Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006. 2 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006 LØNN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006. 2 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006 LØNN."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006

2 2 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006 LØNN

3 3 ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1 s 15-16  Nye beskatningsregler fra og med 01.01.2006  Elektroniske kommunikasjonstjenester:  fasttelefon  mobiltelefon  internettilgang/bredbånd  Utenfor ordinær arbeidssituasjon  Vanlig fritid  beredskapsvakt

4 4 ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1.1 s. 16  Ett abonnement, dekning pr år:  Inntil kr 1.000 = skattefritt bunnbeløp  Mellom kr 1.000 – kr 5.000 = inntil kr 4.000 er skattepliktig  Utover kr 5.000 = skattefritt  To/flere abonnement, dekning pr år:  Inntil kr 1.000 = skattefritt bunnbeløp  Mellom kr 1.000 – kr 7.000 = inntil kr 6.000 er skattepliktig  Utover kr 7.000 = skattefritt  Både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse!

5 5 ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1.1 s. 17 Eksempel ett abonnement:  Per har fri telefon. Total regning kr 12.000. Per må skatte av kr 4.000 (kr 5.000 – kr 1.000).  Ida har fri telefon. Total regning kr 4.000. Ida må skatte av kr 3.000 (kr 4.000 – kr 1.000). Eksempel to abonnement:  Mads har fri telefon og bredbånd. Total regning kr 15.000. Mads må skatte av kr 6.000 (kr 7.000 – kr 1.000).

6 6 ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1.2 s. 17 NB! Arbeidstakers egenbetaling reduserer skattepliktig fordel krone for krone!  Egenbetaling = regningens størrelse – arbeidsgivers dekning

7 7 EGENBETALING ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER Eksempel: Totalregningen er høyere enn kr 5.000:  Mobilregningen lyder på:kr 6.000  Arbeidsgiver dekker:kr 3.200  Egenbetaling: kr 2.800  Skattepliktig fordel etter egenbetaling:kr 1.200 (kr 4.000 – kr 2.800) Eksempel: Totalregningen er lavere enn kr 5.000:  Mobilregningen lyder på:kr 4.300  Arbeidsgiver dekker: kr 1.800  Egenbetaling: kr 2.500  Skattepliktig fordel før egenbetaling: kr 3.300 (kr 4.300 – kr 1.000)  Skattepliktig fordel etter egenbetaling: kr 800 (kr 3.300 – kr 2.500)

8 8 ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1.3 OG 1.1.1.4 s. 18 Privat bruk kun deler av året: Forholdsmessig fordelsberegning for det antall hele og påbegynte måneder arbeidstakeren har disponert tjenesten;  Skattefritt bunnbeløp (kr 1.000) fordeles på 12 mnd  Sjablonen (kr 4.000/kr 6.000) fordeles på 12 mnd Sporadisk bruksadgang: Skattefritt når bruken:  ikke overstiger 14 dager i løpet av en 30-dagers periode  ikke overstiger 30 dager i løpet av inntektsåret

9 9 ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1.5 s. 18 Sjablonbeløpet inkluderer bare abonnement og ordinær bruk. Full skatteplikt for blant annet:  Spill  Programvare  Overprisede tekstmeldinger, f.eks: oNedlasting av logoer oRingetoner oTV-sendinger Eksempel:  Oddvar har hjemmekontor. Arbeidsgiveren dekker utgiften til bredbåndsselskapet totalt kr 9.000 inkl. nedlasting av TV-sendinger, spill osv til en verdi av kr 3.000. Oddvar må skatte av kr 7.000 (kr 4.000 + kr 3.000).

10 10 ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1.6 s. 18-19 Utenfor sjablonmodellen: Når arbeidsgiver kun refunderer legitimerte tjenestesamtalerEksempel:  Hans har ingen avtale om fri telefon. Hans er på tjenestereise i utlandet og bruker sin egen telefon. Hans kan legitimere tjenestesamtaler for kr 1.700 og kan skattefritt motta kr 1.700 i refusjon fra sin arbeidsgiver.  NB!  NB! Dekker arbeidsgiver mer, f.eks andeler av faste avgifter eller andeler av privat bruk, gjelder sjablonmodellen. Husk fratrekk for egenbetaling.

11 11 FORSKUDDSTREKK, ARBEIDSGIVERAVGIFT OG INNBERETNING ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER FORSKUDDSTREKK, ARBEIDSGIVERAVGIFT OG INNBERETNING ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSTJENESTER PUNKT 1.1.1.7 s. 19 - 25 Januar – februar 2006:  Skattepliktig fordel er trekk- og avgiftsfri (kode 130) F.o.m. 1. mars 2006:  Skattepliktig fordel er trekk- og avgiftspliktig (kode 130-A) Grunnlag for beregning av forskuddstrekk skal maksimalt utgjøre:  Skattefritt bunnbeløp :kr 83 pr mnd (kr 1.000 / 12 mnd)  Ett abonnement: kr 333 pr mnd (kr 4.000 / 12 mnd)  To/flere abonnement: kr 500 pr mnd (kr 6.000 / 12 mnd)

12 12 HJEMME-PC HJEMME-PC PUNKT 1.1.2 s. 25 PC-ordninger - 3 varianter:  Utlån: den ansatte låner PC-utstyret fra arbeidsgiver  Det er denne PC-ordningen som har fått sine begrensninger når finansieringen gjennomføres ved trekk i lønn  Utgiftsgodtgjørelse: den ansatte kjøper PC-utstyret selv, og blir sponset av arbeidsgiver  Kjøp fra arbeidsgiver/finansieringsselskap

13 13 HJEMME-PC HJEMME-PC PUNKT 1.1.2.4 s. 26-27 Begrensning for lønnstrekkavtaler inngått fra og med 14. oktober 2005  Trekk i bruttolønn ikke overstige kr 280 per mnd  Ingen begrensning i tidsperiode  Trekket må finansiere en komplett datamaskin  Skjermstørrelse maksimalt 19”  Bærbar PC er greit  Ekstrautstyr

14 14 HJEMME-PC HJEMME-PC PUNKT 1.1.2.5 s. 28 Lønnstrekkavtaler inngått før 14.10.05  Ingen begrensning for trekk i bruttolønn. Følge avtalen!  Til og med inntektsåret 2008  Trekket må gjelde datautstyr!  Internett - tilknytning: Fra 01.01.2006 behandles som elektronisk kommunikasjonstjeneste!

