Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 XML og EDI Elektronisk Handel Agenda: zEgenskaper ved handel zInterorganisatoriske systemer og XML/EDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 XML og EDI Elektronisk Handel Agenda: zEgenskaper ved handel zInterorganisatoriske systemer og XML/EDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 XML og EDI Elektronisk Handel Agenda: zEgenskaper ved handel zInterorganisatoriske systemer og XML/EDI zSammenlikning av XML og EDIFACT zHva ligger i XML/EDI zNorsk XML/EDI prosjekt Ved Per Myrseth per.myrseth@nr.no

2 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 2 XML/EDI: Målsetning zMålet for XML/EDI er å anvende XML og Internett til utveksling av forretnings- dokumenter og til kommunikasjon mellom handelspartnere i åpne og fritt tilgjengelige systemer

3 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 3 Fokus for denne presentasjonen zØnsker å vise at XML kan brukes som en byggekloss i et interorganisatorisk system som skal utføre handelstransaksjoner

4 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 4 Viktige begrepsskiller zXML som syntaks zXML familien av standarder zInterorganisatoriske systemer som benytter XML og XML familien

5 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 5 Penger Varer Leverandør av råvarer TilvirkerDetaljistKonsument Penger $ $ $ $ $ $ $ $ Penge-, informasjons- og vareflyt ved handel Informasjon Fysisk- eller digital vareflyt

6 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 6 Faser i en handelstransaksjon zAktørene må finne hverandre zProdukt og prisinformasjon utveksles zKontrakt inngås zVarer leveres zBetaling utføres zOppfølging og rapportering

7 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 7 Gruppering av norske virksomheter, fordelt etter antall ansatte Tall fra SSB 1995, primærnæringer er ikke medregnet.

8 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 8 Vare verdi Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger Kompleksitet av varer/tjenester Varens holdbarhet Hyppighetsfrekvens på kjøp Antall forskjellige varer Prisdannelse Grad av forskjell blant varer av samme type [CD’er (masseprodusert) versus bruktbil (ensartet)] Aktivitetsnivå hos aktørene i handelsprosessen Overleveringsformat for varen LavHøy Fastpris“Børs” Fysisk“Immateriell” LangKort

9 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 9 Endres alt like raskt? • Regning fra Sætre kjeks- fabrikk A/S, 9. oktober 1917 Hva er stabilt? Hva endres raskt? Hva er layout? Hva er struktur?

10 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 10 EDIFACT faktura UNA:+,?’ UNB+UNOA:2+NORSK REGNESENTRAL+MOTTAGER+981203:1015+ID_0001' UNH+1+INVOIC:2:911:UN' BGM+380+1998123456' DTM+3:199812030900:102' FTX+TEX+++Fakturahode-tekst' RFF+K1' LIN+1++1:::91' QTY+47:11' MOA+203:100’ UNS+S' MOA+125:100' UNT+13+1' UNZ+1+ID_0001' Meldinger må alltid være i overensstemmelse med en implementasjonguide

11 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 11 XML Ordre 128576 19981203 5012345678900 6012345678900 8012345678900 90 19981011 I praksis må meldingen være i overensstemmelse med en DTD og helst en XSL spesifikasjon

12 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 12 Dagens Web handel zBasert på HTML yBegrenset funksjonalitet i klient zServer kontrollert yIngen juridisk kvittering til kjøper yIngen gode revisjonsspor for kjøper yBetaling kreves vanligvis på kjøpstidspunkt ikke leveringstidspunkt zVanskelig å sammenlikne leveringsbetingelser og pris fra flere leverandører yLiten konkurranse

13 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 13 Ad hoc elektronisk handel zVirksomhetsmessig interoperabilitet yForskjellig handelstradisjon? yForskjellige juridiske domener? yHvordan skal utvekslet informasjon tolkes? yHva forventer avsender at mottaker skal gjøre med mottatt informasjon? yPå hvilket stadium i prosessen blir avtalen om kjøp av et vareparti inngått? yHvordan løses feil og problemhåndtering? zTeknologiske interoperabilitet yHva er de teknologiske adressene for virksomheten? yTeknologisk funksjonalitet, hvilke tjenester tilbys? yHvilke formater skal benyttes til informasjonsutveksling? yMeldingsbasert interaksjon? yMetodekall / distribuerte objektsystemer? yHvilke betalingstjenester er aktuelle? yBruk av sikkerhetsmekanismer? yHvordan oppdages og løses tekniske feil og problemer?

