Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkohol ABC Magne Richardsen DNT Edru livsstil DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkohol ABC Magne Richardsen DNT Edru livsstil DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkohol ABC Magne Richardsen magne@dnt.no

2 DNT Edru livsstil DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det er helt naturlig å velge en edru livsstil! Vi opplyser om alkoholens skadevirkninger Og jobber for en mer restriktiv alkoholpolitikk Og en holdningsendring i samfunnet

3 DNT Edru livsstil •Frivillig organisasjon med over 2000 medlemmer i 19 fylker og mer enn 50 lokale grupper •Startet i 1859 i Stavanger (130 000 medlemmer i 1913) •Medlemsbladet Menneskevennen (1861) •www.dnt.nowww.dnt.no

4 Vi er mange som har en edru livsstil! •45% av mennene og 66% av kvinnene i verden drikker ikke alkohol. (55% totalt) •I Norge er det ca 10% som ikke drikker alkohol •Andelen ikke-brukere varierer – med tid, sted, kultur, økonomi og sosial tilhørighet

5 Andelen ikke-drikkere i verden i 2002 (grønt = mange, rødt og særlig rødbrunt = få)

6 Prosentandel avholdende i perioden 1956-1999.

7 Alkoholens betydning • Samhold • Vennskap • Forbrødring • Åpenhet • Søken • Respekt • Det gode liv • Kos • Sosial integrering • Rituale Alkoholen spiller en rolle i det sosiale liv.

8 Alkoholkultur •Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse •På arbeidsplassen – ”fredagspilsen” og ”julebordet” •Russetid •Paringsrituale: dans – finne seg kjæreste •Politikk og organisasjonsliv •Når man skal ha det gøy eller ha det kos •Når man er deppa •I U-land: tegn på velstand og modernitet

9 Hva påvirker? Forebygging Helse Antall salgssteder Ukedag Skole Gener Familie Sosial klasse Holdningskampanjer Smak Promillegrenser Antall skjenkesteder Alder Foreldre Kjønn Kultur Yrke Salgstider Venner Arbeidstid Promillekontroll Avgifter Aldersgrenser Vinmonopol Skjenketider Intervensjoner Religion Humør Totalforbruk Reklame Rasjonelle valg Graviditet Barn Sivil status Forbilder Alkoholfrie soner Tax free Glass Global oppvarming Konjunkturer Pappvin

10 Vanlige myter om rus i Norge: •Nordmenn drikker mer enn andre •Norge har et større alkoholproblem enn andre land •I andre land drikker man uten at det oppstår skader •Norsk alkoholpolitikk er grunnløs og virkningsløs – resulterer kun i økt grensehandel, økt illegal smugling og mer hjemmebrenning •Alkoholpolitiske endringer har ingen kostnadsside •Bare Norge har restriksjoner, og det er bare vi som diskuterer alkoholpolitikk”

11 Hva er alkohol? Alkohol er en gift- også kalt etanol (C2H5OH) – Fargeløs væske. Flyktig- lett antennelig. Den produseres ved at man lar frukt eller annet plantemateriale gå i forråtnelse. En kvart liter ren alkohol ville tatt livet av deg. Fordelene ved alkohol: Det er bakteriedrepende, Det er et kraftig løsemiddel. Det kan brukes som brennstoff.

12 Forbruk og konsekvenser •Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året.

13 Gjennomsnittsforbuk i 2002 – liter alkohol pr. voksen (lys farge = lavt, rødt og særlig rødbrunt = høyt)

14 Utviklingen: •Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året.

15 Forbruk og konsekvenser •Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året. •Ungdom 15-20 år drikker 5 liter ren alkohol

16

17 For både liten og stor?

18 Alkoholreklame Reklamekampanje i Danmark 2003 www.shaker.nu

19 Ungdom

20 Spørreundersøkelser 13 – 17 åringer: 20 % har kjøpt øl i butikk, 30 % har drukket på utested siste år. DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det er helt naturlig å velge en edru livsstil! Vi opplyser om alkoholens skadevirkninger Og jobber for en mer restriktiv alkoholpolitikk Og en holdningsendring i samfunnet

21 Mindreårige skal ikke skjenkes alkohol. Den som er synlig påvirket, skal nektes servering: Bergen og Trondheim: Over 80 % overskjenking Ingen nekt i skjenketidens siste time Skjenkekontrollen er lite effektiv: Vårt svar: Utelivsaksjonen! ” Brudd på alkoholloven:

22 Drikkemåten i ulike land i 2002 (grønt = mye måltidsdrikking, rødt og særlig rødbrunt = mye fyll)

23 Forbruk og konsekvenser •Gjennomsnittlig 6 liter ren alkohol i året. •Ungdom 15-20 år drikker 5 liter ren alkohol •Estimert kostnad: 18 – 20 milliarder kroner •3.største risikofaktor i i-land •Globalt: 1,8 millioner dør årlig

