Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjon 3.0 Dokumentbank Offentlige innkjøpere skal overholde regelverket for offentlige anskaffelser og samtidig sikre effektive anskaffelser ved bruk av kommersielle og innkjøpsfaglige virkemidler. I dette ligger arbeid med å planlegge og organisere anskaffelsen på riktig måte, vurdere og verifisere behovet, utvikle gode spesifikasjoner, utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag som sikrer likebehandling og forutberegnelighet for leverandørene, evaluere kvalifikasjoner og tilbud, forberede og gjennomføre avklaringer og forhandlinger, tildeling og signering av kontrakt, og håndtering av klager og andre henvendelser fra leverandørene Dette prosesstøttesystemet består av enkle trinn-for-trinn bilder, ett for hver prosedyre. Alle prosedyrer er underbygget med mer enn 280 veiledere, sjekklister og maler. Alle maler er tilpasset den prosessen de tilhører, og har henvisninger til aktuelle paragrafer. Innkjøpsprosessen i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser Hjulet med sine 5 hovedfaser illustrerer at innkjøp er en kontinuerlig prosess, der vi lærer av tidligere erfaringer. Trykk på de enkelte fasene for å gå direkte.

2 www.firstventura.com Anskaffelses- protokoll Anskaffelses- protokoll Behov oppstår Planlegge kjøp Etabl. innkjøpsgruppe Avklaring regelverk Generelle regler Valg av komm.form Avklar verdi Under kr. 500.000,- Under kr. 500.000,- Over EØS- terskel Over EØS- terskel StartsidenNeste Valg av innkjøpsordning Under EØS- terskel Under EØS- terskel Spesifikasjon Forarbeid Lov om offentlige anskaffelser gjelder alle kontrakter (anskaffelser) uavhengig av verdi. Prosessen starter med forarbeid, som innebærer blant annet en nøye behovsvurdering og avklaring av verdi, slik at man sikrer at rett prosedyre velges og unngår de mest vanlige feil og fallgruver.fallgruver OV-1001 FLS-1001 FM-1101 OV-1002 FLS-1002 FM-1104 OV-1004 OSL-1003 OV-1006 OSL-1005 FM-1103 OV-1008 FLS-1007 OV-1003 FLS-1101 FM-1001 OV-3009OM-3003OM-3002 OV-1005 OV-3501 OSL-1004 OV-1007 FLS-1006 FM-2102 OV-1018 OV-1000

3 www.firstventura.com Utarbeide leverandør-/produkt analyse Utarbeide leverandør-/produkt analyse Etablere markedsstrategi Etablere markedsstrategi Utarbeide sourcingstrategi Utarbeide sourcingstrategi StartsidenNeste Markedsfasen Markedsfasen er kartlegging av potensielle leverandører og utarbeidelse av en gjennomtenkt leverandørstrategi, samt en evaluering/analyse av markedet og markedstopper. Her er det mange fallgruver, og spesielt for store og komplekse kjøp kan dette være en utfordring Kartlegging av leverandører Kartlegging av leverandører Leverandør- kommunikasjon Leverandør- kommunikasjon OV-2042 FM-2003 FM-2004 FSL-2011 OV-2045 OM-2013 OM-2014 OV-2001

4 www.firstventura.com Velg del av forskriften Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 1 trinn Konkurranse med forhandling 1 trinn Trykk på aktuell del av forskriften for mer informasjon, eller gå direkte til valgt prosedyre ved å trykke på tilhørende boks. Under nasjonal terskel (FOA del I) Under nasjonal terskel (FOA del I) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog Under NOK 100.000,- Under NOK 100.000,- - NOK 500.000,- NOK 100.000,- - NOK 500.000,- Velg prosedyre Startsiden Forrige Gjeldende verdier: Nasjonal terskel Alle kjøp: 500.000,- Over EØS-terskel Varer og tjenester: 1.650.000,- Bygg og anlegg: 41.000.000,- Lov om offentlige anskaffelser regulerer i hovedsak denne fasen. Det må velges korrekt prosedyre ut fra blant annet hvilken verdi anskaffelsen har. Sjekklistene under vil hjelpe til med å velge rett del av forskriften og rett prosedyre. Operativt innkjøpsarbeid OSL-1008OSL-1009