15 15 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT PUNKT 1.1.3.1 s. 28 Ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 16 G fjernes

16 16 FRITAK FOR ARBEIDSGIVERAVGIFT FRITAK FOR ARBEIDSGIVERAVGIFT PUNKT 1.1.4 s. 30 Arbeidsgivers utbetaling av lønn og feriepenger under sykdom og fødselspermisjon  Fritatt fra arbeidsgiveravgift når ytelsen blir refundert fra folketrygden!

17 17 OPPGAVEPLIKT OPPGAVEPLIKT PUNKT 1.1.5 s. 30-31 Kjøp av tjenester – oppgaveplikt (kode 401)? 2005:  Generell oppgaveplikt når tjenesteyter (alle foretaksformer) ikke driver virksomheten fra fast forretningssted i Norge!2006:  Finansdepartementet:  Finansdepartementet: Ikke oppgaveplikt ved kjøp av tjenester:  Fra AS eller andre selskapsformer  Fra tjenesteytende næringsdrivende med fast forretningssted i Norge!  Når betaler er privat person og tjenesten er utført i hans hjem

18 18 KOST/HYRETILLEGG KOST/HYRETILLEGG PUNKT 1.1.6 s. 31 Sokkelarbeidere og sjøfolk!  01.01- 30.06.2006:  Kost/hyretillegg fullt ut skattepliktig  F.o.m. 1. juli 2006:  Fri kost for sokkelarbeidere er skattefritt når personinntekt inntil kr 600.000 pr. år.  Hyretillegg for sjøfolk skattefritt inntil kr 1.375 pr. mnd.

19 19 STATENS REISEREGULATIV STATENS REISEREGULATIV PUNKT 1.1.7, 1.2.5 OG 1.2.6 s. 32, 36 og 37 Innenlands:  Uendrede satser i 2006Utenlands:  Endring i enkelte satser  Kilometergodtgjørelse: kr 3 per km (2005: kr 2,40)  Maksbegrensning for frokosttrekk (kr 60) fjernet

20 20 KODEOVERSIKT KODEOVERSIKT PUNKT 1.1.8 s. 32-33 Kodeoversikt 9. utgave med revidert tillegg 1! Nye koder:  117-A og 925-A (hyretillegg)  119-A og 527-A (fri kost sokkelarb.) Endrede koder:  111-A, 118-A, 130-A

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 SKATTESATSER 2006 PUNKT 2.1.2.2 OG 2.1.2.3 s. 45 Alminnelig inntekt  Sum nettoskatter: Ingen endring av satser  Personfradrag: klasse 1 kr 35.400 klasse 1 kr 35.400 klasse 2 kr 70.800

27 27 TOPPSKATT 2006 PUNKT 2.1.3.3 s. 46 Klasse 1 (klasse 2 opphevet) kr 0 - 394.000 0,0 % kr 394.001 - 750.000 9,0 % kr 750.000  12,0 %

28 28 FORMUESSKATT 2006 FORMUESSKATT 2006 PUNKT 2.1.9.2 s. 48 $ Endring av formuesgrunnlag for:  Børsnoterte aksjer  80 % av kursverdien (2005: 65 %)  Ikke-børsnoterte  80 % av skattemessig formuesverdi (2005: 65 %)

29 29 FORMUESSKATT 2006 FORMUESSKATT 2006 PUNKT 2.1.9.2 s. 48 $ Endring av formuesgrunnlag for:  Andeler i aksjefond  80 % av andelsverdien (2005: 65 %)  Andeler i verdipapirfond  100 % av kursverdien (2005: 65 %) Aksjefond = fond der minst 50 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte er plassert i aksjer/grunnfondsbevis Aksjefond = fond der minst 50 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte er plassert i aksjer/grunnfondsbevis

30 30 FORMUESSKATT 2006 FORMUESSKATT 2006 PUNKT 2.1.9.3 s. 49 Ligningsverdien økes med 25 %  Bolig og fritidsbolig: Fortsatt begrenset til 30% av markedsverdi

31 31 FORMUESSKATT 2006 FORMUESSKATT 2006 PUNKT 2.1.9.4 s. 49-50 Formuesskatt (kommune) kr 0 - 200.0000,0 % kr 200.000  0,7 % Formuesskatt (stat) klasse 1 (klasse 2 opphevet) kr 0 - 200.0000,0 % kr 200.000 - 540.0000,2 % kr 540.000  0,4 %

32 32 SATSER SATSER PUNKT 2.1.10, 2.1.10.1 OG 2.1.11 s. 50-51 PUNKT 2.1.10, 2.1.10.1 OG 2.1.11 s. 50-51Skjermingsrente: Statskasseveksler 3 måneders løpetid Fastsatt januar 2007; før skatt 3,0 % og etter skatt 2,1 % Egen skjermingsrente for lån: Egen skjermingsrente for lån: Januar – juni: 1,7 % Juli – oktober: 2,1 % November – desember: 2,4 % Normrenten Normrenten Fastsettes inntil 6 ganger årlig – som i 2005 Januar – februar: 2,50 % Mars – august: 2,75 % September – oktober: 3,25 % November – desember: 3,50 %

33 33 FIRMABIL FIRMABIL PUNKT 2.1.12. s. 51 Skattepliktig fordel = kr 239.100 30% av bilens verdi under kr 239.100 + 20% av bilens verdi over kr 239.100 Beløpsgrensene skal justeres årlig med forventet vekst i konsumprisindeksen

34 34 FRADRAGSSATSER PUNKT 2.5.1 s. 55 Minstefradrag - lønn  Fradrag for 34 % av lønn maks. kr 61.100 ”Lønnsfradrag”  Minimum minstefradrag for lønnsinntekter er uendret på kr 31.800 (ikke høyere enn lønn) Minstefradrag - pensjon  Fradrag for % av pensjon  Fradrag for 24 % av pensjon min. kr 4.000 min. kr 4.000 maks. kr 51.100 maks. kr 51.100

35 35 FAGFORENINGS- KONTINGENT FAGFORENINGS- KONTINGENT PUNKT 2.5.7 s. 58 Maksimalt fradrag kr 2.250 (2005 kr 1.800) (2005 kr 1.800)

36 36 INDIVIDUELLE PENSJONSAVTALER (IPA) INDIVIDUELLE PENSJONSAVTALER (IPA) PUNKT 2.5.8 s. 58 Det kan foretas innbetalinger på IPA- kontrakter, men innbetalinger foretatt etter 11. mai 2006 er ikke fradragsberettiget.

