Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BJØRN RYBAKKEN: VISUELL IDENTITET Stikkordsmessig gjennomgang av pensumbok av Nina Svenne for HiO, avd est fag, EVU, h 2010 Du kan bruke denne powerpointen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BJØRN RYBAKKEN: VISUELL IDENTITET Stikkordsmessig gjennomgang av pensumbok av Nina Svenne for HiO, avd est fag, EVU, h 2010 Du kan bruke denne powerpointen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 BJØRN RYBAKKEN: VISUELL IDENTITET Stikkordsmessig gjennomgang av pensumbok av Nina Svenne for HiO, avd est fag, EVU, h 2010 Du kan bruke denne powerpointen, bearbeide den som du vil, til bruk i egen undervisning.

2 Hvem er Bjørn Rybakken?  Gammal ringrev i norsk grafisk design  Logo: Norsk tippingNorsk tipping  Visuell identitet: ImsdalImsdal  Tangram Design Tangram Design  Visuell identitet, 2004. Visuell identitet  Formsans og design, 2008 Formsans og design DesignerForfatter

3 Visuell identitet?  Identitet: En fysisk manifestasjon av kvalifikasjoner og kompetanse, uttrykt visuelt og verbalt på en gitt arena. Hva man er, hvordan man oppfører seg, uttrykker seg. Det visuelle, det verbale, det innholdsmessige.  Visuell identitet, f.eks. arv fra heraldikken  Identitet skal bygges innenfra…  Ikke bare merket, men merkevaren.  Utvikle visuell identitet for din undervisning? Dine undervisningsprodukter og tjenester…

4 Identitetsprinsippene Intellektorientert kommunikasjon Sansbare signaler Objektet Flater Interesse Støy Enerett De sju prinsippene for å kunne skape en optimal visuell identitet

5 Målgruppers forståelse av objektets intellektorienterte kommunikasjonssfære…. • Kartlegging av publikums kunnskaps- og forståelsesnivå, språk, terminologi og logikk. • Målgruppe. Kjenne målgruppa. • Genre eller produktets identitet. Oppfylle genreforventninger? • Logikk. Redundans: det altfor kjente. Entropi: ny info som ikke stemmer med våre koder. Mellom redundans og entropi: nysgjerrighet vekkes, påvirkning. • Ærlighet. Intellektorientert kommunikasjon Tilbake til identitesprinsippene

6 Målgruppens forhold til et objekts sansbare kommunikasjonssfære • Identifiser hvilke sanselige og underbevisste signaler «vi» responderer på. • Hva leses instinktivt, spontant? Enkelte former, farger, mønstre, bevegelser. Folks instinktive reaksjoner er mer like enn folks assosiasjoner. • Stereotypier. Innlærte, erfaringsbaserte, etablerte signaler. Oppfattes raskt. Gjør det visuelle språket forståelig. • Noen signaler tilhører en bransje eller kategori. • Gi «riktige» signaler. • Hensyn til mottakerens forventninger og interesse. Sansbare signaler Tilbake til identitesprinsippene

7 Objektet er produktet, tjenesten, bedriften eller lignende, som den visuelle identiteten skal omfatte. Hovedrolleinnehaveren. Finne inn til kjernen av et produkt, med merkevarehjulet. Identitet skal formidle egenskaper, fordeler, verdier og personlighet. Essens. Beskrive: Hvilken bransje. Hva produktet, tjenesten eller bedriften er. Markedsposisjonering. I forhold til sine konkurrenter. Fremtidsambisjoner. USP USP Faktiske kommunikasjonsbehov. Det minimum man må si for å beskrive et produkt. Finne frem til en USP f.eks., unique selling proposisjon, et unikt selgende argument. Motto, slogan.USP Identitetsobjektet Tilbake til identitesprinsippene

8 Identitetens lerret. Hvor den faktiske og den visuelle identiteten manifesterer seg. De fysiske eller sanselige stedene et produkt, en tjeneste eller bedrift møter sitt publikum. Kartlegge flatene. Hvilke fysiske og sanselige kommunikasjonsflater som er viktige ved formidling av identiteten? Kjenne flatenes beskaffenhet, muligheter og begrensninger. Utvikle riktige identitetselementer. Kommunikasjonsflater Tilbake til identitesprinsippene