5 www.firstventura.com Under nasjonal terskel - Enkel anskaffelse Startsiden Forrige Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Mottak og evaluering av tilbud Mottak og evaluering av tilbud Signere kontrakt/ send bestilling Signere kontrakt/ send bestilling Leverandørsøk Utarbeide forespørsel Valg av evalueringskrit. Gjennomføre forhandlinger OV-3401 OV-3036 OM-2042 OV-3037 OV-3028 FM-3050 OV-3035 OM-3088

6 www.firstventura.com Valg av kontrakt Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud Signere kontrakt/ send bestilling Signere kontrakt/ send bestilling Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Valg av evaluerings- kriterier Valg av evaluerings- kriterier Mottak og evaluering av tilbud Mottak og evaluering av tilbud Tildeling av kontrakt Gjennomføre forhandlinger Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Utarbeide forespørsel Leverandørsøk Under nasjonal terskel - Protokollpliktig anskaffelse Startsiden Forrige OV-3016 FLS-3014 OM-3110 OV-3033 FLS-3015 OM-3070 OV-3036 OV-2042 OV-3034 OV-3037 OM-3087 OV-3028 OV-3027 FM-3050 OV-3035 OM-3088 OV-3402

7 www.firstventura.com Under EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Startsiden Forrige Signere kontrakt Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Planlegge tidsbruk Valg av tildelingskriterier Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Kvalitetssikret spesifikasjon Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Gjennomføre avklaringer Gjennomføre E-auksjon Evaluere tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Valg av kontrakt OV-1012 OM-1004 OV-3013 OSL-3011 OV-3016 FLS-3014 OM-3110 OV-3017 OM-3013 FLS-3015 OV-3014 OSL-3013 OV-1019 WWW.DOFFIN.NO OV-3024 FM-3021 OV-3025 OM-3026 OV-3022 OM-3011 OM-3032 OV-3026 OM-3012 OM-3039 OV-3032 OSL- 3016 OV-3031 OV-3029 OM-3051 OV-3403

8 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Avvisning pga forhold Ved tilbud Avvisning pga forhold Ved tilbud Gjennomføre avklaringer Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Utsendelse tildelingsbrev Startsiden Forrige OV-3404 OV-1012 OM-1005 OV-3013 OSL-3011 OM-3061 OV-3014 OSL-3013 OV-3016 FSL-3014 OM-3110 OV-3017 OM-3014 FLS-3015 OV-1019 WWW.DOFFIN.NO OV-3020 OM-3020 OV-3021 OM-3022 OV-3022 OM-3011 OM-3033 OV-3023 OM-3045 OM-3057 OV-3024 FM-3021 OV-3025 OM-3027 OV-3026 OM-3012 OM-3040 OV-3032 OSL-3016 OV-3031 OV-3029 OM-3052

9 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 1 trinn Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Tilbudsfrist Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Evaluere tilbud Startsiden Forrige Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud OV-3405 OV-3013 OSL-3011 OV-3016 FLS-3014 OM-3110 OV-3014 OSL-3013 OV-3017 OM-3015 FSL-3015 OV-3019 WWW.DOFFIN.NO OV-3024 FM-3021 OV-3025 OM-3028 OV-3022 OM-3011 OM-3034 OV-3026 OM-3012 OM-3041 OV-3027 FSL-3017 FM-3112 FM-3049 OV-3028 FSL-3019 FM-3050 OV-3031 OSL-3018 OV-3029 OM-3053 OV-1012 OM-1006

10 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte søknader Åpning/registrering av mottatte søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering av tilbud 1.gangs evaluering av tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Startsiden Forrige Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud OV-1012 OM-1007 OV-3013 OSL-3011 OM-3062 OV-3014 OSL-3013 OV-3016 FSL-3014 OM-3110 OV-3017 OM-3016 FSL-3015 OV-1019 WWW.DOFFIN.NO OV-3020 FM-3020 OV-3021 OM-3023 OV-3022 OM-3011 OM-3034 OV-3023 OM-3046 OM-3058 OV-3025 OV-3024 FM-3021 OM-3028 OV-3026 OM-3012 OM-3041 OV-3027 FSL-3017 FM-3112 FM-3049 OV-3028 FSL-3019 FM-3050 OV-3031 OV-3029 OM-3053 OV-3406

