Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum

2 Begrepet temaorganisering på GUS  Ulike definisjoner på ulike skoler  Hos oss: – Tema organiseres ut fra målene i K06, ikke tradisjonell faginndeling – Variasjon i temaets varighet – Ikke alle fag i alle tema – Variasjon i metoder: tradisjonell tavleundervisning, gruppearbeid, prosjekt, storyline, arbeidsplantimer + + + – Èn arbeidsplan for elevene å forholde seg til.

3 Utdrag fra årsplan i 06/07 U2 Dialekter 13 Small- talk 12 ”On the edge” 11 Teknologi og mennesker ch 3 Barne- og ungdoms- litteratur 10 Elevstyrte aktiviteter Grupper på 2-3 elever Ferdighetsprøv e Geometri 2 Kap 5 Verden (G) Styrings-system-er og politiske forhold(S) Arbeid med muntlige oppgaver - alene Lære om ulike kunst- perioder, kunstnere Og kunstverk K&HKØSFMa KRL EngNorsk NF Stråling

4 Bakgrunn for omorganiseringen:  Fjorårets 10. klasse: – For vanskelig å orientere seg i de ulike fagene – Uforutsigbart og ujevnt arbeidspress – 7 ulike arbeidsplaner (og ulike frister) – De som ikke var motiverte ga opp før de fikk begynt – De som var motiverte fikk aldri gjort noe skikkelig, og opplevde veldig stort arbeidspress

5 Vi ønsket:  Å gi mulighet til ”roligere” arbeidsperioder, som ga rom for å gjøre ting skikkelig.  Å gi større forutsigbarhet  Å gi elevene et bedre grunnlag for å se sammenhenger  Å tydeliggjøre norsk, engelsk, matte og IKT som redskapsfag  Å jobbe mer målstyrt enn fagstyrt  Å bli mer effektive; vurdere samme besvarelse eller presentasjon i flere fag

6 Ny organisering førte til:  Lærebøkenes oppbygning ”passet ikke” med temaene  Større metodefrihet: fordi vi kan legge opp til – Temadager / fagdager, – se en hel film sammenhengende, – dra på tur, – jobbe sammenhengende med gruppearbeid / prosjekt, – gi elevene arbeidsøkter når det trengs

7 Forutsetninger:  IKT – tilgang på PCer i klasserommet, siden vi ikke har lærebok (vi har 10 stasjonære, og tilgang på bærbare av og til)  Begge lærerne har god IKT-kompetanse  ”It’s learning” som plattform og nest viktigste samarbeidsarena (utenom klasserommet…)  SmartBoard og projektor i klasserommet  2 lærere som dekker teorifagene (No, Eng, Ma, KRL, SF, NF)

8

9 Digitale hjelpemidler

10

11 Bruk av ”It’s learning”  All informasjon samlet i ett fag  Læringsressurser legges der: – Lydbøker / lydfiler – Interaktive programmer (www.viten.no, www.esl.com )www.viten.no www.esl.com – Presentasjoner som brukes i undervisningen – Lenker til læringsressurser på nettet – Oppgaver og tilbakemeldinger – En del prøver og tester

12

13 Andre digitale læremidler:  Gratis nettressurser – www.viten.no www.viten.no – www.gruble.net www.gruble.net – www.yr.no www.yr.no – www.bigmyths.com www.bigmyths.com  Søk – og finn- prinsippet  www.slideshare.net, www.scribd.com www.slideshare.netwww.scribd.com  www.youtube.com www.youtube.com  ”Ressursbanken” på GUS It’s learning

14 Programvare  Windows MovieMaker  PhotoStory  Audacity  SmartBoardNotebook  Serif (gratis publisher)  Skoleveven (hjemmesida)  eTwinning (brevvenner i Nederland)  eJay  PhotoFiltre  FastStone ScreenCapture  FlashSaver  HotPotatoe  MS Office  WestCoast BridgeDesigner  Sketchup  Google earth

15

16 Eksempel på oppgaver:  Digitale bildefortellinger  Forskerspiren – lage informasjonsvideoer og animasjoner, dokumentere forsøk  Fotofikling - selvportrett  Innlesing av engelsklekse Innlesing av engelsklekse  Hørespill  Artikler til hjemmesida, viten-opplegg  Informasjonsbrosjyre ”Jødedom”  PPT-presentasjoner  Forklaringer til regelbok i matte: – konstruksjon

17 Grunnidè  Organisere mål fra K06 som overlapper hverandre i mange fag til ett tema. – Norsk, matte, engelsk og IKT inngår i alle tema – eksempel ”Norge i dag” – Miljøvern/Klimaforandringer – Selvbevissthet/selvtillit – Kulturbevissthet (religion, kunst, historie, vitenskap)

