Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillerutviklingstiltak for de ivrigste og beste guttene i alderen 13-16 år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillerutviklingstiltak for de ivrigste og beste guttene i alderen 13-16 år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillerutviklingstiltak for de ivrigste og beste guttene i alderen 13-16 år.

2 Spillerutviklingsmodell Gutter Kraftsenter Mjøndalen Klubbaktivitet Kraftsenter Hallingdal Kraftsenter Hønefoss Kraftsenter Strømsgodset Kretslag G16 G15 G14 Regionslag Landslag G15 & G16

3 Kraftsentrene: 4 kraftsentre som driftes av toppklubb Toppklubb har ansvaret for å gi de ivrigste og beste spillerne i distriktet et ukentlig tilbud Kraftsenterturnering på slutten av sesongen. Kretslagskeepergruppa:  Driftes av Drammen Keeperakademi.  Ukentlig trening for kretslagskeeperne Kretslaget: Tre kretslag. 10-15 økter i året. 3-4 kamper + kretslagsturnering i november. Regionslaget:  To samlinger i året a 4 dager (april & desember).  Tropp bestående av spillere fra Buskerud, Telemark, Vestfold & Agder.

4 Mål 2012 -2014  Beste krets i region 4(BFK, TFK, VFK, AFK) på guttesiden, innen utgangen av 2014.  Vinne de fleste kretslagskampene.  Flest regionspillere.  Flest spillere på aldersbestemte landslag (talentleir, G15& G16). Hvordan? ”Vi skal jobbe best og mest med de viktigste virkemidlene! ”

5 De viktigste virkemidlene i klubb:  Spillsentrert tilnærming.  Fotball handler om å håndtere tid og rom  overvinne motstand  De fleste aktiviteter bør inneholde med og motspillere.  Fotball skal SPILLES, ikke SPARKES.  ”Man blir god til det man øver på”. Vi ønsker at spillerne skal øve på å håndtere tid og rom.  Skape reflekterte og kloke spillere gjennom coaching på valg.  Mer trening & færre kamper pr. uke.  VILJE skal vektes tyngre enn EVNE i forhold til seleksjon.  Trygge utviklingsmiljøer, hvor man blir oppfordret til å teste grensene sine (prøve og feile).  Seriøse utviklingsmiljøer hvor det stilles krav til kvalitet og tilstedeværelse.

6 Disse spillerne ser vi etter:  De spillerne med størst indre drive & selvdisiplin.  Glad i å trene mye  Brennende ønske om å bli god  Spillere med høye mål  Spillere som tester ut grensene sine  De som trener med best kvalitet.  Innsats  Konsentrasjon  Stabilitet

7 Det er hverdagen som teller! En forutsetning for deltagelse på våre kretslag, er at klubb sammen med spiller og foresatte legger til rette for følgende:  Maks 3 kamper pr 14 dag.  Ukentlig egentrening med ball  Organisert trening hvor det spilles mye, med få spillere pr lag.  Minimum 10 timer med fotballaktivitet pr uke.

8 En RØD TRÅD. Det skal være en rød tråd gjennom det som skjer fra kraftsentrene våre og opp til aldersbestemt landslag.  Vi tar utgangspunkt i fotballhjulet (neste side):  Kraftsentrene jobber innerst i hjulet, og har fokus på den individuelle dimensjonen  1A (den spilleren som er i besittelse av ball) & 1F (den forsvarspilleren som er nærmest ball).  Kretslagene jobber med den relasjonelle og strukturelle dimensjonen (laget og de ulike spillfasene).

