Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅ LAG MED KOLSTAD FOTBALL. KLUBBEN VI ELSKER •Stiftet 05.10.1972 • Alle skal få være med! • Ca 400 spillere • Over 200 frivillige • 2 ansatte som arbeider.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅ LAG MED KOLSTAD FOTBALL. KLUBBEN VI ELSKER •Stiftet 05.10.1972 • Alle skal få være med! • Ca 400 spillere • Over 200 frivillige • 2 ansatte som arbeider."— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅ LAG MED KOLSTAD FOTBALL

2 KLUBBEN VI ELSKER •Stiftet 05.10.1972 • Alle skal få være med! • Ca 400 spillere • Over 200 frivillige • 2 ansatte som arbeider med inkludering • Gode anlegg og trygg økonomi. • Seniorlag i 3.divisjon

3

4 PLASSEN VI BOR • Drabantby 10 km sør for Trondheim • 13 000 innbyggere fra 30 ulike nasjoner • Et mangfold av mennesker – verden i miniatyr • 4 barnehager, 2 barneskoler,1 ungdomsskole og Heimdal VGS • Sterke bånd med skole- og barnehageledelse, Kulturenheten, Borettslag og andre lokale aktører • Bydelens urettferdige omdømme - påvirket av levekårsundersøkelsen.

5 LOKALSAMFUNNETS FREMSTE IDENTITETSSKAPER Kilde: Fantastic Norway Arkitekter AS, desember 2006 (Beboerundersøkelse)

6 • Grunntanke: ALLE er like mye verdt • Handler om å få flest mulig, uansett forskjeller, med i et fellesskap. • Bedre voksne – bedre fellesskap. ’Barn gjør det voksne gjør. Barn sier det voksne sier’. • Fotballen blir verktøyet for å samle menneskene i lokalsamfunnet; aksept og respekt for hverandres ulikheter. • Vokser fram en følelse av at vi alle er en del av ett fellesskap. • Hjemmebesøk. Foreldre møter med minoritets språklige foreldre. Få flere inkludert i Kolstad Fotball. INKLUDERING

7 VI BRYR OSS Alle, uansett ulikheter, skal respekteres og få være med i fellesskapet. Gjennom aktiviteter for voksne, barn og ungdom, der fotballens universelle regler står i sentrum, utfordrer vi eksisterende holdninger. Ingen er mer verdt enn andre. FOTBALL FOR ALLE Alle skal få være med. Uansett kjønn, alder, kulturell eller religiøs bakgrunn, funksjonshemming, ferdighetsnivå, seksuell orientering eller sosioøkonomiske utfordringer. Som trener, spiller, frivillig, supporter. 2 TANKER HVER DAG:

8

9 AKTIVITETER 2010 Ekstremt fokus på hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. ’Barn gjør det voksne gjør, barn sier det voksne sier’. Språkbruk blant voksne rollemodeller har vært en kjepphest. Nulltoleranse for kjeftbruk mot dommere. Kolstad har av Trøndelag Fotballkrets blitt kåret til årets ’Fair Play - klubb’. Vi har deltatt i utformingen av det neste Fair Play programmet til Norges Fotballforbund. Fair Play Hver tirsdag og torsdag i klubbhuset etter skoletid for 5.-7. klassinger. Gratis. Varmt måltid, leksehjelp og fysisk aktivitet andre sentrale aktiviteter – og fokus på hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Minimum 30 besøkende hver eneste gang IDRETT I SKOLE OG BARNEHAGE Norges Idrettsforbund har plukket ut Kolstad som en av ti aktører til å utvikle nasjonale modeller for samarbeid mellom skole og idrett. Vi leverer ukentlig 1 time fysisk aktivitet etter allidrett prinsippet til 500 barn. Det vil si at 500 barn får 1 time mer fysisk aktivitet i skole- og barnehage dagen enn i fjor. Et stort ansvar og vi leverer tjenestene på en profesjonell måte 25 timer i uka.

