Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jarle Moe, Vardåsen skole Powerpoint- en presentasjon Unngå de verste tabbene Kilde: “30 tips for effektive presentasjoner”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jarle Moe, Vardåsen skole Powerpoint- en presentasjon Unngå de verste tabbene Kilde: “30 tips for effektive presentasjoner”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Jarle Moe, Vardåsen skole Powerpoint- en presentasjon Unngå de verste tabbene Kilde: “30 tips for effektive presentasjoner”

3 Jarle Moe, Vardåsen skole For hvem •Hvem behøver et presentasjonsprogram? –De som skal vise presentasjonen fra maskin –Ved presentasjon over nettverk –Ved visning på annen maskin over serieport •Alternativer –Lage presentasjonen i en tekstbehandler eller et desktop publishing program. Utskrift på film.

4 Jarle Moe, Vardåsen skole Publikum •Antall deltagere og størrelsen på lokalet avgjør om vi skal benytte… –dataskjerm på enkel PC –vanlig overheadfilm og overhead –overheadplate (LCD-plate) –projektor (videokanon)

5 Jarle Moe, Vardåsen skole Dataskjerm •Maksimalt 5-6 personer •Minst 21 tommers skjerm •NB! Liten skjermflate minsker kontakten med publikum

6 Jarle Moe, Vardåsen skole Overheadfilm •Avhengig av kvalitet på utskriften –Dårlig kvalitet forsterkes ved forstørring •Stort publikum krever lyssterk overhead •Filmen er forholdsvis kostbar •Utskrift kan ta lang tid med mye grafikk •Hyppige presentasjoner forsvarer investering i overheadplate/prosjektor

7 Jarle Moe, Vardåsen skole Overheadplater •Varierende kostnad og kvalitet –Dyre plater med multimediamuligheter –Rimelige plater som viser gråtoner •Krever lyssterk overhead (>400 W) •Betinger mørklagt rom (blending) •Fargeplater krever sterkere overhead enn gråtoneplater •Lav vekt forenkler transport

8 Jarle Moe, Vardåsen skole Projektører •Videoprojektor –Eldre typer er lyssvake –Eldre projektører bør ikke forstørre mer enn 100-150 cm •Trerørsprojektor –Oftest lyssterke –Vanskelig innstilling •NB! Sjekk at VGA signaler kan benyttes

9 Jarle Moe, Vardåsen skole Farger: begrens antallet •Unngå “avanserte” bakgrunner •Unngå forløping i bakgrunn og skrift •Velg like farger gjennom hele presentasjonen •Skifte av farge fortrinnsvis bare ved temabytte

10 Jarle Moe, Vardåsen skole Farger: rød •Farge for fare •Fanger oppmerksomheten •Brukes varsomt •Ord eller setninger som skal fremheves •Som bakgrunn må den være dyprød eller burgunder •NB! Aldri sammen med grønt (10 % er rød/grønn fargeblinde)

11 Jarle Moe, Vardåsen skole Farger: blå •Egnet som bakgrunn •Kjølig og beroligende •Ekslusivt preg •Konservativ og rolig •Lyse blåfarger dårlig egnet •Tekst og linjer i hvitt eller gult fungerer godt på blått (ikke for skarp gulfarge)

12 Jarle Moe, Vardåsen skole Farger: gul •Livlig og livsglad farge •Signaliserer glede •Som bakgrunn må den dempes •Skarp gulfarge blir lett “skrikende” •Egnet for optimistisk budskap, trist budskap krever andre farger

13 Jarle Moe, Vardåsen skole Farger: grønn •Positiv og beroligende. •Farge for ny giv (våren etc), men også farge for sjalusi og forråtnelse. •NB! Bruk aldri grønn sammen med rødt (10 % er rød/grønn fargeblinde)

14 Jarle Moe, Vardåsen skole Farger: hvit og sort •Kan gjerne brukes som tekstfarger •Lite egnet som bakgrunnsfarger •Hvit er fin tekstfarge kombinert med alle mørke bakgrunnsfarger •Hvite bakgrunner blir oppfattet som sterile. Kombinasjon med sort blir trist. •Sort bakgrunn kan oppfattes deprimerende

15 Jarle Moe, Vardåsen skole Skrift: skrifttyper •Færrest mulig fonter. Ikke briljer! –Maksimalt to ulike fonter •Benytt helst sans seriffer (uten serif) –Arial er en sans seriff font –Times New Roman har seriffer •Bruk gjerne halvfete eller fete typer •Uryddige skrifttyper kan bidra til at foreleseren virker uryddig

16 Jarle Moe, Vardåsen skole Skrift: skriftstørrelse •Publikum har ikke kikkert! •Minst 16 punkt •For liten skrift skaper uro og distraksjon •Ta turen bak i lokalet for kontroll før prestasonen stater

17 Jarle Moe, Vardåsen skole Skrift: stavekontroll •Staveflei er uhyre distraherende •Ble du distrahert på forrige side av linjen “prestasonen stater”? •Husk at de fleste presentasjonsprogram har stavekontroll •Unngå fremmedord

18 Jarle Moe, Vardåsen skole STORE BOKSTAVER? •STORE BOKSTAVER (KAPITÉLER) ER IKKE MER LESELIGE ENN SMÅ! •EN SIDE SKREVET UTELUKKENDE MED STORE BOKSTAVER ER SVÆRT ANSTRENGENDE Å LESE!

