Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag. Akvakultur, fiske og fangst, fiskeindustri, motormann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag. Akvakultur, fiske og fangst, fiskeindustri, motormann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag. Akvakultur, fiske og fangst, fiskeindustri, motormann.

2 Hvorfor skaffe de beste søkerne til fiskeriutdanning? Distriktspolitikk. Fiskebåter og kvoter er lett å flytte. Krever kun leie av en postboks. Viktig med framtidige drivere av fiskebåter. Hvordan? Gjenopprette Finko! Målsetting: Fornøyde elever og lærlinger som ambassadører for utdanningen. Mer attraktivt å være lærling enn vanlig lottaker. Gode lærlingeplasser.

3 Utvikling • Rasjonalisering. Nye båter, høyere lott, samler kvoter og mannskap fra flere båter. • Vanskelig å få lærlingeplasser på de beste båtene! • Personlig ønske: Sette krav til fiskere som får offentlige goder. Forskningskvoter, skolekvoter, kvoter og konsesjoner. Tilskudd næringsfond o.s.v. • Gode og trygge lærlingeplasser er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringa. • Godt samarbeid med lærebedriftene under hele utdanningsløpet, fra grunnkurs til fagprøve. Elevene og lærebedrifter blir kjent med hverandre tidlig, noe som letter samarbeidet om utdanningsløpet. • Hvor mange bryter lærekontrakten? Veldig få! Trolig fordi en har aktivt bruk av utplassering på båter. (Noen bytter båt.)

4 Oversikt elevtall

5 Lærekontrakter Akvakultur 97 143 99 118 Fiskeindustri 97 178 99142 • Fiske og fangst • 9771 • 99126

6 Organisering Privat bedrift. Eid av lærebedriftene. 17 aktive. Bruker normalt 40 – 50 % av lærlingetilskuddene til drift av ok. 1 lærling, med rett gir 20 – 24.000 i året. 30 – 40 lærlinger (15 – 20 nye hvert år) pr. ansatt. Ofnt har 12 – 14 lærlinger og 1 ansatt i 30 % stilling. Arbeidsoppgaver: Rekrutteringsarbeid, praksiskandidater, lærlinger.

7 Erfaringer • Fiskeindustri. Mer spesialiserte bedrifter. Læreplan med allsidig opplæring. Lite populært fag. Mest praksiskandidater. • Akvakultur: Matfiskproduksjon. Tilleggspraksis den mørke årstiden, veterinær forskningsstasjon, notbøteri, brønnbåt, serviceteam, sikkerhetskurs. Fungerer godt! • Motormann, krevende læreplan, kun en lærebedrift. • Fiske og fangst. Vanskelig fag. Lærlingen bor på bedriften. Stor forskjell på forskjellige båter m.h.t. sikkerhet, arbeidsmiljø, boforhold, fangstform, lott, osv.

8 Hva skal lærlingen lære? • Læreplan: Drift og driftsformer (fangstbehandling, redskapsbehandling,) renhold / hygiene, bedriftslære og hms. • Generell sjømannskap? Nautiske fag? Sertifikat? • 2 fangstformer, redskapstyper. • Eksempel: 1. året: Fiskeindustri, 2 måneder, 70-fots båt: notfiske, garnfiske 2.året: Ringnot / tråler: 1 måned på notbøteri. Krankurs. • Sikkerhet prioriteres foran opplæring på spill, vinsjer, triplex, notlegger.

9 Rutiner ofnt • Formidling. (Unnagjort på vk1.) • Praksisperiode hos aktuell lærebedrift. • Tegne kontrakt ved oppstart • Gjennomgå opplæringsbok • Telefonkontakt / besøk • Felles lærlingsamling 1.årslærlinger • Kurs for nye faglige ledere • Halvårsvurdering med del-prøve, 4 stk (mappevurdering) • Div kurs og annen praksis • Lærlingsamling 2. års lærlinger • Generalprøve • Fagprøve

10 Planleggingsskjema akva • MATFISKPRODUKSJON • - - Side 1 av 4.Lærebedrift: Marine HarvestPlan for perioden fra 01,07,05 til 1.10.05Signatur instruktørSignatur lærlinga) I planperioden skal vi arbeide med disse målene i læreplanen:- Generell røkting og drift: (Modul 1)Fôring: P1, P2, P3, P5, P6, P8, P41,,.Vannkvalitet: P18, P20, P22.Teknisk utstyr: Aggregat P 51, Båt P 52, P 55, P 56Annet utstyr P 53-Hygiene og sjukdomslære: (Modul 2)Rutinemessig renhold / hygieneplan: P 42, P64, P65.Dødfisk: P 66, P 69, P 70.Lustelling: P72, Avlusing: • P 80-Kvalitetssikring: (Modul 3)Mål 2: P 96, P 97, P 98.-Helse miljø og sikkerhet: (Modul 4)- Gjennomgang sikkerhetsregler M.H. P 107, P 108, P 109, P 110, P 111, P 120.-Bedriftslære (Modul 5)- Orientering om bedriften: P 131 - 135b) I planperioden skal følgende arbeidsoppdrag gjennomføres:Foring, kontroll og vedlikehold foringsanleggTemperaturmåling.Oppta k av dødfisk.Kontroll og vedlikehold av merder, nøter, truck, båter og teknisk utstyr.Orden og renhold på flåte, båter og merder.c) Etter planperioden skal følgende test gjennomføres: Lustelling.

11 NB!!!!!!!!! • 1/3 av lærlingene er involvert i bilkrasj. • Vanligst med utforkjøring.

12 Spørsmål?


Laste ned ppt "Opplæring i bedrift Opplæringskontoret for fiskerfag i Nord-Trøndelag. Akvakultur, fiske og fangst, fiskeindustri, motormann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google