37 37 JORDBRUKSFRADRAG (MV). JORDBRUKSFRADRAG (MV). PUNKT 2.5.15 s. 60   Inntektsuavhengig fradrag kr 36.000 (uendret)   For inntekt over kr 36.000: kr 71.500 + fradrag på 19% av overskytende, men maksimalt kr 71.500 (2005 kr 61.500) (kun kr 61.500 for skiferproduksjonsnæringen)

38 38 AS = FRITAKSMETODENFRITAKSMETODEN = AKSJONÆRMODELLENAKSJONÆRMODELLEN ANS = DELTAKERMODELLENDELTAKERMODELLEN ENK =FORETAKSMODELLENFORETAKSMODELLEN SKATTEREFORMEN SKATTEREFORMEN PUNKT 2.8.1 s. 61

39 39 SKATTEREFORMEN SKATTEREFORMEN PUNKT 2.8.1 s. 61 - 62 ENK AS ANS mm. Virksomhetsinntekter: Som før: Løpende beskatning: 28 % Ekstrabeskatning/eierskatt: - ENK: løpende - AS/ANS mm.: ved uttak Fellestrekk ved skjermingsmodellene

40 40 1/1- 2007 1/1- 2006 SKATTEREFORMEN SKATTEREFORMEN PUNKT 2.8.1 s. 61 - 62 - Siste RISK - Skjermingsgrunnlag Tilordning av skjermingsfradrag Ikrafttredelse: -Aksjonærmodellen - Deltakermodellen - Foretaksmodellen Justeringer i skjermingsgrunnlaget Skjermingsrenten for alle modeller fastsettes

41 41 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.1 s. 62 AS Virksomhetsinntekter: 100 Løpende beskatning: 28 % = 28 Ekstrabeskatning: 28 % av 72 (- evt. skjerming) = 20,16 (= 20,16 % av 100) 28 i skatt 72 til utdeling Marginalskattesats: 28 + 20,16 = 48,16 %

42 42 PUNKT 2.8.2.2 og 2.8.2.3 s. 63 - 64 AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.2 og 2.8.2.3 s. 63 - 64 Bankinnskudd Aksje mv. Rente: 28 % Utbytte: Skjermet utbytte: 0 % Uskjermet utbytte: 28 % Tilsvarende: alle spareformer med avkastning i form av rente, f. eks. obligasjoner Tilsvarende: alle spareformer med avkastning i form av utbytte, f. eks. aksjefond

43 43 SKJERMINGSFRADRAG= Risikofri avkastning SKJERMINGSGRUNNLAGSKJERMINGSRENTE x = Aksjens inngangsverdi + ev. omkostninger v/kjøp -Statskasseveksler med 3 måneders løpetid etter skatt (2,1 %) AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.3 s. 63

44 44 -Skjermingsfradraget beregnes per aksje -Skjermingsfradrag beregnet på én aksje kan ikke fradras i utbytte/gevinst fra andre aksjer -Ubenyttet skjerming (dvs. at skjerming overstiger årets utbytte) kan fremføres og trekkes fra i senere års utbytte/gevinst fra samme aksje -Skjermingen beregnes årlig og tilordnes den som eier aksjene ved årets utløp (31/12) - Skjermingsfradrag forutsetter at utbyttet er lovlig utdelt etter aksjeloven §§ 8-1 og 8-2 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.3 s. 63 - 64

45 45 Skjermingsrente = Årsgjennomsnittet av statskasseveksler med 3 måneders løpetid etter skatt (2,1 %) -Fastsettes årlig etterskuddsvis -Samme rente gjelder for alle aksjonærer -Samme rente gjelder for skjerming i deltakermodellen og foretaksmodellen (før skatt 3,0 %) -www.norgesbank.no AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.4 s. 64

46 46 Skjermingsgrunnlaget Hovedregel: Inngangsverdi + omkostninger ved kjøp Unntak: Oppregulert verdi i 1992 basert på takst eller regnskapsmessig verdi, kan ikke benyttes som skjermingsgrunnlag! OBS! Ved arv/gave etter 1.1.2006: skjermingsgrunnlag = arvelater/givers inngangsverdi (kontinuitet) AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.5, 2.8.2.6 og 2.8.2.9 s. 64-66 og s. 69-73

47 472006:Aksje 1Aksje 2 Kostpris 100450 Skjermingsgrunnlag 100450 Skjermingsfradr.(2%) 2 (2% av 100) 9 (2% av 450) Utbytte mai 2006 77 Skattepliktig utbytte 50 Ubenyttet skjermingsfradrag 02 Skjermingsgrunnlag 2007 100452 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.7 s. 66-67

48 482007:Aksje 1Aksje 2 Kostpris 100450 Skjermingsgrunnlag 100452 Skjermingsfradrag (2%) 2 (2% av 100) 9,04 (2% av 452) Ubenyttet skjermings- fradrag fra 2006 02 Totalt skjermingsfradrag 2007 211,04 Utbytte mai 2007 66 Skattepliktig utbytte 2007 40 Ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring 05,04 Skjermingsgrunnlag for 2008 100455,04 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.7 s. 66-67

49 49 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.8 s. 67 Realisasjon av aksjer Utgangsverdi - Inngangsverdi* (= skjermingsgrunnlag) - Ubenyttet skjermingsfradrag ** = gevinst/tap * Her kan takst/regnskapsmessig verdi brukes ** Tap på grunn av skjermingsfradrag kan ikke føres til fradrag

