Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ett er bra, men to er en for mye!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ett er bra, men to er en for mye!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ett er bra, men to er en for mye!
fattige i Oslo! Norge tillater rasisme! The late hour Times Laget av: Helle Svardal og Lisa Berg UNAIDS- sjef Peter Piot fortviler, Aids har drept 22 millioner mennesker! Flere og flere flytter fra distriktene, er vi lei av kuer? Opptil 40% av barn i Afrika dør i løpet av sitt første leveår, hvorfor? Svikter FN verdens flyktninger? Ulovlige innvandrere omkom tirsdag! Ni- årig jente drept av rasister! Befolkningsveksten i Norge fra tallet til nå Ett er bra, men to er en for mye!

2 16 ulovlige innvandrere omkom
Helle Svardal 16 ulovlige innvandrere omkom utenfor Kanariøyene. De ulovlige innvandrerne var på vei fra Marokko da båten gikk på grunn. Minst 16 personer omkom da en liten båt fullastet med ulovlige innvandrere kantret utenfor Kanariøyene. Det skal ha vært 28 personer om bord på den lille fullastede båten da den la ut fra Marokko. Tidlig fredag ble fire menn og en kvinne, alle omkomne, hentet ut av sjøen. Timer senere fant dykkerne 11 andre omkomne som drev rundt i havet ved Fuerteventura. Båten skal ha kantret like utenfor øya, i følge en av de overlevende. Av de 28 personene klarte ni seg til land og ble pågrepet, 16 personer omkom, og de tre siste personene er savnet. Ingen vet om de er døde eller overlevende som har rømt. Det spanske politiet er i hvert fall på leting etter dem sier de. I følge spansk politi skal båten ha kjørt på skjær, før den sank i tung sjø. Alle ombord prøvde desperat å komme seg til land, men ikke mange kom seg ut av båten før de druknet utenfor øya. De ni som kom seg til land fikk varslet politiet om den forferdelige ulykken. (Tekst: (Bilde: Tilbake

3 40 000 fattige i Oslo (02.02.04) Helle Svardal Hele 8% ligger under
fattigdomsgrensen i Oslo. Mange mennesker lever med en fasade, så du kan ikke si hvem av dem som lider Hele 8% av Norgeshovedstad Oslo, lever under fattigdomsgrensen. Det vil si hele av Oslos befolkning! Mange sliter med økonomiske problemer og gjeld. Med mindre enn tusen i året etter å ha betalt skatt, sliter mange mennesker med de andre utgiftene sine. Mange av de kan du ikke se sliter men det er får de holder en fasade. De sliter veldig får å få et ordentlig måltid på bordet. De fleste av disse menneskene kan ikke bruke mer en 100 kr på seg selv hver dag etter å ha betalt alle utgiftene sine. Forskjellen mellom rik og fattig er større i Oslo enn noen annen by i Norden! (Tekst: (Bilde: Her er en av Oslos uteliggere avbildet Tilbake

4 Befolkningsutvikling i Norge
Helle Svardal Fase 1 Fram til begynnelsen av 18oo-tallet var landet vårt nesten et fase 1 land. det ble født menge mennesker i året, men også mange døde i året grunn av sykdommer, uår og nød. Ikke minst var det mange spedbarn som døde. Flere ganger på og 1800-tallet var det flere folk som døde enn ble født. Siste gang var i Danmark-Norge var med i napoleon krigene på Frankrikets side, og Engelske krigsskip stengte den livsviktige forbindelsen over Skagerrak til Danmark. Fase 2 Fra omkring 1820 til omkring 1890 var Norge et fase 2 land med høyt antall fødsler, færre døde og en stadig voksende naturlig tilvekst. Her i landet, som ellers i Europa, var bedret levestandard årsaken til at det var færre døde.Produksjonen i jordbruket ble større og kostholdet ble bedre og mer variert. Innen medisin var koppevaksine blitt påbudt allerede i Ca i 1850 årene var 80% av alle barna vaksinert. Fase 3 I perioden frem til slutten av årene sank antall fødsler. samtidig forsatte død å falle helt ned til 10%. Den naturlige tilveksten var høy, men fallende. Nedgangene i barnetallet begynte først i byene, men spredte seg snart til bygdene. I 1920-og 1930 årene bidrog de vanskelige økonomiske tidene ytterlige til at kvinnene satte færre barn til verden.En hadde rett og slett ikke inntekter til å forsørge en hel barneflokk. Fase 4 Etter andre verdenskrig opplevde Norge og resten av Europa en "babyboom", en sterk vekst i fødsler, som varte frem til 1960 årene. Fra da av falt fødsler brått ned på dagens nivå 14%o. I Norge som ellers av Europa, skyldes færre fødsler bevisst familieplanlegging.Økt utdanning, ikke minst for kvinnene, færre par som gifter seg, nye og effektive prevensjonsmidler og lettere adganger til aborter. (Tekst: geografiboka) (Bilde: Tilbake

