Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRO - søknadsfrist 15.april • Arne-Wilhelm Theodorsen • Charlotte Engelmark • Andreas Wefring Ansatte i INTRO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRO - søknadsfrist 15.april • Arne-Wilhelm Theodorsen • Charlotte Engelmark • Andreas Wefring Ansatte i INTRO."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRO - søknadsfrist 15.april • Arne-Wilhelm Theodorsen • Charlotte Engelmark • Andreas Wefring Ansatte i INTRO

2 Hensikt med møte • Informere om INTRO og erfaringer • Forberede søkere på søknadsprosess • Stimulere til søknadskvalitet • Invitere til workshops og dialog

3 Mål for INTRO INTRO skal i løpet av perioden 2010-2013 ha oppnådd følgende resultater: • Oppnådd 150 MNOK i finansiering fra RDA • Utløst 150 MNOK i ekstern finansiering • Stimulert en verdiskaping på 1 milliard • Skape minimum 25 nye virksomheter, 25 nye produkter eller tjenester og 100 nye arbeidsplasser • Utvikle minimum 3 internasjonale suksesser

4 INTRO • Består av 1 proaktiv enhet på 2 personer og 1 saksbehandler. • 3-årig drift er delfinansiert av Kulturdepartementet og RDA • Fondsmidler fra RDA– 15 mill første driftsår. Har søkt 30 mill per år for neste 3 år • Interessen, oppslutningen og behovet for fondet er stort: I første runde var det 182 søknader på over 50 millioner. • Har eget faglig & strategisk styre, er administrativt underlagt Tromsø Kommune/Kultur&Idrett • Har klare føringer (mål og mandat) fra finansiørene • Disponerer ca 2,0 MNOK i gjenstående fra første runde

5 Mandat Bidra til å utvikle lønnsomme, solide og varige virksomheter.

6 Målgruppe for INTRO • Nye og etablerte aktører • Profesjonelle eller på vei mot profesjonell karriere • Utviklingsprosjekter på veien mot målet • Bedriftsrettede tiltak • Fasiliterende tiltak • Infrastrukturtiltak • Skal ikke finansiere produksjon men forretningsutvikling

7 Prosess • Utlysning og informasjonsmøter • Individuelle veiledninger • Administrativ vurdering • Intervju med fagpanel • Ny administrativ vurdering med innstilling til styre • Styrebehandling med vedtak Styret består av: Harald Bredrup (styreleder), Ida Gjessing, Per Eirik Johansen, Inghild Karlsen, Britt Kramvig, Erling Valvik (vara), Sif Vik (vara)

8 INTROs oppdrag

9 Vår oppgave • Kulturnæringsliv • Prosjekter – Forprosjekter • Undersøke grunnlag – Hovedprosjekter: • Utvikling • Kommersialisering • Innovasjon

10 INTROs fokusområder – Musikk, lyd – Bilde, foto – Skriving, tekst – Film, video – Scene, dans – Spill – Formgiving, design, mote – Cross-over – Annet - Annonse og reklamevirksomhet - Arkitektur - Bibliotek, museum etc. - Bøker, aviser, blader etc. - TV, radio Øvrig kulturnæring

11 Tildelinger til og med d.d. • 18 bedrifter har fått tildelt 7 613 750 i prosjektmidler til bedriftsutvikling • 16 bedrifter (etablerte eller under etablering) har fått tildelt 2 748 000 i forprosjektmidler • 22 talenter har fått tildelt totalt 500.000 • Dette har resultert i 9 nyetableringer og 2 relanseringer av hvilende selskaper.

12 Tildelninger 34 VIRKSOMHETER Love OD Comminications Dagmaria Litteraturhus Nord Northern Sound Management Tromsø Musikkskole Medvind Media Heidi Solheim Rulleramp Violet Road Nostalgia Frostworld Nordalliansen RadArt Insomnia Haugen Produksjoner Songcircle Music Tromsø Døgnvill Vinter PAN Produksjoner Verdensoperaen i Nord Salongteateret Fiskehjell Original Film Reindans Shuffl.it OM-PA Skog Managemet The Urban Blues Band 2011 Tromsø Sound City Showcase Sweet Films Moose On The Loose Arctic Action Breaking Olympic Records Feil Farge Produksjoner Lawrence Malstaf fundation Filmforsyninga 22 TALENTER Julie Alapnes Normann Mimmi Tamba Johanne Ballovarre Stian Ottesen Rolf Ole Rydeng Jenssen Disha Iris Lundberg Espen Olaisen Kjetil Karolius Thabiso Dibakwane Kamikaze a Go Go (Årets Talent Prosjekt) Ungt Blod Josef Mentzoni Bamba Øystein Tveito Eilif Bremer Landsen Eivind Bårdse Charlotte Bendiksen 2011 Akustisk Tromsø The Considerate Lovers og Sigurd Ovesen Jim Hansen Nikolai Schirmer Anette Tunheim Jakobsen Lisa Marie Skoglund

13 Erfaringer fra første runde. • Mange utøvende artister har søkt • Mange søknader knyttet til musikk & film • En del søker om støtte til produksjon, innhold og rene investeringer • Noen fasiliterende og tilretteleggende søknader, men ikke mange • Mange gode prosjektbeskrivelser, men uklare virksomhetsbeskrivelser og uklare effektbeskrivelser

