Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egen opplevelse:  Ligger 3 år tilbake i tid…  Computere som stod tilgjengelig men ikke ble anvendt i undervisningen  Bibliotek som fysisk lå til så.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egen opplevelse:  Ligger 3 år tilbake i tid…  Computere som stod tilgjengelig men ikke ble anvendt i undervisningen  Bibliotek som fysisk lå til så."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Egen opplevelse:  Ligger 3 år tilbake i tid…  Computere som stod tilgjengelig men ikke ble anvendt i undervisningen  Bibliotek som fysisk lå til så verken elever eller lærer var motiverte for å bruke det  Hjelpepleieelever som gav uttrykk for at de ikke leste mer end de måtte på skolen  Alle elevene fortalte at de ønsket å lese videre til sykepleiere (en til lege)  Selv i lærerjobb på sykepleieutdanningen den gang og mange slett med medikamentregning NIFU-STEP: Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning  ”Kunnskapsløftet- tung bør å bære?” 2009  4 videregående skoler  Digitale ferdigheter i fokus  Lese, skrive og regne lite i fokus på en skole i følge rektor der  Mattematikk mest tilpasset grunnskolen mente en annen rektor  2 skoler jobbet med henholdsvis lesing og skriving i egne rom

3 • få de grunnleggende ferdigheter i fokus innen helse- og sosialfag • gjennomfører en systematisk undervisning, på en måte som kan bidra til å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter • se på de grunnleggende ferdigheter samlet for å gi elevene en helhetlig handlingskompetanse i forhold til yrkeslivet

4 PROBLEMSTILLING:

5 ----------------------------------------  Litteratursøk  Intervju av skole og bedrift  Utprøving av undervisningsopplegg

6 Lese:  Størst pensum i helse- og sosialfag (sammenliknet med byggfag og allmennfaglig studieretning)  Elevene må få veiledning i forhold til å lese en fagtekst, både før, under og etter lesing  Elevene må lære å målrette lesingen og velge lesemåte, i forhold til egen mål  Det bør jobbes med lesing i forhold flere temaer og i flere fag samtidig Uttrykke seg muntlig og skrive:  Drama/rollespill blir nevnt som metode for å utvikle både elevenes muntlig og skriftelige ferdigheter Regne:  Igjen vanskelig å finne noe konkret i forhold til helse- og sosialfag  Beskrives som nødvendig for å klare seg under utdanning, i yrkeslivet og privat  Wiki-side med opplegg for 9.klasse= budsjetter, lønn, lån, skatt etc.… (Vi må tenke kreativt og overføringsverdi som jeg ser det) Anvende digitale verktøy:  Viktig å lære elevene kildekritikk  Se på de digitale verktøy som supplement til lærebøkene  At elevene får mulighet for å prøve å feile i anvendelsen av digitale verktøy  Enkle å lære, eller kraftfulle for at elevene skal være motivert for å bruke de  Viktig å jobbe med digitale verktøy som også kan anvendes utenfor klasserommet

7 SkoleBedrift  På den ene skolen fikk jeg ikke inntrykk av at det å lese var noe de jobbet bevisst med: ”Elevene har jo norsk og det er et ganske stort fag. Det er mest der de leser. De leser ikke høyt for oss” ”Elevene blir oppfordret til å lese, men vi er mest interessert i at de lærer det de skal og vi opplærer de til å finne ut ting selv”  Hadde de elever med lesevansker så fantes der lydbøker og noen hvor der var bilde i tillegg  På den andre skolen sa lektor: ”Jeg er nok litt konservativ, men elevene mine har leselektier. Jeg merker fort hvis de ikke har lest og forteller de at det ikke er akseptabelt”  Elevene leste ofte høyt  Faguttrykk ble gjentatt ofte og snakket mye om  Viktig at elevene satte seg inn i nye faguttrykk og diagnoser når de var ute i prosjekt til fordypning  Viktig å kunne lese dokumentasjonen på de steder elevene kom som lærlinger  Viktig å lese for å kunne holde seg faglig oppdatert (lese og forstå faglitteratur)  Viktig å kunne sette seg inn i nye diagnoser og faguttrykk