5 Ni- årig jente drept Helle Svardal
En gjeng med snauskaller drepte tirsdag en ni år gammel jente fra Tadsjikistan. Rasistgjengen gikk til angrep på jenta, hennes far og en elleve år gammel fetter midt på gata i St. Petersburg mandag kveld med kniver, kjettinger og slegger. Gutten og faren, som er sesongarbeidere fra den fattige tidligere sovjetrepublikken Tadsjikistan, ble lagt inn på sykehus. Ifølge politiet overlevde gutten fordi han gjemte seg under en bil. Borgermester Valentina Matvijenko betegner angrepet som en forbrytelse på linje med terrorbomben i Moskva fredag, og ga politiet ordre om å spore opp gjengen, som skal ha bestått av et titall gutter i alderen 14 til 17 år. Mørkhudede innvandrere og handelsmenn fra Sentral-Asia og Kaukasus er ofte utsatt for angrep fra russiske ungdommer og snauskaller som ofte kaller seg nynazister, melder NTB. Mange syns kanskje ikke synd på innvandrere og hvordan de blir behandlet, grunnen er at folkene tror innvandrere er skyld i all vold som skjer i Norge. I en ny undersøkelse viser det at bare ni av ti asylsøkere er ikke innblandet i kriminalitet. (Tekst: (Bilde: Moren til den ni år gamle jenta blir her trøstet av sine nærmeste. Tilbake

6 Norsk lovgivning gir ikkeprivatpersoner
Norge tillater rasisme ( ) Helle Svardal Norsk lovgivning gir ikkeprivatpersoner tilstrekkelig vern mot rasistiske ytringer. Det mener Europarådet. I en rapport beklages det over Høyesteretts frifinnelse av nynazisten Terje Sjølie. Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse er navnet Europarådets organ for overvåkning av medlemslandenes håndtering av problemene. - Jeg kan bekrefte at ECRI er spesielt opptatt av vern mot rasistiske ytringer og at kommisjonen er svært klar i sin kritikk av Norsk lovgivning, sier professor Gudrun Holgersen til Aftenposten. kommisjonen nevner Høyesterett frifinnelse av nynazisten Terje Sjølie i desember 2002 som et tydelig eksempel på at man i Norge ikke har tilstrekkelig vern mot rasistiske uttalelser. Sjølie var tiltalt etter straffelovens paragraf 135a, den såkalte rasisme paragrafen. Kommisjonen mener at grensen mellom ytringsfrihet og retten til å være vernet mot rasistiske ytringer bør trekkes annerledes enn det Høyesterett gjorde. Det vil ha vært i full overensstemmelse med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) å begrense ytringsfriheten her, sier professor Holgersen. (Tekst: (Bilde: Tilbake

