Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LABO BOSERVICE Håndverk i praksis!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LABO BOSERVICE Håndverk i praksis!."— Utskrift av presentasjonen:

1 LABO BOSERVICE Håndverk i praksis!

2 Labo Boservice utfører oppdrag for borettslag,
stiftelser, andelseiere, og private kunder. Vaktmesterkontrakter: Faste kontrakter med borettslag, sameier og stiftelser på avtalte arbeidsoppgaver. Vedlikehold av eiendom: Ettersyn av boliger og eiendommer for kortere eller lengre tid. Vedlikehold av grøntanlegg: Kontrakter på gressklipping, kantklipping samt kalking og gjødsling. Beskjæring av hekker, busker, planter og trær. Trefelling med opprydning. Transport og påføring av bark i bed og skråninger. Sprøyting mot ugress.

3 Labo Boservice utfører oppdrag for borettslag,
stiftelser, andelseiere, og private kunder. Tømreroppdrag: Montering av dører og vinduer. Modernisering av kjøkken og bad. Arbeider etter brann og vannlekkasjer. Legging av parkett samt diverse innvendige arbeider. Bygging og montering av postkassestativer, levegger og terrasser. Diverse små reparasjoner og ombygginger. Justering og service på låser, dører og vinduer. Renholdsoppdrag: Faste kontrakter for brl og stiftelser. Flytterengjøring og boning av leiligheter. High speeding og polering av stein og belegg. Fjerning av tagging.

4 Labo Boservice utfører oppdrag for borettslag,
stiftelser, andelseiere, og private kunder. Maleroppdrag: Malerarbeider ute og inne. Utvendig vask av bygninger. Transport og flytteoppdrag: Mindre flyttelass og div løsmasser. Liftarbeider: Godkjente ansatte for bruk av lift. Arbeid med traktor: Soping av strøgrus, mindre måke, freseopdrag, samt transport av bark, jord, hagesingel og hageavfall. Vedlikehold og opprustning av lekeplasser: Faste kontrakter på tilsyn og vedlikehold i henhold til gjeldene lovverk.

5 Labo Boservice utfører oppdrag for borettslag,
stiftelser, andelseiere, og private kunder. Oppmerking og skilting: Oppmerking av parkeringsplasser. Bestilling og montering av skilter. Skadebegrensing: Assistanse ved vannlekkasjer, brann og innbrudd. Samarbeidspartnere med andre håndverkergrupper for et håndverksmessig godt resultat. HMS, Internkontroll. Salg av sikkerhetsutstyr: Røykvarslere, skumapparater, pulverapparater og husbrannslanger.

6 Labo Boservice utfører oppdrag for borettslag,
stiftelser, andelseiere, og private kunder. Labo Boservice har faglærte håndverkere med lang erfaring og kompetanse. Ring , og prøv oss!

7 Sortering av søppel!

8 Avfallet sorteres og håndteres som følger:
Alle containerne er merket med skilter for type avfall. Eneboliger har vanligvis et stativ til restavfall og et stativ til mat og papiravfall. Matavfall: Vanlig matavfall pakket i egne bioposer. Papiravfall: Aviser, blader, papp o.l. kastes i riktig container, det skal ikke ligge i plastposer. Restavfall: Restavfall, vanlig husholningsavfall, dvs. alt annet enn mat og papir pakkes i bæreposer og kastes i riktig container. Flasker blikk o.l. skal dere selv sørge for og levere i stasjoner stående rundt om i byen. VIKTIG ! Annet søppel må dere selv sørge for og levere til Grinda.

9 Elektriske anlegg

10 Temaer Forskriften Hva kan ufaglærte gjøre?
Hva må en registrert elektroinstallatør gjøre? Varmekabler Samsvarserklæring – hva er det?

11 Forskrift Eieren og brukeren av et elektrisk anlegg er begge ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og at det vedlikeholdes skikkelig av autoriserte fagfolk.

12 Bruk fagfolk ! Velger du å samarbeide med en registrert elektroinstallatør er du trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter. Inngrep og forandringer i det elektriske anlegget er en viktig jobb som stiller høye krav til kunnskaper og faglig utdannelse.

13 Mulige konsekvenser ved feil:
Personskade eller død grunnet strømgjennomgang. Brannfare. Avkorting av forsikringspremie eller regress fra forsikringsselskapet. Funksjonsfeil på anlegget. Utstyr kan bli ødelagt.

14 Hva kan ufaglærte utføre?
Koble støpsler og skjøtekontakter. Alle støpsler og skjøtekontakter må monteres på bevegelig (myk) ledning. Bevegelig ledning skal ikke festes til vegg eller tak, men kan legges i limlist eller lignende.

15 Hva kan ufaglærte utføre?
Tilkoble taklamper. Koble / reparere lampeholdere.

16 Hva kan ufaglærte gjøre?
Skifte skrusikringer. Vippe opp automatsikringer og jordfeilbrytere.

17 Hva en registrert el.installatør gjør:
Planlegger og risikovurderer jobben. Bruker godkjent utstyr og materiell. Monterer og utfører arbeid ihht gjeldende forskrifter. Måler og kontrollerer det som er utført. Dokumenterer utført arbeid. Husk - En elektriker har minimum 4,5 års opplæring – det er en årsak til dette…..

