Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Fagre nye Europa 6. februar 2012 1Fagbevægelsen mod Unionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Fagre nye Europa 6. februar 2012 1Fagbevægelsen mod Unionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Fagre nye Europa 6. februar 2012 1Fagbevægelsen mod Unionen

2 «Et spøkelse går rundt i Europa, markedenes spøkelse. Det sluker milliarder, det velter regjeringer, det kaster elitene ut i strid. Slik fungerer finansmarkedene, og slik driver de rundt med politikken – historien om en daglig makterobring. » (Der Spiegel, nr. 51/2011) «En daglig makterobring» 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen2

3 Velferd - et spørsmål om makt •Velferd er i siste instans et spørsmål om fordeling av samfunnets verdier •Fordeling av samfunnets verdier er et spørsmål om samfunnsmessig makt •Kontroll over og eierskap til samfunnets ressurser gir grunnlag for samfunnsmakt •Omfordeling og universell velferd blir mao avhengig av demokratiske strukturer 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen3

4 Resultat av sosial kamp En høyt utviklet velferdsstat er resultat av en samfunnsmessig kamp – en kamp basert på folkelig mobilisering, konfrontasjon med motkreftene, og at en stor del av økonomien ble tatt ut av markedet og underlagt politisk styring. 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen4

5 Tøyling av markedskreftene Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen5

6 Det nyliberale vendepunkt •1970-tallet: Krise i verdensøkonomien •Oppgivelse av fastkurs-politikken •Frie kapitalbevegelser og fri handel •Nyliberalismens offensiv og hegemoni •Politisk-ideologisk krise i arbeiderbevegelsen •Klassekompromiss i oppløsning 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen6

7 Den markedsliberale offensiv Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen7

8 Den markedsliberale offensiv Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen8

9 Den markedsliberale offensiv Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen9

10 Den markedsliberale offensiv Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen10

11 Den markedsliberale offensiv Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen11

12 Den markedsliberale offensiv Arbeidsmiljølov m.v. Privat kapital Redusert offentlig sektor 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen12

13 Den markedsliberale offensiv Privat kapital Redusert offentlig sektor Angrep på Arbeidsmiljølov 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen13

14 Finanskapitalisme •Ny fase i kapitalismens historie •Fra industri- til finanskapitalisme •Fra realkapitalens tjener til dens herre •Finansbobler et nødvendig resultat •Omfattende endring av maktforholdene •Massiv omfordeling av samfunnets verdier •Ikke ’grådighet’, men systemsvikt 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen14

15 Redusert lønnsandel 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen15

16 Omfattende omfordeling fra lønn til profitt spilte en avgjørende rolle for utviklingen av finanskrisa. Det ble ikke kjøpekraft nok til å avta alle varene og tjenestene som ble produsert. Delvis kompensert med økt låneopptak, som sammen med massiv spekulasjon, endte i en gigantisk finansboble. Overproduksjonskrise 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen16

17 Finans- / realkapital Trillioner $ 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen 17

18 Finanskapitalens kilder Overskudd av finanskapital Omfordeling av inntekt, skattelette Oppbygging av pensjonsfond Avregulering av kredittpolitikken Avvikling av kapitalkontrollen KRISE! 6. februar 2012 18Fagbevægelsen mod Unionen

19 Finanskapitalens hegemoni •Den nyliberale offensiven fra omkring 1980 la veien åpen for finanskapitalens hegemoni •EUs utvikling og institusjonelle oppbygging fikk sin form ut fra disse nye maktforholdene •Triaden – under ledelse av Merkozy – har tatt kontroll for å sikre finanskapitalens Europa •Det skjer fullstendig uten demokratisk legitimitet •Sosialdemokrater og sosialister ved makta – samt LO Danmark – støtter denne utviklingen 6. februar 2012 19Fagbevægelsen mod Unionen

20 Fra finans- til gjeldskrise i EU •Med gigantiske støttepakker kom man seg gjennom den akutte finanskrisa •Fra finanskrise til offentlig gjeldskrise •Massive krav om balanserte budsjetter •Fagbevegelse og velferd under angrep •Klar kurs rett inn i en ny depresjon •Fra økonomisk til sosial og politisk krise 6. februar 2012 20Fagbevægelsen mod Unionen

