Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift Forretningsidè: Overflateteknikk AS tilbyr tjenester for rengjøring av overflater. Tjenesten kan tilbydes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift Forretningsidè: Overflateteknikk AS tilbyr tjenester for rengjøring av overflater. Tjenesten kan tilbydes."— Utskrift av presentasjonen:

1 OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift Forretningsidè: Overflateteknikk AS tilbyr tjenester for rengjøring av overflater. Tjenesten kan tilbydes på komponenter ved fabrikk i Høyanger, eller som et kontinuerlig / frekvent rengjøringssystem på plass hos kunde. Satsingsområder: •Tilby total konsepter for fjerning av rust og belegg på stedet hos kunden, eller ved vårt anlegg i Høyanger •Fjerning av maling & lakk ved hjelp av miljøvennlig kjemi

2 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 2 OT SafeClean® De-scaling services OT Safeclean® er utviklet av Overflateteknikk AS og vil kunne bidra til at våre kunder oppnår sine mål for sikker og miljøvennlig produksjon til lave kostnader, gjennom: •Analyser av tilstandsdata •Planlegging og gjennomføring av renseoperasjon •Oppfølging av resultat Kjemikaliene som benyttes er miljøvennlige, ikke-syrebaserte, og godkjent av SFT, CEFAS og alle operatører på norsk sokkel. Lokaliteter •Hjetland Industripark •Leier av Høyanger Kommune •Ca 900m 2 produksjonslokaler

3 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 3 FørFør OT SafeClean® - Fordeler: •Ingen metallpåvirkning •Ikke helseskadelig •Miljøvennlig •Beskytter metall mot korrosjon •Løser opp rust, barium- og strontiumforbindelser OT SafeClean® - Bruksområder: •Varmevekslere (kompaktvekslere) •Hydrosykloner •Separatorer, glykolanlegg, tanker •Rørsystemer (vanninjeksjon, brannvann, deluge, etc •Ventiler og komponenter OT SafeClean® - Resultater: •Økte vedlikeholdsintervaller → kostnadsreduksjon for kunde •Unngår kostbare utskiftinger av utstyr, rør, etc •Kan utføres uten demontering → reduserer nedetid •Kan utføres under drift → øker regulariteten •Unngår fysisk eksponering av farlige materialer eller radioaktivitet •Kan positivt påvirke kundens D&V-strategi •Inngår i et tilstandsbasert vedlikehold som OT kan følge opp for kunden → bidra til ytterligere kostnadseffektivisering og en bedre miljøprofil •Brukes i tidsbaserte PM-programmer •Endre valg av byggematerialer •Brukes som preserveringsmiddel EtterEtter Barium- og strontiumscale

4 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 4 OT SafeClean® - Prosess 1.Analyse av tilstandsdata •Kunden gir OT informasjon om utstyrets tilstand og prøver av belegg •OT analyserer og lagrer tilstandsinformasjon •OT analyserer belegget, analysen gir grunnlag for kjemikomposisjon 2.Planlegging og gjennomføring av renseoperasjonen •Planlegging foregår i samarbeid med kunden •HMS-gjennomgang (SJA) gjøres før utreise •Renseunit og annet ustyr sjekkes og testes før utsendelse •OT bestiller kjemi, renseunit(er), ekstrautstyr, verktøy og personell •Måleutstyr, fiberoptisk utstyr og kamera skaffes til veie •Nødvendig dokumentasjon og prosedyrer skaffes til veie Linere fra sandsyklon Heidrun

5 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 5 OT SafeClean® - Prosess Jobbutførelse (vanligvis 3 faser) 1.Avfettingsfasen:Fjerner hydrokarboner og andre substanser som ”scale” på overflaten 2.De-scalingfasen:En kjemisk overflatetreaksjon løser opp ”scale” 3.Nøytaliseringsfasen:Etter rengjøring er metallet positivt påvirket. I denne fasen vil overflaten bli nøytralisert ved å tilføre negative partikler på den rensede flaten. 3.Oppfølging av resultat •Prøver tas med en times intervaller for kjemiske analyser •∆P (trykkdifferanse) og ∆V (volumstrømdifferanse) måles opp mot design •Alle prøver dokumenteres •Rapport utarbeides, sendes kunden og lagres i egen erfaringsdatabase OT SafeClean® - Prosess (fortsetter) Registert i Achilles og har kvalitetssystem ihht ISO 9001

