Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov. 2010 Regiondir. Torbjørn Nævdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov. 2010 Regiondir. Torbjørn Nævdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov Regiondir. Torbjørn Nævdal

2 Presentasjonen gir et bilde av •Statsbygg ansvar og oppgaver •Byggeprosjekt i Bergen •Byggeprosjekter i regionen for øvrig Prosjektinfo SB region vest

3 ”Byggevinden har snudd” Prosjektinfo SB region vest For 2 år siden: Bergen raste mot staten I dag: Er trønderne på krigsstien

4 Prosjektinfo SB region vest Gir NHH etterlengtet nybygg - Selv om jeg har tatt økonomiutdanning i Oslo, ser jeg opp til Handelshøyskolen i Bergen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Nå får NHH et nybygg til 400 millioner. Bilder •Vis/SkjulVis/Skjul • Gir NHH etterlengtet nybygg - Selv om jeg har tatt økonomiutdanning i Oslo, ser jeg opp til Handelshøyskolen i Bergen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Nå får NHH et nybygg til 400 millioner. fakta – skrytelisten Dette er utdrag av regjeringens skryteliste for Hordaland, som Jens Stoltenberg la frem for BT etter at Kongen hadde åpnet Stortinget. Gulatingbygget: 427 millioner Haakonsvern: 780 millioner Statsarkivet: 178 millioner Bybanen: 1,23 millioner Vossepakko: 220 millioner' Hardangerbrua: 2,6 milliarder Odontologibygget: 780 millioner Høyskolen i Bergen: 2.24 mrd. Mongstad: 5,2 mrd. Nytt barnesykehus: 700 millioner Nybygg NHH: 400 millioner Sum ca. 15 mrd. Kr. Kilde: Jens Stoltenberg

5 Statsbygg – hva gjør vi

6 6 •Eiendomsmasse: 2,6 mill m² •2.300 bygninger i 610 kompleks •75 eiendommer utland, i 56 land •5 regionkontor + hovedkontor •Ansatte: 820 hvor av ca. 120 på regionkontorene og ca. 360 på eiendommene •Årlig ca. 200 byggeprosjekter i gang (3 mrd.) Fra nord til sør og øst til vest Prosjektinfo SB region vest

7 Statsbyggs oppgave •Hovedoppgave: tilby gode funksjonelle lokaler til statlige virksomheter (formålsbygg) •I tillegg har Statsbygg et særskilt ansvar for å fremme: - God arkitektur - Tilgjengelighet for alle - Ivaretakelse av kulturminner og miljø Prosjektinfo SB region vest •bygger •forvalter •utvikler •kjøper og selger

8 Eiendomsforvalteren •Kongelige eiendommer •Regjeringsbygg •Ambassader og embetsboliger •Museer og kultureiendommer •Universiteter og høgskoler •Offentlig administrasjonsbygninger •Fjellstuer, tollstasjoner, Buf-etat, veg- og trafikkstasjoner, havforsknining, etc. •Fengsler Prosjektinfo SB region vest

9 Prosjekter i Bergen Prosjektinfo SB region vest •HSF Sentralbygg Sogndal •Universitetet Stavanger •Prosjekter fengslene •Reiselivsmuse Balestrand •DiFi Leikanger •Vabakken Stord Øvrige prosjekter region •Gulating Lagmannsrett •Høgskolen i Bergen •Statsarkivet •Norges handelshøyskole •Odontologibygget •Kunsthøyskolen •Bergen tinghus •Bergen Museum

10 Statsbygg`s samlet investeringer Bergen Prosjektinfo SB region vest Påbegynte prosjekter: 4,1 mrd. Kr. Forestående prosjekter:ca. 1,4 mrd. Kr. (2009 kr.)

11 Statsbygg forvalter landets fengsler Prosjektinfo SB region vest •35 fengsel •478 bygninger •Bruttoareal m² Region vest: •Bergen, Åna •Stavanger, Sandeid, •Haugesund, Vik •Hustadvika, Ålesund Totalt ca m 2.

12 Gulating Lagmannsrett Brutto bygningsareal: 7450 kvm Kostnadsramme: 427 mill. Byggestart / Ferdigstillelse sommer 2009 / juni 2011 Prosjektinfo SB region vest Byggherrestyrt sideentreprise

13 Høgskolen i Bergen •Nybygg. Inkl. rehab. verneverdige teglbygninger. •Brutto bygningsareal kvm •Byggestart / ferdigstillelse primo 2010 / medio 2014 •Kostnadsramme 2,24 mrd. kr. Prosjektinfo SB region vest Byggherrestyrt sideentreprise

14 Nytt odontologibygg, UiB Byggested: Årstadveien 19, Bergen Brutto bygningsareal: Ca kvm, inkl. garasje og offentlig tannklinikk Byggestart/ Ferdigstillelse okt / aug Kostnadsramme: 780,4 mill. Prosjektinfo SB region vest Byggherrestyrt sideentrepriser

15 Bruker: Arkivverket Brutto bygningsarea:l 3375 kvm, 2763 kvm rehab. Byggestart / ferdigstillelse Juni 2010 / sept Kostnadsramme 178 MNOK Statsarkivet i Bergen Prosjektinfo SB region vest Samspillsentreprise

16 Prosjektinfo SB region vest Norges Handelshøyskole, nybygg Brutto bygningsareal Ca kvm Byggestart/ Ferdigstillelse 1. April 2011/ des Kostnadsramme: 400 Mill.

17 Kunsthøgskolen i Bergen •Brutto bygningsareal kvm •Kostnadsramme 782 mill. •Kostnadsoptimalisering sluttført 15-20% •Byggestart ? •Oppstart skisseprosjekt Prosjektinfo SB region vest

18 BERGEN TINGHUS – full rehabilitering Prosjektinfo SB region vest Areal: m2 Skisseprosjekt under arbeid Forprosjekt des Oppstart avhenger av bevilgninger. Regjeringskonferanse mars 2012?

19 Bergen Museum •Programmeringsfase •Innvendig rehabilitering kvm •Foreløpig ferdigstillelse 2014/2016 Prosjektinfo SB region vest

20 Høgskulen i Sogn og Fjordane. Nytt sentralbygg i Sogndal Prosjektinfo SB region vest Brutto bygningsareal: 7605 kvm Byggjestart / Ferdigstilling:Sommar 2010 / Sommar 2012 Kostnadsramme: 360,6 mill.kr

21 Stavanger – Arkeologisk museum Nytt formidlingsbygg m/ hovedvekt utstillingsarealer samt magasinerer Areal: 5000 m2. Styringsramme mill. Plan og designkokurranse Prekvalifisering i gang Byggestart 2011/ 12 Prosjektinfo SB region vest

22 Universitetet Stavanger UiS regionsamling 2009-torbjørn Fortløpende byggeprosjekter og større vedlikeholdstiltak: -Studentenes hus Byggestart/ Ferdigstil.: febr.2011/ aug kostnadsramme: 21.mill. -Lab.bygg ( skisseprosjekt) -Auditoriebygg ( skisseprosjekt) -samfunnsvitenskapelig fakultet styringsramme 120 mill –byggestart utsatt


Laste ned ppt "Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov. 2010 Regiondir. Torbjørn Nævdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google