Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift"— Utskrift av presentasjonen:

1 OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift
Forretningsidè: Overflateteknikk AS tilbyr tjenester for rengjøring av overflater. Tjenesten kan tilbydes på komponenter ved fabrikk i Høyanger, eller som et kontinuerlig / frekvent rengjøringssystem på plass hos kunde. Satsingsområder: Tilby total konsepter for fjerning av rust og belegg på stedet hos kunden, eller ved vårt anlegg i Høyanger Fjerning av maling & lakk ved hjelp av miljøvennlig kjemi OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift

2 OT SafeClean® De-scaling services
Lokaliteter Hjetland Industripark Leier av Høyanger Kommune Ca 900m2 produksjonslokaler OT SafeClean® De-scaling services OT Safeclean® er utviklet av Overflateteknikk AS og vil kunne bidra til at våre kunder oppnår sine mål for sikker og miljøvennlig produksjon til lave kostnader, gjennom: Analyser av tilstandsdata Planlegging og gjennomføring av renseoperasjon Oppfølging av resultat Kjemikaliene som benyttes er miljøvennlige, ikke-syrebaserte, og godkjent av SFT, CEFAS og alle operatører på norsk sokkel. OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

3 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
ø r Barium- og strontiumscale OT SafeClean® - Fordeler: Ingen metallpåvirkning Ikke helseskadelig Miljøvennlig Beskytter metall mot korrosjon Løser opp rust, barium- og strontiumforbindelser OT SafeClean® - Bruksområder: Varmevekslere (kompaktvekslere) Hydrosykloner Separatorer, glykolanlegg, tanker Rørsystemer (vanninjeksjon, brannvann, deluge, etc Ventiler og komponenter OT SafeClean® - Resultater: Økte vedlikeholdsintervaller → kostnadsreduksjon for kunde Unngår kostbare utskiftinger av utstyr, rør, etc Kan utføres uten demontering → reduserer nedetid Kan utføres under drift → øker regulariteten Unngår fysisk eksponering av farlige materialer eller radioaktivitet Kan positivt påvirke kundens D&V-strategi Inngår i et tilstandsbasert vedlikehold som OT kan følge opp for kunden → bidra til ytterligere kostnadseffektivisering og en bedre miljøprofil Brukes i tidsbaserte PM-programmer Endre valg av byggematerialer Brukes som preserveringsmiddel OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

4 OT SafeClean® - Prosess
Linere fra sandsyklon Heidrun OT SafeClean® - Prosess Analyse av tilstandsdata Kunden gir OT informasjon om utstyrets tilstand og prøver av belegg OT analyserer og lagrer tilstandsinformasjon OT analyserer belegget, analysen gir grunnlag for kjemikomposisjon Planlegging og gjennomføring av renseoperasjonen Planlegging foregår i samarbeid med kunden HMS-gjennomgang (SJA) gjøres før utreise Renseunit og annet ustyr sjekkes og testes før utsendelse OT bestiller kjemi, renseunit(er), ekstrautstyr, verktøy og personell Måleutstyr, fiberoptisk utstyr og kamera skaffes til veie Nødvendig dokumentasjon og prosedyrer skaffes til veie OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

5 OT SafeClean® - Prosess
OT SafeClean® - Prosess (fortsetter) Registert i Achilles og har kvalitetssystem ihht ISO 9001 Jobbutførelse (vanligvis 3 faser) Avfettingsfasen: Fjerner hydrokarboner og andre substanser som ”scale” på overflaten De-scalingfasen: En kjemisk overflatetreaksjon løser opp ”scale” Nøytaliseringsfasen: Etter rengjøring er metallet positivt påvirket. I denne fasen vil overflaten bli nøytralisert ved å tilføre negative partikler på den rensede flaten. Oppfølging av resultat Prøver tas med en times intervaller for kjemiske analyser ∆P (trykkdifferanse) og ∆V (volumstrømdifferanse) måles opp mot design Alle prøver dokumenteres Rapport utarbeides, sendes kunden og lagres i egen erfaringsdatabase OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