9 Det interessenivået målgruppen har i forhold til identitetsobjektet. Undersøk hvilken interesse objektet er gjenstand for. I utvikling av visuell identitet, ta hensyn til interessen eller mangelen på interesse for produktet, tjenesten, bedriften. Høyinteresse, imagebyggende, statusobjekt, objects of desire. Allmenn interesse. Interessesfærer. Lavinteresse. Personlig og profesjonell interesse. Tid og tålmodighet. Hvor lenge er publikum villig til å vente? Hvor lang tid er publikum villig til å bruke på (å lese) produktet, tjenesten? Er produktet eller tjenesten viktig? Interessegrad Tilbake til identitesprinsippene

10 Støy som konkurrerer på samme arena som identitetsobjektet. Beskriv hvilke støyfaktorer som bør tas hensyn til. Konkurrenter… Støy, et subjektivt begrep. Støyfiltrering. Likhet pga mote, trend, stil skaper uoversiktlighet. 1. Den generelle, synlige, hørbare og uoversiktlige mangfoldigheten 2. Indre støy. Uklarheter som omhandler forståelse, logikk og terminologi. Mangel på logikk. Vanskelig terminologi. Fremmedord. Skrivefeil. Støy Tilbake til identitesprinsippene

11 Eneretten eieren ønsker å bygge via sitt identitetsobjekt. Juridisk beskyttelse av identitetsmessig enerett. «Mental» beskyttelse… registrert i publikums bevissthet. Enerett Tilbake til identitesprinsippene

12 Design?  Konstruksjon og formgivning  Konstruksjon: sette sammen et identitetsprogram  Formgivning: gi identitetselementene karakter og attraktivitetidentitetselementene  Grafisk design skal kommunisere innholdet på den mest effektive og interessevekkende måten.  Funksjon går foran form. Form er prikken over i’en.

13 Identitetselementene Navn Logotype Symbol Farger Strukturelle identitetselementer Typografi Regi De sju identitetselementene som utgjør visuell identitets «verktøykasse»

14 Alle ting skal ha et navn. Det man kaller seg, eller heter. Navn Norsk tipping Imsdal Ruter Iskaffe PST Møllerens Thon Hotels Frelsesarmeen NAF BI TvNorge Ark Bokhandel Tilbake til identiteselementene Til de sju navneparameterene

15 Parametere til hjelp for å komme fram til et optimalt navn. De sju navneparametrene Oppfattelse Relevans Erindring Stavemåte Uttale Visuelt motstykke (f.eks. Gule sider) Appell (friste til bruk, fint, kult ord) Tilbake til identiteselementene Tilbake til Navn

16 Logo. Navnetrekk. Måten navnet skrives på. Formidler navnet på produktet eller bedriften. Eierens stemme… Formidler personlighetstrekk. Lesbarhet. Logotype Tilbake til identiteselementene

17 En tanke = et tegn. En hel betydning, en dypere betydning. Fylt, ladet. Et bilde sier mer enn…. Piktogrammer. Symbol Tilbake til identiteselementene

18 De appellerer direkte til sanseapparatet. Signal, symbol, assosiasjon, stemning, uttrykk, mote… Farger Tilbake til identiteselementene

19 Det femte elementet: et gjennomsyrende trekk, et kraftfullt kjennetegn, som gjør at objektet blir kjent igjen lenge før man ser navnet, symbolet eller logoen. Det som skaper gull av gråstein. Strukturelle identitetselementer Tilbake til identiteselementene Eksempel: Tines IskaffeTines Iskaffe

20 Tekstens stemme. Utallige forskjellige skriftsnitt… Velge, for å fremme det faktiske innholdet. Uttrykk. Lesbarhet. Typografi kan brukes som kjennetegn. Typografi Tilbake til identiteselementene

21 Identitetsregi. Helheten. Layout. Kombinere identiteselementene. To typer markeringsbehov: Trang til «overstatement» Diskrete «understatment» Forskjell på folks smak, jmf Bourdieus sosiologiske studier av forholdet mellom smak og sosial posisjon, (økonomisk og kulturell kapital).Bourdieu Regi Tilbake til identiteselementene

22 Implementering  Identitetsprogram er utviklet og skal settes i verk.  Identitetsbibel/designmanual/profilhåndbok skal sikre konsekvent gjennomføring av den visuelle identiteten.  Identitetsstyring (design managment).

23 http://www.tangram.no/index.html?catid=1&num=17 TangramTangram Design som eksempel….


Laste ned ppt "BJØRN RYBAKKEN: VISUELL IDENTITET Stikkordsmessig gjennomgang av pensumbok av Nina Svenne for HiO, avd est fag, EVU, h 2010 Du kan bruke denne powerpointen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google