Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB

2 2 Noe har da skjedd siden sist, blant annet:  Stortinget har vedtatt ordningen  og bevilget penger til å gjennomføre den  og bestemt at første mulige år for å gjøre den gjeldene er 2015 Takk for sist! Og da har vi laget et prosjekt som skal  Bruke opp pengene  Lage EDAG  Innføre den nye ordningen  Sørge for at den virker det første året

3 3 Effektmål 2 EDAG skal bidra til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i de tre etatene. Effektmål 1 EDAG skal gjøre det mindre ressurskrevende å gi pliktige opplysninger til myndighetene om inntektsmottakere, deres ansettelses- og inntektsforhold med mer. Effektmål 3 EDAG skal legge grunn- lag for bedre tjenester fra det offentlige overfor inntektsmottakere og opplysningspliktige. Samfunnsmål Målet for EDAG-ordningen er å samkjøre myndighetenes krav til å gi opplysninger om inntektsmottakere, ansettelses- og lønnsforhold med mer, slik at de opplysningspliktige kan følge opp disse kravene så enkelt som mulig. Dette skal gi betydelige effektiviseringsgevinster for arbeidsgiverne, legge grunnlaget for en mer effektiv forvaltning og på sikt større forvaltningsreformer.

4 4 Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver Mulighet for vinn/vinn situasjon •Forenkling for arbeidsgiver •Bedre tjenester fra myndighetene •Bedre tjenester for lønnstaker Harmonisering av begreper - felles datagrunnlag •Samordning av lønnsbegreper (periodisering) •Avsluttet rapportering pr. lønnsperiode •Samordnet endring av rutiner og systemer •Sammenhengende prosess lønnsystem - ordning Opplysningspliktig Statistikk Skatt og avgift Arbeid og Velferd Pliktige opplysninger Mottaker Stor kompleksitet på avgiversiden Tilsvarende stor kompleksitet på brukersiden

5 5 Oppgaver som erstattes Lønns og trekkoppgave Årsoppgave arbeidsgiveravgift Terminoppgave arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Oppgave til lønnsstatistikk Melding til AA- registeret Inntektsskjema grunnlag for korttidsytelser Oppgjørsliste for utleggstrekk Ny felles EDAG- melding Grunnlag for pensjonstilskudd Videreutvikling

6 6 Integrasjonstester mv. 2007 2012 20092010 201320142015 2.halvår1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Prøvedrift EDAG i drift Første driftsår 1.halvår RegelverksutviklingHøring og tilpasning Forberede utvikling og innføring Tidsplan Løsningsspesifikasjon Løsningsutvikling Endre rutiner mv. Utvikle EDAG-løsningen Kommunikasjon / informasjon / opplæring Forbedre og stabilisere EDAG-løsningen Tilpasse lønnssystemer Tilpasse/utvikle etatssystemer Prøvedrift/iverksettelseDrift og forbedringer

7 7 Elektronisk skattekort – enklere skattekort

8 8 Mine arbeidsgivere Forskudds- ordningen dette er en bijobb, altså åja, da blir det prosent på deg Arbeidsgiver henter skattekort elektronisk fra Skatteetaten – ved hovedutskrivingen og ved endringer - i forkant av lønnskjøring Skattetrekksmelding: • Skattetrekk og grunnlag • Annen informasjon Innsynstjenester: Hvem har spurt etter skattekortet mitt ? Hvilke skattekort har jeg hatt ?

9 9 2013 – Frivillig for arbeidsgivere 2014 – For alle Arbeidsgiver: •Tjeneste for innlesing i lønnssystem Skattyter: •”Mine arbeidsgivere” •Leverer skattekort til arbeidsgiver som før Arbeidsgiver: •Tjeneste for manuell inntasting •Frikortløsning •Private arbeidsgivere Skattyter: •Skattetrekksmelding • ”Mine skattekort” •Melding om ny arbeidsgiver Kommunikasjon 2013 Kommunikasjon med arbeidsgivere, lønnssystemer, interesseorg. Intern kommunikasjon / opplæring Kommunikasjon 2014 Massekommunikasjon mot skattyter Oppfølging arbeidsgivere, lønnssystemer etc

10 10 Hva blir nytt for arbeidsgiver? •Må hente skattekort elektronisk for sine ansatte •Alltid tilgang til siste gyldige skattekort gjennom hele året •Får beskjed hvis en ansatt endrer skattekort i løpet av året (gjelder ansatte det er hentet skattekortopplysninger for) •Ved endringer skal skattekortopplysninger være oppdatert før neste lønnskjøring •Personvern: –Det er bare lov til å hente elektronisk skattekort for personer det skal utbetales trekkpliktige ytelser til –Informasjonen begrenses til et minimum: kun trekk-info og kommunenr –Den ansatte vil få informasjon om at arbeidsgiver har hentet elektronisk skattekort for dem