11 www.firstventura.com Over EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Utlysning Doffin Avvise for sent ankomne Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Svar på spørsmål Anmodnings-/ tilbudsfrist Anmodnings-/ tilbudsfrist Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Gjennomføre avklaringer Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere tilbud Gjennomføre E-auksjon Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Kunngjøre resultat Startsiden Forrige OV-1012 OM-1008 OV-1013 OSL-3011 OV-3015 OSL-3013 OV-3016 FSL-3014 OM-3110 OV-3017 OM-3017 OV-1018 FSL-3015 OV-1019 WWW.DOFFIN.NO OV-3024 FM-3021 OV-3025 OM-3029 OV-3022 OM-3011 OM-3036 OV-3026 OM-3012 OM-3042 OV-3032 OSL-3016 OV-3031 WWW.DOFFIN.NO OV-3029 OM-3054 OV-3407

12 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Gjennomføre avklaringer Gjennomføre E-auksjon Kunngjøre resultat Startsiden Forrige OV-3408 OV-1012 OM-1009 OV-3013 OSL-3011 OM-3063 OV-3015 OSL-3013 OV-3016 FSL-3014 OM-3110 OV-3017 OM-3018 FSL-3015 OV-1019 WWW.DOFFIN.NO OV-3020 OM-3020 OV-3021 OM-3024 OV-3022 OM-3011 OM-3037 OV-3023 OM-3047 OM-3059 OV-3024 FM-3021 OV-3025 OM-3030 OV-3026 OM-3012 OM-3043 OV-3032 OSL-3016 OV-3031 WWW.DOFFIN.NO OV-3029 OM-3055

13 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering av tilbud 1.gangs evaluering av tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud Kunngjøre resultat Startsiden Forrige OV-3409 OV-1012 OM-1010 OV-3013 OSL-3011 OM-3064 OV-3015 OSL-3013 OV-3016 FLS-3014 OM-3110 OV-3017 OM-3019 FLS-3015 OV-1019 WWW.DOFFIN.NO OV-3020 OM-3020 OV-3021 OM-3025 OV-3022 OM-3011 OM-3038 OV-3023 OM-3048 OM-3060 OM-3024 FM-3021 OV-3025 OM-3031 OV-3026 OM-3012 OM-3044 OV-3027 FLS-3017 FM-3112 FM-3049 OV-3028 FLS-3019 FM-3050 OV-3031 WWW.DOFFIN.NO OV-3029 OM-3056

14 www.firstventura.com Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Frist for anmodning Frist for anmodning Valg av deltakere Tilbudsfrist Kunngjøre resultat Invitasjon til deltakere Invitasjon til deltakere Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Valg av kontrakt Utarbeide beskrivende dokument Utarbeide beskrivende dokument Valg av kvalifikasjonskrav Valg av tildelingskriterier Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Svar på spørsmål Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Svar på spørsmål Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Startsiden Forrige Evaluering tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Avklaringer/presiseringer og tilpasninger OV-1012 OV-3013 OSL-3011 OV-3015 OSL-3013 OV-3016 FSL-3014 OM-3110 OV-3017 OM-3071 OV-3039 OV-1019 WWW.DOFFIN.NO OV-3020 OM-3020 OV-3021 OM-3071 OV-3022 OM-3011 OM-3073 OV-3023 OM-3074 OM-3075 OV-3030 OV-3024 FM-3021 OV-3025 OM-3076 OV-3026 OM-3012 OM-3077 WWW.DOFFIN.NO OV-3029 OM-3078 OV-3410

15 www.firstventura.com Under nasjonal terskel - Enkel anskaffelse Startsiden Forrige Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Mottak og evaluering av tilbud Mottak og evaluering av tilbud Signere kontrakt/ send bestilling Signere kontrakt/ send bestilling Leverandørsøk Utarbeide forespørsel Valg av evalueringskrit. Gjennomføre forhandlinger OME-3088 OME-3069

16 www.firstventura.com Valg av kontrakt Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud Signere kontrakt/ send bestilling Signere kontrakt/ send bestilling Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Valg av evaluerings- kriterier Valg av evaluerings- kriterier Mottak og evaluering av tilbud Mottak og evaluering av tilbud Tildeling av kontrakt Gjennomføre forhandlinger Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Opprett innkjøpsak og anskaffelses- protokoll Utarbeide forespørsel Leverandørsøk Under nasjonal terskel - Protokollpliktig anskaffelse Startsiden Forrige OV-3402 OM-3110 OME- 3087 FME- 3050 OME- 3088 OME- 3070

