Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

brenner for Lillehammer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "brenner for Lillehammer"— Utskrift av presentasjonen:

1 brenner for Lillehammer

2

3 Fakkelen må ikke slukne
Hvorfor Fakkelpris? Vi vil øke entusiasmen for byen vår blant byens befolkning ”Janteloven skal begraves” Vi vil stimulere til optimismen i organisasjons- og næringslivet i Lillehammer og omegn.

4 Hvorfor en fakkelpris? Øke selvtilliten og stoltheten over byen vår – ”Det er lov å være god i Lillehammer” Vi vil vise oss selv og verden at vi fortsatt har evnen til å skape noe og forsterke byens image

5 Fakkelpris utdeling Lørdag 18. februar 2012 Årlig prisutdeling
Festaften i Håkons Hall Fakkeltenning Underholdning Prisutdeling Profesjonell konferansier Skape et attraktivt arrangement som fenger alle som bor i vårt distrikt – det skal være kø ved inngangen! Årets happening: Lørdag 18. februar 2012

6 Priskategoriene Folkets ildsjelpris Årets vertskap - serviceprisen
Gründerprisen Arrangementsprisen Merkevareprisen Idrettsprisen Kulturprisen Fakkelprisen

7 Kriterier for prisene Kan tildeles enkeltpersoner
Folkets ildsjelpris Over tid ha vist uegennyttig innsats til gode for folk i Lillehammer og omegn Juryen nominerer et antall kandidater Innspill fra befolkningen – jfr. annonsering Avstemning via GD, og tildeles den som får flest stemmer

8 Kriterier for prisene Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
Årets vertskap – serviceprisen Skapt trivsel gjennom godt vertskap Formidlet usedvanlig god kundeservice gjennom sitt virke siste år Vist imøtekommenhet, er løsningsorientert og fremstår som et forbilde i Lillehammer og omegn

9 Kriterier for prisene Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
Gründerprisen Innovativ/Nyskapende Tilført Lillehammer og omegn ny eller økt virksomhet Hovedvirksomhet i Lillehammer og omegn

10 Kriterier for prisene Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
Arrangementsprisen Arrangement innenfor idrett, kultur, festivaler Utviklende Utmerket seg i løpet av det siste året ”Lillehammerkonsept” – dvs. ikke ”flyttbart” ut av Lillehammer og omegn

11 Kriterier for prisene Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
Merkevareprisen Bidrar til å styrke merkevaren Lillehammer gjennom synlighet - nasjonalt og/eller internasjonalt Bygger opp under merkevaren Lillehammer; sporty, leken, utfordrende og ekte

12 Kriterier for prisene Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
Idrettsprisen Prestasjoner som setter Lillehammer og omegn på kartet Lillehammerambassadør Fremstår som et forbilde

13 Kriterier for prisene Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
Kulturprisen Gjennom sitt virke og/eller prestasjoner gjort Lillehammer og omegn synlig og positivt bemerket

14 Kriterier for prisene Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
Fakkelprisen – hovedprisen Ekstraordinær innsats for Lillehammer og omegn med nasjonal og/eller internasjonal synlighet Sprer entusiasme, framtidstro og skaper stolthet blant områdets befolkning Er en «ekte patriot»

15

16 Kandidatkrav Kandidatene til prisene må som hovedregel ha tilhørighet til et geografisk område som dekker Lillehammerregionen. Dette omfatter kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer, samt Sjusjøen og Kvitfjell.

17 Juryer Det er utnevnt en jury pr pris Hver jury består av:
En representant fra folket selv, valgt av folket selv gjennom forslag fremsatt via GD En representant fra lag og foreninger som har relevans til den aktuelle priskategori, valgt av lagene og foreningene selv En representant som har et nasjonalt godt og kjent navn innenfor den aktuelle priskategori En representant fra styringsgruppa En representant fra Fakkel Forum (Olympiaparkens sponsorlaug) Styringsgruppa utgjør juryen for Fakkelprisen Se oversikt

18 Nominerte Pris Navn Service og vertskap Geir Evensen Erik Kongsrud
Lhmr Bibiliotek Folkets Ildsjelpris Guttorm Årnes Kai Arne Ringen Torunn Margrete Eriksen Falk Bakke Kai og Randi Mathisen Arrangementsprisen Birkebeinerarr WC Hopp Litt. Festivalen Gründerprisen Prevent Systems AS GlamiTEK AS Anni’s Pølsemakeri Idrettsprisen Edvald Boasson Hagen Mikko Kokslien LIK Merkevareprisen Hafjell Alpinsenter Maihaugen WC Kvitfjell Kulturprisen Ingeborg Schübeler Gillebo Atle Antonsen Ingrid Olava

19 Organisasjon Styringsgruppe Arrangementskomité Erik Alver
Tor Fredriksen Halvor Møllerløkken Synnøve Brenden Hneriette Hagen Krekke Erik Ulateig Arrangementskomité Henriette Hagen Krekke Erik Fagereng Roar Olsen Kristin Østvang Kristiansson

20 Organisasjon Sekretariat: Olympiaparken
Stikkord som preger vårt arbeid: Enkle beslutningsprosesser Intet byråkrati – korte kommunikasjonslinjer Entusiasme og glede samt stor tro på Lillehammer regionen

21 Budsjett Kostnader - betalbare Lyd, lys, teknikk 220 000
Artister og crew Produksjon, vakthold, dugnad etc Premier, servering, div 85 000 Media - dekor 60 000 Sum kostnader Støtte – kontant, sikre inntekter Budsjett billetter og tilleggsstøtte Sum inntekter Barteravtaler

22 Markedsgruppe Mandat Sammensetning
Markedsgruppa skal gjennom aktiviteter i forkant av 18.2 bidra til at flest mulig finner veien til Håkons Hall. Sammensetning Halvor Møllerløkken , Gudmund Bakken , Solveig Sigstadstø, Eini Duedahl, Hogne Høstmælingen, Ingunn Skuggevik, Bente Laugen

23 Markedsaktiviteter Fakkeltog fra sentrum til Håkons Hall
”Vi brenner for Lillehammer” Morsdagsbillett søndag 12. februar Pakker til bedrifter E-post/hjemmesider forening og lag samt nettverk Stand i byen og Strandtorget 11. og 18.2. Begeistringspiller Heldiggrisprisen Mediestrategi Fakkelstafett

24 Annonsering Generell annonse Arrangementsannonse Nominerte


Laste ned ppt "brenner for Lillehammer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google