14 Andre utlysning • Utlysning 15. mars • Veiledning mars & april • Søknadsfrist 15. april • Søknadsbehandling april & mai • Beslutning medio juni

15 Hva kan INTRO støtte • Som hovedregel gis ikke støtte til drift • Investeringer • Prosjektarbeid

16 Bagatellmessig støtte • Max. beløp 200.000 Euro pr. virksomhet over en treårsperiode • Dersom annen bagatellmessig støtte til en virksomhet reduseres INTRO sine rammer tilsvarende • Som hovedregel inntil 50% finansiering av totale kostnader inkl. eget arbeid • Max. timepris eget arbeid ca 450 kroner

17 Geografisk satsingsområde • Tromsø –regionen • Regional betydning • Internasjonalisering / nordområdeperspektiv

18 Hovedkriterier • Hovedkriterier – Kunst – Kultur – Kreativitet • Satsingsområder – Innovasjon – Kommersialisering – Fasilitering, infrastruktur og verdikjede

19 Innovasjon • Nye ideer • Nye forretningsmodeller • Nye inntektsmodeller • Nye organisasjons-og samarbeidsmodeller • Nye produksjons-og distribusjonsformer • Andre forhold

20 Kommersialisering • Distribusjonsprosjekter • Markedsbearbeiding og markedsføring • Utvikling av salgs- og profileringskanaler • Organisasjonsutvikling • Strategisk samarbeid med andre i og utenfor kulturnæringslivet • Internasjonalisering • Annet

21 Fasilitering, infrastruktur og verdikjede • Utvikle profesjonaliseringskompetanse i støttefunksjoner (management, publishing, …) • Åpne tiltak som skaper resultater som er tilgjengelige eller kan anvendes av hele eller deler av næringen • Identifisere nye behov innen kulturnæringen og manglede ledd i verdikjeden • Evaluere tiltak og satsinger • Andre

22 Kultur versus næring VISJON MÅL $ PROSESS STRUKTUR OG METODE + = KULTURNÆRINGS- UTVIKLING VISJON MÅL $

23 Bærekraftig kulturnæring i Tromsø-regionen Øke omsetningen og lønnsomheten: 1. Styrke kompetansen på forretningsdrift og utvikling 2. Utvikle verdikjeder og fasiliterende virksomheter 3. Øke eksporten av kulturprodukter og tjenester 4. Videre undersøkelser om status og effekter 5. Utvikle kompetanse om kulturnæring

24 Søknader må inneholde • Virksomhetsbeskrivelse som viser potensial (nåsituasjon, ett år, tre år) • Prosjektplan som beskriver prosjektet • Hvordan bidrar prosjektet til å realisere de mål som framgår av virksomhetsbeskrivelsen.

25 Prioriteringskriterier • Verdiskapningspotensial – Se seinere foil • Markedspotensial – Kvalitet – Etterspørsel – X-faktor • Innovasjonsgrad • Gjennomføringsevne

26 Verdiskapingspotensial • Første ledd: Arbeidsplasser & økonomi hos søker • Andre ledd: Arbeidsplasser & økonomi i øvrig kulturnæringsliv • Tredje ledd: Arbeidsplasser & økonomi i øvrig næringsliv • Fjerde ledd: Samfunnsmessige ringvirkninger Viktigst: Verdiskaping i første og andre ledd Teller +: Verdiskaping i tredje ledd

27 Vurdering Gode prosjektplaner men svake virksomhetsbeskriv- elser Gode virksomhetsbeskriv- elser og gode prosjektplaner Uklare prosjektplaner og svake virksomhetsbeskriv- elser Gode virksomhetsbeskrivels er men uklare prosjektplaner

28 Vurdering II • Gitt god virksomhetsbeskrivelse og god prosjektplan: Bidrar det gode prosjektet til å oppfylle den gode virksomhetsbeskrivelsen ?

29 NÅSITUASJON LØNNSOM, SOLID OG VARIG VIRKSOMHET P1 P2 Pn VIRKSOMHETSPLAN • Markedspotensial • Langtidsbudsjett • Operasjonalisering • Prosjektplan INTRO STØTTER PROSJEKTER 1 2 3 For å si det slik

30 INTRO gir mulighet • Det er ikke en rettighet • Må treffe – Målgruppe – Satsingsområder – Prioriteringskriterier • Må dokumentere – Gode virksomhetsbeskrivelser – Gode prosjekter – Gode prosjektplaner

31 Workshops for søkere • Utvikling av virksomhetsbeskrivelser • Utvikling av prosjektplaner • Effekten av prosjekter for virksomheten • Gjennomføres til følgende tidspunkter: – Tirsdag 29. mars klokka 13.00 – Torsdag 31. mars klokka 17.00 – Tirsdag 5. april klokka 13.00 – Torsdag 7. april klokka 17.00 • Påmelding seinest 2 dager på forhånd • Max. 15 deltakere pr. workshop

32 Adresse • www.introfondet.no www.introfondet.no • andreas.wefring@tromso.kommune.no

33 FAQ


Laste ned ppt "INTRO - søknadsfrist 15.april • Arne-Wilhelm Theodorsen • Charlotte Engelmark • Andreas Wefring Ansatte i INTRO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google