8 SkoleBedrift Funn ved intervjuene:  Anvende logg i prosjekt til fordypning og her skrive i et faglig språk  Skrive refleksjonsnotat  Skrive rapport under veileders ansvar når de var ute i prosjekt til fordypning  Samarbeide med norsklæreren Det som ble nevnt i intervjuene i forbindelse med å skrive var:  Dokumenterer forsvarlig helsehjelp  Lage pleieplaner  Lage kostplaner

9 SkoleBedrift  Øve seg på å gi muntlig rapport til veilederen når de var ute i prosjekt til fordypning  Øve seg i å anvende et faglig språk  Rollespill  Gjennomgang av tema på klassen før rollespil l  ”Kommunikasjon er yrkets viktigste redskap”  Viktig å kunne kommunisere med pasienter, brukere, pårørende og kollegaer  Snakke med flere samtidig  Kunne begrunne det de gjør som elever/lærlinge  Ta telefonen  Klare fagprøven

10 SkoleBedrift  Begge lektorene opplevde å jobbe lite med regning  Måle drikke og diurese  Måle blodtrykk, puls og respirasjon  Ta mål til TED-strømper (= støttestrømper)  Beregne innhold i et måltid i forhold til en diagnose (for eksempel diabetes)  Måle og følge med på drikke og diurese  Beregne væskeinnhold i et måltid  Følge med på vekt  Beregne mengder i en kostplan  Medikamentkurs ble nevnt begge steder og her var det viktig at elevene hadde regneferdigheter i forhold til å kunne følge med på antall tabletter en pasient/bruker fikk og at de kunne helde opp riktig mengde flytende medikament om det var nødvendig  Se over egen turnus  Følge med på lønnen

11 SkoleBedrift  IT´s learning  Elevenes mapper for innleveringer av oppgaver etc… var på nett  Informasjon til elevene om det der ble jobbet med ble lagt ut til elevene på nettet så de kunne holde seg oppdatert selv om de var syke  Den ene skolen hadde tidligere hatt samme dokumentasjonsprogram som kommunen anvendte men dette falt ut da lektoren som jobbet med det ble syk  Den samme skolen og lektoren jobbet nå for at få programmet PPS (=praktiske prosedyrer i sykepleie) som kommunen nylig hadde innkjøpt  Lektor var selv ”superbruker”  Elevene la inn videoklipp av rollespill i mappene sine  Den ene lektoren kommenterte elevenes oppgaver digitalt. Den andre ville gjerne at elevene skrev ut oppgavene så de kunne kommenteres for hånd.  Elektronisk dokumentasjonssystem  Prosedyrebøker på nettet  Finne fagartikler på nettet  Anvende IPLOS Avsluttende kommenterer den ene fagansvarlige at hun opplever elevene som dårlig forberedt til de oppgaver de skal jobbe med som helsefagarbeiderlærlingen når de kommer fra Vg2

12 • Henviser til vedlegg til prosjektrapporten min • Tidsklemme da jeg valgte å jobbe med alle de grunnleggende ferdigheter • Kunne ha fokusert på en av de grunnleggende ferdigheter men traff et bevisst valg

13 • Viktig å jobbe videre etter prosjektet er avsluttet, da flere vil kunne trenge veiledning i forhold til de grunnleggende ferdigheter også i fremtiden • Wiki-side: http://grunnleggende- ferdigheter-helse.wikispaces.com/http://grunnleggende- ferdigheter-helse.wikispaces.com/


Laste ned ppt "Egen opplevelse:  Ligger 3 år tilbake i tid…  Computere som stod tilgjengelig men ikke ble anvendt i undervisningen  Bibliotek som fysisk lå til så."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google