21 Drakoniske innstramminger •Lønna i offentlig sektor til nå redusert uten forhandlinger i minst ti EU-land •Omfattende nedbemanning i det offentlige, særlig i de hardest rammede kriselandene •Massive angrep på pensjoner og stønader •Påtvunget privatisering av offentlig eiendom, særlig der IMF er inne i bildet •Det foregår med andre ord en massakre på velferden i de mest kriserammede landene 6. februar 2012 21Fagbevægelsen mod Unionen

22 «Europas sosiale modell» •Europas sosiale modell er de facto forlatt •Dramatisk svekking av velferdsstaten •Heller enn regulering av finansmarkedene benyttes sjansen til ytterligere privatisering •Tariffavtaler tilsidesettes v/regjeringsdekret • Fagbevegelsen klarer ikke å stå imot •Finanskapitalen i ferd med å utforme Europa i sitt bilde – og det er ikke noe vakkert bilde 6. februar 2012 22Fagbevægelsen mod Unionen

23 Arbeiderbevegelse i krise •Dyp politisk-ideologisk krise på venstresida •Systemkritikken uteble i kjølvannet av krisa •Ingen forsøk på maktpolitisk mobilisering •Ingen tiltak av betydning for å svekke finanskapitalens maktposisjon i samfunnet •Krisa omdefinert til offentlig uansvarlighet •Manglende troverdighet, ettersom de har støttet/ført den politikken som førte til krisa 6. februar 2012 23Fagbevægelsen mod Unionen

24 6. februar 2012 24Fagbevægelsen mod Unionen

25 Keynes kom tilbake, eller… Throughout Europe, ‘everybody is a social democrat or a socialist now – Merkel, Sarkozy, Gordon Brown […] The wind is in our sails’. John Monks til The Economist 12.3.09 6. februar 2012 25Fagbevægelsen mod Unionen

26 Sosialdemokratiet og EU •Har vært en drivkraft i utviklingen av EU som et entydig nyliberalt prosjekt •Har konsekvent støttet ”det indre marked” i form av avregulering og markedsorientering •Har kun hatt flertall i EU i en periode, på slutten av 90-tallet – «den forspilte sjansen» •Nå: Aldri stått så svakt som i dag, mens den politiske krisa er dypere enn noen gang 6. februar 2012 26Fagbevægelsen mod Unionen

27 Sosialdemokratisk tilbakeslag •Storbritannia: Nest dårligste valg siden 1918 •Sverige: Dårligste valgresultat siden 1911 •Tyskland: Dårligste valgresultat i etterkrigstida •Frankrike: Dårligste resultat på 40 år •Italia: En knekt og demoralisert venstreside •Norge (2001): Dårligste resultat siden 1924 6. februar 2012 27Fagbevægelsen mod Unionen

28 Det nye Europa •Minst 10% av arbeidsstyrken er arbeidsløs •15% av arbeidstakerne er ’working poor’ •25% av arbeidsplassene regnes som utrygge •Eksplosjon i Italia: 60% av arbeidsplassene regnes nå for å være atypiske arbeidsforhold •Sosial dumping er i rask vekst i mange bransjer •Massive angrep på lov- og avtaleverk 6. februar 2012 28Fagbevægelsen mod Unionen

29 En ny helhetlig styringsmodell •Den årlige oversikten over veksten (AGS) •Det europeiske ’semester’ (termin) •Sterkere koordinering av politikken (’sixpack’) •Euro-/Finanspakten (Eurolandene + frivillige) •Et nytt sanksjonssystem •Innstrammingspolitikken oppheves til prinsipp, og keynesianismen forbys ved lov i EU 6. februar 2012 29Fagbevægelsen mod Unionen

30 Noen konsekvenser •Europaparlamentet er i stor grad satt til side, og i enda større grad nasjonale parlamenter •Utgjør en helt dramatisk, ytterligere avdemo- kratisering av den økonomiske politikken •Tiltakene er pro-sykliske og dermed sosialt og økonomisk destruktive = dyp depresjon •Tiltakene tilfredsstiller finanskapitalens krav •Representerer nyliberalismens og finans- kapitalens institusjonaliserte hegemoni i EU 6. februar 2012 30Fagbevægelsen mod Unionen