7 Opptil 40% av barn i Afrika dør i løpet av sitt første leveår, hvorfor?
Lisa Berg Overskriften viser til fakta. Vi skal i denne artikkelen se på de mange ulike årsakene til hvorfor spedbarnsdødeligheten er så mye høyere i Afrika enn i den vestlige verden. Afrika er jordas nest største verdensdel med en befolkning som nærmer seg 800 millioner. De er også verdens fattigste, men allikevel vokser befolkningen med 3% hvert år. Afrika er tre ganger så stort som Europa, 93 ganger så stort som Norge, og har et areal på 30 millioner km. Og som sagt så dør det opptil av 1000 spedbarn enkelte år. Dette er i motsetning til Europa der det dør i gjennomsmitt 10 av 1000 hvert år. Borgerkrigene Sykdom og sult er to årsaker, men bak disse ligger det mange små grunnleggende faktorer. Fattigdom, hygiene, borgerkriger, klimatiske forhold og analfabetisme. Det at Afrika ligger øverst på fattigdomsskalaen henger sammen kriger og sysselsettingen i landet. Hver enkelt av de afrikanske statene har tilhørt europeiske kolonier. Da statene fikk tilbake sin selvstendighet var bitre fiender blitt til landsmenn. Europeerne satte opp landegrenser og splittet folkegrupper uten å tenke konsekvenser. De hvite robbet også afrikanerne fra det lille de eide, og med borgerkriger som pågikk var det heller ingen samarbeidsvillighet ute å gikk blant verdensdelen i sør. Og det skulle vise seg at i de senere årene at denne samarbeidsvilligheten ikke ville frem. Splittelsene som skjedde for flere tiår siden satte for dype spor. Dette barnet har blitt født med diagnosen hiv. Sysselsettingen Sysselsettingen i landene er svært ujevnt fordelt. Kun 15% av befolkningen arbeider i industrien, og resten, eller to tredjedeler arbeider i jordbruket. Derfor er Afrika også veldig avhengige av at de klimatiske forholdene er tilrettelagt. Hvis avlingene slår feil på grunn av tørke eller flom får dette store konsekvenser. Sykdom og sult Vi har i de siste tiår opplevd utallige sultkatastrofer i Afrika. Verdens hjelpeorganisasjoner jobber utrettelig for å bistå landene som er verst rammet, men blir hindret i sitt arbeid av tidligere nevnte borgerkriger og andre interne konflikter. Borgerkrigene har utarmet befolkningen. Det er stor analfabetisme, svært få innbyggere går på skole. Dette gjør at det er vanskelig å kontrollere sykdommer fordi læren om hygiene, og tilgangen til vann rett og slett er dårlig. Alvorlige virussykdommer som aids, og bakterielle sykdommer som tuberkulose og kolera slår hardt ned i befolkningen. Alle nevnte problemer er en direkte årsak til den høye spedbarnsdødeligheten i Afrika. Befolkningens håp må være at internasjonal megling fører til en slutt på borgerkriger og stammefeider. Dette slik at bistand når frem. (Tekst: geografiboka og mamma) (Bilde: Tilbake

8 Flere og flere flytter fra distriktene, er vi lei av kuer?
Lisa Berg Flere og flere flytter i dag fra distriktene og inn til de store byene. Hvorfor har det blitt så vanskelig å skaffe seg et livsgrunnlag i distriktene? Er det så mye bedre å flytte inn til de store byene- og hvilke muligheter venter oss der? Urbanisering betyr i korthet en forflytning fra distriktene til de store byene, og er ofte et kjennetegn på byer som industrialiseres. Føt og nå For 200 år siden bodde ca. 90% av befolkning på landet. Da var også 90% av den yrkesaktive befolkningen sysselsatt i primærnæringene. I dag er dette snudd helt på hodet. Kun 25% av befolkningen bor på landet, og 5% er sysselsatt i yrker som jordbruk og fiske. Forandringene begynte etter andre verdenskrig da næringsstrukturene endret seg. Nå var ikke alle lenger avhengige av å dyrke sin egen mat, men kjøpte heller dette i dagligvarebutikker. Folk flyttet til byene der det vat lett å få seg arbeid. Her var Den Industrielle Revolusjon begynt. Som nevnt er kun 5% av den yrkesaktive befolkningen sysselsatt i distriktene. Resten arbeider i sekundær og tertiær næringer. Disse næringene er som regel lokalisert til de store byene. Livsgrunnlaget i distriktene er blitt helt eller delvis borte. Hva mener politikerne? Politikerne har siden begynnelsen av årene jobbet med å bremse flyttingen fra distriktene til byene. De har etterhvert innsett at for å klare dette må de skape sikre arbeidsplasser der det er mangel på arbeid. Norsk landbrukspolitikk er nå med på å lokke folk tilbake til yrker innenfor primærnæringene. Bøndene i utkantstrøkene får for eksempel dårligere betalt for melken sin enn bøndene i kornbygdene. Staten bidrar med økonomisk støtte til nyetablering av bedrifter. Et eksempel er byggingen av Mo i Rana. Kommune og samferdselssektorene har blitt kraftig utbygd i distriktene, men allikevel fortsetter folk å flytte inn til byene. Dette er et stort samfunnsproblem fordi det fører til overbefolkede byer. Politikerne har nå jobbet med dette i ca. 50 år, og endringene har vært små. Men ifølge de fleste politiske partier er det fortsatt vilje til å snu trenden; selv om mange av de fornøyd med bosetningsmønsteret vi har i Norge. (Tekst: geografiboka) (Bilde: Tilbake