18 Temaplan

19 Norge i dag TEMAMål fra L06Arbeidsmåter/presentasjon Uke 35 27/8 – 28/9 ”Norge i dag” inkl. Valg \07  KRL  Samf.fag  Musikk  Naturfag  Matte  Demokrati (valg 07)  kart/målestokk  diskusjonsteknikk/møte ledelse  statistikk  historisk bakgrunn  Gjennomføre ”valgdagsmåling” på skolen.  Kart/målestokk  Respekt  Motekultur  Statistikk  Historiske hendelser

20 Temafordeling  Idèen er å fordele lærerressursene slik at alle underviser ”sine” timer, men at undervisningsbyrden blir fordelt i perioder – mer intensivt i noen uker, mer tid til for- og etterarbeid i andre uker.  Periodene kan variere i lengde etter størrelsen på temaet.

21 131. des. "Tellus" 27. jan. 314. jan. 421. jan. 528. jan. Islam 64. feb. 711. feb. Kroppen I 818. feb. Vinterferie 925. feb. "Energi" 103. mar. 1110. mar. "Bibelen" 1217. mar. Påske 1324. mar. Kriger og revolusjoner 1431. mar. 157. apr. 1614. apr. Kristendom i Norge 1721. apr. 1828. apr. Norge - mot selvstendig nasjon 195. mai. 2012. mai. 2119. mai. 2226. mai. "Hus på Hadeland" 232. jun. 249. jun. 2516. jun. "Hverdagsfysikk" 2623. jun. UkeDatoTema 3420. aug. Digital bildefortelling 3527. aug. "Norge i dag" 363. sep. 3710. sep. 3817. sep. 3924. sep. 401. okt. Høstferie 418. okt. Livet ved havet 4215. okt. Leirskole 4322. okt. Været 4429. okt. 455. nov. Verksted-uke 4612. nov. "Jeg/meg" 4719. nov. 4826. nov. 493. des. "Jødedom" 5010. des. 5117. des. 5224. des. Jul Årsplan 8. klasse

22 Arbeidsplaner  Elevene har arbeidsplan som vanlig, men bare èn for hver periode/ hvert tema.  Målene for temaet er klart definert  Arbeidsplanene inneholder en ”hovedoppgave” som skal vurderes i flere fag, der hensikten er at basisfagene er redskapsfag. (eks. lage film om matteoppgavene, brosjyre om jødedom, skrive fantasynovelle på engelsk om skapelsesmyter)  enkeltoppgaver fra fag, for eksempel engelsk grammatikk eller matteoppgaver.  Fagene spesifiseres i mål og oppgaver

23

24 Timeplan  Timeplanen endres fra periode til periode, men bør være forutsigbar for elevene.  Rektor har prøvd å tilpasse timeplanen (for eksempel bruk av spesialrom)

25 Eksempel timeplan uke 49 UKE 49 mandag 3. tirsdag 4. onsdag 5. torsdag 6. fredag 7. 1 Film: ”Prinsen av Egypt” Norsk: Brosjyre Virkemidler KØNorsk: 2 K&H II naturfag 3 4 TEMA: VØL-skjema SpråkMatte TEMA: Sammenl. rel. Språk 5 6 kake!!  / vaske  ? 10. klasse- konsert Gymsalen TEMA: Gamle testamentet a-plan K&H II/ eng grammar 7 8 Mattea-plansvømming I/ 9

26 Eksempel timeplan uke 50 UKE 50 mandag 10. tirsdag 11. onsdag 12. torsdag 13. fredag 14. 1 Norsk: TEMADansing Norsk: 2 K&H II/ naturfag 3 4 TEMA: Dagligliv (kosher osv) TEMASpråk 5 6 Engelsk: Jewish traditions DansingTEMA a-plan K&H II/ eng grammar 7 8 Matte Marit a-plansvømming II/ 9 Juleball! (17:15)

27 Læremidler  ITL og digitale verktøy (SmartBoard)  Pedagogisk programvare  Temahefter som vi lager selv  Utdrag fra lærebøker  PPT-presentasjoner  Elevene har egne TEMAarbeidsbøker og digital mappe på ITL.  Alt vi lager gjøres tilgjengelig på ITL

28 Positive erfaringer  Elevene ser sammenhengene lettere  Elevene liker målstyring  Elevene er mer aktive og mer bevisste  Elevene deltar mer  Læreren blir mer bevisst og ansvarlig  Elevene blir mer ansvarlige  Elevene liker valgfrihet  Elevene liker å ha klart for seg hva som skal til  Foreldrene synes det er lettere å følge opp og bidra i elevenes hverdag.

29

30


Laste ned ppt "Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google