6 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 6 FOU Prøve- taking Prøve- taking Kjemi- valg Kjemi- valg Teste Godkjenne Teste Godkjenne Gjennom- føre Gjennom- føre Analysere Prosedyrer Dokumen- tasjon Dokumen- tasjon HMSDrift Planlegge Måle/kontroll. Test og Rep.rapport •Flow •Målinger •Visuell kontr. •Fiber optikk •Virtuell godkj •IKT Planlegging Dosering Δ P/T Målinger Tilstandinfo. PM TBV QA Prosessløyfe

7 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 7

8 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 8 Eksempel på målinger utført under oppdrag på hydrosykloner Målt oppløsning av Ba2+ under sirkulasjonsrensing. Trendkurve Vurdert 100% resultat

9 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 9 Konsepter 1.Mobile enheter for bruk på utstyr som sykloner og diverse typer varmevekslere etc. (kan også suppleres med ekstern dampveksler eller elektrisk oppvarming i tillegg) 2.Mobile enheter for rens av større objekter (f.eks separatorer) 3.Enheter med tank for rens av objekter (dypprosess) 4.Landbasert rust/beleggfjerning 1 2 34

10 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 10 Utstyr (konsept 1) Enhet levert av Østerbø Maskin AS, vår 05: Prinsippskisse:

11 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 11 Utstyr, konsept 2 Prinsippskisse:Utstyr levert av Østerbø Maskin AS, høst 05:

12 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 12 Utstyr, konsept 2 (fortsetter) Spesialenhet: •Brukes ved store volum •Max effekt 3000 kw •Flow 80m3/time •Trykk 7 bar •Behov for steam •Varmer opp 300.000 l veske fra 10-80celsius på 8 timer

13 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 13 Resultater, bilder Gullfaks A: •Kompaktvekslere 27HX01 A&B renset oktober 04 •Ytelsessjekk etter rens er utført av produsent (Heatric) og statoil Tilnærmet 100% ytelse etter rens

14 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 14 Resultater, bilder Komponenter gjort ved fabrikk: •Fra Gullfaks A Flenser i fra Gullfaks A •Mye rust/belegg Resultat rust/beleggfjering •Rust/belegg fjernet •Materialslitasje viser Wallramlinere

15 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 15 Resultater, bilder Komponenter gjort ved fabrikk: Grenrør Ventil

16 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 16 Resultater, bilder Dypprosess heidrun: FørEtter

17 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 17 Resultater, bilder Hydrosykloner Heidrun – innvendig inspeksjon før/etter: Vegg innløpskammerUtløpskammer Innløpskammer

18 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 18 Resultater, bilder Kompaktvekslere fra Petrojarl Varg (PGS): Bilder tatt med inspeksjonsutstyr. Innløp er er kraftig blokkert Resultat etter rens

19 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 19 Rens av fleksibel riser, Saga Fjordbase

20 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 20 Rens av vanninjeksjon, Hydro Oseberg A

21 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 21 Referanser OperatørFelt/områderType arbeid/problemerResultater/kommentarer Statoil Gullfaks A plattformFjerning av scale fra begge sider av compact veksleren Målte verdier viste opp mot design. Statoil Sleipner OlattformFjerning av scale kjøle sidenMeget gode resultater Statoil HeidrunRengjøring av hydrosykloner, sandsykloner linere og kammer Virtuelle sjekker og målte verdier viste at syklonene var helt rene Statoil Gullfaks CRengjøring av oljekjøler, og saltvannskjølereOljekjøler måtte syrevaskes for å få ned delta p. Saltvannskjølerne meget bra Statoil Statfjord B plattformFjerning av LSA scale og hydrocarbon mixMeget sucsessfullt, all scale var fjernet Hydro Brage plattformRengjøring av hydrosykloner. (HC og LSA scale mix) Ble helt ren Hydro Oseberg A plattformRengjøring av vanninjection systemet Fjerning av rust Ble helt rent BP ULA plattformRengjøring av hydrosykloner (HC og LSA scale mix) Kammer og linere utvendig og innvendig helt rene PGS Petrojarl-VargHeatric kompaktvekslere rengjort gass og kjølesideTotalt 8 stk. Gjort på land, med meget gode resultater. Hydro Brage plattformRengjøring av glycol tankBle helt ren Statoil, Hydro etc Fra ulike plattformer For Heidrun Rengjøring av ulike komponenter Forprosjekt for rengj av separatorer Kontinuerlig on/offshore prosess Beredskapsplan.Gjøres uten entring

22 20.04.2006OT SafeClean® - for sikker og effektiv drift 22 Takk for oss Fra felgrensing i Høyanger....:....Til oljeplattformer i nordsjøen:


Laste ned ppt "OT SafeClean® - For sikker og effektiv drift Forretningsidè: Overflateteknikk AS tilbyr tjenester for rengjøring av overflater. Tjenesten kan tilbydes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google