17 www.firstventura.com Under EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Startsiden Forrige Signere kontrakt Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Planlegge tidsbruk Valg av tildelingskriterier Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Kvalitetssikret spesifikasjon Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Gjennomføre avklaringer Gjennomføre E-auksjon Evaluere tilbud Valg av kvalifikasjonskrav Valg av kontrakt OV-3403 OM-3110 OME-3013 WWW.DOFFIN.NO FME-3021 OME-3026 OME-3032 OME-3039 OME-3051

18 www.firstventura.com Avvisning pga forhold Ved tilbud Avvisning pga forhold Ved tilbud Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrerting av mottatte tilbud Åpning/registrerting av mottatte tilbud Startsiden Forrige Gjennomføre avklaringer Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Utsendelse tildelingsbrev OV-3404 OME-3061 OM-3110 OME-3014 WWW.DOFFIN.NO OME-3020 OME-3022 OME-3033 OME-3045 OME-3057 FME-3021 OME-3027 OME-3040 OME-3052

19 www.firstventura.com Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 1 trinn Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Tilbudsfrist Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Evaluere tilbud Startsiden Forrige Endelig evaluering av tildelingskriterier Endelig evaluering av tildelingskriterier OV-3405 OM-3110 OME-3015 FME-3021 OME-3028 OME-3024 OME-3041 FME-3049 FME-3050 OME-3053

20 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Under EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte søknader Åpning/registrering av mottatte søknader Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering av tilbud 1.gangs evaluering av tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Startsiden Forrige Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud OV-3406 OME-3062 OM-3110 OME-3016 OME-3020 OME-3023 OME-3034 OME-3046 OME-3058 FME-3021 OME-3028 OME-3041 FME-3041 FME-3050 OME-3053

21 www.firstventura.com Over EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Utlysning Doffin Avvise for sent ankomne Utsendelse av konkurransegrunnlag Utsendelse av konkurransegrunnlag Svar på spørsmål Anmodnings-/ tilbudsfrist Anmodnings-/ tilbudsfrist Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Gjennomføre avklaringer Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere tilbud Gjennomføre E-auksjon Utsendelse tildelingsbrev Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Kunngjøre resultat Startsiden Forrige OV-3407 OM-3110 OME-3017 FME-3021 OME-3029 OME-3036 OME-3042 OME-3054

22 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Begrenset anbudskonkurranse Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål Evaluere tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Kunngjøre resultat Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Gjennomføre avklaringer Gjennomføre E-auksjon Startsiden Forrige OV-3408 OME-3063 OM-3110 OME-3018 OME-3020 OME-3024 OME-3037 OME-3047 OME-3059 FME-3021 OME-3043 OME-3030 OME-3055

23 www.firstventura.com Avvise for sent ankomne Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Avvise for sent ankomne Over EØS-terskel - Konkurranse med forhandling – 2 trinn Planlegge tidsbruk Kvalitetssikret spesifikasjon Valg av kvalifikasjonskrav Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Valg av kontrakt Valg av tildelingskriterier Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Utlysning Doffin Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Svar på spørsmål 1.gangs evaluering av tilbud 1.gangs evaluering av tilbud Anmodningsfrist Valg av deltakere Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Utsendelse av konkurranse- grunnlag Utsendelse av konkurranse- grunnlag Svar på spørsmål Tilbudsfrist Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Forhandlingsforberedelser Gjennomføre forhandlinger Utsendelse tildelingsbrev Signere kontrakt Gjennomføre E-auksjon Endelig evaluering av tilbud Endelig evaluering av tilbud Kunngjøre resultat Startsiden Forrige OV-3409 OME-3064 OM-3110 OME-3019 OME-3020 OME-3025 OME-3038 OME-3048 OME-3060 FME-3021 OME-3031 OME-3044 FME-3049 FME-3050 OME-3056

