Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektor Guri Færder Rosenvilde videreående skole Akershus fylke Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektor Guri Færder Rosenvilde videreående skole Akershus fylke Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rektor Guri Færder Rosenvilde videreående skole Akershus fylke Norge
Workshop 3 Fra strategi til praksis på erhvervsskolen

2 Rosenvilde videregående skole – en kreativ og fremtidsrettet skole
Bildet er tatt av C.Hill

3 Disposisjon Yrkesfagopplæringen i Norge
Eksempler på utvikling av lærernes innovative kompetanser Eksempler på undervisningsopplegg som understøtter innovasjon

4 Struktur yrkesfag Norge

5 TIMEPLAN ELEVER HELSE- OG SOSIALFAG
Elevmedvirkning

6 Disposisjon Yrkesfagopplæringen i Norge
Eksempler på utvikling av lærernes innovative kompetanser Eksempler på undervisningsopplegg som understøtter innovasjon

7 TIMEPLAN TO LÆRERE HELSE- OG SOSIALFAG
elevmedvirk/faggruppe

8 FAGSAMARBEID Grunnlaget for utvikling og innovasjon.
Den privatpraktiserende lærer er borte Viktige rammer: Parallellegging, rom ved siden av hverandre Lange økter i hvert fag Timeplanlagt fagmøte hver uka: Lager felles planer/opplegg/vurderingskriterier Muligheter for å variere organiseringen av elevene Mange fag har egne fagsider på læringsplattformen Anne. Marianne om fagsider + eksempel

9 INTERN ERFARINGSUTVEKSLING / WORKSHOPS (eks) Påmelding
Skriving i alle fag Økt: Helsefag/kokk Økt: Media/formgiving Kule ting med Google: Google Notebook, Google Docs og skreddersydd startside En innføring i fotopolymer. Fra foto til grafikk Delta i internasjonale prosjekter. Hvordan går man fram? Tips

10 ROSENVILDE ACADEMY Nyheter i læringsplattformen It’s learning
OpenOffice Calc Outlook Photo Story

11 Kvalitetskart Rosenvilde vgs

12 Handlingsplan formgiving 08/09

13 Disposisjon Yrkesfagopplæringen i Norge
Eksempler på utvikling av lærernes innovative kompetanser Eksempler på undervisningsopplegg som understøtter innovasjon

14 LÆREPLANER I KUNNSKAPSLØFTET
Kompetansemål – angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring (Sluttkompetanse) Kompetanse = evne til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer

15 PROSJEKT TIL FORDYPNING
Skal gi elevene mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag Gi erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene

16 PROSJEKT TIL FORDYPNING 1.ÅRET
Skal gi elevene: Mulighet til å prøve ut flere sider av aktuelle lærefag innen restaurant og matfag Erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene Innblikk i de krav som stilles til en arbeidstaker

17 PROSJEKT TIL FORDYPNING 1.ÅRET
Områder til fordypning Tema Bedrift/skole Bakerfaget Baker/konditorvarer Bakeri Butikkslakterfaget Frukt, grønt, kjøtt, fisk, ost, bakervarer Dagligvare Fagoperatør Industriell næringsmiddel- produksjon bedrift Restaurant- og institusjons- kokk Kokk Restaurant og institusjon Servitørfaget Servitør Restaurant Tverrfaglighet (Se alle fagene i sammenheng) Innføring Oppfølging Etterarbeid Skole

18 PROSJEKT TIL FORDYPNING 2. ÅRET
Valg mellom: Modul: Kokkfag Modul: Servitørfaget Modul: Ungt entreprenørskap og bedriftsutvikling Modul: Institusjonskokkfaget

19 UKA-08 UKA – et skolestartprogram Kartlegging Forventningssamtaler
Kurs i studieteknikk og læringsstrategier Miljøbygging

20 SYSTEMATISK OPPFØLGING OG VEILEDNING
Kartleggingsprøver Individuell studieplan Utviklingssamtaler (4) Skriftlige underveisvurderinger (2) Vurderingskriterier på 3 nivå Fokus på hva de må gjøre for å bli bedre (vurdering for læring)

21 ELEVAKTIVISERENDE METODER - skaper kreativitet og innovasjon
Problembasert læring Interessedifferensiering Samarbeidslæring Produksjon/praktisk arbeid/utplassering Konkurranser Entreprenørskap/ungdomsbedrift Mappe (prosess/vurdering) Læringsplattform og digitale læremidler

22 PROBLEMBASERT LÆRING Solidaritet - barn og unge hjelper barn og unge
Mål: Elevene skal få innsikt i og forståelse for betydningen av solidaritets-arbeid. Elevene skal få kunnskap om og erfaringer med hvordan skole og barnehage kan delta i slikt arbeid.

