Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det første mottaket nye asylsøkere kommer til Huset og eiendommen er fra 1943 – bygget for tyske offiserer under okkupasjonstiden i Norge Huset og hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det første mottaket nye asylsøkere kommer til Huset og eiendommen er fra 1943 – bygget for tyske offiserer under okkupasjonstiden i Norge Huset og hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det første mottaket nye asylsøkere kommer til Huset og eiendommen er fra 1943 – bygget for tyske offiserer under okkupasjonstiden i Norge Huset og hagen er i dag verneverdig Norsk Folkehjelp – Refstad ankomstmottak

2 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Norsk Folkehjelp er driftsoperatør for senteret  Norsk Folkehjelp driver 8 mottak i landet  Foruten Refstad ankomst;  Dikemark ordinære mottak, Asker  Kongsvinger ordinære mottak, Kongsvinger  Hovelsåsen ordinære mottak, Flisa  Husebyparken ordinære mottak, Kristiansand  Ringsaker ordinære mottak, Moelv  Hvalsmoen transittmottak, Hønefoss  Veumalleen ordinære mottak, Fredrikstad  Driften av Refstad mottak er i disse dager ute for nytt anbud – ny operatør etter 31.8.2014  Det er 64 personer som er i arbeid ved senteret – i tillegg til at vi løpende tar imot personer i arbeidspraksis fra NAV  Mottaket har døgndrift og de fleste ansatte er turnusarbeidere  2 faste nattevakter – i tillegg til sikkerhetsvakter morgen og tidlig natt  10 personer arbeider med klesutdeling, registrering, tøyskift, nedfrysing mm

3 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  I tillegg til våre faste ansatte og personer i engasjement i løpende prosjekter har Refstad et tett samarbeid med NAV og deres underleverandører  I dag har vi 4 personer i arbeidstrening  Det er også igangsatt et samarbeid med bydel Grorud for arbeidstrening for beboere i et bofellesskap  Helsedirektoratet i samarbeid med UDI igangsatte i august 2013 en prepilot for å fange opp «sårbare grupper». To psykiatriske sykepleiere er tilsatt og har kontor og samtalerom til dette formålet.

4 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Etter registrering og samtale hos PU og etter en kort blir nye søkere transportert til Refstad for registrering.  Refstad har 96 rom med en maks kapasitet på 350 plasser. De fleste rom er 4 – 6 og 8 manns rom. Egen fløy for familier og kvinner • Alle nye søkere får en sengetøybag og klær ved ankomst – ikke de med 48 timer status (personer fra land som ikke er med i asylinstituttet) og 2. gangs søkere (mindre enn ett år utenfor systemet) • Det er fastlagte prosedyrer ved ankomst til mottaket. • Alle må skifte til rene klær, og levere bagasje og det de har på seg til nedfrysing. Etter 2 dager får de dette tilbake.

5 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Nye asylsøkere kommer til mottaket flere ganger og dagen – de fleste kommer på kveldstid og tidlig natt direkte fra PU  I tillegg til nye asylsøkere driver vi også «hotell» for de som bor på andre mottak i landet. Personer som har trukket sin søknad om opphold og som ønsker å reise tilbake med IOM (International Organization for Migration). Personene på hotellopphold kan også være asylsøkere fra andre mottak som skal til hovedintervju i UDI, til UNE, advokatsamtale eller ambassade.  Det er satt av 20 sengeplasser på Refstad til til dette formålet

6 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Nytt gjerde – port og betjent portsystem i 2014  Med bakgrunn i mange utfordringer med fremmede personer på mottaket det siste året, er det nå et nytt gjerde, kjøreport og ID basert port for beboere på plass.  UDI har gitt ressurser til betjening av port i resepsjonen.