24 www.firstventura.com Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Dialog med kvalifiserte leverandører om innhold i spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Frist for anmodning Frist for anmodning Valg av deltakere Tilbudsfrist Invitasjon til deltakere Invitasjon til deltakere Planlegge tidsbruk Utlysning Doffin Valg av kontrakt Utarbeide beskrivende dokument Utarbeide beskrivende dokument Valg av kvalifikasjonskrav Valg av tildelingskriterier Utarbeide konkurranse- grunnlag Utarbeide konkurranse- grunnlag Kunngjøre resultat Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av mottatte anmodninger Åpning/registrering av mottatte anmodninger Evaluere kvalifikasjons- krav Evaluere kvalifikasjons- krav Avvisning pga forhold ved leverandør Avvisning pga forhold ved leverandør Sende brev til de som ikke går videre Sende brev til de som ikke går videre Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Invitasjon til endelig tilbudsinnlevering Avvise for sent ankomne Åpning/registrering av mottatte tilbud Åpning/registrering av mottatte tilbud Svar på spørsmål Signere kontrakt Svar på spørsmål Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Utsendelse av konk.gr.lag med endelig spesifikasjon Over EØS-terskel - Konkurransepreget dialog Evaluering tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avvisning pga forhold ved tilbud Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Avklaringer/presiseringer og tilpasninger Utsendelse tildelingsbrev Startsiden Forrige OV-3410 OM-3110 OME-3071 OME-3020 OME-3072 OME-3073 OME-3074 OME-3075 FME-3021 OME-3076 OME-3077 OME-3078

25 www.firstventura.com Etablere mottaksapparat Etablere mottaksapparat StartsidenNeste Implementeringsfasen går ut på å sikre at vi mottar det som er avtalt innenfor de gitte kostnadsrammer. Her er det mange fallgruver, og spesielt for store og komplekse kjøp kan dette være en utfordring.fallgruver Implementering Etablere rutiner for kontraktsadm. Etablere rutiner for kontraktsadm. Håndtering av reklamasjoner Håndtering av reklamasjoner Etablere måleparametre Etablere måleparametre Etablere regime for sanksjoner Etablere regime for sanksjoner Overføring til drift Håndtering av endringer Håndtering av endringer Gjennomføre mottakskontroll Gjennomføre mottakskontroll FSL-4003 FM-4011 FV-4003 FSL-4004 FSL-4005 FM-4014 FV-4005 FSL-4006 FM-4013 FM-4015 FM-4020 FM-4012 FSL-4009 FV-4001

26 www.firstventura.com Varsling om ny prosess Varsling om ny prosess StartsidenNeste I oppfølgingsfasen er varen eller tjenesten tatt i bruk, og det er viktig å ha klare avtaler knyttet til tilleggsleveranser, oversikt over hvilke garantier som gjelder, samt å foreta målinger om leveransen faktisk holder den kvalitet som leverandøren har lovet. Også i denne fasen er det mange fallgruver. fallgruver Oppfølging Benchmarking Leverandørrevisjon Forvaltning, drift og vedlikehold Forvaltning, drift og vedlikehold Garantistyring Kontraktsadministrasjon Måling av ytelser FV-5001 FSL-5002 FM-5004 FM-5024 FM-5008 FM-5025 FSL-5006 FV-5008 OM-5011 FM-5012

27 www.firstventura.com Anskaffelses- protokoll Anskaffelses- protokoll Behov oppstår Planlegge kjøp Tverrfaglig gruppe Avklaring regelverk Generelle regler Valg av komm.form Avklar verdi Under kr. 500.000,- Under kr. 500.000,- Over EØS- terskel Over EØS- terskel StartsidenNeste Valg av innkjøpsordning Under EØS- terskel Under EØS- terskel Spesifikasjon Forarbeid Lov om offentlige anskaffelser gjelder alle kontrakter (anskaffelser) uavhengig av verdi. Prosessen starter med forarbeid, som innebærer blant annet en nøye behovsvurdering og avklaring av verdi, slik at man sikrer at rett prosedyre velges og unngår de mest vanlige feil og fallgruver. Fallgruver Eksterne trusler Ekstern påvirkning Under forarbeidet hvor vi definerer vårt eget behov, er det viktig å passe på at leverandør/er ikke påvirker vårt behov. Denne delen av arbeidet skal vi selv ha kontroll på. Leverandører vil prøve å påvirke oss til å kjøpe det de ønsker å selge. For eksempel er det vanlig at en leverandør ønsker å selge sin mest moderne og påkostede løsning, på tross av at vårt behov kanskje er dekket ved en basismodell Interne trusler: Feil behovsdefinering Det å definere riktig behov noe av det viktigste og mest avgjørende for å gjennomføre et profesjonelt og kostnadsriktig innkjøp. Den største feilen som gjøres er at det avsettes for liten tid til å definere behovet. En annen fallgruve er at det ikke benyttes tverrfaglighet i behovsdefineringsprosessen. Dette medfører ofte at sterke fagpersoner får fritt spillerom til å inkorporere alle ønsker, som ut fra teknisk og historisk synspunkt er viktig for leveransen, uten de nødvendige kritiske spørsmål. Lukk vindu

