Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling 5 NESOs formannskole klasse 17 Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring” Foreleser: Magne Beddari, VINN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling 5 NESOs formannskole klasse 17 Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring” Foreleser: Magne Beddari, VINN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling 5 NESOs formannskole klasse 17 Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring” Foreleser: Magne Beddari, VINN

2 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ

3

4 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009 MENNESKET SOM STØVSUGER Vi forbruker 12 – 15 kg luft pr. døgn. Luften inneholder oksygen, men i tillegg mange hundre andre stoffer i gassform. I tillegg inneholder luften støvpartikler som vi puster inn millioner av hver time.

5 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009 DEN SOM IKKE VIL HAN SKAL ! Folk blir syke av å oppholde seg innendørs. Vi er inne 90 % av døgnet. Astma, allergi og overømfintlighet finnes hos nesten 40 % av befolkningen. Skadeomfanget i bransjen er altfor høyt. Et fåtall står løpet ut til 67 år.

6 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 11. MAI 2006

7 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ

8

9 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009 RENT BYGG PROGRAM 1. Hva er problemet ? 2. Hvilke krav stilles og hvor finner vi dem ? 3. Rent bygg – planlegging og gjennomføring 4. Renhold i byggetiden 5. Beskrivende tekster for renhold 6. Avfallshåndtering og renovasjon 7. Tips for praktisk gjennomføring av rent bygg. 8. Økonomi 9. Utstyr

10 REN BYGGEPROSESS Hva er problemet? NØKKELTALLkr Astma hos voksne8 mrd Lønn ved sykdom1 mrd Attføringsstønad200 mill Uførepensjon800 mill Sykebehandling1,5 mrd Redusert produksjon4,5 mrd Sykepengeutbetaling innemiljø2-3 mrd Legebesøk1 mill

11 RENT OG TØRT BYGG Hva har rent bygg med inneklima å gjøre ? Hva har tørt bygg med inneklima å gjøre ? Tildekking av byggevarer som ikke tåler eller er beregnet for fukt må gjøres. Avgassing, valg av byggevarer Støv + fukt + avgassing = inneklimabombe

12 NOEN TALL Å TENKE PÅ Det genereres rundt 3,5–4 mill tonn avfall fra norske bygge- og anleggsplasser hvert år. For bare byggenæringen er mengden 1,5 mill tonn. Ved nybygging oppstår rundt 25 kg avfall pr m2 bygg Ved renovering oppstår rundt 30 kg avfall pr m2 bygg Ved riving ca 1000 kg/m2

13 HVOR FINNER VI KRAVENE TIL RENT BYGG Forurensningsloven Byggherreforskriften Spesialavfalls-forskrifter Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter Krav fra bestemte tiltakshavere. - Kommunale forskrifter (Oslo kommune om styring av produksjonsavfall) -Beskrivelser

14 HVA PÅVIRKER RENHOLDET I BYGGEPERIODEN ? Planløsning (form og konstruksjon) Materialvalg Bygg- og produksjonsmetoder Valg av bearbeidingsmetoder Produksjonsrekkefølge og fremdrift Renhold i byggetiden Entrepriseform / byggetid

15 HINDRE AT STØV UTVIKLES, LAGES, SPRES OG TILRETTELEGGE FOR FJERNING AV STØV OG SKIT Materialvalg  Alle flater (vegg, tak,gulv) må utformes, behandles og beskyttes med tanke på støv og skit Bygge- og produksjonsmetoder  Innvendig riggplan (lagring, byggestrøm, produksjonsrom, uttørking)  Midlertidige tettinger Bearbeidingsmetoder  Riktig verktøy (forbudt med vinkelsliper i lukket bygg)  Verktøy med støvavsug Produksjonsrekkefølge / fremdrift  Gjøre arbeidene i riktig rekkefølge mht byggerenhold  Eksempel; betongboring/hugging før maling

16 Har vi noe å gjøre med materialvalget ? Vi har krav på at våre vurderinger skal bli hørt. Eksempel : Kampen mot Betongsponplater/Arborex - Vi påpeker at platene støver ekstremt når de bearbeides. (Gips eller hårdgips er gode alternativer) - Vi påpeker at vi har et ansvar for folks helse, belastningsskader og arbeidsmiljø. Bæring og skruing av betongsponplater er spesielt belastende, og vi vet at det følger sykemeldinger av dette arbeidet.

17 RENHOLD I BYGGETIDEN Hindre at forurensing fra byggetiden ligger igjen Sikre HMS Tilrettelegg for effektiv og rasjonell drift Inndeles i følgende faser  Råbyggfasen  Tetthusfasen  Innredning/ innjustering  Innflyttingsfasen

18 OMFANG AV BYGGERENHOLD Rydding og fjerning Sikre trafikkarealer Periodisk støvsuging Forsegling og tildekking ferdige flater /komponenter Rengjøring av alle overflater og installasjoner

19 Slik gjør vi rent bygg : Kildesortering Avfallet sorteres i 8 fraksjoner - Betong/tegel - Trevirke - Papir og papp - Metall/stål - Plast - Gips - Isolasjon - Spesialavfall - Mindre en 30 % av avfallet skal gå til restavfall

20 Slik gjør vi rent bygg: Avfallsreduksjon Bruk av prekappede materialer Avtale om returordning av embalasje. Paller,restmaterialer etc. Sette opp en kontrollerbar målsetting: Byggeplassen skal produsere mindre avfall enn 25 kg avfall pr. BTA Kostnaden er mulig å budsjettere i anbudet. 25 kg x 3000 m2 x kr 1,00 = Kr: 75.000,- Usortert : = Kr:150.000,-

21 Slik gjør vi rent bygg: Hver dag eller etter en plan gjør vi : 1. Rydding ute og inne. Kontinuerlig, minimum daglig. Alle deltar. 2. Renhold Kontinuerlig, minimum 1 gang i uken.(Tetthusfase) 2 ganger pr. uke eller ved behov i innredningsfase. 3.All bruk av kost er forbudt. Utføres med mobilstøvsuger med filterkrav eller sentralstøvsuger. 4. Skilting definerer og viser krav til renhold i forskjellige områder.