24 Litt statistikk: • Mellom 300 og 400 personer dør av alkoholforgiftning hvert år • 1 500 000 nordmenn plages hvert år av andres alkoholbruk • Mellom 1200 og 1600 personer dør indirekte på grunn av alkohol hvert år • 1 av 3 sykehussenger opptas til enhver tid av en person med alkoholrelatert skade • Alkohol er vanligste dødsårsak blant gutter mellom 15 og 25

25 Litt statistikk: • 1 av 3 trafikkulykker skjer i på grunn av promillekjøring • 6 % av jenter som drikker blir utsatt for seksuelle overgrep uten å kunne gjøre motstand på grunn av tung alkoholrus • 10 000 barn blir årlig født med hjerneskade på grunn av mors alkoholbruk under svangerskapet

26 Tilstander hvor 100 % kan tilskrives alkohol Alkoholpsykoser, Alkohol avhengighets-syndromet, Skadelig alkoholbruk, Alkoholisk polyneuropati, Alkoholisk kardiomyopati, Alkoholisk gastritt, Alcoholisk fettlever, Akutt alkoholisk hepatitt, Alkoholisk skrumplever, Uspesifisert alkoholisk leverskade, Alkoholisk leversvikt, Føtalt alkoholsyndrom, Ekstremt høyt blodalkoholnivå, Alkoholforgiftning ved uhell, Etanol- og metanoltoksisitet

27 Alkohol-relatert sykdom og skade Kroniske sykdommer: Kreft: Munn, øre, svelg, spiserør, lever, bryst (ikke inkludert i CRA 2000: tykk- og endetarm) Nevropsykiatriske sykdommer: Alkoholbruksykdommer, unipolær større depresjon, epilepsi Diabetes Hjerte- og karsykdom: Høyt blodtrykk, koronar hjertesykdom, slag Mage- og tarmsykdom: Skrumplever Tilstander rundt fødsel: Lav fødselsvekt Relasjoner til infeksiøse sykdommer er foreløpig ikke inkludert! Skader: Uhell: Motorvognulykker, drukning, fall, forgiftning etc. Annet: Selv-påførte skader, drap etc.

28 DNT Edru livsstil

29 Alkoholindustrien

30

31 De største risikofaktorer for sykdom (WHR 2002) i land med ulikt utviklingsnivå, målt i tapte friske leveår (DALYS) U-land I-land … med høy dødelighet… med lav dødelighet Undervekt14.9% Alkohol6.2 %Tobakk12.2 % Ubeskyttet sex10.2 %Høyt blodtrykk5.0 %Høyt blodtrykk10.9 % Dårlig vann og sanitær5.5 % Tobakk4.0 %Alkohol9.2 % Innendørs røyk av faste brennstoffer 3.6 %Undervekt3.1 %Høyt kolesterol7.6 % Sinkmangel3.2 %Overvekt (BMI)2.7 %Overvekt (BMI)7.4 % Jernmangel3.1 %Høyt kolesterol2.1 % Lavt inntak av frukt og grønnsaker 3.9 % Vitamin A-mangel3.0 % Lavt inntak av frukt og grønnsaker 1.9 %Fysisk inaktivitet3.3 % Høyt blodtrykk2.5 % Innendørs røyk av faste brennstoffer 1.9 % Narkotika1.8 % Tobakk2.0 % Jernmangel1.8 %Ubeskyttet sex0.8 % Høyt kolesterol1.9 %Dårlig vann og sanitær1.8 %Jernmangel0.7 %

32 Samfunnsproblem Plaget på offentlig sted: 554000 Plaget på privat sted: 271000 Fysisk skadet: 114000 Fått ødelagt klær og lignende: 176000 Utskjelt eller fornærmet: 524000 Redd full person på off.sted: 447000 Holdt våken av fyllebråk: 777 000 Minst en av plagene ovenfor: 1 466 000

33 Fikk ikke danse - gikk berserk på danskebåten • Ravende full forsøkte en 45- åring å by opp en kvinne til dans på danskebåten. Da hun sa nei, sparket han henne og skallet ned en annen mann. • I formildende retning påpeker dommeren at det synes å være et enkeltstående tilfelle der mannen var sterkt påvirket av alkohol. Ingeborg Rossow SIRUS 20. mars 2009

34 Samfunnsproblem • Ca 60 000 fylleskader hvert år • 75% av voldsofre påvirket • 80% av voldsforbryterne • 75 % av drapsmennene • 63% av voldtektsdømte • Hærverk • Uønsket graviditet/kjønnssykdommer • 50% av voldsofrene alkoholpåvirket også