50 502008:Aksje 1Aksje 2 Kostpris 100450 Ubenyttet skjermingsfradrag 05,04 Samlet inngangsverdi 100455,04 Salgssum 2008 440 Gevinst/tap 340 (gevinst) 15,04 (tap) Fradragsberettiget tap 010 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.8 s. 67-68

51 51 1/1- 2007 1/1- 2006 Skjermingsgrunnlag fastsettes Tilordning av skjermingsfradrag 31/5- 2006 Beholdnings- oppgave! Juni/okt 2007 Ligningsvedtak Fastsettelse av skjermingsgrunnlaget pr. 1.1.2006 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.8.1. s. 68

52 52 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.10/11 s. 73-74 Utland AS i utlandet Aksjonærmodellen gjelder for alle utenlandske aksjonærer i norske selskap, hvis de er bosatt i annen EØS-stat Aksjonærmodellen gjelder også for aksjeinntekter i utlandet til aksjonær bosatt i Norge

53 53 Som før: Som før: Långiver skattlegges for påløpte renteinntekter. Fradrag for selskapet. Nytt: Nytt: Ekstrabeskatning (28 %) av påløpte renter utover et skjermingsfradrag Faktiske påløpte renter - skatt (på påløpte renter) - beregnet skjerming = Grunnlag for tilleggsbeskatning Skjermingen skal beregnes månedlig på grunnlag av lånesaldo den 1. hver måned Gjelder alle personer som yter lån Dvs. ikke bare aksjonær og/eller dens nærstående Staten Stakkars skattyter AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.12 s. 74-76

54 54 AS Lån til AS på kr 1.000.000 Rente 6 % Renter kr 60.000 til fradrag (28 %) Renteinntekter kr 60.000 skattlegges med 28 % = kr 16.800 Renteinntekter kr 60.000 - skatt (28 %) kr 16.800 - skjermingsfradrag (kr 1000’ x 1,7 %) kr 17.000 = grunnlag for ekstrabeskatning kr 26.200 Ekstraskatt: kr 7.336 (kr 26.200 x 28 %) Total skatt långiver: kr 24.136 (kr 16.800+ kr 7.336) AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.12 s. 75

55 55 AKSJONÆRMODELLEN AKSJONÆRMODELLEN PUNKT 2.8.2.13 s. 77-79 Aksjer mottatt som arv eller gave etter 1.1.06: Harmonisering av arveavgift og skatt pga. kontinuitet: –Arveavgiftsgrunnlaget reduseres med 20 % av latent gevinst Eksempel: Latent gevinst på 150 gir en reduksjon på 30 i arveavgiftsgrunnlaget (150 x 20 %)

56 56 DELTAKERMODELLEN DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.1 og 2.8.3.2 s. 79 ANS DA KS Indre selskap Stille deltaker Partrederi Virksomhetsinntekter: 100 Løpende beskatning: 28 % = 28 Ekstrabeskatning: 28 % av 72 (- evt. skjerming) = 20,16 (= 20,16 % av 100) 28 i skatt 72 til utdeling Marginalskattesats: 28 + 20,16 = 48,16 %

57 57 DELTAKERLIGNET SELSKAP Arbeids- godtgjørelse Tilbakebetaling innbetalt kapital DELTAKERMODELLEN DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.3 s. 80 Utbetaling av opptjent kapital Som næringsinntekt Ekstraskatt Skattefritt

58 58 Utdeling av opptjent kapital - skatt på andel av selskapets overskudd - skjermingsfradrag* = Beløp som skal ekstrabeskattes** * Deltakeren ved årets slutt tilordnes skjermingsfradraget * *Regnes som alminnelig inntekt (28%) DELTAKERMODELLEN DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.4 s. 81 Grunnlaget for ekstrabeskatning

59 59 SKJERMINGSFRADRAG SKJERMINGSGRUNNLAGSKJERMINGSRENTE x =  Statskasseveksler med 3 mnd løpetid 3 mnd løpetid  Fastsettes årlig  Likt for alle selskaper  Innskudd  Netto vederlag  Andel av skattemessig EK  Spesielt ved arv/gave DELTAKERMODELLEN DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.3 s. 80

60 60 FØR 1/1 2006: Andel av skattemessig egenkapital per 31/12-05 Korreksjon for overpris eller underpris ETTER 1/1 2006: ETTER 1/1 2006: Kjøp: Netto vederlag for andelen Deltakers innskudd i Stiftelse: Deltakers innskudd i selskapet (målt kvartalsvis) selskapet (målt kvartalsvis) Arv/gave: Arvelaters/givers skjermingsgrunnlag (ikke høyere enn arveavg.grunnl.) DELTAKERMODELLEN DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.4.1 og 2.8.3.4.3 s. 82-83 SKJERMINGSGRUNNLAG:

61 61 DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.4.2 s. 82 - 83 Skjermingsgrunnlaget økes når:  deltakeren senere skyter inn innskudd i selskapet  årets utdeling fra selskapet ikke er nok til å dekke deltakerens skatt på det løpende overskuddet i selskapet  arbeidsgodtgjørelse godskrives EK-kontoen, men ikke utbetales  skjermingsfradraget ikke er fullt utnyttet tidligere år Skjermingsgrunnlaget reduseres når:  deltakeren får tilordnet andel av selskapets underskudd (reduksjon med underskuddsandelen x 28%)  deltakeren får tilbakebetalt kapital

62 62 Skjermingsrente = Årsgjennomsnittet av statskasseveksler med 3 måneders løpetid etter skatt (2,1 %) -Fastsettes årlig etterskuddsvis -Samme rente gjelder for alle deltakere -Samme rente gjelder for skjerming i foretaksmodellen og aksjonærmodellen (før skatt 3,0 %) -www.norgesbank.no DELTAKERMODELLEN DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.4.6 s. 85

63 63 Vederlag - Inngangsverdi* - ubenyttet skjermingsfradrag** = Gevinst/tap * Er samsvarende med skjermingsgrunnlaget ** Ubenyttet skjermingsfradrag kan ikke føre til/øke fradragsberettiget tap DELTAKERMODELLEN DELTAKERMODELLEN PUNKT 2.8.3.5 s. 86-87 REALISASJON AV ANDEL