23 7 – TRINNS METODEN Oppstart: Begrepsavklaring/begrensninger Klassen samlet Idemyldring Felles Avdekke kunnskap i gruppen. Bestemme tema/innhold/metode 4. Søke kunnskap Gruppe/individuelt 5. Bearbeide og dele kunnskap Gruppe 6. Utarbeide presentasjon Gruppe 7. Vurdering av prosess og læringsutbytte Gruppe /Individuelt Vurdering: Gruppekarakter på framlegg. Individuell oppgave med karakter.

24 FORDELER PBL KONTRA PROSJEKT
Fast struktur ( 7 trinn) Læreren tetter på – obligatorisk veiledning Bevisstgjøring om hva de kan / hva de ikke kan Ressursforelesninger ved behov Vektlegger og ansvarliggjør både gruppe og individ

25 Vurderingskriterier:
INTERESSEDIFFERENSIERING TEMA: Hvorfor er det viktig å ha kunnskaper om hjertet i forhold til yrket mitt og egen helse? Rammer for oppgaven: - Tid: 7-18 jaunuar - Introduksjon - Ressursforelesninger - Disseksjon av hjerteslag - DVD - Arbeidsprosess - Veiledning Fredag 18.januar: - Framføring/deling medelever: - Oppsummering/egenvurdering Produkt: Power-point presentasjon Felles læringsmål: - Forstå sammenhengen mellom livsstil og helse - Hjertets oppbygning og funksjon i forhold til hjerte- og karsykdommer - Konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner: (hjertet) Oppgave: Alle må vise forståelse for hvordan hjertet er bygget opp og fungerer gjennom kretsløpene: Velg deretter 1 av fagområdene nedenfor og fordyp deg i fagstoffet:. - Hvem rammes av hjerte- og og karsykdommer og hvorfor? - Kostholdsråd og anbefalinger fra helsemyndighetene - Hva kan du gjøre for å bedre “hjertes helse” i yrket ditt? Individuelle læringsmål: Hva vil du lære? YRKER: Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Helsesekretær Hudpleier Tannhelsesekretær Ambulansearbeider Fotterapeut Ortopediteknikker Farmasiteknikker Vurderingskriterier: - Les felles læringsmål og kriterier

26 VURDERINGSKRITERIER Over middels: -Gjøre rede for anatomien og
fysiologien i sirkulasjonssystemet -Drøfte kunnskaper om anatomi og fysiologi i forhold til hjerte- og karsykdommer Kunne gjøre rede for og se sammenhenger mellom livsstil og helse - Nødvendigheten av trening og trivsel - Drøfte og vurdere næringsstoffene og energi i ulike matvarer og anbefalingene fra helsemyndighetene Under middels: Gjengi deler av anatomien og fysiologien i sirkulasjonssystemet - Forstå deler av hjertets oppbygning og se dette i sammenheng med hjerte- og karsykdommer Kunne forstå deler av sammenhenger mellom livsstil og helse -nødvendigheten av trening og trivsel - Kjenne til næringsstoffene, og anbefalinger fra helsemyndighetene Middels: -Forklare anatomien og fysiologien i sirkulasjonssystemet - Kunne hjertets oppbygning, og se dette i sammenheng med hjerte- og karsykdommer Kunne forklare sammenhenger mellom livsstil og helse - Nødvendigheten av trening og trivsel - Forklare og sammenligne næringsstoffene og anbefalingene fra helsemyndighetene n

27 MEDIA OG NORSK - TVERRFAGLIG PRODUKSJON
Litterært program om realismen og naturalismen I denne gruppeoppgaven skal dere fordype dere i et emne knyttet til realismen/naturalismen Arbeidet skal ende opp i en presentasjon for klassen. Velg mellom Å lage et TV-program Å lage et radioprogram Produktet skal ha en lengde på ca 10 minutter. Det er et krav at programmet er spilt inn slik at det er mulig å vurdere uten en live-forestilling.

28 TEMAER TIL VALG:

29 KOMPOSISJON OG SEMIOTIKK
Hensikten med denne oppgaven er at dere skal: Lage noe i løpet av kort tid dvs. virkelighetsnært. Få velge selv hvordan dere vil løse oppgaven. Vise at dere bevisst kan bruke komposisjon, semiotikk og valg av medium som verktøy for å løse en gitt oppgave. Viktig informasjon Grupper på 2-3 Innlevering og presentasjon fredag 7/11-08. De ferdige produktet pluss skisser etc. skal brennes på en CD. Refleksjonsskriv skal leveres innen fredag 14/11 kl Fotoserie - min 3 bilder Trykksaker - min 2 forskjellige utgaver Film - min 10 sek.