9 Ballerobring Målsetting; Oppnå et totalt gjennombrudd Balltap Målsetting; Nekte gjennombrudd 1F 1A Posisjonering Spillbarhet Orientering Orientering Valg Valg Utførelse Utførelse Forflytningsevne ift. internasjonale krav Omstilling og valg Overgang vs ballbesittelse 1. Pasning + bevegelser Kontring Hurtig i lengderetning 1.pasning-rom-forflyttninger Mot etablert Rombruk (br. og mr.) Bev. kvalitet Vende spillet Skape overtall Siste 1/3 Balanse Faste situasjoner Tid & kvalitet (innstilling) Innøvde trekk Faste situasjoner Hurtig organisering Duellinnstilling \ klarering Etablert forsvarspill Presshøyde Avstander Forflytninger Pumping Midtbaneledd Forsvarsledd Ind. arbeidsoppgaver Gjenvinning Flere samtidig - Hurtig Off markering bakfra Omstilling og valg Hvem gjør hva? Ball-rom-forflyttninger Sirkelen skal bidra til en helhetlig forståelse for det fotballfaglige arbeidet. Sirkelen omfatter individuell, relasjonell og strukturell dimensjon som skal ivaretas i trenings og kampsituasjoner.

10 Overordnet spilleprinsipp: ”Vi skal spille, ikke sparke fotball”.  Våre spillere skal forsøke å gjøre noe konstruktivt og kontrollert med ball.  Gjennom en slik inngang utvikler vi ferdigheter (oppfatte – vurdere – velge – utføre).  Våre spillere skal spille på medspiller og\eller inn i ledig rom.  Vi ønsker få situasjoner hvor ballen bare sparkes i retning av….  Spillerne skal oppfordres til å prøve; – konsekvensen kan bli mye feiling i starten.

11 Fokusområder Kraftsenter - Gutter 1A 1F  Spillbarhet: (Posisjonering \ kroppsstilling og vilje til å motta ball)  Orientering (før mottak, mens ballen er på vei og før avlevering)  1. Touch: (1. touch inn i ledig rom, skjerme ballen, legge til rette for neste trekk)  Pasningsstolthet (så ofte som mulig spille kontrollert til en medspiller med rett kraft i riktig rom).  Beredskap (orientering & kroppsstilling før involvering)  Forflyttning (tidlig nok & raskt nok mens ballen er ”fri” )  Valg: (snappe, takle eller oppholde?)  ”Vinne ball mentalitet”

12 Fokusområder G14 kretslaget Forsvar Angrep Pri 1: Vinne igjen ballen umiddelbart etter balltap Hvis ikke, så fort som mulig komme seg på plass i utgangsformasjon Konsentreringsprinsippet (avstand mellom spillere i ledd) Dybdeprinsippet (avstand mellom ledd – romprioritering) 1F og vi andre (vi forholder oss til ballen og førsteforsvareren) Bevegelse (true ulike rom samtidig) Breddeprinsippet (avstand mellom spillere i banens bredderetning) Dybdeprisippet (Avstand mellom spillere i banens lengderetning). Spill fremover vs bearbeiding (gj.brudd eller vri, støtte? Overordnet spilleprinsipp

13 Fokusområder G15 & G16 kretslaget Forsvar Angrep  Utvikle laget evne til å identifisere hvilken spillfase vi er i  Utvikle de viktigste prinsippene innefor hver fase (se hjulet)  Rolleoppgaver med utgangspunkt i fast formasjon  Utvikle laget evne til å identifisere hvilken spillfase vi er i  Utvikle de viktigste prinsippene innefor hver fase (se hjulet)  Rolleoppgaver med utgangspunkt i fast formasjon

14 Keeper Feedback i spill på:  Posisjonering  Forflyttning  Valg (stå \ gå)  Utførelse  Balanse i avslutningsøyeblikket  Mottak av ball  Utfall  Tilbakespill (1. touch & valg)  Igangsetting etter ballerobring

15 Øktgjennomføring kretslag 15 min: Oppvarming med ball 20-30 min: Spilløvelse 45-60 min: Spill

16 Den gode fotball-læreren:  Ser alle i løpet av ei økt  Skaper aktivitet  Stiller krav til kvalitet og tilstedeværelse  Er opptatt av å forsterke det som er positivt  Coacher og følger opp spillerne ut i fra et tema  Veksler mellom en spørrende og forklarende tilnærming  Viser samtidig som han prater  Sørger for endring av adferd i løpet av ei økt. Tålmodig og konsentrert jobbing med tema = Utvikling

