Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen Eiendom KF Forutsetninger: •Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen Eiendom KF Forutsetninger: •Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen Eiendom KF Forutsetninger: •Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. •Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. •Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. •Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg

2 Drammen Eiendom KF Bystyrets budsjettvedtak 26.11.2013 - Forslag 19. Idrettsanlegg ---------------------------- Rimeligere idrettsanlegg Rådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag.

3 D: Markeds- konjunkturer C: Entreprise modell A: Funksjonalitet Drammen Eiendom KF BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer … B: Kvalitet A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet av Drammen Eiendom KF

4 Kvalitet • Kvalitet av leveransen bestemmes av: - krav knyttet til funksjonalitet (for. eks. mer robuste løsninger med skolefunksjoner) - oppdragsgivers ambisjonsnivå mht. arkitektur og miljøløsninger Kostnadskonsekvens for kvalitetsøkninger ved flerbrukshaller vil ligge på ca. 25% kostnadsøkning for den samme halltype. Herav kan ca. 10% påregnes en høyere miljøprofil. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Tomteforhold • Kostnader er prosjektavhengig og kan ikke angis på generelt basis. • Utført kalkyle tar utgangspunkt i flat tomt med enkle fundamenteringsforhold. • Fundamentering med peling/ spunting øker samlet prosjektkostnad (totalkostnad, SUM konto 1-9-0) med ca. 15 – 25%

5 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Kvalitet Ambisjonsnivå mht. • Arkitektur • Miljø-/energi • Futurebuilt ? • Materialbruk, • Livssyklus kostnader (LCC)

6 Enkel /NøkternHøy Bære konstruk sjon Enkle gitterdragerLimtredrager eller gitterdrager av høyere kvalitet Tak PappFor eks. passivhus/ sedum

7 Enkel/NøkternHøy Innvendig -vegger Sandwichelementer: (-)robust, akustikk? Betong, div. platekledning, spilevegger for akustikk, Innvendig -tak m/uten akustikkpl ater

8 Enkel /NøkternHøy Innvendig Vegger: Gips, veggvinyl for våtrom Ytterdører og vinduer: Aluminium ved inngangsparti, for øvrig trevinduer plastbeslag Dører inne: Malte tredører Gulv: vinyl Vegger: Platekledning/tegl i publikumsområder, fliser i våtrom Ytterdører og vinduer: Aluminium eller aluminiumbeslag utvendig Dører inne: laminatdører, glass i dører Gulv: fliser, slipt betong, terrazo Gulv idrettshall Sportsgulv kombielastisk, banebeleggSportsgulv Pulastic eller parkett

9 Enkel /NøkternHøy Øvrige elementer enkel standard gard., tribune, trapper, scene, osv. Høyere standard TekniskKrav TEK 10 Behovsstyring ventilasjon Passivhus- standard Lavenergi Solpaneler LED Vannbåren varme Varmebrønner

10 Enkel / NøkternHøy • Arkitektur / Fasader Enklere arkitektur Sandwichelementer (stålplater/steinull) tilpasning til omgivelser, bygging i byrom, osv. betong, div. kledning, vinduer

11 Drammen Eiendom KF Hoppegrop i Skogerhallen Kulturarena i Galterudhallen Flerbruk og spesialfunksjoner

12 Funksjonalitet & Halltyper Enkel treningshall - Uten garderobefasiliteter A Treningshall med garderobefasiliteter - Romprogram iht. KKD B Flerbrukshall med skolefunksjoner – Fungerer som forsamlingsareal for skolen C Flerbrukshall med skole-/kulturfunksjoner - Festsal for bydelen/scene/tribune D Flerbrukshall tilrettelagt for multifunksjoner - Fleksibilitet, flere aktiviteter E Avhengig av funksjonalitet kan man definere 5 kategorier av flerbrukshaller Flerbrukshaller - kostnadsanalyser

13 Oppbygging av kalkyle Kostnader beregnes med utgangspunkt i skjematiske hallvolumen som inneholder ønskete funksjoner. A B C D E Ingen garderober Med garderober Akustikk Robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde

14 Halltyper & Arealer Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Totalarealet vil variere avhengig av halltype (vil påvirke kostnadsbildet) ABCDE Med garderober Skole- funksjoner Med garderober Skole- funksjoner Med garderober Skole- funksjoner Med garderober Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 Kultur- funksjoner Tilrettelagt for multi- funksjoner Flerbrukshall TEK 10 Ingen garderober Med garderober Akustikk Robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde Bruttoareal (estimert av BA)1.484 m 2 BTA 2.033 m 2 BTA 2.142 m 2 BTA 2.865 m 2 BTA 3.391 m 2 BTA Halltyper Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45

15 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Programmet inneholder: • Prisdata for sammensatte detaljerte konstruksjoner som settes sammen til "ferdige" modellprosjekter. • Enhetspriser med informasjon om kostnad for materialer, underentrepriser og enhetstider. Kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus Totalkostnad bygg Funksjoner: Aktivitetsflate, garderobe, scene, osv. Standard NS kontoplan -inkl. reserver og marginer