9 Svikter FN verdens flyktinger?
Lisa Berg FN’s flyktning konvensjon ble vedtatt i 1951, seks år etter hovedorganisasjonen selv ble opprettet. Det å være en hjelp og støtte for flyktninger var tidlig et mål for FN, og de mener selv de har oppfylt det ønsket. Dette er ikke alle enige i. Bjarte Vandevik, utenlandssjef for Flyktningerådet, mener at FN ikke gjør alt de kan for å bedre situasjonen til mange inn- og utvandrere. FN’s definisjon av en flykting: ”En flykting er en person som oppholder seg utenfor det landet der han eller hun er borger, i frykt for å bli forfulgt på grunn av sin rase, nasjonalitet eller politiske oppfatning.” Flyktningerådet mener at flyktningenes behov må være avgjørende. Rettighetene og behovene til mennesker som er drevet på flukt er uavhengige av hudfarge og etnisk tilhørighet. Det skal heller ikke spille noen rolle om de er fordrevet av myndigheter eller opprørsgrupper, eller om de befinner seg i et område som har storpolitisk, strategisk betydning. Målene og utsagnene til Flyktningerådet er ikke ulike de av FN sine. Men Vandevik mener at FN svikter sine humanitære forpliktelser. - De lar utenforliggende hensyn være avgjørende for hvilke flyktninger som skal få hjelp og beskyttelse. Det er ikke til å legge under en stol at FN har gjort svært mye for verdens flyktninger helt siden De bestemmer rettighetene deres og hvordan de skal behandles, og det er ikke mange som har noe negativt å si om denne hjelpeorganisasjonen. Men som sagt så mener Flyktningerådet at FN burde gjøre mer enn det de gjør i dag. De mener at hvis flyktningproblemene skal løses, er det nødvendig med sterkere satsning for å forebygge konflikter og skape økt respekt for menneskerettighetene. Vi får bare håpe at denne misnøyen når frem til FN, og at verdens flyktninger får det best mulig i fremtiden. (Tekst: og (Bilde: Tilbake

10 FN- aids sjef fortviler, aids har drept 22 millioner mennesker!
Lisa Berg ”Det var ufattelig at aids skulle komme til å spre seg så raskt at det i løpet av de første 20 årene skulle smitte 58 millioner mennesker, og drepe 22 millioner av disse!” Dette sa FN- aids sjef Peter Piot under talen han holdt i forbindelse med Sør- Afrikas 20 års jubileum. Sør Afrika er det landet som har flest hiv- og aids rammede med en av ni smittede. Tallene fremstilt er ufattelig høye, og er til fare for befolkningsutviklingen. Svært mange barn i Sør- Afrika blir født med diagnosen hiv. Men i motsetning til den vestlige verden er behandling og forebygging av viruset dårlig. Helseeksperter er i likhet med Piot svært fortvilet over utviklingen av hiv viruset. Nå antar de at både India og Kina kommer til å overgå smittetilfellene i Sør- Afrika i nær fremtid. De første tilfellene De første tilfellene av aids ble oppdaget hos homofile menn for 20 år siden. Da ble de definert som sjeldne symptomer. Innen 1985 hadde sykdommen nådd alle verdens kontinenter, og Afrika er i dag verst rammet, med mer en 25 millioner smittede. Medisiner i dag I den vestlige verden kan man i dag få tak i medisiner som stagnerer utviklingen fra hiv til aids. Så mange lever gjerne like lenge med viruset som de normalt ville ha gjort det. Problemet er bare det at det smitte tilfellene er størst, er tilgangen på medisiner minst. Forhåpentligvis vil også hardest rammede landene få behandling for hiv viruset snarest. (Tekst: (Bilde: Disse barna er uskyldige ofre for aids. De bor på et barnehjem i Uganda. Tilbake