10 AKTIVITETER 2010 27.-29. august arrangerte vi Tine Fotballskole gratis for 150 barn i alderen 6-12 år. Dette var det 16. året vi arrangerte fotballskole. Instruktører er senior- og juniorspillere. Ca. 300 dugnadstimer legges ned i forberedelser og gjennomføring. 11.september arrangerte vi for tredje gang Bendit Cup i Parken, med 68 lag og 600 spillere. Dette er en sentral satsing fra NFF som fokuserer på smålagsspill, sunt kosthold og Fair Play. Strålende solskinn hele dagen, over 400 timer dugnad ble lagt ned før, under og etter dette arrangementet. Tilbakemeldingene fra NFF og Bama: Strålende gjennomført arrangement Ungdomsklubb for aldersgruppen 10-12 år, i samarbeid med Trondheim Kommune. Stort aktivitetstilbud, aktiviteter som eget studio, disko, kulturskole og play station. Tweenie klubben

11 AKTIVITETER 2010 De to siste helgene i februar arrangerte vi vår egen innendørs cup i Kotenghallen for 25. år på rad. Ca. 130 lag deltok fordelt i klassene 11-16 år. Klubbens lengstlevende aktivitet og også en skikkelig dugnadsmaskin. Med forberedelser og gjennomføring av turneringen (bla. Sekreteriat, kiosk) genererer Puma Cup ca. 900 dugnadstimer. For sjette år på rad leverte vi familiearrangement til bydelens beboere i Husebyhallen på Nasjonaldagen. Hoppeslott, åresalg, luftgevær, fiskedam med mer. Kaffe, kaker og is. Mer enn 2000 mennesker er innom i løpet av dagen på dette arrangementet. 20 personer i sving hele dagen på dugnad, med forberedelser generer arrangementet ca. 250 dugnadstimer. For tiende år på rad arrangerte vi Fargerik Fotball første lørdag i juni. 400barn fra 9 barneskoler deltok på dette en dags arrangementet hvor vi trener på hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Besøkte skolene i forkant og møtte 700 elever med foredrag om Fair Play. Barna lager her selv sine egne lag, navn på lag, drakter, hårfrisyrer etc. Vi premierer alt annet enn resultater på Fargerik Fotball mot Vold og Rasisme.

12 AKTIVITETER 2010 Fredag 1.oktober arrangerte vi konsert for voksne med Åge & Sambandet i Husebyhallen. Dette er det åttende året på rad Åge legger turneavslutningen til Kolstad. Som han selv sier: ’Det er en egen stemning når vi spiller på Kolstad’. Stinn brakke, konserten var utsolgt tre ukeer i forveien. En dugnad som varer i 30 timer sammenhengende fordelt på skift – totalt 300 dugnadstimer I mai 2008 opprettet vi en Utlånssentral med friluftsutstyr i samarbeid med Trondheim Kommune. Barn og familier kan gratis låne kanoer, lavvo, telt, ski, skøyter med mer av Kolstad Fotball. Utlånet skjer via klubbhuset eller vår kiosk ved banen. Enkel og kostnadseffektiv administrasjon. UTLÅNSSENTRAL Vi er stolte over å eie to kunstgressbaner som vi ikke leier ut til eksterne aktører (Unntaket er laget til PRIMA for psykisk utviklingshemmede). Gjennom vinter, vår, sommer og høst myldrer det av egenorganisert aktivitet. Dette er hjertet i klubben – alle eier vi Parken!