28 www.firstventura.com Velg del av forskriften Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 1 trinn Konkurranse med forhandling 1 trinn Trykk på aktuell del av forskriften for mer informasjon, eller gå direkte til valgt prosedyre ved å trykke på tilhørende boks. Under nasjonal terskel (FOA del I) Under nasjonal terskel (FOA del I) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog Under NOK 100.000,- Under NOK 100.000,- - NOK 500.000,- NOK 100.000,- - NOK 500.000,- Velg prosedyre Startsiden Forrige Gjeldende verdier: Nasjonal terskel Alle kjøp: 500.000,- Over EØS-terskel Varer og tjenester: 1.650.000,- Bygg og anlegg: 41.000.000,- Lov om offentlige anskaffelser regulerer i hovedsak denne fasen. Det må velges korrekt prosedyre ut fra blant annet hvilken verdi anskaffelsen har. Sjekklistene under vil hjelpe til med å velge rett del av forskriften og rett prosedyre. Operativt innkjøpsarbeid Under nasjonal terskel (FOA del I) Ved anskaffelser med totalverdi under kr. 500 000 ekskl. mva. skal man følge forskriften del I. Oppdragsgiver står likevel fritt til å velge å følge forskriften del II eller III. Dersom oppdragsgiver først har kunngjort at anskaffelsen skal gjennomføres etter del II eller III, kan han ikke senere velge å følge kravene i del I. Oppdragsgiveren må sørge for å gjøre det klart gjennom kunngjøring og konkurransegrunnlag hvilken konkurranseform som er valgt. Kjøp etter forskriftens del I blir ofte omtalt som ”direkte anskaffelser”. Departementet mener at dette begrepet kan være misvisende, fordi det kan lede tanken i retning av at oppdragsgiveren kan gå direkte til én leverandør uten å holde konkurranse. Utgangspunktet er at det skal være en reell konkurranse før anskaffelsen. For å unngå misforståelser velger derfor departementet å bruke samlebegrepet ”kjøp etter forskriftens del I” for disse anskaffelsene. Lukk vindu

29 www.firstventura.com Velg del av forskriften Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 1 trinn Konkurranse med forhandling 1 trinn Trykk på aktuell del av forskriften for mer informasjon, eller gå direkte til valgt prosedyre ved å trykke på tilhørende boks. Under nasjonal terskel (FOA del I) Under nasjonal terskel (FOA del I) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog Under NOK 100.000,- Under NOK 100.000,- - NOK 500.000,- NOK 100.000,- - NOK 500.000,- Velg prosedyre Startsiden Forrige Gjeldende verdier: Nasjonal terskel Alle kjøp: 500.000,- Over EØS-terskel Varer og tjenester: 1.650.000,- Bygg og anlegg: 41.000.000,- Lov om offentlige anskaffelser regulerer i hovedsak denne fasen. Det må velges korrekt prosedyre ut fra blant annet hvilken verdi anskaffelsen har. Sjekklistene under vil hjelpe til med å velge rett del av forskriften og rett prosedyre. Operativt innkjøpsarbeid Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Hovedregel: Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling Anskaffelser mellom 500 000 kroner og EØS-terkselverdi, og uprioriterte tjenester uavhengig av verdi, skal som hovedregel følge prosedyrene i forskriften del II. Oppdragsgiveren kan da velge mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling, jf. forskriften § 5-1. Som argument for å sidestille konkurranseformene er det lagt til grunn at større fleksibilitet for oppdragsgiveren er i samsvar med lovformålet om effektive anskaffelser. Unntak: Kjøp etter forskriften del I I visse unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter forskriften del I, jf. forskriften § 2-1 andre punktum bokstav a til f og tredje ledd. Lukk vindu

