Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glidende grenser og stille stemmer Kragerø, 2012 Anne Clancy Helsesøster, doktorgrad i folkehelse Kragerø april 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glidende grenser og stille stemmer Kragerø, 2012 Anne Clancy Helsesøster, doktorgrad i folkehelse Kragerø april 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Glidende grenser og stille stemmer Kragerø, 2012 Anne Clancy Helsesøster, doktorgrad i folkehelse Kragerø april 2012

2 Formål  Å presentere kort min doktorgradsavhandling  Å belyse relevante temaer knyttet til synlighet og usynlighet i helsesøstertjenesten

3 Perceptions of Public Health Nursing Practice On borders and boundaries, visibility and voice Kragerø april 2012

4 Hvorfor? • Innenfor helsetjenesteforskning er det få studier som retter seg mot personalet som utfører helsetjenester (Foss og Ellefsen, 2005) • Å belyse tjenesten fra flere perspektiver kan gi ny kunnskap om tjenesten • Samhandlingsreformen og profesjonsnøytralitet Kragerø april 2012

5 Et bilde… ”Bildet mitt av helsesøstre det er todelt det, jeg har et sånt, nærmest et sånt kognitivt bilde, det er ett, og så har jeg et emosjonelt bilde. Hvis du spør godt voksne folk hva de forbinder med helsesøstre, så er det assosiative emosjonelle bildet de husker, sin egen skoletid at de sto i truse, og så sto de i en lang rekke og skulle veies, og så kjente de lukten av pirquet. Det er noe institusjonalisert med helsesøstre, de er der, de er trygge, profesjonelle, de kan noe spesielt, det tror jeg er folks flest bilde av dem.” Beslutningstaker Kragerø april 2012

6 Teoretisk bakteppe Ansvarsetikk (filosofi av E. Levinas 1906-1995) Teorier om utvikling av profesjoner Teorier om helse og folkehelse Kragerø april 2012

7 Avhandlingens 5 studier • Perspektiver: • Helsesøstre • Beslutningstakere • Foreldre • Ungdom • Samarbeidspartnere Kragerø april 2012

8 Helsesøstrene  “Vi har blitt mindre synlig….”  Respekt er viktig  Usynlighet er helsesøsters metode  Det personlige ansvaret oppleves sterkt  Respekt viktig i samarbeidsrelasjoner

9 Helsesøsterkonsultasjoner Kragerø april 2012

10 Hva er viktig for foreldrene? ” Det som er stor forskjell, å ha det personlige møtet, med et levende menneske, som ser litt og tar på barnet, prater med oss, det er jo stor forskjell, (…) ifht informasjonen fra bøker, eller tidskrifter eller sånn…” Kragerø april 2012

11 Foreldrene forts. ”Det er at man får en objektiv bedømning, evaluering av noen som ser barn hele tiden…” ”Jeg var såpass redusert, vært veldig bra med helsesøsters rolle at hun har snakket om at jeg ikke får gjøre for mye.” “ikke lest det noen sted…” Kragerø april 2012

12 Tolkning av foreldreutsagnene  Kunnskap er viktig, samt møtet med en fagperson som ser og bruker fagkunnskapene  Ser konteksten  Relasjonen er viktig  Omsorg, intimitet og støtte Kragerø april 2012

13 Ungdom ”eg e fornøyd for å si det sånn, får prate ut om ting, å dem virke interessert i ka du prate om, at dem ikke bare sitt å nikke, liksom” ”altså, dem har jo taushetsplikt så, æ prate nu ut om det æ har å prat om” ”Æ like ikke å prate med andre mannfolk om sånn der” nei æ, æ lika at dem kanskje e litt sånn oppi åran, å ikke bare de unge … Kragerø april 2012

14 Hvordan hjelper helsesøsteren? ”…at hun kunne hjelpe mæ å prøve å få prata, at æ får nån å prate med, sånn at æ får ut det som va inni mæ, for æ e jo en sjølskader” “For ho kunne også prøve å hjelpe mæ å løse probleman å sånt…” Kragerø april 2012

15 Helsesøsterfokus • Ivareta og ”hjelpe de på veien videre” • En opplevelse av å ikke ha nådd frem… • Hvis målet er å ivareta og hjelpe videre…? Kragerø april 2012

16 Et kritisk blikk  Alle er fornøyde….?  Får vi vite om de som ikke er fornøyde?  Hvordan kan tjenesten utvikles til å bli bedre? Kragerø april 2012

17 Beslutningstakere Beslutningstakere er fornøyde med tjenesten, men peker på utfordringer helsesøstrene står overfor for i samarbeidsforhold, i å synliggjøre den kontektsen de er en del av og i å sette grenser for innvolvering. Men de vet ikke nok om innhold i tjenesten…. Ønsker mer synlig helsesøstre Kragerø april 2012

18 Viktige temaer • Fagligheten er ikke alltid synlig, men den er der • Maktaspektet er ikke alltid synlig, men den er også der • Betydningen av relasjonen - bruk av verktøy • Samarbeid- profesjonskunnskap Kragerø april 2012

19 Kompleksitet  Vi beveger oss på forskjellige nivå, klargjør nivå  Det er ikke en “hvem som helst” fagperson; det er en helsesøster som møter foreldre, ungdom og barn  Bygg bro mellom relasjon- og populasjonsnivået  Praksisfortellinger

20 Det synlige og usynlige på flere nivå • Den helsefremmende omsorgsdimensjonen- moralsk arbeid • Relasjonen, møtet- å være der for noen • Helsesøsters faglig skjønn- verktøy er verktøy • Evidens og det som er evident for helsesøsteren- trygghet • Være bevisste egne faglige handlinger- stolthet • Omtale kompleksiteten- alle vil ha enkle forklaringer… Kragerø april 2012

21 Fokus i fremtiden Synliggjør helsesøsters praksis på ulike nivå Evaluere og videreutvikle tjenesten Omtale av praksis Rapporteringskanaler som synliggjør Kragerø april 2012

22 Takk!

23 References  Clancy, A. (2007). A profession under threat? An exporatory case study of changes in Norwegian public health nursing. International Nursing Review, 54(2) 197-203.  Clancy, A. & Svensson, T. (2007). “Faced” with responsibility: Levinasian ethics and the challenges of responsibility in Norwegian public health nursing. Nursing Philosophy, 8(3), 158-166.  Clancy, A. & Svensson, T. (2009). Perceptions of public health nursing practice by municipal health officials in Norway. Public health Nursing 26(5), 411-419  Clancy, A. & Svensson, T. (2010). Perceptions of public health nursing consultations- tacit understanding of the importance of relationships. Primary Health Care Research and Development, 11(4), 363-373.  Clancy, A. (2011). An embodied response: Ethics and the nurse researcher. Nursing Ethics 18(1) 112-121.  Clancy, A. (2012). The ceremonial order of public health nursing consultations; an ethnographic study. The Journal of Clinical Nursing (online April, 2012)

24


Laste ned ppt "Glidende grenser og stille stemmer Kragerø, 2012 Anne Clancy Helsesøster, doktorgrad i folkehelse Kragerø april 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google