64 64 FORETAKSMODELLEN FORETAKSMODELLEN PUNKT 2.8.6.1 s. 89 Overskudd i virksomhet: 100 Løpende beskatning: 28 % = 28 (alminnelig inntekt) Personinntekt: Trygdeavgift: 10, 7 % Toppskatt: 0 %, 9 % eller 12 % Alminnelig inntekt Personinntekt Marginalskattesats: 38,7 %, 47,7 % eller 50,7 % ENK

65 65 Beregning av personinntekt Omfanget av virksomheten Passivkapitalplassering Næring Vurdering av om det drives næring: - Vanlig virksomhetsvurdering - Ikke skille aktiv/passiv eier - Ikke skille liberal/ikke-liberal FORETAKSMODELLEN FORETAKSMODELLEN PUNKT 2.8.6.2 s. 90

66 66 FORETAKSMODELLEN FORETAKSMODELLEN PUNKT 2.8.6.2.1 s. 90-91 Lignings-ABC om næringsbegrepet ved utleie: -5 eller flere utleieboliger -500 kvm næringsareal  Ektefeller kan ha hver sin utleievirksomhet  Utleievirksomhet i AS/ANS mv. ses separat fra privat utleievirksomhet Næringsbegrepet ved salg av: -Enkeltstående bolig: Kapitalinntekt -Boligkontrakt: Kapitalinntekt -Enkeltstående tomt: Kapitalinntekt = næringsvirksomhet!

67 67 FORETAKSMODELLEN FORETAKSMODELLEN PUNKT 2.8.6.3 s. 93-94 BEREGNING AV PERSONINNTEKT. HVA ER ENDRET? •Beløp fra gevinst- og tapskonto skal med i personinntektsgrunnlaget –Medfører personinntekt også etter opphør av næring •Gjeldsrenter reduserer personinntektsgrunnlaget •Skjermingsfradrag erstatter fradrag for kapitalavkastning •Gjeld til finansinstitusjoner/mengdegjeldsbrev reduserer skjermingsgrunnlaget •Lønnsfradraget reduseres

68 68 SKJERMINGSFRADRAG = Risikofri avkastning fra virksomheten SKJERMINGSGRUNNLAGSKJERMINGSRENTE x = Utgangspunkt: Eiendelene som har ”virket i virksomheten” Før: Bruttoverdier Nå: Nettoverdier - Statskasseveksler med 3 mnd løpetid 3 mnd løpetid (før skatt) - fastsettes årlig - likt for alle foretak - kan velge en lavere rente FORETAKSMODELLEN FORETAKSMODELLEN PUNKT 2.8.6.4.1 og 2.8.6.4.2 s. 95-96

69 69 FORETAKSMODELLEN FORETAKSMODELLEN PUNKT 2.8.6.3 s. 93-94 Netto næringsinntekt 590.000 (før rentefradrag bank kr 25.000) - gevinst på GTK 50.000 - aksjegevinster 20.000 - kapitalavkastning Eiendeler 500.000 x 7% 35.000 - lønnsfradrag Lønn og aga (300.000x20%) 60.000 Beregnet personinntekt 425.000 Netto næringsinntekt 590.000 (før rentefradrag bank kr 25.000) - gjeldsrenter bank 25.000 - aksjegevinster 20.000 - skjermingsfradrag Eiendeler kr 500.000 - gjeld kr 400.000 x 3 % 3.000 - lønnsfradrag Lønn og aga (300.000x15%) 45.000 Beregnet personinntekt 497.000 DELINGSMODELLEN 2005 FORETAKSMODELLEN 2006

70 70 FORETAKSMODELLEN FORETAKSMODELLEN PUNKT 2.8.6.3 s. 93-94 Netto næringsinntekt 590.000 (før rentefradrag bank kr 70.000) -gjeldsrenter bank (5 %) 70.000 - skjermingsfradrag eiendeler kr 1.300.000 - gjeld kr 1.400.000 = - 100.000 x 3 % 0 + tilbakeført renter over skjermingsgrunnlaget: 100.000 x 5% 5.000 Beregnet personinntekt 525.000 Mer gjeld enn eiendeler:

71 71 ENDRINGER I FRITAKSMETODEN fra 2006:  Utvidet til også å gjelde realisasjon av andeler i deltakerlignede selskaper.  Gevinst skattefri og tap ikke fradragsberettiget.  F.o.m. 12. mai 2006 kan også aksjegevinster mottas skattefritt av deltakerlignede selskaper  Gevinst skattefri og tap ikke fradragsberettiget SKATTEREFORMEN SKATTEREFORMEN PUNKT 2.8.7 s. 97

72 72 FREMFØRING AV UNDERSKUDD FREMFØRING AV UNDERSKUDD PUNKT 2.8.14 s. 101  Avvikle 10-årsbegrensning  Fremføring også etter opphør av næringsvirksomhet

73 73 HJEMMEKONTOR FOR NÆRINGSDRIVENDE HJEMMEKONTOR FOR NÆRINGSDRIVENDE PUNKT 2.8.17 s. 104  Fortsatt fradrag for ervervsbruken etter reglene om hjemmekontor!  Bestemmelsene og satsene tas inn i takseringsreglene  1.500 kroner i standardfradrag

74 74 UTENLANDSKE ANSATTE UTENLANDSKE ANSATTE PUNKT 2.8.18.1 s. 105 Standardfradraget strammes inn: € 10 % av brutto lønn (2005: 15 %), € Maks. kr 40.000 (2005: ingen begrensning) € Ved de to første ligningene (2005: maks. 4 år), € Valg av standardfradrag binder begge ektefeller

75 75 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON Punkt 2.8.19.1 OG 2.8.19.2 s. 106-107 FRA NÅR:  Avtale innen utløpet av 2006  Gjelder fra 1. juli 2006  Premiefritak ved uførhet: Fra 2007 GJELDER FORETAK: to personer 75 prosent 1)med to personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. én arbeidstaker 75 prosent 2)med minst én arbeidstaker uten eierinteresse og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. 20 prosent tilsvarer minst to årsverk. 3)med personer i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at dette til sammen tilsvarer minst to årsverk.

