Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 referansegruppe Stiftelsesmøte 10. november 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 referansegruppe Stiftelsesmøte 10. november 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 referansegruppe Stiftelsesmøte 10. november 2011 Vidar.Faltinsen@uninett.no

2 2 Medlemmer  Vidar Faltinsen, UNINETT (leder og sekretær)  Morten Brekkevold, UNINETT  Gro-Anita Vindheim, NTNU  Børge Brunes, UiTø  Jan Sigurd Refvik, UiO  Rune Kittelsen, UiA  Peder Sefland, HiVolda  2 møter i året, gjerne i tilknytning til samlinger  UNINETT dekker reisekostnader

3 3 Agenda Kl 1000 – 1500, lunch 1200 1. Velkommen v/Vidar 2. Referansegruppens mandat 3. Status på utvikling pr sept 2011. Planer ut året. Rammer. 4. Runde rundt bordet - hvordan bruker dere NAV? Hva savner dere? Hvilke andre verktøy bruker dere, da med hovedfokus på nettverk. 5. Innspill til neste års utvikling. 6. Neste møte

4 4 Mandat  Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer, samt ønsker om ny funksjonalitet diskuteres.  Referansegruppen gir råd til hvordan NAV utvikling bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.  Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra SPR (@campus strategi- og prioriteringsråd).SPR  For NAV referansegruppen vil det være nærliggende å diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene.

5 5 Rammer  Morten B med hud og hår   Studenter  Utvidet samarbeid med NTNU i 2011  Trond Kandal  John Magne til dels  Samarbeid med UiTø  Ole Martin Bjørndalen  Samarbeid med UiO – debianpakking  Morten Werner Forsbring  Arbeider for å få en ny fast stilling ved UNINETT  Pågående prosess med Nordunet med forslag om samarbeid

6 6 SPR mai 11: NAV og verktøykasse Strategi for videreutvikling

7 7 Mål for NAV og verktøykasse  Det overordnede målet for NAV er å være det sentrale nettovervåkningsverktøyet på campus og utgjøre den komplette alarmsentral for alt utstyr IKT-avdelingen har driftsansvar for.  Det overordnede målet for verktøykassen er å danne en felles plattform for alle verktøy som brukes til nett- og systemovervåkning hos institusjonen.  NAV og verktøykassen må kontinuerlig videreutvikles for å møte kommende utfordringer for IKT-infrastrukturen på campus. Herunder må man på en god måte støtte overvåkning i forhold til IPv6, sanntidskommunikasjon (telefoni, video) og multicast (streaming).  I forhold til eierskap og videreutvikling av NAV og verktøykassekonseptet, er målsetningen at de større institusjonene i sektoren bidrar til og inngår i et forpliktende samarbeid.

8 8 Status utvikling

9 9 NAV 3.0 – 3.5 (2005-2009)  NAV 3.0 – Sept 2005  Completely new web interface  New authentication and authorization system  New snmp collector: getDeviceData  New database  New event- and alarm system (event engine, alert engine, alert profiles)  Module monitor  New message system  Network discovery, improved vlanplot  NAV 3.1 – June 2006  Introduced Arnold – machine blocker  Introduced IP Device Center  Introduced L2trace (rewritten in 3.6)  NAV 3.2 – Feb 2007  Rewritten messages and maintenance tools  Rewritten SMS daemon  Alert profiles can show users SMS log  10 gig support, 64 bit counter support  Ranked traffic statistics  NAV 3.3 – Oct 2007  Introduced SNMP trap daemon  Redesigned web interface  Router port view in IP Device Center  NAV 3.4 – May 2008  IPv6 support added:  machine tracker  prefix collection  Prefix matrix  LDAP auth improved  NAV 3.5 – Jan 2009  New IP device Info (replaces IP device center)  Rewritten to python:  Alert Profiles  Alert Engine  New Netmap replaces vlanplot  Rewritten Network Explorer  Introduced new Radius tool  Local reports in report.conf  And more improvements to the report tool  HP switch stack support removed Gradually reduced number of programming languages – and improved code maintainability

10 10 NAV development 2010 -> NAV 3.6 • new SNMP collector (now common interface table) • mailin (external alarm parsing) • enhancements to report system (CSV export, availability report..) • several subsystems rewritten (machine tracker, dev history, makecricketconfig) • support “ignore resolved alerts” NAV 3.7 • introduced Geomap (OpenStreetMap) • sudo (admin can manage user’s alert profiles) • AD LDAP support NAV 3.8 • New tool: portAdmin • rewritten seedDB tool • report for inactive devices FeaturesBugs 1May 2010NAV 3.6.0b13410 2June 2010NAV 3.6.0b29 3June 2010NAV 3.6.0b3112 4July 2010NAV 3.6.0b410 5Aug 2010NAV 3.6.0b56 6Sept 2010NAV 3.6.0b6121 7Oct 2010NAV 3.6.0116 8Oct 2010NAV 3.6.111 9Nov 2010NAV 3.6.27 10Nov 2010NAV 3.6.31 11Nov 2010NAV 3.7.050 12Dec 2010NAV 3.7.16 13Dec 2010NAV 3.7.24 14Jan 2011NAV 3.7.39 15Jan 2011NAV 3.7.42 16Feb 2011NAV 3.8.062 17Feb 2011NAV 3.8.119 18Mar 2011NAV 3.8.212 19Mar 2011NAV 3.8.36 Totalt49153 New SNMP collector => Improved equipment support

11 11 NAV 3.9 i mai

12 12 Revidert NAV Roadmap 2011++ NAV 3.9: 20/5-11 Alarm når mac-address dukker opp på nettet Grensesnitt for å sette terskelalarmer Utvidelser til Arnold Networkdiscovery topology omskrevet til python NAV 3.10: November 2011 (skulle vært august) Håndtere alarmer fra miljøsensorer i nettutstyr Weathergoose Cricket statistikk Håndtering av alarmer fra UPSer Alarm når redundant power i svitsj feiler Asynkron dns - speeder opp grensesnitt Alarm når svitsjeporter med topologi går ned Alarm dersom enhet ikke svarer på snmp NAV 3:11: Februar 2012 (skulle vært desember) Networkdiscovery vlan omskrevet til python Omskriving av getboksmacs til python Utvid ny getboksmacs til å inkludere LLDP VRRP støtte i ipdevpoll IPv6 trafikktellere på ruterportnivå i Cricket netbiosscan Ikke tidfestet Maskinsporingsstøtte for trådløse klienter med Cisco controller Inkluder vlanview + utbedre løsning Støtt både dns og sysname Innsamling av statiske ruter Omskriving av flere delsystemer til django  NAV-ref kan påvirke

13 13 Noen Launchpad items  Machine tracker improvements  Arnold improvements  NAV page for smartphone  Matrix improvements  New toolbox  More generic toolbar search  Netmap and geomap imovements  Re-implement refresh button in ipdevinfo  Shadow states evaluates incorrectly


Laste ned ppt "1 referansegruppe Stiftelsesmøte 10. november 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google