13 AKTIVITETER 2010 I 2008 etablerte vi en ny aktivitet for jenter i alderen 14- 18 år. Over tid skal vi utdanne morgendagens ledere i klubben og dermed gode rollemodeller i jentemiljøet i lokalsamfunnet. Jentemiljøene i Norge i dag preges av proaktiv atferd som resulterer i mye hverdagsmobbing. Gode rollemodeller kan endre dette. I tillegg blir dette en norsk modell for hvordan rekruttere nye ledere til idretten. MORGENDAGENS LEDERE INTERNASJONALT I 2010 har Morgendagens leder vært med på følgende aktiviteter. Fargerik Fotball, Fotball skole og Bendit cup. Tre av jentene var to uker i Vietnam sommeren 2010. De var i Vietnam for å forbrede et jentelag fra Vietnam til å komme til Norge under Norway Cup. De lærte jentene fra Vietnam om Norges historie, geografi, kultur og levemåte. I tilegg holdt de treningsøkter for dem. Dette var en kjempeopplevelse for begge parter, og tilbakemeldingene fra Norges Fotball Forbund, som var ansvarlig for prosjektet var veldig positivt. April 2010 var en gruppe på ti ungdommer og to ledere over til Scotland for en utveksling mellom ungdommer fra Scotland, Italia, Frankrike og Norge i alderen 15 til 18 år. Her fikk de praksis i å bli gruppeleder, instruktører og ikke minst team arbeide på tvers av kulturer. Vi stilte med 5 jenter og 5 gutter fra Fotballmiljøet og Boxen. Dette var et samarbeide Boxåpner og Kolstad Fotball.

14 AKTIVITETER 2010 Foredrag/Presentasjoner: Kolstad Fotball har i løpet av året 2010 blitt bedt om å holde foredrag/ presentasjoner av klubben og dens virksomhet i lokalsamfunnet. Vi har reist flere turer til Ullevål og Hordaland Fotballkrets. Vi har også vært invitert av ulike organisasjoner og Trondheim Kommune. Vi har blitt mottatt med stor respekt for det arbeidet vi driver med i vårt nærmiljø og det integreringsarbeidet vi driver i klubben. Til sammen har vi holdt 8 foredrag / presentasjoner i 2010. Høsten 2010 har vi hatt to personer med innvandringsbakgrunn i praksisplass hos oss på Camp Kolstad og Tweenie club. Dette er et samarbeide med INN kontoret til Trondheim Kommune. Dette har fungert til alles tilfredshet.

15 AKTIVITETER 2010 Hver torsdag arrangerer vi fotball for ungdom/unge voksne bosatt ved Sandmoen Asylmottak. Mellom 10- 20 deltagere hver gang som kommer til Parken for å trene og ha det moro. ’Den mest stabile samarbeidspartneren vi har for aktivitet for beboere’, sier Sandmoen Asylmottak. Styret i Kolstad Fotball har besluttet å støtte ei dame og ei jente fra organisasjonen Football for all in Vietnam. Kvinnen ble støttet med et pengebeløp på kr. 3000,- for en hjerteoperasjon som var vellykket. Jenten vi har besluttet å støtte er ei skolejente på 15 år, som har mistet sine foreldre, og har en funksjonell skade. Hun har ingen midler for å komme seg videre i skolegang uten økonomisk støtte. Vi i Kolstad har besluttet å støtte henne med kr. 500,- hver måned i flere år fremover til skolegang og videre ferd mot yrkeslivet.

16 Vi utvikler kun aktiviteter som skal hjelpe oss på veien mot et fellesskap som gjør Kolstad til det beste stedet å bo og vokse opp. Vi gjør dette fordi vi er en betydningsfull aktør ovenfor storparten av bydelens beboere (utpekt av beboerne som lokalsamfunnets fremste identitetsskaper). Takk for at DU og DERE spiller på lag med oss og bidrar til at vi er der vi er og at vi skal bli enda bedre i årene framover. Det umulige er ingen ting. VI BRYR OSS!


Laste ned ppt "PÅ LAG MED KOLSTAD FOTBALL. KLUBBEN VI ELSKER •Stiftet 05.10.1972 • Alle skal få være med! • Ca 400 spillere • Over 200 frivillige • 2 ansatte som arbeider."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google