22 Slik gjør vi rent bygg. Rengjøring av hulrom - Alle hulrom i konstruksjoner som skal lukkes, skal dokumenteres at de er rengjort. Produksjonsrom - Det skal etableres produksjonsrom for spesielt støvende arbeider. Provisorisk tetting - Det skal etableres provisorisk tetting for å hindre termisk oppdrift og spredning av støv.

23 Slik gjør vi rent bygg: Trafikkarealer Grovpukk Et lass pukkstein de nærmeste meterne foran inngangene. Fotskraperister Meget effektive, lang levetid. Rimelig investering. Teppematter Fra ISS /Rentex kan en kjøpe brukte dørmatter. Sko-overtrekk Etter at sluttrenhold er foretatt er dette billigere enn omvask

24 Trafikkområder; korridoer,ganger og trapper Kabler henges opp. Masse løse kabler hindrer rengjøring, trafikken forsinkes. Brukes ikke som lager. Hvem har rett til å hinde alle andre ved å lagre i gangene. Belysning Korridorer har ofte ikke vindu og må ha lys. Tildekking av installasjoner i himling Det koster mer enn det smaker og måtte utføre ekstra reingjøring i korridorhimlinger fulle av rør og kabler.

25 OMFANG AV RENHOLD Avsluttende byggerenhold  Vekt på rengjøring av ferdige overflater og før bygget tas i bruk Klargjørende byggerengjøring  byggerengjøring etter inventar, møbler er på plass og før bygget tas i bruk  (ofte avsluttende byggerengjøring på nytt)

26 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 11. MAI 2006

27 NESO 2009

28 Hvem skal utføre RENT BYGG? Alle må motiveres. Skolering, HMS, inneklima, og krav må under huden på alle. Alle skal rydde etter eget arbeide. Den fagarbeideren som ikke har forstått dette, har et problem. Ledelsen må ha fokus på Rent bygg. Rent bygg er en stor oppgave, det er en del av beskrivelsen, og den krever daglig oppfølging. 1 person har ansvar for støvsuging og KTR/DOK Det bør være en hjelpearbeider, ikke en lærling eller fagarbeider. (Renholdsprotokoll)

29 RENHOLDSKVALITET OG MÅLEMETODE Bruk av BM-Dustdetektor Måleomfang og antall måleobjekter skal klart fremkomme i anbudsdokumentene. Objektivt krav til renholdskvalitet bør først og fremst benyttes som kontraktskrav ved overlevering av bygget. Det anbefales å bruke BM-Dustdetektor som målemetode ved avsluttende byggerengjøring. Renholdsklasse og høyst antall overskridelser av maksverdien ved prøvetaking må defineres.

30 BESKRIVENDE TEKSTER FOR RENHOLD Ofte beskrevet med henvisning til BYGG RENT- Håndboken Håndboken brukes som ”bibel” også i diskusjon om kvalitetsnivå og arbeidsomfang

31 HOVEDPOSTER I RENT BYGG BESKRIVELSE Rigging av verksted/produksjonsrom Rigging av utstyr for renhold Tildekking av flater.(KVALITET) Drift av byggerenhold (utstyr) Avsluttende og klargjørende byggerengjøring Hvilke målemetode

32 AVFALLSHÅNDTERING OG RENOVASJON Håndteres i hht. nasjonale målsetting og kommunale forskifter  Gjenbruk, spesialavfall og kildesortering  Avfallsplan; sikre forskriftsmessig og hensiktsmessig håndtering av alle avfallstyper  Informasjon, motivering og ansvar Nasjonal handlingsplan (se vedlegg)

33 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009 TIPS FOR PRAKTISK GJENNOMFØRING AV RENT BYGG RENT BYGG, Veilederen-96 FBT sine retningslinjer Tips om inneklima www.inneklima.com

34 Spesielle forhold ved ombygging VENTILASJONSANLEGGET MÅ OMBYGGES Dersom en del av bygget fortsatt skal være i drift, må ventilasjonsanlegget ombygges på en slik måte at det ikke ventilerer også den delen som er under ombygging. NEDFUKTING AV GAMMEL BETONG Vannsøl på gammel betong tar dobbel så lang tid å tørke ut. Fukt i gammelbetong/dekker må måles før konstruksjonen bygges inn.

35 NESO FORMANNSKOLE TROMSØ HVA KOSTER DET Å BLI KVITT ENKELTE AVFALLSTYPER ? Betong med isopor (samfengt ikke ren betong) Avgift kr 1.400,- pr tonn x 2,4 tonn/m 3 = ca kr 3.840,- pr m 3 + rivingskostnad og transport= ca kr 1.200,- pr m 3 Sum ca kr 5.040,- pr m 3 Innkjøp av betong inkludert utstøping ca kr 1.500,- pr m3 Gipsplater, robust (samfengt) Avgift kr 1.400,- pr tonn = ca kr 16,- pr m 2 (+ rivingskostnad og transport) Innkjøp av gips robust ca kr 24,- pr m 2


Laste ned ppt "Samling 5 NESOs formannskole klasse 17 Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring” Foreleser: Magne Beddari, VINN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google