Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum

2 Begrepet temaorganisering på GUS  Ulike definisjoner på ulike skoler  Hos oss: – Tema organiseres ut fra målene i K06, ikke tradisjonell faginndeling – Variasjon i temaets varighet – Ikke alle fag i alle tema – Variasjon i metoder: tradisjonell tavleundervisning, gruppearbeid, prosjekt, storyline, arbeidsplantimer – Èn arbeidsplan for elevene å forholde seg til.

3 Utdrag fra årsplan i 06/07 U2 Dialekter 13 Small- talk 12 ”On the edge” 11 Teknologi og mennesker ch 3 Barne- og ungdoms- litteratur 10 Elevstyrte aktiviteter Grupper på 2-3 elever Ferdighetsprøv e Geometri 2 Kap 5 Verden (G) Styrings-system-er og politiske forhold(S) Arbeid med muntlige oppgaver - alene Lære om ulike kunst- perioder, kunstnere Og kunstverk K&HKØSFMa KRL EngNorsk NF Stråling

4 Bakgrunn for omorganiseringen:  Fjorårets 10. klasse: – For vanskelig å orientere seg i de ulike fagene – Uforutsigbart og ujevnt arbeidspress – 7 ulike arbeidsplaner (og ulike frister) – De som ikke var motiverte ga opp før de fikk begynt – De som var motiverte fikk aldri gjort noe skikkelig, og opplevde veldig stort arbeidspress

5 Vi ønsket:  Å gi mulighet til ”roligere” arbeidsperioder, som ga rom for å gjøre ting skikkelig.  Å gi større forutsigbarhet  Å gi elevene et bedre grunnlag for å se sammenhenger  Å tydeliggjøre norsk, engelsk, matte og IKT som redskapsfag  Å jobbe mer målstyrt enn fagstyrt  Å bli mer effektive; vurdere samme besvarelse eller presentasjon i flere fag

6 Ny organisering førte til:  Lærebøkenes oppbygning ”passet ikke” med temaene  Større metodefrihet: fordi vi kan legge opp til – Temadager / fagdager, – se en hel film sammenhengende, – dra på tur, – jobbe sammenhengende med gruppearbeid / prosjekt, – gi elevene arbeidsøkter når det trengs

7 Forutsetninger:  IKT – tilgang på PCer i klasserommet, siden vi ikke har lærebok (vi har 10 stasjonære, og tilgang på bærbare av og til)  Begge lærerne har god IKT-kompetanse  ”It’s learning” som plattform og nest viktigste samarbeidsarena (utenom klasserommet…)  SmartBoard og projektor i klasserommet  2 lærere som dekker teorifagene (No, Eng, Ma, KRL, SF, NF)

8

9 Digitale hjelpemidler

10

11 Bruk av ”It’s learning”  All informasjon samlet i ett fag  Læringsressurser legges der: – Lydbøker / lydfiler – Interaktive programmer (www.viten.no, )www.viten.no – Presentasjoner som brukes i undervisningen – Lenker til læringsressurser på nettet – Oppgaver og tilbakemeldinger – En del prøver og tester

12

13 Andre digitale læremidler:  Gratis nettressurser – – – –  Søk – og finn- prinsippet    ”Ressursbanken” på GUS It’s learning

14 Programvare  Windows MovieMaker  PhotoStory  Audacity  SmartBoardNotebook  Serif (gratis publisher)  Skoleveven (hjemmesida)  eTwinning (brevvenner i Nederland)  eJay  PhotoFiltre  FastStone ScreenCapture  FlashSaver  HotPotatoe  MS Office  WestCoast BridgeDesigner  Sketchup  Google earth

15

16 Eksempel på oppgaver:  Digitale bildefortellinger  Forskerspiren – lage informasjonsvideoer og animasjoner, dokumentere forsøk  Fotofikling - selvportrett  Innlesing av engelsklekse Innlesing av engelsklekse  Hørespill  Artikler til hjemmesida, viten-opplegg  Informasjonsbrosjyre ”Jødedom”  PPT-presentasjoner  Forklaringer til regelbok i matte: – konstruksjon

17 Grunnidè  Organisere mål fra K06 som overlapper hverandre i mange fag til ett tema. – Norsk, matte, engelsk og IKT inngår i alle tema – eksempel ”Norge i dag” – Miljøvern/Klimaforandringer – Selvbevissthet/selvtillit – Kulturbevissthet (religion, kunst, historie, vitenskap)