30 OPPGAVE 1. Finn et tema/ide som du ønsker å visualisere. Dette kan være et produkt, følelser, politikk, holdning osv. 2. Tenk på semiotiske virkemidler som kan være hensiktmessige å bruke. 3. Bestem deg for visualiseringen. Det kan være en annonse, fotoserie, filmsnutt etc. 4. Tenk på hvilke komposisjonsprinsipper dere ønsker å benytte dere av. Dette må være bevisst. 5. Når planen er klar – Skrid til verket. 6. Avsluttes med presentasjon.

31 KOKKEKONKURRANSE Kokk- og servitørfag
Fag: Råvarer og produksjon, kosthold, ernæring og helse Tema: Lokal mat Mål: Tilberede og presentere nye og tradisjonelle lokale, regionale og nasjonale retter og menyer på en kreativt og estetisk måte. Planlegge, tilberede og anrette retter og måltider ut fra grunnleggende metoder, og ivareta estetiske og sensoriske egenskaper. Komponere menyer.

32

33 VURDERINGSKRITERIER Alle spørsmål i oppgaven besvart.
Innlevering innen frister Hvor godt eleven har forberedt seg teoretisk til praktisk gjennomføring Evne og viljen til å samarbeid Arbeidsteknikk på kjøkkenet Hygiene Kreativitet Tidsbruk

34 UNGT ENTREPRENØRSKAP Utvikle unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Gi unge forståelsen for betydningen av verdiskaping og nyskaping Styrke samhandlingen mellom næringslivet og skolen

35 ETABLERING AV BEDRIFT Identifisere forretningsmuligheter
Stifte en bedrift Drive en virksomhet Ledelse og personalpolitikk Produktutvikling, markedsføring, salg, økonomi

36 GRüNDERIDOL – BESTE FORRETNINGSIDE
Beste innovative produkt: - Er det behov for varen/tjenesten i markedet? Er varen/tjenesten innovativ? Prosess fra ide til ferdig produkt

37 ARKITEKTUR Ditt arkitektkontor, bestående av tre dyktige arkitekter, skal løse et oppdrag gitt av en av familiene som skal bygge her. Arkitektkontoret er kjent for sine spennende og ofte utradisjonelle løsninger og sin bruk av gode materialkombinasjoner og gjennomtenkte fargesetting.

38 KOMPETANSEMÅL Produktutvikling og materiale:
Skal kunne utvikle produkt til ulike typer rom ut i fra kravspesifikasjoner Skal kunne planlegge og dokumentere arbeidsprosessen fra ide til ferdig produkt. Teikning, konstruksjon og modellar: Skal kunne lage skisser og utarbeide arbeidsteikningar Skal kunne byggje modellar i målestokk Skal bruke digitale teknikkar og biletbehandling i presentasjon av modellar og produkt Kunst og formkultur: Eleven skal kunne presentere sentrale arbeid innanfor arkitektur frå 1900-talet

39 MAPPEINNLEVERING Mappen din skal inneholde følgende:
Refleksjonsnotat 2-3 sider Problemformulering med karakteristikk av oppdragsgiverne Faktasøk – fotosøk, skisser, brosjyrer, utklipp m.m. Skisser til forskjellige løsninger både innvendig og utvendig Oversiktsplan med plassering av adkomstvei, oppkjørsel, ev. garasje og selve huset Plantegning med møbelering av bruksarealet – utføres med arkitektpenn i størrelse 1:50 – format A3 Tegninger av husets fire fasader (fire himmelretninger) – utføres m. penn i størrelse 1:100 Snittegning med relevant gjennomskjæring – utføres med penn i størrelse 1:100 Perspektiviskpresentasjonstegning av huset i farger – maks. A3 format Kort beskrivelse av kunsthistorisk epoke

40 PRODUKT Modell utført i arkitektpapp i størrelse 1.50
Modellen skal ikke fargesettes, men være ubehandlet hvit. Oppgaveløsningene presenteres for egen klasse. Du bruker powerpoint som presentasjonsform av prosessen.

41 PROBLEMSTILLINGER Hvordan leder og organiserer man en strategi for innovasjon på egen skole? Hvordan utvikler man lokale undervisningsplaner som understøtter innovasjon? Hvordan arbeider man for å utvikle lærernes innovative kompetanser på skolen?


Laste ned ppt "Rektor Guri Færder Rosenvilde videreående skole Akershus fylke Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google