Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerhåndbok Brukerhåndbok Informasjon til leietakere i Herøya Næringspark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerhåndbok Brukerhåndbok Informasjon til leietakere i Herøya Næringspark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerhåndbok Brukerhåndbok Informasjon til leietakere i Herøya Næringspark

2 I n n h o l d Velkommen3 Fasiliteter4 Besøks-adresser 5 Attraktivt6 Fasiliteter7 Møterom8 Servicesentral9 Drift 10 Telefon / Data 11 Sikkerhet 12 Herøya Næringspark

3 V e l k o m m e n! Herøya Næringspark ligger godt plassert, i det mest sentrale området i Grenland. Bredden i næringslivet er stor både i og utenfor Næringsparken. Herøya Industripark og Forskningssenteret er nærmeste nabo og med kort avstand til høyteknologisk miljø ved Teknologisenteret på Kjølnes, er mulighetene for ditt firma absolutt tilstede. Herøya Næringspark består av åtte bygg. På eiersiden står to selskap. Herøya Næringspark AS og Miljø Eiendom AS. Næringsparken forvaltes og drives av Herøya Næringspark AS (Siva Eiendom Holding AS, Grenland Industriutvikling AS og Porsgrunn Utvikling AS) Høy Standard •Kontorene/kontorlandskap har meget høy standard. Innredningen er moderne, med lyse, trivelige farger som lett kan monteres i forskjellige løsninger. • Kontorer • Verksted- og lagerlokaler. • Laboratorie-lokaler • Innslag av kunst i korridorer og fellesareal i samtlige bygg. Herøya Næringspark

4 Bruttoareal / besøksadresser Herøya Næringspark Herøya Næringspark B. 1kvm 1583 Herøya Næringspark B. 2kvm 2780 Herøya Næringspark B. 3kvm 3019 Herøya Næringspark B. 4kvm 2312 Herøya Næringspark B. 6kvm 2569 Produksjonsbygg 1 / B. 630 kvm 4998 Produksjonsbygg 2 / B. 631 kvm 10406 Herøya Næringspark FoU kvm 3213 Besøks – adresser Herøya Næringspark, Tormod Gjestlands veg 16,3936 PORSGRUNN Herøya Næringspark, Tormod Gjestlands veg 45, 3936 PORSGRUNN Herøya Næringspark, Tormod Gjestlands veg 513936 PORSGRUNN Produksjonsbygg 1 Tormod Gjestlands veg 23 3936 PORSGRUNN Produksjonsbygg 2 Tormod Gjestlands veg 11 3936 PORSGRUNN

5 Attraktivt Herøya Næringspark Med over 25 leietakere og ca 300 arbeidsplasser er vi pr. i dag en av de største næringsparkene i Grenland. Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS, er etablert som eget aksjeselskap, eid av SIVA Eiendom Holding AS, Grenland Industriutvikling AS og Porsgrunn Utvikling AS. Selskapet leier i dag tomten av Herøya Industripark. Parken ble etablert i 1991 og består i dag av 8 bygg. Lokalene som tilbys er kontorlokaler, lager/produksjonslokaler og laboratorium. Vi tilbyr fleksibilitet og nødvendige tilpasninger, samt best mulig tilrettelegging for hvert enkelt firma. Allsidigheten i parken er stor. Vi kan blant annet nevne bilverksted, IT-selskaper, kafé, bemanningsselskap, shipping, forskning, teknologi….. Se vår hjemmeside www.hnpark.nowww.hnpark.no

6 F a s i l i t e t e r Uten mat og drikke, duger helten ikke…… I Tormod Gjestlands veg 16, finner du vår lyse og trivelige Café Arthur. Her serveres det varm og kald mat. Servering til møter, overtidsmat, nistepakker etc., er en del av tilbudet i Café Arthur. Betaling skjer med kantinekort/gjestekort + egen ordning for gjester. Åpningstider: kl. 1100 – 1330. Telefon: tlf. 35 57 33 06 Videokanon Videokanon kan lånes i resepsjon. Viktig at denne leveres tilbake til resepsjon etter bruk. Posten skal frem…. Post, leveres i samtlige bygg. Her er det også posthyller for alle avd./firma i nevnte bygg. Herøya Næringspark

7 M ø t e r o m Herøya Næringspark Møterom finnes i alle bygg. Disse er rikt utstyrt med overhead, flipover, white board. Kapasiteten på rommene er fra 5 til 15 personer. Reservasjon/bestilling i hovedresepsjon. Tlf. 35573300/04 ”Møteplassen” finner du i resepsjon. Dette kan fritt benyttes av våre leietakere samt besøkende til enhver tid. Ingen reservasjon.