18 Temaplan

19 Norge i dag TEMAMål fra L06Arbeidsmåter/presentasjon Uke 35 27/8 – 28/9 ”Norge i dag” inkl. Valg \07  KRL  Samf.fag  Musikk  Naturfag  Matte  Demokrati (valg 07)  kart/målestokk  diskusjonsteknikk/møte ledelse  statistikk  historisk bakgrunn  Gjennomføre ”valgdagsmåling” på skolen.  Kart/målestokk  Respekt  Motekultur  Statistikk  Historiske hendelser

20 Temafordeling  Idèen er å fordele lærerressursene slik at alle underviser ”sine” timer, men at undervisningsbyrden blir fordelt i perioder – mer intensivt i noen uker, mer tid til for- og etterarbeid i andre uker.  Periodene kan variere i lengde etter størrelsen på temaet.

21 131. des. "Tellus" 27. jan jan jan jan. Islam 64. feb feb. Kroppen I 818. feb. Vinterferie 925. feb. "Energi" 103. mar mar. "Bibelen" mar. Påske mar. Kriger og revolusjoner mar apr apr. Kristendom i Norge apr apr. Norge - mot selvstendig nasjon 195. mai mai mai mai. "Hus på Hadeland" 232. jun jun jun. "Hverdagsfysikk" jun. UkeDatoTema aug. Digital bildefortelling aug. "Norge i dag" 363. sep sep sep sep okt. Høstferie 418. okt. Livet ved havet okt. Leirskole okt. Været okt nov. Verksted-uke nov. "Jeg/meg" nov nov des. "Jødedom" des des des. Jul Årsplan 8. klasse

22 Arbeidsplaner  Elevene har arbeidsplan som vanlig, men bare èn for hver periode/ hvert tema.  Målene for temaet er klart definert  Arbeidsplanene inneholder en ”hovedoppgave” som skal vurderes i flere fag, der hensikten er at basisfagene er redskapsfag. (eks. lage film om matteoppgavene, brosjyre om jødedom, skrive fantasynovelle på engelsk om skapelsesmyter)  enkeltoppgaver fra fag, for eksempel engelsk grammatikk eller matteoppgaver.  Fagene spesifiseres i mål og oppgaver

23

24 Timeplan  Timeplanen endres fra periode til periode, men bør være forutsigbar for elevene.  Rektor har prøvd å tilpasse timeplanen (for eksempel bruk av spesialrom)

25 Eksempel timeplan uke 49 UKE 49 mandag 3. tirsdag 4. onsdag 5. torsdag 6. fredag 7. 1 Film: ”Prinsen av Egypt” Norsk: Brosjyre Virkemidler KØNorsk: 2 K&H II naturfag 3 4 TEMA: VØL-skjema SpråkMatte TEMA: Sammenl. rel. Språk 5 6 kake!!  / vaske  ? 10. klasse- konsert Gymsalen TEMA: Gamle testamentet a-plan K&H II/ eng grammar 7 8 Mattea-plansvømming I/ 9

26 Eksempel timeplan uke 50 UKE 50 mandag 10. tirsdag 11. onsdag 12. torsdag 13. fredag Norsk: TEMADansing Norsk: 2 K&H II/ naturfag 3 4 TEMA: Dagligliv (kosher osv) TEMASpråk 5 6 Engelsk: Jewish traditions DansingTEMA a-plan K&H II/ eng grammar 7 8 Matte Marit a-plansvømming II/ 9 Juleball! (17:15)

27 Læremidler  ITL og digitale verktøy (SmartBoard)  Pedagogisk programvare  Temahefter som vi lager selv  Utdrag fra lærebøker  PPT-presentasjoner  Elevene har egne TEMAarbeidsbøker og digital mappe på ITL.  Alt vi lager gjøres tilgjengelig på ITL

28 Positive erfaringer  Elevene ser sammenhengene lettere  Elevene liker målstyring  Elevene er mer aktive og mer bevisste  Elevene deltar mer  Læreren blir mer bevisst og ansvarlig  Elevene blir mer ansvarlige  Elevene liker valgfrihet  Elevene liker å ha klart for seg hva som skal til  Foreldrene synes det er lettere å følge opp og bidra i elevenes hverdag.

29

30


Laste ned ppt "Temabasert undervisning 8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google