17 Oppvarming med ball Teknikksirkel  1)Blå spillere mottar baller fra røde spillere som de skal returnere på ulike måter (heading, volley, mottak lår – volley osv)  2) Blå spillere fører ballen inne i sirkelen og spiller vegg med ledig rød spiller utenfor sirkelen  3) Blå spiller mottar pasning fra rød spiller langs bakken, spiller ballen videre til en annen ledig rød spiller utenfor sirkelen

18 Oppvarming med ball Pasningsfirkant  Spille ballen til en ledig spiller som fort som mulig. Dobbelt så mange spillere som det er baller.  Varier med touchbegrensninger

19 Oppvarming med ball Øvelse ”spille med”  3 spillere med ball skal spille seg imellom, før de leverer ball til 3`er gruppe på andre siden  Gul spiller er fast kombinasjonspiller midt på banen  Varier antall spillere og eventuelt touchbegrensninger

20 Spilløvelse Øvelse ”spille med og mot”  3 spillere skal sammen spille seg forbi 2 (gule) forsvarspillere, og levere ballen til neste 3`er gruppe  Her kan man variere og tilpasse antall med og motspillere

21 Spilløvelse Barca  Holde ballen i laget  Keepere eller andre i enden fungerer som vegger og skal returnere ballen etter maks 2 touch.  Poeng etter f. eks 10 trekk  Hvis en i overtall, bruk joker.  Variere banestørrelse

22 Spilløvelse Overtallspill  Holde ballen i laget.  10vs5, 12vs6, 8vs4 osv.  Telle brudd hos forsvarslaget. Bytte forsvarslag etter 2-3 minutter.

23 Spilløvelse Øvelse ”Nils Johan”  5-8 spillere pr lag  Scoring oppnås hvis man fører ballen kontrollert forbi motstanders dødlinje.  Organiser laget i f. eks 3- 3-1-1.

24 Spilløvelse Angrep vs forsvar  Blått lag skal forsøke å score på rødt lag  Hvis rødt lag vinner ballen, så kan de score ved å føre ballen kontrollert inn i midtsirkelen  4-8 spillere på forsvarslag. 5 – 8 spillere på angrepslag.

25 Spilløvelse Bakre og midtre ledd i angrep  Rødt lag skal forsøke å spille ut av presset til blått lag  Scoring ved kontrollert føring overmidtbanen  Blått lag scorer som vanlig ved ballvinnning  6-8 spillere pr. lag

26 Spill

27 Slik utvikler vi flere og bedre spillere i Buskerud Fotballkrets Sjekkliste for spillere, foreldre, trenere & klubbledere  Skal man bli god, så må man trene mye. I alderen 10-16 år, bør man i snitt trene minimum to timer hver dag. Mest mulig av treningen bør foregå med ball.  På fellestreningene bør det legges opp til mest mulig spilltrening. Dette utfordrer og utvikler spillernes evne til velge & utføre i forhold til med og motspillere. Det er dette som skiller klinten fra hveten. Det bør være minst mulig isolert teknikktrening på fellestreningene.  Lag spillaktiviteter som gjør at spillerne er hyppig involvert. F. eks 4vs4, 5vs5.  Isolert teknikktrening bør foregå i form av egentrening. Spillere som vil bli gode bør daglig holde på med ballen på egenhånd (triksing, avslutninger eller pasninger mot en vegg).  Som en hovedregel så bør man ikke spille mer enn en kamp i uka, da man får betraktelig færre ballinvolveringer i kamp enn det man gjør på trening.  Treneren og klubb har ansvaret for å lage ei seriøs ramme hvor det stilles krav til kvalitet og tilstedeværelse.  Treneren og klubb har ansvaret for å lage et klima hvor man blir oppfordret til, og føler seg trygge i forhold til å prøve, feile & teste yttergrensene sine. De beste har blitt best, fordi de hele veien har utfordrer seg selv.


Laste ned ppt "Spillerutviklingstiltak for de ivrigste og beste guttene i alderen 13-16 år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google