19 Jarle Moe, Vardåsen skole Skrift: mengde •Maksimalt 5 punkter pr side •Brukes underpunkter bør antall hovedpunkter ikke overstige 3 •Punktene er bare “knagger” •Jo færre linjer pr bilde/ ord pr linje jo bedre. •Lange, kompliserte setninger, med innskutte bisetninger og vanskelig fremmedord, krever unødig mye konsentrasjon fra et publikum som heller bør lytte til det du ønsker å formidle muntlig. Du bør bestrebe deg på å benytte telegramstil som bare skal understøtte foredraget.

20 Jarle Moe, Vardåsen skole Skrift: luft •Ikke vær redd for “det tomme rom” •Luft bidrar til leselighet •Unntaket er luftige fonter som Courier –Ikke-proporsjonal skrift er luftig, men lite leselig •Ikke bland stående og liggende bilder

21 Jarle Moe, Vardåsen skole Skrift: tekstattributter •Bruk understrekning med varsomhet •Kursiv benyttes sjelden •Varierende tekstatributt ødelegger leslighet og er lite pent •“Pynt” i form av piler, “artige” bullets osv stjeler oppmerksomhet •Effekter bør generelt begrenses

22 Jarle Moe, Vardåsen skole Skrift: bomber  Bomber/bullets/punktmerking •Normalt brukes tankestrek eller kule  Unngå spesielle bomber  Bruk duse farger på bombene  Det er ikke bombene som skal i fokus  Bruk gjenomgående like bomber

23 Jarle Moe, Vardåsen skole Effekter: grafikk •Kan gi variasjon og friske opp •Bør ha sammenheng med budskapet •Ikke grafikk på alle bildene (kjedelig) •Cliparts laget for amerikansk publikum •Grafer bør være enklest mulig •Sjekk gjengivelsen av fotografier, dropp fotografier med dårlig gjengivelse

24 Jarle Moe, Vardåsen skole Resultat hittil •Mulig å animere •Tydeliggjøre sammenhenger •Valg av type graf er viktig •Ikke overdriv

25 Jarle Moe, Vardåsen skole Effekter: lyd og video •Brukes SVÆRT varsomt •Sjelden nødvendig når du er tilstede •Vurders nøye. SVÆRT distraherendeVurders nøye. SVÆRT distraherende •Maks 2 videoklipp pr presentasjon •Tar stor plassTar stor plass •Hvis dårlig kvalitet - dropp det

26 Jarle Moe, Vardåsen skole Effekter: overganger •Vær varsom •Bestem deg for en type •Bruk gjerne de “kjedeligste” •Begynner du å bli lei av de flyvende tekstene mine? •Overdreven bruk er distraherende

27 Jarle Moe, Vardåsen skole Effekter: overganger •Det enkle er oftest det beste •Fokus på linjen med fargeendring •Demp ned foregående punkt •Vurder nøye overraskende effekter

28 Jarle Moe, Vardåsen skole Antall slides •Ikke særlig mer enn 15-20 bilder •Vi har nå gått gjennom ca 10 for mye •Viser du mer enn 20 bilder? - Ta pause! •Husk at man også kan snakke uten visuell støtte i perioder

29 Jarle Moe, Vardåsen skole Metode •Lag forelesningen før presentasjonen •Du bør samle alt materiale på forhånd •Analyser målgruppen •Start med innholdet •Utseende og effekter legges på sist •Blir innlegget dårlig, - dropp det!

30 Jarle Moe, Vardåsen skole Maler •Presentasjonsmaler er effektive •Alle forhåndsinnstillinger er gjort •Du kan lage din egen mal •Vurder kritisk malen du velger i henhold til det vi har gjennomgått •Maler er ofte overbelastet med effekter. Luk litt i den malen du velger

31 Jarle Moe, Vardåsen skole Handouts •Utnytt “notatsidene” •Vent med utdeling til etter foredraget •Gjør oppmerksom på at handouts blir delt ut (unngå hektisk notering) •Undersøk alle utskriftsvarianter i programmet

32 Jarle Moe, Vardåsen skole Sørg for å se selv •Ha disposisjonen på papir •Bruk monitor •Publikum skal aldri se ryggen din •Øyekontakt med publikum, men presentasjonen i øyekroken •Pek med musemarkøren

33 Jarle Moe, Vardåsen skole Automatikk •Programmet kan “lære” din hastighet •Vær forberedt på avbrudd •Enklere å bla manuelt •Trådløs mus!

34 Jarle Moe, Vardåsen skole Run time •Ta med run time modulen til ukjente steder •Sjekk utstyret på forhånd •Lyd og video krever spesielle drivere •Sjekk at alt er med; lyd, video osv

35 Jarle Moe, Vardåsen skole Tempo •Punkter i telegramstil •Prat rundt hvert punkt •Gi publikum tid til både å lese og å høre


Laste ned ppt "Jarle Moe, Vardåsen skole Powerpoint- en presentasjon Unngå de verste tabbene Kilde: “30 tips for effektive presentasjoner”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google