Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Må revisors rolle endres i Norge? Nødvendige endringer i rammebetingelser Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Må revisors rolle endres i Norge? Nødvendige endringer i rammebetingelser Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Må revisors rolle endres i Norge? Nødvendige endringer i rammebetingelser Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy

2 Revisors rolle endres ikke, men kravene til hvordan rollen ivaretas blir større

3 •Revisors rolle er å være tillitsmann og sikkerhetsnett for at årsregnskapet er riktig •Revisors plikter går ikke lenger enn rammen for årsregnskapsrevisjonen

4 Revisors beretninger •5 % med negativ konklusjon/forbehold •18 % med presiseringer (Kilde: Kredittilsynets dokumentbaserte tilsyn 2003)

5 Krav •Revisor må være og fremstå som uavhengig og objektiv •Revisor må gjøre jobben og si i fra når det er behov for det

6 Revisors uavhengighet •Strenge lovkrav •Ny forskrift om begrensninger i revisors rådgivningsvirksomhet fastsettes ventelig i løpet av året •”Independence in appearance” – et dynamisk begrep

7 Revisors yrkesutøvelse •Større krav til substanskontroll og revisjonsbevis? •Flere ”tilleggsplikter” •Økning av revisjonsinnsats

8 Forskrift om revisors rådgivningsvirksomhet •Klargjøring av grensene for revisors rådgivningsvirksomhet •Konsekvens av uheldig utvikling og ulik lovfortolkning •Lovvedtak og forskriftsfastsettelse i løpet av året

9 Forslag om avgrenset rapporteringsplikt ved mistanke om økonomisk kriminalitet •Prinsipielle kriminalpolitiske problemstillinger som må vurderes •Forslag om rapporteringsplikt ved mistanke om forhold som har en strafferamme på mer enn 6 mnd fengsel og som gjelder ledelse, styret eller personer med vesentlige eierinteresser •Sendt på høring med frist 17. sept. 2004, men blir behandlet når 8. selskapsrettsdirektiv er vedtatt

10 Forsalg om endring av revisorlovens § 5-6 •Revisor skal i sin beretning uttale seg om årsregnskapet gir et rettvisende bilde •Knyttet til endring av regnskapsloven

11 Viktigste endringer som følge av 8. selskapsrettsdirektiv •Særlige krav til revisjon av ”public interest entities” •Kvalitetssikring og standardsetting – myndighetenes rolle •Samarbeid med andre lands tilsynsmyndigheter


Laste ned ppt "Må revisors rolle endres i Norge? Nødvendige endringer i rammebetingelser Avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google