkurransegrunnlag) •Leverandør må utarbeide ny HSØ varekatalog •Pga manglende støtte i eHandel.no’s format må i tillegg ytterligere artikkelinformasjon med pakningsstørrelsesinformasjon utarbeides •NORKAT vil sammenstille og bearbeide disse to datakildene og produsere •HSØ varekatalog for FS/DHL med typisk T-PAK eller L-PAK •HSØ varekatalog for HF for kjøp fra lager, med typisk L-PAK eller F-PAK •HSØ varekatalog for HF med avdelingspakkede varer (i dag kun AHUS) med typisk F-PAK eller minste enhet (ME)

15 SP og Anskaffelsesprosessen MTU  Gamle Helse Sør startet samordningen av MTA anskaffelser i 2005 –RRHF stilte seg til disposisjon og gjennomførte den første samordnete anskaffelsen i Helse Sør. De to siste og årets anskaffelse kjøres av SP for alle foretakene i regionen i samarbeid med det medisintekniske nettverket i regionen. –Samarbeidet mellom SP og det medisintekniske nettverket har funger meget bra sett fra SP side.  Resultat mhp gjennomføring -Gjennomarbeidede dokumenter -Kvalitetssikring av kontrakter -Standardisering av spesifikasjoner, kontrakter m.m -Profesjonalisering av innkjøpsprosessen -Dokumenthåndtering  Resultat mhp besparelser –Reduserte innkjøpspriser –Volumrabatter –Prosess synergier

16 Anskaffelse av MTU

17 Utfordringer  Tidsklemma –Ulike prosesser for beslutning, godkjennelse og styrebehandling av hva som skal anskaffes –Det regionale Helseforetaket har gitt klare føringer med hensyn til investeringsanskaffelsene, og det arbeides med å etablere en prosessen slik at alle HF har planen klar ved årsskifte –Evalueringsprosessen er en utfordring grunnet bl.a. utprøving av utstyr. Gjør at vi ikke kommer i mål samtidig med evalueringen –Påvirker det økonomiske resultatet av samordningen –Standardisering, preferanser, opplæring – møter oss selv i døra –Teknologisk konsekvens  Serviceavtaler –Kartlegging av alle serviceavtaler i gang –Hvordan organiser servicen i framtiden og på hvilket nivå skal avtalene være m.m

18 MTU –Takk for oppmerksomheten - 17 -


Laste ned ppt "Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle Innkjøpsdirektør Reidar Løkken, Sykehuspartner Avdelingssjef MTA Øystein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google