11 11 To ulike tjenester for arbeidsgiver Rutiner og arbeidsprosesser vil avhenge av lønnssystem og bedriftens behov AS Allerstørst AS Bitteliten RF-xxxx Fnr i skjema Lønns- system Hvordan? Avhenger av funksjonalitet i lønnssystemet og type integrasjon mot Altinn. Svar kommer neste virkedag, sendes til meldingsboksen i Altinn. Lønns- system RF-1211 Skatte- kort Inntil 10 f nr tastes inn i skjema, svar sendes meldingsboksen i Altinn med en gang - i lesbart format

12 12 Tjeneste for arbeidsgiver med lønnssystem- sett fra Altinn portalen Det er et enkelt skjema med få felter. Det vil kunne se nokså likt ut i lønnsystemet ditt

13 13 Og hva vil arbeidsgiver motta? Skattekortopplysninger sendes fra Skatteetaten i maskinlesbar form. Lurer du på hvordan dette håndteres i ditt lønnssystem? Spør din leverandør

14 14 Prøveordning for arbeidsgivere i 2013 •Frivillig for arbeidsgiver å delta •Skattyter får skattekort på papir i 2013 – skal leveres arbeidsgiver og behandles som før •Arbeidsgiver slipper å oppdatere lønnssystemet manuelt når en ansatt har endret skattekort eller ved nyansettelser •Det kommer en egen forskrift som regulerer prøveordningen, ca 1. november 2012

15 15 Hvordan delta i prøveordningen? •Lønnssystemet må være tilpasset den nye løsningen for elektronisk skattekort. •Lønnsystemleverandør kan gi mer informasjon om hvordan en går frem for å ta den nye tjenesten i bruk. •Hvis lønnssystemet ikke er tilpasset elektronisk skattekort ved årsskiftet, er det mulig å ta i bruk ny løsning i løpet av 2013. •Den nye skattekorttjenesten vil være tilgjengelig fra begynnelsen av desember 2012. •Tjeneste for manuell inntasting i skjema kommer siste halvår 2013

16 16 Hva blir nytt for skattyter? •Skattetrekksmelding til erstatning for skattekort fom 2014 •Skal gi skattyter informasjon om: –skattetrekk –grunnlag for beregning –oversikt arbeidsgivere som har etterspurt skattekort –annen relevant informasjon •Vil bli distribuert elektronisk / på papir •Skal ikke leveres til arbeidsgiver

17 17 Omfang EDAG v.1.0 Arbeidsgivers tjenesteleverandører Lønns og trekkoppgave Årsoppgave arbeidsgiveravgift Terminoppgave AGA og forskuddstrekk Sykepenger Foreldepenger Uførepenger (reform) Oppgave lønnsstatistikk

18 18 Pliktige opplysninger til EDAG •Hjemmelsgrunnlaget for hvilke opplysninger som skal rapporteres til EDAG styres av de enkelte etatenes lover •Hver etat skal kun motta de opplysninger de har rett til Opplysningspliktig EDAG NAVSKESSB Hvordan Hva

19 19 Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk person) Arbeidsforhold 1 Inntekts- og ytelsesdetaljer Virksomhet..n Person..nPerson 1 Arbeidsforhold..nArbeidsforhold 1 Inntekts- og ytelsesdetaljer Inntekts- og ytelsesdetaljer Arbeidsforhold 1 Inntekts- og ytelsesdetaljer Person 1 Arbeidsforhold 1 Inntekts- og ytelsesdetaljer Person..n

20 20 Struktur for inntektsspesifikasjon Inntektstype Ytelser og Trekk Lønns- og Ytelsestype Spesifikasjon opsjon Tilleggsinformasjon opsjon Beløp Deltakere fra ”LPS-bransjen” i utviklingsarbeidet: • SAP • Unit 4 Agresso • Aditro (Huldt & Lillevik, Personec) • Daldata • Onsoft CS • Visma

21 21 EDAG - styring / forankring Ekstern kvalitetssikring Skattedirektøren SKD Prosjekteier EDAG Hovedprosjekt FIN Kontaktforum FIN, AD, NHD EDAG Styringsgruppe (BRREG, DIFI, NAV, SKD, SSB) ADFIN Etatsledermøtet = Leveranseansvar = Rapportering Regelverks utvikling LøsningInnføring Forvaltning EDAG fagråd NHD Plan/ oppfølging NAV Mottak SSB Mottak SKD Mottak NAV Styringsgrp SKD Styringsgrp SSB Styringsgrp Brreg Strategi


Laste ned ppt "Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google