16 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Merknader til kalkylen • Forurensede masser (konto 2.1) • Utendørsarbeider (konto 7.0-7.9) • Løst inventar (konto 9.1) • Tomtekostnader (konto 9.2) • Finanskostnader (konto 9.3) • Prisstigning til byggestart og i byggeperioden Følgende kostnader er ikke medtatt ( iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabell på 2-siffer nivå ): Areal- og kostnadstall er avrundet. Det er gjort et forsøk på å medta kun kvalitet som medfølger av funksjonskrav (ikke miljøkvaliteter som bestemmes av oppdragsgiver). Side 16 av 23

17 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppsummering kalkyle Skole- funksjoner Med garderober Skole- funksjoner Med garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 ABCDE Med garderober Skole- funksjoner Med garderober Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 Kultur- funksjoner Tilrettelagt for multi- funksjoner Flerbrukshall TEK 10 Ingen garderober Med garderober Akustikk Mer robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde Halltyper Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Kr/m 2 BTA Kr/m 2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) 19.600 kr/m 2 1.500 m 2 BTA 30 mill. kr. 19.900 kr/m 2 2.000 m 2 BTA 40 mill. kr. 27.600 kr/m 2 24.800 kr/m 2 2.200 m 2 BTA 55 mill. kr. 26.500 kr/m 2 23.900 kr/m 2 2.900 m 2 BTA 70 mill. kr. 27.000 kr/m 2 24.300 kr/m 2 3.400 m 2 BTA 80 mill. kr. -10%

18 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppsummering av kalkyle Miljøkvalitet ikke medtatt Side 9 av 23 A B C D E Ingen garderober Med garderober Akustikk Robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde

19 Benchmarking / DEKF Prosjekter Skogerhallen (juni 2010) – type C 1 håndballflate + garderober Areal: ca. 2.200 m 2 BTA Kostnad: ca. 21.900 kr/m 2 -BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Galterudhallen (des. 2013) – type D 1 basketballflate + garderober + scene Areal: ca. 1.800 m 2 BTA Kostnad: ca. 27.900 kr/m 2 BTA, justert til dagens prisnivå (basert på sluttregnskap) Tomteforhold: Vanskelig (sprengning mm) Flerbrukshaller - kostnadsanalyser

20 Benchmarking / Hall prosjekter Rotneshallen /Hallmaker (april 2011) – type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca. 1.340 m 2 BTA Kostnad: ca. 17.000 kr/m 2 BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Kvalitet: Enkel/nøktern (tilsvarende HALL type B) IPAS- Sport AS (feb. 2014) – type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca. 1.350 m 2 BTA Kostnad: ca. 17.600 kr/m 2 BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Flerbrukshaller - kostnadsanalyser

21 Berskaughallen (jan. 2009) – type B 2 håndballflater + garderober Areal: ca. 4.100 m 2 BTA Kostnad: 45 mill. kr. angitt av Drammen Idrettsråd Tomteforhold: Enkel Rollaghallen (åpnet aug. 2013) – type A 1 håndballflate, ingen garderober Areal: ca. 1.550 m 2 BTA (ca. 1.480 m 2 BRA), hvorav HALL utgjør ca. 83% av samlet bruttoareal Prosjektkostnad: Ca. 16.000 kr/m 2 BTA (oppgitt sluttkostnad i mars 2014: ca. kr. 24 mill.) (investeringsramme vår 2012: ca. kr. 19 mill. inkl. mva) Tomteforhold: Enkel, en langside under bakkenivå Benchmarking / Hall prosjekter Flerbrukshaller - kostnadsanalyser

22 Benchmarking / Hall prosjekter (DE) Heiahallen (åpnet 2014) – type B 1 håndballflate Areal: ca. 2.000 m 2 BTA Prosjektkostnad: Ca. 22.500 kr/m 2 BTA (Kostnad iht. statusrapport Lier Kommune fra August 2012 - ca. kr. 45 mill. inkl. mva) Tomteforhold: usikker Undervisningsbygg planlagte haller – type C Iht Forretningsplan 2014 Ekeberghallen 98 mill, ca. 2000m2 Grefsen flerbrukshall 112 mill, ca. 2.300m2 Prosjektkostnad kr. 48.000/m2. NB: inkl. utomhuskostnader m.m. Tomteforhold: usikker

23 KVALITETER HØY Ingen miljøprofil, men mer robuste materialer ENKEL GALTERUD /type DKalkyle hall AKalkyle hall D Kalkyle hall C Flerbrukshaller - kostnadsanalyser DE estimat hall C /NøkternDE estimat hall D /Nøktern DE estimat hall E /Nøktern