11 Ett er bra, to er en for mye
Lisa Berg På midten av tallet styrte Mao Zedong i Kina. Da steg Kinas befolkning med 312 millioner mennesker på 27 år. Han mente at en folkerik stat var en sterk stat, og han oppfordret folk til å få mange barn. Hvis denne politikken hadde fortsatt, ville Kina riktignok vært en folkerik stat i dag, men det hadde vært knapt med plass til hver enkelt innbygger. Allerede før Zedong døde skjønte folk at befolkningsutviklingen i Kina klatret oppover, altfor fort. Politikere satte seg ned og diskuterte hvordan de skulle klare å stanse denne enorme befolkningseksplosjonen. Første forsøk kom i 1970, da de holdt en kampanje for tobarnsfamilien. Kampanjen ble dårlig mottatt, og nok engang måtte politikerne sette seg i tenkeboksen. De var redde for at folket mente at to barn var altfor lite, og derfor kviet de seg for å redusere antall lovlige fødte barn. Men de skjønte også at noe drastisk måtte gjøres for å stoppe utviklingen. Så i 1979 presenterte de ettbarnspolitikken. Kampanjen virket svært lovende, og folket likte det de hørte. Etter politikken ble tatt i bruk gikk fødselsraten kraftig tilbake, og det så ut som om politikerne hadde funnet løsningen på problemet sitt. Virkemidler Selv om tankeretningen ble godt mottatt visste politikerne at de måtte ty til drastiske virkemidler for å opprettholde politikken uten å få mange protester. Blant annet så blir barnetrygden redusert for familier med mer en ett barn. Foreldre må også betale mer for sitt andre barn når de går i barnehage i motsetning til sitt første. Andre virkemidler er at foreldre blir trukket i lønn og ilagt bøter, så på denne måten favoriseres ettbarnsfamilier. Moren til Jenny er fornøyd med ettbarnspolitikken Myndighetene driver med masser av rådgivning og propaganda . Dette blant annet for å få foreldre til å sterilisere seg etter de har fått sitt første barn. I skolene får barn og ungdom prevensjons rådgivning, og det er fri abort. Problemer med politikken På utsiden virker ettbarnspolitikken feilfri. Men som med all politikk er det alltid noen som er misfornøyde. I Kina er det landsbybeboerne. De som er bosatt på landet og driver gårder vil gjerne ha en stor ungeflokk. Dette på grunn av arbeidskraft, og som en forsikring til de blir gamle. Barn som fødes etter det førstefødte blir gjerne holdt skjult i frykt for å måtte bli straffet for det. Det fører logisk nok med seg problemer i form av uutdannede barn. Det har også blitt rapportert om foreldre som har tatt livet av sin ene jente, i håp om å føde en gutt i stedet. Gutter er mer gunstige å ha fordi de bringer en inntekt til hjemmet når de skal gifte seg. Inntekten er i form av medgift, og dette må foreldrene til jenta betale. Summen kan bli så høy som to årslønner. Det er vel og merke ikke vanlig å ta livet av barna sine i Kina, men det har som sagt forekommet i noen få tilfeller. (Tekst: Geografiboka) (Bilde: Tilbake


Laste ned ppt "Ett er bra, men to er en for mye!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google