6 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Prosessløyfe Prøve- taking Test og Rep.rapport PM Planlegging FOU Dosering Δ P/T Analysere Dokumen- tasjon Flow Målinger Visuell kontr. Fiber optikk Virtuell godkj IKT Kjemi- valg Teste Godkjenne Målinger Tilstandinfo. TBV Prosedyrer Gjennom- føre HMS Drift QA Planlegge Måle/kontroll. OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

7 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

8 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Eksempel på målinger utført under oppdrag på hydrosykloner Målt oppløsning av Ba2+ under sirkulasjonsrensing. Trendkurve Vurdert 100% resultat OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

9 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Konsepter 1 2 Mobile enheter for bruk på utstyr som sykloner og diverse typer varmevekslere etc. (kan også suppleres med ekstern dampveksler eller elektrisk oppvarming i tillegg) Mobile enheter for rens av større objekter (f.eks separatorer) Enheter med tank for rens av objekter (dypprosess) Landbasert rust/beleggfjerning 3 4 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

10 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Utstyr (konsept 1) Prinsippskisse: Enhet levert av Østerbø Maskin AS, vår 05: OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

11 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Utstyr, konsept 2 Prinsippskisse: Utstyr levert av Østerbø Maskin AS, høst 05: OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

12 Utstyr, konsept 2 (fortsetter)
Spesialenhet: Brukes ved store volum Max effekt 3000 kw Flow 80m3/time Trykk 7 bar Behov for steam Varmer opp l veske fra 10-80celsius på 8 timer OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

13 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Resultater, bilder Gullfaks A: Kompaktvekslere 27HX01 A&B renset oktober 04 Ytelsessjekk etter rens er utført av produsent (Heatric) og statoil Tilnærmet 100% ytelse etter rens OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

14 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Resultater, bilder Komponenter gjort ved fabrikk: Fra Gullfaks A Flenser i fra Gullfaks A Mye rust/belegg Resultat rust/beleggfjering Rust/belegg fjernet Materialslitasje viser Wallramlinere OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

15 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Resultater, bilder Komponenter gjort ved fabrikk: Grenrør Ventil OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

16 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Resultater, bilder Dypprosess heidrun: Før Etter OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

17 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Resultater, bilder Hydrosykloner Heidrun – innvendig inspeksjon før/etter: Vegg innløpskammer Utløpskammer Utløpskammer Innløpskammer OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

18 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Resultater, bilder Kompaktvekslere fra Petrojarl Varg (PGS): Bilder tatt med inspeksjonsutstyr. Innløp er er kraftig blokkert Resultat etter rens OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

19 Rens av fleksibel riser, Saga Fjordbase
OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

20 Rens av vanninjeksjon, Hydro Oseberg A
OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

21 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Referanser Operatør Felt/områder Type arbeid/problemer Resultater/kommentarer Statoil Gullfaks A plattform Fjerning av scale fra begge sider av compact veksleren Målte verdier viste opp mot design. Sleipner Olattform Fjerning av scale kjøle siden Meget gode resultater Heidrun Rengjøring av hydrosykloner, sandsykloner linere og kammer Virtuelle sjekker og målte verdier viste at syklonene var helt rene Gullfaks C Rengjøring av oljekjøler, og saltvannskjølere Oljekjøler måtte syrevaskes for å få ned delta p. Saltvannskjølerne meget bra Statfjord B plattform Fjerning av LSA scale og hydrocarbon mix Meget sucsessfullt, all scale var fjernet Hydro Brage plattform Rengjøring av hydrosykloner. (HC og LSA scale mix) Ble helt ren Oseberg A plattform Rengjøring av vanninjection systemet Fjerning av rust Ble helt rent BP ULA plattform Rengjøring av hydrosykloner Kammer og linere utvendig og innvendig helt rene PGS Petrojarl-Varg Heatric kompaktvekslere rengjort gass og kjøleside Totalt 8 stk. Gjort på land, med meget gode resultater. Rengjøring av glycol tank Statoil, Hydro etc Fra ulike plattformer For Heidrun Rengjøring av ulike komponenter Forprosjekt for rengj av separatorer Kontinuerlig on/offshore prosess Beredskapsplan.Gjøres uten entring OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift

22 OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift
Takk for oss Fra felgrensing i Høyanger....: ....Til oljeplattformer i nordsjøen: OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift


Laste ned ppt "OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google