76 76 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON Punkt 2.8.19.6 OG 2.8.19.9 s 108-110PREMIE Minimumspremie: 2 % av lønnen. Maksimumspremie: 5 % av lønn mellom 1 G og 6 G 8 % av lønn mellom 6 G og 12 G For eiere av næringsvirksomhet: Maks. 4 % av premiegrunnlagetSKATTEREGLENE  Premien:  skattefri for den ansatte  fradragsberettiget for arbeidsgiver  arbeidsgiveravgift  Kapitalen:  Kapitalen: Ingen formuesskatt underveis for den ansatte  Utbetalingen:  Utbetalingen: skattlegges som pensjon (3 % trygdeavgift)

77 77 AKSJEGEVINSTER ETTER UTFLYTTING AKSJEGEVINSTER ETTER UTFLYTTING PUNKT 2.8.20 s. 110  De nye reglene opphevet  Virkning for hele 2006  Gjeninnfører gammel 5-års regel.  Virkning fra 13. juni 2006 til og med inntektsåret 2008  Ingen hjemmel til å skattlegge gevinster realisert i perioden 1. januar til 13. juni 2006.

78 78 ARVEAVGIFT – SAMBOERE ARVEAVGIFT – SAMBOERE PUNKT 2.8.21 s. 111 Samboere som har bodd sammen i minst 2 år i ekteskapslignende forhold Avgiftsfritak på lik linje med ektefeller og samboere med felles barn Innebærer avgiftsplikt på gaver, eks til samboers særkullsbarn Gjelder arv og gave hvor rådigheten går over 1. januar 2006 og senere

79 79 ARVEAVGIFT – AVDRAGSORDNING ARVEAVGIFT – AVDRAGSORDNING PUNKT 2.8.22 s. 111-112 For å sikre videre drift etter generasjonsskifter, innføres en avdragsordning. Arveavgiften fordeles over 7 år og uten at det belastes renter. Gjelder overdragelse av alle foretaksformer. Vilkår:  Giver (+ektefelle/samboer) må eie minst 25 % av foretaket umiddelbart før overdragelsen.  Mottaker må sitte med mer enn 50% av aksjene/andelene så lenge avdragsordningen løper.  For ENK: Kreditten faller bort ved opphør av næring

80 80

81 81 SKATTESATSER 2007 PUNKT 3.1.2.2 OG 3.1.2.3 s. 127 Alminnelig inntekt  Sum nettoskatter: Ingen endring av satser  Personfradrag: klasse 1 kr 37.000 klasse 1 kr 37.000 klasse 2 kr 74.000

82 82 TOPPSKATT 2007 PUNKT 3.1.3.3 s. 128 Klasse 1 og 2 kr 0 - 400.000 0,0 % kr 400.000 - 650.000 kr 400.000 - 650.0009,0 % kr 650.000  kr 650.000  12,0 %

83 83 FORMUESSKATT 2007 FORMUESSKATT 2007 PUNKT 3.1.9.3 s. 130-131 $ Endring av formuesgrunnlag for:  Børsnoterte aksjer  85 % av kursverdien (2006: 80 %)  Ikke-børsnoterte  85 % av skattemessig formuesverdi (2006: 80 %)

84 84 FORMUESSKATT 2007 FORMUESSKATT 2007 PUNKT 3.1.9.3 s. 130 $ Endring av formuesgrunnlag for:  Andeler i aksjefond  85 % av andelsverdien (2006: 80 %)  Andeler i verdipapirfond  100 % av kursverdien (2006: 100 %) Aksjefond = fond der minst 50 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte er plassert i aksjer/grunnfondsbevis Aksjefond = fond der minst 50 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte er plassert i aksjer/grunnfondsbevis

85 85 FORMUESSKATT 2007 FORMUESSKATT 2007 PUNKT 3.1.9.4 s. 131-132 Ligningsverdien økes med 10 %  Bolig og fritidsbolig: Fortsatt begrenset til 30% av markedsverdi begrenset til 30% av markedsverdi  Annen fast eiendom inkl. tomter: begrenset til 80 % av markedsverdi begrenset til 80 % av markedsverdi (2006: 100 %) (2006: 100 %)

86 86 FORMUESSKATT 2007 FORMUESSKATT 2007 PUNKT 3.1.9.5 s. 132 Formuesskatt (kommune) kr 0 - 220.0000,0 % kr 220.000  0,7 % Formuesskatt (stat) kr 0 - 220.0000,0 % kr 220.000 - 540.0000,2 % kr 540.000  0,4 %

87 87 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT PUNKT 3.3.2.1 s. 135  Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift:  Tilbake til 2003-satser, med noen unntak  Soneinndeling følger bedriftens sted – ikke ansattes bosted  Registrering avgjør

88 88 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT PUNKT 3.3.2.1 s. 135 Sone Sats Sone I14,1 % Sone Ia10,6 %/14,1 % Sone II10,6 % Sone III 6,4 % Sone IV 5,1 % Sone IVa 7,9 % Sone V 0,0 % •Halvparten av kommunene i tidl. sone II. •Fribeløpsordningen opprettholdes. Forslag: fribeløp kr 530.000 (2006: kr 270.000). •Fiskeri- og landbruksunntaket videreføres (10,6 % for alt) •Tromsø og Bodø - tidl. sone IV. •Fiskeri- og landbruksunntaket videreføres (5,1 % for alt)

89 89 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT PUNKT 3.3.2.2 s. 135 Arbeidstakere som har fylt 62 år: samme sats for ansatte over og under 62 år ( 2006: 4 % lavere) ( 2006: 4 % lavere)

90 90 FRADRAGSSATSER PUNKT 3.5.1.1 OG 3.5.1.2 s. 136-137 Minstefradrag - lønn  Fradrag for 36 % av lønn maks. kr 63.800 ”Lønnsfradrag”  Minimum minstefradrag for lønnsinntekter er uendret på kr 31.800 (ikke høyere enn lønn) Minstefradrag - pensjon  Fradrag for 26 % av pensjon min. kr 4.000 min. kr 4.000 maks. kr 53.400 maks. kr 53.400