24 Konklusjon Kostnader Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Sammenlignbare haller (”benchmarking”) ligger på samme kostnadsnivå, når disse har blitt prisjustert til dagens dato. Lavere kostnader på ferdighallene forklares med reduserte prosjekteringskostnader, evt. innsats av dugnad, osv. Noen av de billige hallene har det ikke latt seg gjøre å få tilgang til (oppgitt) endelig prosjektregnskap. Kr/m 2 BTA Kr/m 2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) 19.600 kr/m 2 1.500 m 2 BTA 30 mill. kr. 19.900 kr/m 2 2.000 m 2 BTA 40 mill. kr. 27.600 kr/m 2 24.800 kr/m 2 2.200 m 2 BTA 55 mill. kr. 26.500 kr/m 2 23.900 kr/m 2 2.900 m 2 BTA 70 mill. kr. 27.000 kr/m 2 24.300 kr/m 2 3.400 m 2 BTA 80 mill. kr. Kostnadskalkylene Bygganalyse har utarbeidet for de fem alternativene viser en prisskala mellom 19.600 og 27.000 kr/m 2 BTA, alle kvalitetsforskjeller innberegnet. Dvs. en prisdifferanse på ca. 7.400 kr/m 2 BTA (ca. 37% høyere).

25 C: Markeds- konjunkturer D: Entreprise modell A: Funksjonalitet Drammen Eiendom KF BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer … B: Kvalitet A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet av Drammen Eiendom KF

26 • Økonomisk utvikling på landsbasis, renter, inflasjon, arbeidskraft. • Geografisk område (NB: høyere priser på Østlandet) • Oppdragsmengde entreprenører Markedskonjunktur kan ikke påvirkes av oppdragsgiver. Riktig ”timing” av prosjekter kan evt. vurderes. Drammen Eiendom KF Markedskonjunktur

27 Kontraheringsmetode og Risiko Drammen Eiendom KF Mulige kontraheringsmetoder for offentlige aktører er: • Direkteanskaffelse • Konkurranse med forhandling • Åpen/begrenset anbudskonkurranse • Konkurransepreget dialog ikke aktuell for byggeprosjekter aktuell for prosjekter under ca. 40 mill. eks. mva aktuell for alle prosjekter, uansett størrelse kun aktuell for veldig komplekse byggeprosjekter ikke for Flerbrukshaller Offentlig anskaffelsesmetoder anses ikke som prisdrivende. Konkurranser er per definisjon en gunstig anskaffelsesmetode hvor flere leverandører blir utfordret iht. pris og leveranse som kan tilbys. Priskonsekvens vil ligge i strategiske valg knyttet til konkurransegrunnlag /beskrivelse.

28 Hall av type A, B kan løses gjennom enkle grep, med forhåndsprosjekterte løsninger. Hall av type C, D, E vil kreve en mer detaljert beskrivelse og løsninger som er tilpasset skolebruk og eksisterende bebyggelse Drammen Eiendom KF Modeller for entreprise Kompleksitet byggeprosjekt Detaljeringsgrad beskrivelse StandardprosjektModerat kompleksitetKompleks Overordnet Forprosjekt Detaljprosjekt ABAB CDECDE

29 Det er mulig å bygge rimeligere idrettshaller Rimeligere haller vil innebære etablering av ferdighallprodukter. Dvs. ”Hyllevare” hvor valg av løsninger /detaljer overlates i stor grad til leverandør Løsningen kan anbefales når: • Hallen ikke er planlagt som en del av skolenes forsamlingsareal • Hallen ikke inntar en sentral plass i lokalmiljøet (dvs. begrenset krav til integrering i eksisterende bystrukturer og arkitektonisk tilpassning til omgivelser). • En ikke har miljøambisjoner utover forskriftskrav. Drammen Eiendom KF MODELLER FOR FLERBRUKSHALLER

30 Haller tilknyttet skoler vil bli dyrere Det er likevel viktig å bygge så kostnadseffektiv som mulig. • Tidlig definering av funksjoner, ønskede kvalitetselementer og halltype - Bygge riktig kvalitet til riktig pris! • God forankring av valgt modell både hos brukere og besluttende myndigheter. • Åpen dialog med markedet mht. tilgjengelige produkter, leveranser og byggemetoder. Drammen Eiendom KF

31 Forutsetninger: •Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. •Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. •Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. •Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg

32 Drammen Eiendom KF Bystyret Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Styret i Drammen eiendom KF Styringsgruppe Utdanningsdirektør Daglig leder DEKF Prosjektgruppe -v irksomhetsleder -Prosjektansvarlig DEKF -Prosjektleder Medvirkning - idretten -FAU -Rådet for Funksjonshemmede -tillitsvalgte/verneombud -Kommunens idrettsadm. - Andre Rådgivere - arkitekt -tekniske rådgivere (RIB, RIE, RIV, RIBR,LARK,.. ) ORGANISERING

33 Drammen Eiendom KF Aktuelle Prosjekter ProsjektStatus pt. Fjell 2020Parallelloppdrag og reguleringsplan BrandengenTomteerverv, Reguleringsplan, Mulighetsanalyse ØrenMulighetsanalyse, samordning med skolebehov og kunstgressbane Multifunksjonshall på Marienlyst Områderegulering, konseptutvikling og skisseprosjekt Friidrettshall, BerskauMulighetsanalyser

34 Drammen Eiendom KF TAKK FOR OPPMEKSOMHETEN


Laste ned ppt "Drammen Eiendom KF Forutsetninger: •Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google