18 OBS! Varmekabler: ALL skjult varme SKAL legges av registrert el. entreprenør. Samsvarserklæring og dokumentasjon må fremlegges dersom kabelen skal tilkobles av andre enn den som har lagt den. Ved kjøp av kabel hos andre enn el.entreprenør – vær sikker på at den er dimensjonert riktig og er godkjent for bruk som planlagt. Alle varmekabler skal ha forankoblet jordfeilbryter. Denne må også monteres av el.entreprenør

19 Samsvarserklæring En samsvarserklæring er et dokument / verdipapir som utstedes av el.entreprenør etter fullført arbeid, og er en garanti på at arbeidet er planlagt, utført og kontrollert ihht gjeldende forskrifter. Samsvarserklæringen skal oppbevares av eier / bruker i hele anleggets levetid. El. entreprenør skal oppbevare kopi av samsvarserklæringen i minst fem år.

20 For mer informasjon om el. sikkerhet:
Ta kontakt med en registrert el. entreprenør. Sjekk nettet på adressene og / eller for eksempel Få uforpliktende råd av fagfolk – ikke vanlige ekspedienter hos flisbutikker, byggevarehus, Biltema eller lignende.

21 Rørleggerarbeider

22 LOVLIGE ARBEIDER! Stake avløp utvendig og innvendig. Rense sluk
Generell syning av vann og avløpsinnstalasjoner

23 IKKE LOVLIGE ARBEIDER! Kobling av alle kraner på bad og kjøkken
Kobling av vanntilførsel for oppvaskmaskin Reperasjoner på alt av vanntilførselsrør Opplegg av nye vann og avløpsrør skjult i vegg eller gulv Opplegg av vann og avløpsrør synlig

24 PUNKTER SOM SKAL TILFREDSTILLES!
Enhver bygning skal ha innvendig hovedstoppekran, plassert foran første avgrening på  hovedvannledningen inn i bygget. Hver leilighet skal ha egen stoppekran Alle nedstikk på avløpet skal ha stakeluker plassert lett tilgjengelig (over kjellergulv) Disse punktene er hentet utifra Normalreglementet for Sanitæranlegg.

25 PUNKTER SOM BØR FØLGES! Utvendig stoppekran skal/bør prøves min 1 gang i året. (forsikringsvilkår) Alle varmtvannsberedere bør bestrebes å settes i rom med sluk, hvis ikke mulig bør det settes inn en waterguard som stopper tilførselen til bereder ved lekkasje. Tømming av hagekraner for vinteren Påse at det ikke ligger rør foran lufteluker etc i kjellere eller rom. pga frostfare Vaskemaskiner bør settes i rom med sluk, ikke egnet på kjøkkenet. Full vannsjekk min 1 gang hvert 2 år, når bygningene er av en viss alder. Det bør/skal informeres styret i hvert borettslag om oppussing av våtrom, da det er mulig at eventuelt leilighet over eller under også bør bytte vann og avløpsrør, sluk etc. Disse arbeidene bør og skal samkjøres, slik at skjøter etc elimineres.

26 VED NYINNSTALASJON! For alle nye rørinnstalasjoner på både gamle og nye leiligheter skal følgende gjelde: Det skal være lett utskiftbart ved lekkasjer og dette er det kun rør i rør systemet som fanger opp, hvis det ikke legges rør i rør, MÅ vannledninger legges synlig. Det er IKKE lov med skruskjøter skjult i vegg eller gulv, det må da lages inspeksjonsluke for skjøtene som eventuelt er byttet.

27 KJØP AV SERVANTKRANER, BLANDEBATTERI OG ANNET UTSTYR PÅ ”BILLIG TORGET”.
Det har vært mye diskusjon om billigprodukter, kjøp utenfor rørlegger. Disse produktene innehar ikke en tilfredsstillende trykklasse for vårt land. ”Billig torgene” kan ikke fremskaffe dokumentasjon på godkjent trykklasse. Det er ikke tilfredsstillende at det er såkalt CU-merket. CU-merket har ingen relevans innen dette feltet. Produktene skal være godkjent og merket med  IEC Når et godkjent rørleggerfirma monterer og setter vann på produkter som ikke er levert av rørleggerfirmaet, overtar rørleggerfirmaet garantien og ansvaret for feil, mangler og følgeskadene oppstått av produktet. Hvis det for eksempel begynner å dryppe eller ikke fungerer, må rørleggeren reparere dette produktet kostnadsfritt. Verre er det hvis produktet lager store vannskader, da er det rørleggerfirmaet som blir holdt ansvarlig for skadene, da rørleggeren som proffesjonell aktør, ikke skal montere ikke godkjent utstyr.  Dette gjelder alt utstyr! Dette er prøvd for rettsvesenet og rørleggerfirmaet ble i dommen holdt ansvarlig. (SANDEFJORD)


Laste ned ppt "LABO BOSERVICE Håndverk i praksis!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google