91 91 FAGFORENINGS- KONTINGENT FAGFORENINGS- KONTINGENT PUNKT 3.5.7 s. 138 Maksimalt fradrag kr 2.700 (2006 kr 2.250) (2006 kr 2.250)

92 92 JORDBRUKSFRADRAG (MV). JORDBRUKSFRADRAG (MV). PUNKT 3.5.15 s. 139-140   Inntektsuavhengig fradrag kr 45.000 (2006: kr 36.000)   For inntekt over kr 45.000: 32 % kr 142.000 + fradrag på 32 % av overskytende (2006: 19 %), men maksimalt kr 142.000 (2006: kr 71.500) (Uendret for reindriftsnæringen og skiferproduksjonsnæringen)

93 93 BEGREPENE LIVRENTE OG PENSJON BEGREPENE LIVRENTE OG PENSJON PUNKT 3.8.1 s. 141-143 Livsforsikring: Forsikring knyttet til den forsikredes liv eller helse. Kapitalforsikring Normalt engangsutbetaling Livrente: Livrente: Utbetaling av terminvise beløp frem til død eller oppnådd alder. Bindingstid. IPA IPA – en spesielt skattefavorisert undergruppe av livrente: Krav om minste pensjonsalder mm Livrenteforsikring Alltid løpende ytelse

94 94 Premie KapitalUtbetaling FradragHele utbetalingen skattepliktig som pensjon (3 % trygdeavgift) Ikke formuesskatt IPA – t.o.m. 11. mai 2006 IPA – t.o.m. 11. mai 2006 PUNKT 3.8.1.1 s. 141-142

95 95 Premie KapitalUtbetaling Ikke fradrag f.o.m. 12. mai Utbetaling fra IPA-kontrakter skattepliktig som pensjon (3 % trygdeavgift) Ikke formuesskatt (unntak: midler i premiefond) IPA – f.o.m. 12. mai 2006 IPA – f.o.m. 12. mai 2006 PUNKT 3.8.1.1 s. 141-142 •Videreføre pensjonssparingen, men uten fradragsrett •Beholde IPA, men avslutte sparingen – fripolise •Gå ut av IPA - gjenkjøp

96 96  Tilbud om å tegne individuell livrente innen 31. juli 2007 uten ny legeerklæring og kun kr 200 i gebyr.  Hvis gjenkjøpsverdi lavere enn 2 G: Gjenkjøp innen 31. juli 2007. Beskattes som pensjonsinntekt Konsekvenser 2007:  Ikke reinvestering av arvet IPA  Ved avløsning av løpende pensjon over driften; ikke mulig å reinvestere i IPA  Fortsettelsesforsikring; ikke fradrag for innbetalinger IPA- OVERGANGSREGLER IPA- OVERGANGSREGLER PUNKT 3.8.1.2 s. 142-143

97 97 Premie KapitalUtbetaling Ikke fradragKun avkastningen utover premie skattepliktig - som kapitalinntekt (28 %) Ikke formuesskatt INDIVIDUELL LIVRENTE- GJELDENDE REGLER INDIVIDUELL LIVRENTE- GJELDENDE REGLER PUNKT 3.8.2.1 s. 143

98 98 Premie KapitalUtbetaling Ikke fradragKun avkastningen utover premie skattepliktig - som kapitalinntekt (28 %) Formuesskatt av gjenkjøpsverdi Unntak : Unntak : barn som har fått erstatning for forsørgertap: Formuen skattefri frem til og med fylte 21 år, også når plassert i livrente. INDIVIDUELL LIVRENTE- NYTT Punkt 3.8.2.1 s. 143 Punkt 3.8.2.1 s. 143 (!)

99 99 INDIVIDUELL LIVRENTE - OVERGANGSREGLER INDIVIDUELL LIVRENTE - OVERGANGSREGLER PUNKT 3.8.2.2 s. 144 - 145 Erstatning for personskade Fritak for formuesskatt. Gjelder erstatning utmålt før 5. oktober 2006 og investert i livrente før 30. juni 2007.Gjenkjøp Ordinær skatt, ikke ”straffetillegg”.

100 100 KOLLEKTIV LIVRENTE- GJELDENDE REGLER KOLLEKTIV LIVRENTE- GJELDENDE REGLER Punkt 3.8.3.1 s. 145 Premie KapitalUtbetaling • Arbeidsgiver krever fradrag  Lønn for den ansatte. • Arbeidsgiver krever ikke fradrag  skattefritt for den ansatte. Hele utbetalingen skattlegges som pensjon, uavhengig av hvordan premien er behandlet. Ikke formuesskatt

101 101 Premie KapitalUtbetaling • Arbeidsgiver fradrag  Den ansatte beskattes Skatt (28 %) på utbetaling utover innbetalt premie Ikke formuesskatt Overgangsregel: Overgangsregel: For eksisterende avtaler kan det utstedes en fripolise, og så tegnes ny forsikring. KOLLEKTIV LIVRENTE- NYTT NYTT Punkt 3.8.3.1 og 3.8.3.2 s. 145-146

102 102 DOKUMENTAVGIFT SAMBOERE DOKUMENTAVGIFT SAMBOERE PUNKT 3.8.10. s. 149 Ikke dokumentavgift ved oppløsning av samboerforhold •Minst 2 års felles adresse, •Eventuelt venter, har/har hatt felles barn •For hjemmelsoverføringer etter 1. januar 2007 Kun felles bolig, ikke fritidsbolig

103 103 SKATTEFRITT SKATTEFRITT BELØP PUNKT 3.8.12. s. 150 INNBERETNINGS- OG SKATTEFRITT: $ Fra bedrifter: Fremdeles 1.000 kroner $ Fra organisasjoner: Fremdeles 2.000 kroner 2.000 kroner $ Fra privatpersoner: 2.000 kroner

104 104 OPPGAVE- OG BETALINGSFRISTER OPPGAVE- OG BETALINGSFRISTER PUNKT 3.8.13. s. 150 • Tilleggsforskudd • Tilleggsforskudd: 31. maifra 2008. – Utvidelse til 31. mai for næringsdrivende - fra 2008. • Etterskuddsskattepliktige • Etterskuddsskattepliktige: to terminer – Etterskuddsskatten fordeles over kun to terminer (15. februar og 15. april)