8 S e r v i c e s e n t r a l (Hovedresepsjon) Herøya Næringspark Herøya Næringspark Hovedresepsjon er innredet i en moderne og trendy stil, med stål, spotbelysning og sten-belagt gulv. Innslag av skulpturer, store malerier, keramikk, porselen og glass, er med på å gjøre resepsjonen til en hyggelig møteplass. Sittegruppe med mulighet for korte møter, samtaler finner vi også her. Møteplassen – stedet hvor du har de uhøytidlige samtalene. Stedet hvor du kanskje i påvente av et møte foretar de siste endringer på PC. (Trådløst nettverk hvor brukernavn og passord fås i resepsjon) Ingen booking. Hovedresepsjon er næringsparkens servicesentral og ansikt utad. Alle henvendelser fra leietakere til næringsparkens administrasjon rettes hit. Tjenester………… • Reservere møterom, videokonferanse og videokanon. • Sentralbord • Tilgang til kopimaskin, faks og scanning. • Trådløst nettverk. Brukernavn og passord fåes i resepsjon. • Kjøp av sekretærtjenester. • Utstilling Porsgrund Porselæn, Steninge Slott og Hadeland • Salgsutstilling Anne-Mari Syre, ”Glasshuset.” • Salgsutstilling ”Huldresølv” Elise Thiis Evensen • Smykke Ateliér Anne Lene Flatebø • Brosjyrestativ i Cafe Arthur. For fri benyttelse av leietaker. Vi kan i tillegg være behjelpelig med reisebestillinger, hotell og restaurantbestillinger, taxi og eventuelle andre gjøremål. Dette for å yte deg og ditt firma best mulige service! Tlf. Resepsjon 35 57 33 04

9 D r i f t Adgangskontroll Det er adgangskontroll ved samtlige innganger. Åpningstiden er 0730 – 1530. Kort + kode brukes KUN utenom åpningstid. Vaktmestertjenester Vår samarbeidspartner når det gjelder vaktmestertjenester./renhold er Miljø Service AS, tel. 35 51 00 26. Ved akutte behov for vaktmestertjenester etter stengetid kan man kontakte Niri Wårås, tel 90968471 Vaktselskap NOKAS ivaretar sikkerheten til leietakerne i parken. Vakt-runder foretas jevnlig både ute og inne etter stengetid. Ved eventuelle uregelmessigheter rapporteres dette umiddelbart videre..Tlf. 02580 Skilting En gunstig avtale som ivaretar et enhetlig skiltsystem tilbys alle leietakere. Henv. Anne-Berit W. Dahl, tel. 35 57 33 00 Parkering Røde parkeringsoblater deles ut i resepsjon. Disse plasseres godt synlig innside frontrute og parkering skal kun skje på angitte plasser i parken. Se skilt ved hver parkeringsplass. Besøkende til næringsparken bes parkere på besøkende plasser. Kortidsparkering (maks 20 min) foran hovedresepsjon. Parkering utenfor oppmerkede plasser er forbudt og kan medføre borttauing på eiers regning. Herøya Næringspark

10 T e l e f o n o g D a t a For info. Henvendelse Herøya Næringspark Herøya Næringspark Oppkobling av telefon og data går via Bilfinger Tele, og eventuell leverandør. Dette kan formidles via hovedresepsjonen. Trådløst nettverk i resepsjonsområde. Brukernavn og passord fås ved henvendelse i hovedresepsjon. L y s, l u f t o g v a r m e Belysning Det oppfordres til å slå av lyset når man forlater kontoret, og ved arbeidstidens slutt. Inneklima Alle bygg er utstyrt med ventilasjonsanlegg som er i normal drift fra kl.0700 - 1700, utvidet driftstid forekommer i enkelte bygg. Ventilasjonsanleggene har varmegjenvinning og leverer innluft fra 20 – 22 grader. Tilleggsvarme leveres av termostatstyrte panelovner. For å unngå unødvendig energiforbruk er det viktig at disse ikke stilles på høyere grader enn nødvendig, spesielt gjelder dette i fellesareal. Ventilasjonsanleggene i kontorfløyer har i tillegg kjøling om sommeren.

11 Herøya Næringspark S i k k e r h e t I Tormod Gjestlands veg 16 åpner dørene seg automatisk kl. 0730 og stenger kl. 1530. Hovedresepsjonen er betjent innenfor disse tidspunktene. Herøya Næringspark er tilknyttet varslingsanlegget til Herøya Industripark. Varslingsanlegget testes regelmessig over høyttaler i hvert bygg hver mandag kl. 1300. Ved varslinger utover dette skal man forholde seg rolig, inntil videre beskjed er gitt over høyttaler. R e n g j ø r i n g o g a v f a l s h å n d t e r i n g Miljø Service AS sørger for rengjøring av lokaler og toaletter, samt tømming av søppel- og papirdunker og spesialavfall. Miljø Service ASTlf.:35 51 00 26 Hovedresepsjon, Herøya Næringspark, Linn Johnsen linn@hnpark.no35 57 33 00 Vakt Service AS”02580 Herøya Næringspark AS Forvalter Harald Langangen”35 57 33 02/ harald@hnpark.no909 26 459 Adm.koordinator Anne-Berit W. Dahl”35 57 33 03 anne-berit@hnpark.no El – vakt”35 92 65 40 ” BIS Tele 35 92 30 05 V i k t i g e t e l e f o n e r


Laste ned ppt "Brukerhåndbok Brukerhåndbok Informasjon til leietakere i Herøya Næringspark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google