14 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 14 Elektronisk handel mellom kjente aktører zVirksomhetsmessig interoperabilitet er avklart i avtale mellom partene som beskriver yHandelstradisjon yJuridisk domene yFeil og problemhåndtering yFortolkning av utvekslet informasjon yEndringshåndtering zTeknologisk interoperabilitet yDriftsstabilitet yEndringshåndtering

15 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 15 Elektroniske handels- transaksjoner (kjøp-salg) Elektronisk handel mellom kjente aktører Ad hoc elektronisk handel XML/EDI EDIFACT Volum HTML Business to business

16 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 16 EDIFACT versus XML (1) EDIFACTXML Forholdet mellom datamodell og meldingsinstanser Implementasjonsguiden representerer datamodellen DTD representerer datamodellen Meldinger bygges opp av Segmenter som er definert i en segment- katalog Elementer defineret for hvert enkelt case, mulig bruk av repository Hvordan håndteres valgfrihet i forhold til datamodellen Ved å bruke “optional” og mandatory på både segment og attributt nivå Hvordan håndteres domenekontroller på attributtverdier Endring av meldinger Må stort sett kodes på applikasjonsnivå Må kodes på applikasjonsnivå Delvis i konverter delvis på applikasjonsnivå I praksis gjøres det lokalt mellom kjente partnere Støttemekanismer for presentasjon NeiJa, browsere og via XSL Støtte for integrasjon mot interne systemer Må gjøres manueltMå gjøres manuelt, potensielt automatiserbart Gjøres forhåpentligvis iht. element repositories

17 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 17 EDIFACT versus XML (2) Handelsløsninger basert på: zEDIFACT yHar tradisjonelt blitt distribuert via disketter yVersjonshåndtering av SW er tungvint yTeknologien påvirker ikke i seg selv styrkeforholdet mellom partnere zXML yVil bli distribuert over Internett yVersjonshåndtering enkelt i en browser/WEB-server arkitektur yArkitekturer basert på browser/WEB-server kan påvirke styrkeforholdet mellom partnere

18 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 18 Datanett Trekker ut og laster inn data Bruker Internt datasystem Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Bruker EDI-aktør Integrasjon mot interne systemer basert på EDIFACT Kommunikasjons- tjenester Kommunikasjons- tjenester

19 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 19 Nødvendige egenskaper ved XML/EDI zfull bakoverkompatibilitet med EDIFACT/X12 zskjemafunksjonalitet, f.eks. manuell input av data è innspill til W3C arbeidsgrupper for å dekke EDI behov zdatafangst: fra skjemaer og databaser zmottak av data: integrering i databaser zvalidering: syntaks og verdiområde

20 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 20 Implement- ation Methods Implement- ation Methods Agents Fem byggesteiner for XML/EDI Business Methods Business Methods EDI Global Reference Dictionary Global Reference Dictionary Repository Processing Logic Processing Logic Templates Fusion Web Foundation Web Foundation XML

21 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 21 Integrated architecture Storage / Transport Interchanged File / Message XML Content XML Tags / Agents, XSL Template & Java Rules Application & Repository XML Parser / DOM

22 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 22 Bestilling og betalingsformidling, sammensatt rollemodell Internett - Teknologiske adresser - Gule sider - Artikkelnummerregistre - DTD’er - XSL’er - Templates Repository Kjøper Selger Bank

23 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 23 Norsk XML/EDI pilotprosjekt XML/EDI pilotprosjekt innen KOSTRA: zMålet er å utvikle og prøve ut en pilot for enkel og kostnadseffektiv innrapportering fra kommunene til SSB vha. XML/EDI zDel av europeisk XML/EDI pilotprosjekt zFinansiert bl.a. av Norges forskningsråd zDeltakere KITH, NR, SSB, AAD og IBM Norge

24 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 24 Metadata base WWW fact sheets Reporting chain Query and analyze Information systems Social sec. Child care Accounting Data capture Electronic form Statistics Norway Information systems Municipality All sectors Local information server Central Local

25 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 25 Hovedkilder zGuidelines for using XML for Electronic Data Interchange zExtensible Markup Language (XML) 1.0 zMartin Bryan, The SGML Centre, http://www.sgml.u-net.com zUN/CEFACT/TMWG OO-EDI compability with XML/EDI zOpen-edi: ISO/IEC JTC1 SC32 WG1, IS 14662 zUN-EDIFACT: ISO 9735, ISO / TC 154 zThe European XML/EDI Pilot Project zXML/EDI group: www.xmledi.net zhttp://www.nr.no/gem/xml/


Laste ned ppt "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 XML og EDI Elektronisk Handel Agenda: zEgenskaper ved handel zInterorganisatoriske systemer og XML/EDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google