105 105 OMORGANISERING SKATTEETATEN OMORGANISERING SKATTEETATEN Punkt 3.8.14 s. 151 Skattedirektoratet og regionalt nivå 5 regioner med hvert sitt skattekontor:  Ligningskontor, folkeregister, skattefogdkontor og fylkesskattekontor blir da samlet.  Skattekontoret behandler saker om skatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, mva, arveavgift, folkeregistrering

106 106

107 107 OMORGANISERING SKATTEETATEN OMORGANISERING SKATTEETATEN Punkt 3.8.15 s. 152-154 Klage ligningssaker Ny klage/nemndstruktur:  5 skattenemnder, med krav om at 2/3 av medlemmene skal ha fagkompetanse  Kun én ordinær klageinstans  Absolutt omgjøringsfrist ett år

108 108 DEKNING SAKS - OMKOSTNINGER DEKNING SAKS - OMKOSTNINGER PUNKT 3.8.16 s. 154 Kan få dekket saksomkostningene som påløp ved den tapte saken i overligningsnemnda, dersom en senere vinner frem med saken i domstolen.

109 109 FRA 2007: Gevinst på latente gevinster ved flytting fra Norge:  Aksjer, andeler mv. i norske og utenlandske selskap  gevinsten må overstige kr 500.000  Tidfestes til dagen før emigrasjon/opphør av skattemessig bosted Skatteplikten bortfaller hvis aksjene/andelene ikke er realisert innen 5 år etter utflyttingen. UTFLYTTINGSSKATT AKSJER UTFLYTTINGSSKATT AKSJER Punkt 3.8.17 s. 155-157 Utflytting Kan selge uten skatt Emigrert 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

110 110

111 111 Høyesteretts kjæremålsutvalg: To saker Edquist og Canica AS Søksmålsfrist/oppreisning Høyesteretts kjæremålsutvalg: To saker Edquist og Canica AS Søksmålsfrist/oppreisning PUNKT 5.5.1/5.5.2.  Begge sakene gjelder spørsmål om søksmålsfristen var oversittet i forhold til krav om erstatning etter EØS-retten på grunn av ulovlig norsk utbytteskatt.  Høyesterett:  Høyesterett: Søksmålsfristen på seks måneder i skattebetalingsloven § 48 nr 5 ”til prøving av ligningsavgjørelsen”, gjelder ikke i forhold til krav om erstatning etter EØS- retten.  Konsekvens: Ta ut stevning før 27. januar 2007

112 112 HRD -dommer: Eksportfinans ASA og Gezina AS Tilleggsskatt ? HRD -dommer: Eksportfinans ASA og Gezina AS Tilleggsskatt ? PUNKT 5.6.2/5.6.2.  Spørsmål om det forelå en ”åpenbar skrive- eller regnefeil” slik at tilleggsskatt ikke skulle ilegges.  Selskapenes revisorer hadde oversett at dataprogrammet som ble benyttet hadde en automatisk link, som innebar at selskapene oppga for lite i inntekt.  Høyesterett:  Høyesterett: Selv om feilene som ble begått var forskjellige, kom retten i begge saker til at tilleggsskatt skulle unnlates, fordi feilen ble karakterisert som en ”åpenbar skrive- og regnefeil”.  Det kunne ikke utledes av loven at uttrykket ”åpenbar” var reservert til feil hvor ligningsmyndighetene kunne se hva feilen besto i. Det var tilstrekkelig at de ved en normal granskning av ligningsoppgavene kunne se at det forelå en ”skrive- og regnefeil”.

113 113 HRD: Nagell-Erichsen - HRD: Nagell-Erichsen - gjennomskjæring - §11A gjennomskjæring - §11A ikke børsnoterte aksjer ikke børsnoterte aksjer KURSDOKUMENTASJON PUNKT 5.7.1 KURSDOKUMENTASJON PUNKT 5.7.1SAKSFORHOLDET:  Arvelater tok en mnd før sin død opp et lån på 200 mill kr og plassert midlene i et heleid ikke-børsnotert AS  Disposisjonen har stor arveavgiftsmessig betydning:  Personlig formuekrympes  Personlig formue krympes med gjelden på kr 200 mill.  Kr 140 mill. unntatt  Kr 140 mill. unntatt fra avgiftsbeskatning, jf. aal § 11A: 30%  Aksjene verdsettes til 30% av skattemessig formuesverdi; nytt avgiftsgrunnlag = 60 mill kr nytt avgiftsgrunnlag = 60 mill kr (200 mill kr x 30%)

114 114 HRD: Nagell-Erichsen - HRD: Nagell-Erichsen - gjennomskjæring - §11A gjennomskjæring - §11A ikke børsnoterte aksjer ikke børsnoterte aksjer KURSDOKUMENTASJON PUNKT 5.7.1 KURSDOKUMENTASJON PUNKT 5.7.1 Høyesteretts (konklusjon):  Uomtvistelig at det foreligger ulovfestet gjennomskjæringsadgang også på arveavgiftensområde  I denne saken: Gjennomskjæring  I denne saken: Gjennomskjæring - disposisjonen:  liten betydning ut over å spare arveavgift  ansett som illojal ut fra omstendighetene

115 115 HRD: Fauske - ulovfestet gjennomskjæring? HRD: Fauske - ulovfestet gjennomskjæring? PUNKT 5.2.1. SAKSFORHOLDET  Spørsmål om giver, faren, kunne skattlegges for gevinst ved salg av utleieeiendom kort tid etter at eiendommen var overført til barna.  Høyesterett  Høyesterett kom til at faren hadde overdratt sameieandelen til barna før eiendommen ble videresolgt.  Faren kunne likevel gevinstbeskattes etter den ulovfestede gjennomskjæringsregelen – overdragelsen var utelukkende skattemessig motivert.


Laste ned ppt "1 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006. 2 SKATTE- OG REGNSKAPSKURS 2006 LØNN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google