7 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Dag 2 av oppholdet blir alle asylsøkere invitert til et informasjonsmøte hos NOAS, (Norsk Organisasjon for Asylsøkere).  Her blir de vist en film om det å være asylsøker i Norge og får en samtale med en av NOAS veiledere på deres eget språk.  NOAS har en egen avdeling på Refstad med 8 språk-kyndige ansatte.  Dette arbeidet er initiert og lønnes gjennom UDI

8 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Oslo legevakt har egen avdeling med 8 ansatte ( 1 lege).  Røntgenundersøkelse av lungene for alle voksne  Mantoux test av alle voksne før 40 år.  Mantoux test av spebarn mer enn 3 mnd …..  Røntgen og Mantoux for barn mer enn 15 år.  Poliovaksine for personer fra Syria  Etter ca. 5 dager ( avlest Mantoux) kan søkerne flytte til et transitt ( eller ordinært) mottak.  Søkere som tester positive eller er syke (har behov for behandling) blir ved mottaket noe lenger

9 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  I løpet av oppholdet ved mottaket får alle søkerne akutthjelp til bl.a.  Legevakt  Tannlegevakt  Øvrig akutthjelp for ulike lidelser  PU vil i løpet av de første dagene sluttføre ankomstintervjuene for de personene som har behov for mer tid enn det som ble gjort ved ankomst

10 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Ved ankomst får asylsøkerne  En bag med sengetøy  En bag med klær og sko ( mål blir tatt ved ankomst)  Hygieneartikler, tannbørste, såpe, hårshampo mm)  Sanitetsbind til kvinner og bleier til barn  Sengetøy og klær følger søkeren til neste mottak og i hele prosessen til de kommer til et ordinært mottak  I ordinære mottak får de en annen sum pr. mnd og kan kjøpe tøy selv. I ordinære mottak kjøper og lager asylsøkerne også sin egen mat.

11 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Ved Refstad mottak serveres cateringmat 3 ganger pr. dag Barn kan få et ekstra måltid. • Søkere med spesielle behov viser et kort fra helse og får tilrettelagt mat. • Små barn og babyer får grøt, middag på glass og mormelktillegg ( hvis behov).

12 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Vi har vårt eget vaskeri – tøy blir levert av beboerne en dag og hentet den neste  Vaktmester har oppsynet med vaskeriet, i tillegg til flere engasjerte personer i arbeidspraksis.

13 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Tilbud til beboerne:  PC rom med 8 pc-er til fri bruk.  Widescreen i flere fellesrom med mulighet for filmleie  Ulike spill, innendørs og utendørs  Egen barnebase med ansatt barnevernspedagog  Danseskole for barn fra Trudi Barr danseskole  Maleverksted for barn med egen utdannet instruktør  Sirkus Sibylla flere ganger i året  Museumsturer hver 14 dag  Samarbeid med Sinsen IL for tening med ball 2 ganger i uken  Samarbeid med frivillig ungdom fra Norsk Folkehjelp hver 14. dag

14 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Alle voksne og barn får lommepenger, kr. 16 pr. dag for voksne  Barn får 13.50 pr. dag.  Grunnet stadig nye søkere har Refstad utbetaling av lommepenger hver dag.  Søkere med status 48timer – får ikke lommepenger

15 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak  Mottaket har et bredt samarbeid med lokale aktører og en løpende dialog med beboere rundt mottaket.  Politiet  Barnevern  Lokale butikker  Nære sameiere Mottaksleder kaller inn til informasjonsmøter fortløpende.

16 4 steg i asylprosessen  * 1. Ankomstmottak – opphold 5 – 10 dager  * 2. Transittmottak – alle i nærheten av Oslo – 1 – 3 mnd.  * 3. Ordinært mottak – sentralisert og desentralisert - til bosetting etter positivt vedtak i UDI – tilbud om voksenopplæring, skole og barnehage – kan søke om arbeidstillatelse  * 4. Bosetting i en kommune for de med positive vedtak

17 Norsk Folkehjelp – Refstad mottak • I dag har det vært 200 beboere på mottaket fra mer enn 40 forskjellige land. • De største gruppene er • Eritreere, Syrere, Tsjetsjenere • Lave ankomster av nye asylsøkere de siste månedene. I gjennomsnitt 18-20 nye personer i døgnet Takk for meg og velkommen til et besøk på mottaket.  Tove Gilje Mottaksleder La/norsk presentasjon


Laste ned ppt "Er det første mottaket nye asylsøkere kommer til Huset og eiendommen er fra 1943 – bygget for tyske offiserer under okkupasjonstiden i Norge Huset og hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google