Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altinn – en nøkkel til et Norge i endring Hallstein Husand Avdelingsdirektør AltinnSentralForvaltning (ASF) Brønnøysundregistrene 14. Mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altinn – en nøkkel til et Norge i endring Hallstein Husand Avdelingsdirektør AltinnSentralForvaltning (ASF) Brønnøysundregistrene 14. Mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Altinn – en nøkkel til et Norge i endring Hallstein Husand Avdelingsdirektør AltinnSentralForvaltning (ASF) Brønnøysundregistrene 14. Mars 2005

2 Disposisjon •Litt om hva Altinn er –Hvem er med –Status –Videreutvikling •Hva sier Altinn avtalen om flerspråklighet og samiske tegnsett. •Utfordringer med flerspråklighet i fellesportaler

3 Fra prosjekt til forvaltning Prosjektet overlevert til Brønnøysundregistrene 11. mai 2004

4 Prosjektresultater  Kraftig infrastruktur  84 skjemaer  Til tid  Under kost Prosjektet overlevert til Brønnøysundregistrene 11. mai 2004

5 Dette er Altinn •Altinn er en felles tjeneste som tilbys alle etater, for innsamling av data fra privatpersoner eller fra næringsliv. •Altinn tilbyr enten en Internettportal hvor de ulike skjemaene kan fylles ut direkte på Internett, eller overførsel fra bedriftenes egne IT-systemer (for eksempel regnskap- og økonomiprogramvare). •Altinn integreres mot etatens bakenforliggende fagsystemer og kan sende data helt inn til etatens kjernesystemer •Altinn tilbyr god sikkerhet for alle og inkluderer tjenester som gir juridisk gyldig arkivering og mottak av data •Altinn tilbyr et enhetlig og brukervennlig grensesnitt for offentlige skjemaer •Altinn benytter datadefinisjoner og informasjon fra registre i Brønnøysund som hjelp til utfylling av skjemaet

6 I begynnelsen var vi tre…

7 I løpet av året ble vi 10! ØKOKRIM

8 Og vi er i dialog med flere… ØKOKRIM

9 Produktutviklingen fortsetter for fullt Altinn versjon 1.2 ble satt i produksjon rett før jul  En rekke forbedringer for brukerne knyttet til arbeidsflyt og oversikt Versjon 2.0 er like om hjørnet (1. april)  Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister Versjon 3.0 slippes 15. juni  Flere forbedringer i brukskvalitet og arbeidsflyt  Sikkerhetsportal  PKI Versjon 3.1 produksjonssettes 15. desember

10 Ny struktur og design på informasjonssidene

11 Hva sier Altinn avtalen om flerspråklighet •Krav til språk (Portal) –Applikasjonen skal være fleksibel i forhold til bruk av ulike språkformer og tegnsett. Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk er språk som løsningen skal håndtere. •Krav til hjelpefunksjoner (Skjema) –Det skal være en online hjelpefunksjon tilpasset ulike språkversjoner. Hjelpe-funksjonen skal være kontekst avhengig. Hjelpefunksjon skal være tilgjengelig både på skjemanivå og på feltnivå. Innlegging av hjelpetekster må kunne angis ved oppbygging av skjema.

12 Utfordringer med flerspråklighet i fellesportaler •AltinnSentralForvaltning forvalter og videreutvikler portalen •De samarbeidende etater er selv ansvarlige for de skjema som presenteres i portalen •Altinn benytter datadefinisjoner fra Oppgaveregistret og informasjon Enhetsregisteret og Det sentrale folkeregister som hjelp til utfylling av skjema.

13 Utfordringer med flerspråklighet i fellesportaler •Det er viktig for fellesløsninger som Altinn, at innføring av flerspråklighet skjer koordinert fra offentlige etater –som for eksempel innføring av samisk •En felles offentlig portal som tilbyr samisk bare i portalen, eller bare i enkelte skjema vil være svært forvirrende for de brukere som ønsker å bruke samisk i slike sammenhenger

14 Andre utfordringer •Altinn bygger på Microsoft.net –I utgangspunktet ikke noe problem •Skjemamotoren i Altinn er Adobe Form Server –Adobe støtter ikke samiske tegn – foreløpig •Altinn som del av felles offentlig infrastruktur –Sikkerhetsportal –Min Side –Andre etater og kommuner


Laste ned ppt "Altinn – en nøkkel til et Norge i endring Hallstein Husand Avdelingsdirektør AltinnSentralForvaltning (ASF) Brønnøysundregistrene 14. Mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google