30 www.firstventura.com Velg del av forskriften Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 1 trinn Konkurranse med forhandling 1 trinn Trykk på aktuell del av forskriften for mer informasjon, eller gå direkte til valgt prosedyre ved å trykke på tilhørende boks. Under nasjonal terskel (FOA del I) Under nasjonal terskel (FOA del I) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Over EØS-terskel (FOA del I og III) Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Åpen anbuds- konkurranse Åpen anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Begrenset anbuds- konkurranse Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurranse med forhandling 2 trinn Konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog Under NOK 100.000,- Under NOK 100.000,- - NOK 500.000,- NOK 100.000,- - NOK 500.000,- Velg prosedyre Startsiden Forrige Gjeldende verdier: Nasjonal terskel Alle kjøp: 500.000,- Over EØS-terskel Varer og tjenester: 1.650.000,- Bygg og anlegg: 41.000.000,- Lov om offentlige anskaffelser regulerer i hovedsak denne fasen. Det må velges korrekt prosedyre ut fra blant annet hvilken verdi anskaffelsen har. Sjekklistene under vil hjelpe til med å velge rett del av forskriften og rett prosedyre. Operativt innkjøpsarbeid Over EØS-terskel (FOA del I og II) Hovedregel: Anbudskonkurranse Hovedregelen ved anskaffelser over EØS-terskelverdi er i følge forskriften del III at det skal benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. forskriften § 14-1 første ledd. Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog kan bare benyttes i visse unntakstilfeller. Årsaken til det er at anbudskonkurranser blir regnet for å være den konkurranseformen som best ivaretar de grunnleggende prinsippene om likebehandling, transparens, forutsigbarhet og etterprøvingstilgang. Det eksisterer en særregel for oppdragsgivere som driver aktivitet som hører inn under forsyningssektoren. De kan velge å benytte konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring uten at vilkårene i § 14-3 er oppfylt, jf. forskriften § 2-1 åttende ledd. Unntak: Konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling Unntaksvis kan det benyttes konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling (med og uten forutgående kunngjøring). • Hovedregelen for at konkurransepreget dialog skal kunne benyttes, er at det er en særlig kompleks kontrakt som skal tildeles. Forskriften definerer i hvilke tilfeller en kontrakt blir regnet som særlig kompleks. • Dersom vilkårene for å benytte konkurranse med forhandling i § 14-3 er oppfylt, må konkurransen kunngjøres.. • Dersom vilkårene for å benytte konkurranse med forhandling i § 14-4 er oppfylt, er det ikke noe krav om at konkurransen må kunngjøres først.. Lukk vindu

31 www.firstventura.com Etablere mottaksapparat Etablere mottaksapparat StartsidenNeste Implementeringsfasen går ut på å sikre at vi mottar det som er avtalt innenfor de gitte kostnadsrammer. Her er det mange fallgruver, og spesielt for store og komplekse kjøp kan dette være en utfordring.fallgruver Implementering Etablere rutiner for kontraktsadm. Etablere rutiner for kontraktsadm. Håndtering av endringer Håndtering av endringer Håndtering av reklamasjoner Håndtering av reklamasjoner Gjennomføre mottakskontroll Gjennomføre mottakskontroll Etablere måleparametre Etablere måleparametre Etablere regime for sanksjoner Etablere regime for sanksjoner Overføring til drift Fallgruver Eksterne trusler • Avvik Vi snakker om avvik når leverandøren ikke leverer det som er avtalt i henhold til kontrakten. Avvikene kan være for dårlig kvalitet, mangelfull dokumentasjon o.l. Vi må i slike situasjoner alltid reagere overfor leverandøren, med krav om at leveransen blir brakt i orden. Dersom avvikene ikke bringes i orden, må vi i tillegg utøve press gjennom sanksjoner. • Endringsarbeid Ved større leveranser hvor det er en lengre implementeringsfase, viser erfaringer at mange leverandører benytter hyppige endringsordrer. Dette fører til høyere kostnader for oss. Bakgrunnen for bruk av endringsordrer kan ligge både på kjøper og leverandør. Dersom vi gjør et grundig arbeid i VIA prosessen vil vi kunne redusere de endringsordrer som vi må ta ansvar (betale) for. Det er i tillegg viktig å ha god styring i implementeringsfasen. • Forsinkelser Det er ikke alltid leverandøren overholder sine fremdriftsplaner og leverer til avtalt tid. Dette kan i enkelte tilfeller få store økonomiske konsekvenser for oss. Disse problemene kan i noen grad forebygges underveis i prosessen. Vi kan kvalitetssikre de fremdriftsplaner som blir presentert fra leverandør, vi kan sørge for å styre implementeringen og vi kan iverksette tiltak for å bringe avtaleforholdet i orden. Interne trusler: • Intern motstand & eierskap I enhver organisasjon av litt størrelse vil man oppleve intern motstand både i henhold til selve anskaffelsen og selve innkjøpsprosessen. Det er noen hovedfaktorer som løser dette problemet; 1. Kompetanseheving innenfor innkjøp slik at alle ser nytten av å gjennomføre dette profesjonelt. 2. Ledelsen har eierskap og nødvendig engasjement for kjøpet. 3. Vise til tidligere anskaffelser med gode resultater. Det er videre viktig å sikre at alle som blir valgt inn i innkjøpsgruppen har eierskap til prosessen, samt er lojal overfor de retningslinjer som foreligger for dette arbeidet, samt til mandatet som er utarbeidet av gruppen og godkjent av ledelsen. Lukk vindu