35 Trender i alkoholkonsum og vold • En økning i alkoholkonsumet gir økning i voldsomfanget, - og omvendt – (i gjennomsnitt, når det er tatt hensyn til andre forhold som påvirker voldsomfanget) • Sammenhengen er sterkest i land hvor beruselse er framtredende i drikkemønsteret (f eks Norge, Finland) – Nordeurpa.124** – Mellomeuropa.085** – Søreuropa.055** • Sterkere sammenheng med konsum på skjenkesteder Ingeborg Rossow SIRUS 20. mars 2009

36 Kan voldsomfanget endres med alkoholpolitiske virkemidler? • Finland 1968: – drapsraten opp 30% • Sovjet 1985: – drapsraten blant menn ned 40% • Reykjavik 1999: – voldstilfelle opp 34% • Stockholm 1998: – voldstilfelle ned 29% Ingeborg Rossow SIRUS 20. mars 2009

37 Er det sånn vi vil ha det? Verdier som nordiske sosial og helseministre har blitt enige om: • Vern om menneskelivet, • respekt for menneskeverdet, • sosialt og personlig ansvar, • frihet for enkeltmennesket og • vern om familien.

38 Hva påvirker mest? • Aldersgrense for kjøp av alkohol • Statsmonopol for salg av alkohol • Begrensninger med hensyn til salgstider/-dager • Begrensninger av antall utsalg • Alkoholavgifter • Promillegrense • Promillekontroller • Inndragning av førerkort ved promillekjøring • Førerkort med begrensninger (’graduated licences’) for nye bilførere • Kortvarige tidlige intervensjoner overfor pasienter med høyt alkoholforbruk

39 EU

40

41 • Muslimer i nabolaget virker forebyggende!

42 Noen gang drukket (%)

43 Have drunk alcohol ever (%) 15-16 åringer i Oslo (2001- SIRUS) BoysGirls Both parents Norwegian8689 One parent Norwegian8690 Immigrants with Western background8798 Immigrants with Muslim background3118 Immigrants with other backgrounds7366 5448 Norwegians; 79 Western; 566 Pakistani; 182 Turkish/ Moroccan; 361 other Muslim; 93 Vietnamese; 413 other non Muslim. Total: N= 7343

44 Have drunk alcohol ever (%), limited group of countries BoysGirls 1 gen. Pakistani153 2 gen. Pakistani225 1 gen. Turkish/Moroccan2516 2 gen. Turkish/Moroccan4426 1 gen. Vietnamese8268 2. gen. Vietnamese8982

45 Drunkenness ever, 4 times or more (%) among those who have drunk ever BoysGirls Norwegian/Western background4344 Immigrants with Muslim background20 Immigrants with other backgrounds2118

46 DNT Edru livsstil "You can not teach a man anything. You can only help him to find it in himself" Galileo Galilei "Du kan tru at du kan. Og du kan tru at du ikkje kan. I begge tilfelle har du rett." Henry Ford

47 DNT Edru livsstil DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det er helt naturlig å velge en edru livsstil! Vi opplyser om alkoholens skadevirkninger Og jobber for en mer restriktiv alkoholpolitikk Og en holdningsendring i samfunnet

48 Er det no problem da?

49 Pendelen svinger • Polet mer populært • Flertall for kortere skjenking • Kommunene strammer inn • Ungdoms forbruk synker • Holdningsendring: folk er lei av fylla

50 ”Vin bør selges i butikk”

51 ”Alkohol er for dyrt”

52 ”Aldersgrensene er for høye”

53 ”Promillegrensene er for strenge”

54 DNT Edru livsstil Hovedutfordringer: 1. Motvekt mot alkoholindustrien globalt 2. Forsvare ”det narkotikafrie samfunn” 3. Gjøre noe med det lokale vakuumet i alkoholpolitikken 4. Alkoholiseringen av fellesskapet

55 Alkohol ABC Magne Richardsen magne@dnt.no www.dnt.no

56 Alkohol ABC Andre sider: www.sirus.no www.actis.no www.fmr.no www.shdir.no www.rus.no www.forebygging.no mye mer

57 Alkohol ABC Søsterorganisasjoner: Juvente Juba IOGT FORUT Blå Kors Hvite Bånd Actis m.fl.

58 Alkohol ABC Prosjekter og utvalg i DNT Edru livsstil: Idrett uten alkohol Alkoholfrie samværsformer Brobyggingsprosjektet Ruspolitisk utvalg

59

60


Laste ned ppt "Alkohol ABC Magne Richardsen DNT Edru livsstil DNT er et fellesskap av avholdsmennesker som støtter hverandre i å si nei til alkohol. Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google