Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9. september 2005 Ingvild Nyhuus Silje Brenn Vikebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9. september 2005 Ingvild Nyhuus Silje Brenn Vikebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9. september 2005 Ingvild Nyhuus Silje Brenn Vikebø

2 Læringssyn • Samarbeidslæring (Vygotsky) • Alle lærer forskjellig – ulike veier til målet: Kommunikativ kompetanse • Elevautonomi: - Bevisstgjøring rundt egen læring - Lære å lære – Læringsstrategier - Planlegge undervisningen, velge metoder/arbeidsmateriale • Lærerrollen/elevrollen: - Tilrettelegge undervisningen - Skape åpne læringssituasjoner - Variert undervisning med struktur - Ta elevene på alvor – de vet best hvordan de lærer – egne valg

3 forts. læringssyn • Undersøke språket - skape nysgjerrighet • God dialog om læring: Ikke kom med svarene, men still spørsmål! - Hva forsto dere? - Hvorfor forsto dere dette? - Hva fikk dere ikke til? Hvorfor? Hva trenger du å lære nå? - Var dette en god måte å lære på? • Logg/diskusjoner gir god tilbakemelding til veien videre både for lærer og elev • Oppsummering • Undervisning er en dynamisk prosess – der eleven er NÅ • Muntlige aktiviteter bør skape et kommunikativt behov

4 ”Jo mer læreren snakker fransk, jo bedre er det!” • Fra første time! – Presentasjon av oss selv – Instrukser – Kroppsspråk, mime • Ufarliggjøre bruk av fransk

5 Den første fransktimen • Ark med ni ulike språk • Grupper på 2-4 elever • Mål: gjenkjenne den franske teksten • Elevenes begrunnelse for valget • De andre tekstene • Språkfamilier • Gratisord

6 Lytteøvelse(Le petit chaperon rouge) • Kassett med eventyr – ”Rødhette og ulven” • Mål: gjenkjenne det som er typisk fransk – lyder – tonefall – ord – personenes ”holdning” • Hva tror dere elevene legger merke til?

7 Lesering • Elevene sitter i ring • Læreren leser fra en bok og viser bildene • Mål: trene opp elevenes leseforståelse/ lesestrategier – finne gratisord,se på bildene, lytte til tonefallet, gjette • Elevene sier på norsk hva de forstår, bygger opp historien sammen • God atmosfære

8 Salade de mots! • Ordsalat • Stoler i ring • En elev står i midten • Mål:- repetere nye ord muntlig - avbrekk - få ut energi • Klassen velger tre ord • Kamp om stolplassene!

9 Le marché aux fruits/ le shopping • Elevene tegner frukt og penger • Mål: lære ord og uttrykk for å handle • Tilnærming 1:- elevene kaster seg ut i det - ser behovet raskt - undervisning på grunnlag av elevenes behov • Tilnærming 2: - elevene ser behovet i forkant og samler ord

10 Le marché aux fruits/le shopping forts. • Evaluering • Repetisjon • Oppsummering • Kulturkompetanse • Sosiolingvistisk kompetanse • Pragmatisk grammatikkundervisning (f.eks adjektiv/flertall)

11 Tête, épaules, genoux, orteilles ♫ ♪ • Sang: ”Hode, skulder, kne og tå” på fransk • Mål: synge franske sanger – utgangspunkt for å lære ord for kroppsdeler • kinestetisk øvelse (fysisk aktivitet)

12 Le roi commande • Lek: Kongen befaler • Lærer eller en elev er konge, klassen gjør som de blir befalt. Om å gjøre å ikke la seg lure. • Mål: lytteforståelse – lære ord • Elevene finner ord og uttrykk på forhånd

13 Meditation • CD med meditasjonsøvelser • Elevene ligger over pulten eller på gulvet • Mål: trene opp forståelse for å få maks utbytte av meditasjonen • Oppsummering • Evaluering

14 Sekken med det rare i • Lærer har med en veske med ulike ting • Plenum → par/grupper • Mål: forsøke å antyde en identitet • Si minst 5 ting om personen – eller gi en sammenhengende beskrivelse av personen

15 La déscription • Par/grupper/plenum • Mål: beskrive klær/utseende hos en eller flere i en liten gruppe eller en elev beskriver en av de andre elevene i klassen – de andre gjetter

16 Qui suis-je? • Plenum • En elev ”er” en kjent person/en elev i klassen • Mål: stille ja/nei-spørsmål forstå spørsmålene fra klassen

17 Fotografier av mennesker • Transparenter med ulike bilder av mennesker • Mål: dikte ut fra bildene • Tilnærming 1:Lærer stiller spørsmål til bildet Fortløpende svar i plenum – én historie, laget av klassen •Tilnærning 2: Lærer stiller spørsmål til bildet Betenkningstid – to og to snakker sammen Oppsummering i plenum – flere historier • Produkt: 5 ting om personen eller sammenhengende historie/beskrivelse • Øvelsen fungerer i 1., 2. og 3. person

18 Tu as/ Tu es…? • Ark med ulike substantiv/adjektiv • Elevene sirkulerer fritt i klasserommet • Mål: -stille ja/nei-spørsmål -hente informasjon og fylle ut skjemaet

19 Kan jeg…? • Ark med definerte muntlige ferdigheter • Elevene kartlegger • Velger arbeidsmetode for å lære de punktene de ikke kan • Utveksler læringsstrategier • Evaluering

20 Fiche d’identité • Identitetskort med plass til bilde • Elevene dikter opp en identitet • Par • Mål: - spørre hverandre om personalia - fylle inn i kortet

21 Restaurant • Grupper • Elevene får utdelt autentisk meny og rollekort • Forberedelsestid – stikkord • Rollespill • Mål: restaurantscene med bestilling og konversasjon • Oppsummering

22 Les numéros • Tall-leker • 1: konkurranse i grupper fra 3-5 kun tosiffrede tall: 37-74-48-81-15… • 2: trekke kort med tall på – si tallet høyt

23 Le Grand Prix ♪ ♫ •Små ”juryer” på 2-3 på personer representerer hovedstaden i et land •To elever/lærer er Grand Prix- verter/vertinner – Bonsoir Stockholm! •Poenggivningen skrives opp på tavla •Mål: simulere poenggivningssceansen •Hvem vinner? •Evt. musikkinnslag

24 Déjeuner du matin •Dikt av Prévert •Grupper på tre •Forberedelsestid •Fremføring: en elev leser – to mimer til •Mål: høytlesningen får en funksjon

25 Les anniversaires •Elevene og lærer har hvert sitt innfyllingsark med kolonner for navn og bursdag •Mål: spørre noen/si når man har bursdag •Elevene spør naboen sin •Elevene sier navn og fødselsdag til naboen høyt i klassen etter tur •Alle fyller inn i sitt skjema •Synge bursdagssang når noen har bursdag

26 Es-tu romantique? •Test fra ungdomsblad •Mål: høytlesning/forståelsesstrategier •Par •Forstå spørsmålene – svare oui ou non •Elevene finner sin profil, som de forsøker å forstå •Oppsummering

27 Film •Språklig input •Kulturkompetanse •Forståelsesstrategier •Oppsummering


Laste ned ppt "Muntlig fransk Workshop Fransklærerforeningen 9. september 2005 Ingvild Nyhuus Silje Brenn Vikebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google