32 www.firstventura.com Varsling om ny prosess Varsling om ny prosess StartsidenNeste I oppfølgingsfasen er varen eller tjenesten tatt i bruk, og det er viktig å ha klare avtaler knyttet til tilleggsleveranser, oversikt over hvilke garantier som gjelder, samt å foreta målinger om leveransen faktisk holder den kvalitet som leverandøren har lovet. Også i denne fasen er det mange fallgruver. fallgruver Oppfølging Måling av ytelser Benchmarking Leverandørrevisjon Forvaltning, drift og vedlikehold Forvaltning, drift og vedlikehold Garantistyring Kontraktsadministrasjon Fallgruver Eksterne trusler • Oppgraderingskarusell Innenfor enkelte bransjer foretar leverandører en kontinuerlig videreutvikling av sine programmer/produkter. Det kommer oppgraderinger i hurtig tempo. De nye oppgraderinger kan ha nye funksjoner, bedring av eksisterende funksjonalitet, retting av tidligere feil o.s.v. Leverandøren ønsker at kundene skal kjøpe og ta disse nye oppgraderinger i bruk. Vi må ha et bevisst forhold til problemstillingen, og gjøre en nøye behovsvurdering før vi kjøper oppgraderinger. • Prisjusteringer Leverandører ønsker å justere prisen med jevne mellomrom, for å ivareta f.eks. lønnsøkninger, prisstigning generelt, økte inntjeningskrav. Alt som har med prisjusteringer å gjøre, må vi ha tenkt gjennom tidlig i innkjøpsprosessen. Kjøreregler for prisjusteringer må nedfelles i kontrakten med leverandøren. I korte kontraktsforhold bør det ikke tillates prisjusteringer underveis. Interne trusler: • Manglende resultatmåling Et innkjøp av en viss størrelse er en tidkrevende prosess, som ofte kommer i tillegg til annet forebyggende arbeid i organisasjonen. Det er derfor viktig å oppnå besparelser og sørge for at resultatmålinger synliggjøres i alle ledd i organisasjonen. Dette virker som en inspirasjon for andre innkjøpsaktiviteter. Målingene må være troverdige og gjennomføres av et uhildet organ. • Mangelfull kompetanseoverføring En av de største feilene som gjøres etter endt innkjøpsprosess er at alle ”haster” videre til neste aktivitet. For å sikre at alle gode og dårlige erfaringer blir evaluert og formidlet til relevant personell, er det viktig å oppsummere status etter endt arbeid. På denne måten får prosessen bidratt til at kompetanseoverføringen skjer internt og på tvers av de. Lukk vindu

33 www.firstventura.com Innkjøpsprosessen i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser i klassisk sektor v. 3.0.0 15.12.2009 Startsiden Veiledning til oppgaven Sjekkliste for oppgaven Dokument-mal for oppgaven Symbolforklaring Hovedendringer fra v. 2.6: • Ny layout. Det er blitt mye enklere å navigere mellom de ulike fasene ved at innkjøpshjulet er tatt inn på alle sider. • 3 nye faser; marked, implementering og oppfølging med tilhørende veiledere, sjekklister og maler. • Alle kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag har gjennomgått en revidering, og har fått rettet opp små skrivefeil, samt blitt strukturert ihht standard avtalestruktur. • Ny forespørselsmal for anskaffelser under kr. 100.000,- En detaljoversikt over endringer kan du finne HER.HER prosesstotte@firstventura.com pss@firstventura.com Melding om feil eller forbedringsområder:


Laste ned ppt "Www.firstventura.com Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, sjekklister og maler med link til selve dokumentet. Start prosess Versjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google