31 Er målet virkelig ny vekst? •«Alle» skjønner at innstrammingspolitikken ikke vil føre til økt vekst og sysselsetting •Den gjennomføres fof for å redusere lønns- og velferdskostnadene i Europa •Det de ikke klarte med Lisboa-strategien, innføres nå som sjokk-terapi i krisas kjølvann •Europas kapital ønsker særlig å styrke konkurranseevnen mot USA og BRIC-landene 6. februar 2012 31Fagbevægelsen mod Unionen

32 Sterke reaksjoner •Kommisjonens ’Annual Growth Survey’ 2011 •’Det mest reaksjonære dokument kommisjonen noen gang har laget.’ (Jacques Delors) •’PES fordømmer kommisjonens krisepolitikk’ •’De benytter krisa som en unnskyldning for å fortsette angrepene på velferdsstaten’ 6. februar 2012 32Fagbevægelsen mod Unionen

33 «En pervers pakt» «EU er på kollisjonskurs med et sosialt Europa […] Dette er ikke en pakt for konkurranseevnen. Det er en pervers pakt for redusert levestandard, større forskjeller og mer atypisk arbeid.» (John Monks, avgått generalsekretær i EFS, om EU-kommisjonens Europakt) 6. februar 2012 33Fagbevægelsen mod Unionen

34 Et historisk nederlag? Dersom denne utviklingen fortsetter – uten at vi klarer å demme opp for den, står vi foran et historisk nederlag for fag- og arbeiderbevegelsen i Europa. I dagens situasjon er det få tegn som tyder på at dette kan unngås. 6. februar 2012 34Fagbevægelsen mod Unionen

35 Mot et autoritært EU? •Finanskapitalen •For å sikre omfordelingen, må fag- bevegelsen og faglige rettigheter svekkes •Kriseland settes under administrasjon av Kommisjonen, sentralbanken og IMF •Mao en mer autoritær, overnasjonal stat m/forsvar av privateiendom og kapitalmakt 6. februar 2012 35Fagbevægelsen mod Unionen

36 …eller demokratisk løsning? •I så fall må krisa må brukes til å tøyle kapitalkreftene og avvæpne finanskapitalen •Offentlig sektor må brukes til å dempe utslagene og stabilisere økonomien •Bare fagbevegelsen har potensial til å presse fram løsninger i denne retning •Potensial er en ting, praksis noe annet – det kreves en formidabel mobilisering 6. februar 2012 36Fagbevægelsen mod Unionen

37 Tilløp til motstand •Sept. 2010: 100.000 demonstrerte i Brussel •April 2011: 50.000 demonstrerte i Budapest •Sept. 2011: 50.000 demonstrerte i Wroclaw •Streiker i Hellas, Spania, Portugal, Frankrike •Mars 2011: 500.000 i tog gjennom London •Men: Fortsatt spredt og ukoordinert •I Norden tror vi at klassekompromisset og konsensuspolitikken fortsatt er intakt 6. februar 2012 37Fagbevægelsen mod Unionen

38 Våre viktigste utfordringer •Klassekompromisset er i oppløsning - den sosiale partnerskapsideologien står for fall •Negative og til dels katastrofale erfaringer med sosialdemokratiske/sentrum-venstreregjeringer •Frankrike, Italia, Norge – og Danmark? •Hellas, Spania, Portugal •EU går i autoritær retning uten at andre enn små venstregrupperinger ser ut til å merke det 6. februar 2012 38Fagbevægelsen mod Unionen

39 Dette måtte til forrige gang Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen39

40 Her befinner vi oss i dag Privat kapital Redusert offentlig sektor Angrep på Arbeidsmiljølov 6. februar 2012 Fagbevægelsen mod Unionen40

41 Mange påpeker nå faren for sosial uro Andre av oss håper på og erkjenner nødvendigheten av sosialt opprør Forskjellen ligger i politisk organisering med retning, visjoner og strategier Sosial mobilisering, eller…? 6. februar 2012 41Fagbevægelsen mod Unionen

42 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 6. februar 2012 42Fagbevægelsen mod Unionen


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Fagre nye Europa 6. februar 2012 1Fagbevægelsen mod Unionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google